منو
 صفحه های تصادفی
حوادث طبیعی در هنگام ظهور
آیرودینامیک پرواز
آل باوند _ شاخه کین خوازیه
سوسک
هیپرآلدوسترونیسم
مابعدالطبیعه ارسطو
اختلالات دستگاه ایمنی بدن
انتشار صوت
اکزیستانسیالیسم و اصالت وجود
مطلوبترین محل ضربه در صفحه راکت
 کاربر Online
962 کاربر online
Lines: 1-22Lines: 1-28
 اخباری که درباره اهل بیت در اسناد اهل سنت آمده است نشان می دهد که راویانی که این احادیث را به شکل تحریف شده نقل کرده اند، سابقه خوبی نداشته و از لحاظ ((علم رجال)) بسیار ضعیف تلقی می شوند. سه نفر از این راویان عبارتند از: اخباری که درباره اهل بیت در اسناد اهل سنت آمده است نشان می دهد که راویانی که این احادیث را به شکل تحریف شده نقل کرده اند، سابقه خوبی نداشته و از لحاظ ((علم رجال)) بسیار ضعیف تلقی می شوند. سه نفر از این راویان عبارتند از:
 +::{picture=regs.gif height=81 width=281}::
 !عکرمه کیست؟ !عکرمه کیست؟
 عکرمه از دشمنان سرسخت امیر‌المومنین(ع) است، و می توان حدس زد که نظریه‌ی او، ناشی از حساب خورده و عداوت شخصی با امام است.  عکرمه از دشمنان سرسخت امیر‌المومنین(ع) است، و می توان حدس زد که نظریه‌ی او، ناشی از حساب خورده و عداوت شخصی با امام است.
 سید بزرگوار معاصر علامه سید شرف‌الدین عاملی در کتاب «الکلمه الغراء فی تفضیل الزهرا(س)» می‌گوید: عکرمه کوشش می‌کرد مردم را ، در صف دشمنان علی کشاند، و در راه انصراف مردم از آن حضرت و دور کردن از مقام ولایت، سعی و تلاش پی‌گیری داشت. او سر دسته ی طایفه‌ی مهمی از خوارج است و معتقد بود که تمام مسلمین کافرند و مسلمان واقعی که از اسلام حقیقی بر خوردار است تنها خوارجند.  سید بزرگوار معاصر علامه سید شرف‌الدین عاملی در کتاب «الکلمه الغراء فی تفضیل الزهرا(س)» می‌گوید: عکرمه کوشش می‌کرد مردم را ، در صف دشمنان علی کشاند، و در راه انصراف مردم از آن حضرت و دور کردن از مقام ولایت، سعی و تلاش پی‌گیری داشت. او سر دسته ی طایفه‌ی مهمی از خوارج است و معتقد بود که تمام مسلمین کافرند و مسلمان واقعی که از اسلام حقیقی بر خوردار است تنها خوارجند.
 خالدبن عمران می‌گوید: در موسم حج، از عکرمه شنیدم می گفت: «اگر کلیدی حاج را که در مناسک حج حضور دارند از دم شمشیر بگذرانم به منتها آرزوی خود رسیده ام». درباره ی آیا متشابهه‌ی قرآن می‌گفته: «هدف باری تعالی از فرو فرستادن اینگونه آیات چیزی جز گمراه کردن مردم نیست.».  خالدبن عمران می‌گوید: در موسم حج، از عکرمه شنیدم می گفت: «اگر کلیدی حاج را که در مناسک حج حضور دارند از دم شمشیر بگذرانم به منتها آرزوی خود رسیده ام». درباره ی آیا متشابهه‌ی قرآن می‌گفته: «هدف باری تعالی از فرو فرستادن اینگونه آیات چیزی جز گمراه کردن مردم نیست.».
 از ابن مسیب هم حکایت شده که به غلام آزاده شده‌ی خود گفت: «مبادا همچون عکرمه که بر مولایش ابن عباس دروغ می‌بست، نسبت به خلاف واقع بمن دهی».  از ابن مسیب هم حکایت شده که به غلام آزاده شده‌ی خود گفت: «مبادا همچون عکرمه که بر مولایش ابن عباس دروغ می‌بست، نسبت به خلاف واقع بمن دهی».
 بنابراین اگر نظری شخصی درباره‌’ آیه‌ی تطهیر ابراز دارد، ایده‌ی او در این نظریه، جز دشمنی با امام و تلاش برای سلب لباس افتخار آفرین آیه‌ی تطهیر از دوش مولای متقیان، و به تن بیگانه از آیه، نمودن نیست، و اگر به عنوان روایت از ابن عباس است، این روش اوست که بر مولای خود دروغ می‌بندد، مخصوصاً با در نظر گرفتن اینکه از ابن عباس، روایات متعددی نقل شده که حکایت از عدم شمول آیه‌ی تطهیر، نسبت به زنان پیغمبر می کند.  بنابراین اگر نظری شخصی درباره‌’ آیه‌ی تطهیر ابراز دارد، ایده‌ی او در این نظریه، جز دشمنی با امام و تلاش برای سلب لباس افتخار آفرین آیه‌ی تطهیر از دوش مولای متقیان، و به تن بیگانه از آیه، نمودن نیست، و اگر به عنوان روایت از ابن عباس است، این روش اوست که بر مولای خود دروغ می‌بندد، مخصوصاً با در نظر گرفتن اینکه از ابن عباس، روایات متعددی نقل شده که حکایت از عدم شمول آیه‌ی تطهیر، نسبت به زنان پیغمبر می کند.
