منو
 صفحه های تصادفی
عقاید و باورهای نادرست در مورد طبیعی یا مصنوعی بودن عسل
spondylitis ankylosing
شاسی خودرو
مغناطیس گرانشی
حبابه والبیه
تبخیر
شاه اسماعیل صفوی
خواص عمومی گازها
طبیعت نور
کاظمین
 کاربر Online
762 کاربر online
تاریخچه ی: احوال مردم در آخر الزمان

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1
روایات مختلفی از امامان معصوم، روحیات مردم را در آخرالزمان توصیف می‌کند که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:
 • چشم و هم چشمی: امام صادق فرمود:« مردم مدام به یکدیگر نگاه می‌کنند و می‌کوشند از هم کم نیاورند.»
 • قساوت قلب: امام صادق فرمود:« دل‌های مردم سخت، چشمان‌شان خشک و ذکر خدا برای آنان سنگین می‌گردد.»
 • ریا و عجب: علی علیه السلام فرمود:« زمانی خواهد آمد که مردم عبادت را سبب برتری خود بر دیگران می‌دانند.»
 • غرور و خودبینی: پیامبر اکرم فرمود:« کبر و غرور در قلب ها نفوذ می کند، همان‌گونه که زهر در بدن پخش می‌شود.»
 • عدم روحیه حق طلبی: امام صادق فرمود:« مردم با کسی هستند که پیروز شود. »
 • و در روایت دیگر فرمود:« راه خیر خالی می شود و کسی آن را نمی‌پیماید.»
 • و نیز فرمود:« مردم به اهل شرّ اقتدا می‌کنند.»
 • پیش از ظهور حضرت مهدی علیه السلام تملق و چاپلوسی نیز رواج می یابد.
 • مردم در سخنان باطل و ناروا از یکدیگر سبقت می گیرند.
 • شنیدن قرآن بر مردم سنگین و شنیدن سخنان باطل بر آنان سبک و خوشایند می گردد.
 • مردم آشکارا به هم تهمت می‌زنند.
 • امام صادق علیه السلام در روایتی فرمود: « مردگان مسخره می شوند و هیچ کس ناراحت نمی‌شود.»
 • گرسنگی و کمبود مواد غذایی: امام صادق علیه السلام فرمود:« پیش از ظهور مهدی علیه السلام ناگزیر سالی فرا خواهد رسید که مردم در آن گرسنه می‌شوند و ترس شدیدی از کشته‌شدن و ضرر به اموال و جان‌ها و محصولات آنها را فرا می گیرد؛ همه‌ی اینها در قرآن بیان شده است.» آن گاه آیه 155 سوره‌ی بقره را تلاوت فرمود:« ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین »
 • ضعف دینداری: پیامبر اکرم درباره‌ی ضعف دینداری در مردم آخرالزمان فرموده است:« مردم به دنیا مشغول و از آخرت غافل می‌شوند. تقوا رونق ندارد. از مساجد صدای اذان به گوش می‌رسد اما قلب‌های مردم از ایمان خالی است.»
 • امام صادق علیه السلام فرمود: « هنگامی که قائم علیه السلام ظهور می‌کند، بسیاری از کسانی که خود را معتقد به او می‌دانستند، به او بی‌اعتقاد می‌شوند و به مذهب پرستندگان ماه و خورشید در می‌آیند.»

منابع: ‌
بحارالانوار، ج 52، ص 364، حدیث 137 ---------- غیبه النعمانی
بحارالانوار، 52/264 حدیث 148
بحارالانوار، ج52،‌ ص 228 و 229، حدیث 93
بحارالانوار 52/259 حدیث 14
بحارالانوار 52/258حدیث 147
بحارالانوار 52/259حدیث147
بحارالانوار 52/264حدیث148
بحارالانوار 52/278حدیث 173
نهج البلاغه - ص 265 حدیث 151
بحارالانوار 52/192حدیث26
بحارالانوار 52/256حدیث 147 علی علیه السلام
بحارالانوار 52/256حدیث147