 باری نه نظریه‌ی عکرمه را که یک مرد نادان، جاعل به قرآن و دشمن اهل بیت است، می توان پذیرفت، نه روایت او ارزشی دارد.  باری نه نظریه‌ی عکرمه را که یک مرد نادان، جاعل به قرآن و دشمن اهل بیت است، می توان پذیرفت، نه روایت او ارزشی دارد.
-!مقاتل کیست؟
دومین مردی که آیه ی تطهیر را درباره ی زنان پیغمبر، تأویل نموده مقاتل بن سلیمان است. علامه ی نامبرده گوید: «او هم از دشمنان سرسخت امیرالمومنین است او هم سعی و کوشش فراوان داشت، حتی‌المقدور فضائل مسلم علی (ع) را، از اذهان بزداید، مقاتل، از نظر اعتقاد از مشبهه است و خدا را به صورت مردم تشبیه می کرده.
+ُقاتل کیست؟
دومین مردی که آیه ی تطهیر را درباره ی زنان پیغمبر، تأویل نموده مقاتل بن سلیمان است. علامه ی نامبرده گوید: «او هم از دشمنان سرسخت امیرالمومنین است او هم سعی و کوشش فراوان داشت، حتی‌المقدور فضائل مسلم علی (ع) را، از اذهان بزداید، مقاتل، از نظر اعتقاد از مشبهه است و خدا را به صورت مردم تشبیه می کرده است.

ابوحنیفه درباره ی وی گفته است : مُقاتل در اثبات تشبیه راه افراط را پیش گرفته است و پروردگار را همچون خلق می داند.

-=ادعای بیجا و رسوایی: مقاتل در اجتماعی از مردم ادعا کرد: اگر از آنچه در زیر این گنبد دوار است بپرسید آگاهانه پاسخ خواهم داد! یکی از حاضرین پرسید حضرت آدم که از موسم حج فارغ شد چه کسی موی او را تراشید؟ مقاتل با بهت و حیرت سکوت کرد و پاسخی نداد. باز در مجلس دیگری همین ادعا را کرد و از او پرسیده شد که معده و روده مورچه در کدام قسمت بدن اوست؟ باز هم ساکت شد و پاسخی نداد.=-
 !عروه کیست؟ !عروه کیست؟
 سومین مردی که آیه‌ی تطهیر را تأویل به بانوان می‌کند عروه بن زبیر است. در قاموس الرجال در شرح حال عروه می‌نویسد: عروه رسما علی را دشمنام می داد، و در جنگ هایی که علی بالاجبار به صحنه‌ی کارزار کشانده می‌شد، مقصر اصلی را امام متقین می‌دانست، و آنقدر در افترای به علی گستاخ بود. مقدار شخصیت عروه، سر سختی او در دشمنی با امیر‌المومنین، و بی‌سواد و کینه‌توزی او آشکار است و چنین کسی اگر آیه‌ی تطهیر را از پیش خود معنا کند یا نسبت به دیگران دهد باید درباره ی او گفت: اگر به دریا زند سمش‌تر تر نشده و نمی از بحر مواج قرآن بهر‌ه‌ی او نیست، و اگر لهیبی از او جهید جز از آتش کینه پرتو نگرفته و اگر نسبتی دهد جز از بهتان و افتراء سرچشمه نمی‌گیرد.  سومین مردی که آیه‌ی تطهیر را تأویل به بانوان می‌کند عروه بن زبیر است. در قاموس الرجال در شرح حال عروه می‌نویسد: عروه رسما علی را دشمنام می داد، و در جنگ هایی که علی بالاجبار به صحنه‌ی کارزار کشانده می‌شد، مقصر اصلی را امام متقین می‌دانست، و آنقدر در افترای به علی گستاخ بود. مقدار شخصیت عروه، سر سختی او در دشمنی با امیر‌المومنین، و بی‌سواد و کینه‌توزی او آشکار است و چنین کسی اگر آیه‌ی تطهیر را از پیش خود معنا کند یا نسبت به دیگران دهد باید درباره ی او گفت: اگر به دریا زند سمش‌تر تر نشده و نمی از بحر مواج قرآن بهر‌ه‌ی او نیست، و اگر لهیبی از او جهید جز از آتش کینه پرتو نگرفته و اگر نسبتی دهد جز از بهتان و افتراء سرچشمه نمی‌گیرد.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 03 مرداد 1385 [12:41 ]   6   رضا معرب      جاری 
 سه شنبه 03 مرداد 1385 [12:40 ]   5   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 مرداد 1385 [12:39 ]   4   رضا معرب      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [12:43 ]   3   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 تیر 1384 [23:00 ]   2   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 خرداد 1384 [07:05 ]   1   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..