مراجعه شود به:
نشانه های مردم در زمان غیبت
حالات مردم در آخرالزمان
رابطه انسان با پدر و مادر در آخرالزمان
روابط مردم در آخرالزمان
روابط همسایگان در آخرالزمان
فتنه های شیطان در زمان ظهور امام مهدی علیه السلام
بی ارزش شدن خون مردم
تدریجی بودن نشانه های ظهور امام مهدی علیه السلام
گسسته شدن پیوند خویشاوندی
شکسته شدن حرمت انسان
جدا شدن مردم بر اثر بلا و گرفتاری
رویارویی امام مهدی علیه السلام با جاهلان
دین مردم در آخرالزمان
ترس و اضطراب همگانی
قرآن پیش از ظهور حضرت مهدی عج
مصرف اموال در راه باطل
مسخ انسان - فصلت : 16
سختی پیش از ظهور

چشم و هم چشمی: امام صادق ‹ع ›: « مردم به یکدیگر نگاه می کنند.»
بحارالانوار 52/259حدیث 147

قساوت قلوب: امام صادق علیه السلام: « قلب های مردم سخت، چشمانشان خشک و ذکر خدا بر آنان سنگین می گردد. »بحارالانوار 52/258حدیث 147

عجب: علی علیه السلام: « زمانی بر مردم خواهد امد. . . که عبادت را سبب برتری و بلندی خود بر مردم می دانند.»

بحارالانوار 52/278حدیث 173 ‹ نهج البلاغه › - ص 265 حدیث 151

غرور و خود بینی: پیامبر اکرم ‹ ص ›: « کبر و غرور در قلب ها نفوذ و سرایت می کند، همانگونه که سم در بدن نفوذ می کند.»

بحارالانوار 52/264حدیث148

امام صادق علیه السلام: « راه و طریق خیر خالی می شود و کسی آن را نمی پیماید.»

بحارالانوار 52/259حدیث147

در احادیث پیشوایان معصوم آمده است که پیش از ظهور حضرت مهدی علیه السلام: شرّ و به دنبال سخن چینی رفتن ظاهر و آشکار می گردد. (1)

بحارالانوار 52/258حدیث 147

عدم روحیه حق طلبی: امام صادق علیه السلام: « مردم با کسی هستند که غالب و پیروز شود. »

بحارالانوار 52/258حدیث 147

امام صادق علیه السلام: « مردم به اهل شرّ اقتدا می کنند.»

بحارالانوار 52/259 حدیث 14

مراجعه شود به:

نشانه های مردم در زمان غیبت

حالات مردم در آخرالزمان

رابطه انسان با پدر و مادر در آخرالزمان

روابط مردم در آخرالزمان

روابط همسایگان در آخرالزمان

ضعف دینداری در آخر الزمان

نشانه های مردم در آخرالزمان

ایجاد شک و تردید در مردم

بی ارزش شدن خون مردم

سرگردانی مردم بر اثر طول غیبت

تدریجی بودن نشانه های ظهور

گسسته شدن پیوند خویشاوندی

ظلم و ستم بنی هاشم در زمان غیبت

مؤمن پیش از ظهور

ضعیف شدن شیعیان

شکسته شدن حرمت انسان

جدا شدن مردم بر اثر بلا و گرفتاری

مواجهه با جاهلان

غربت اسلام در عهد غیبت

ترس و اضطراب همگانی

بیزاری و نفرت از یکدیگر

قرآن پیش از ظهور حضرت مهدی عج

مصرف اموال در راه باطل

گرسنگی و کمبود مواد غذایی

مسخ انسان - فصلت : 16

سختی پیش از ظهور


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 10 دی 1384 [13:23 ]   16   شکوفه رنجبری      جاری 
 شنبه 10 دی 1384 [13:02 ]   15   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 10 دی 1384 [12:52 ]   14   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [08:43 ]   13   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [08:36 ]   12   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [08:26 ]   11   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [08:21 ]   10   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مرداد 1384 [15:11 ]   9   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [11:51 ]   8   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [11:49 ]   7   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 فروردین 1384 [06:24 ]   6   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 فروردین 1384 [06:20 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 دی 1383 [05:23 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 دی 1383 [12:12 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 دی 1383 [11:57 ]   2   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 آبان 1383 [13:09 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..