منو
 کاربر Online
462 کاربر online
Lines: 1-58Lines: 1-51
 روایات مختلفی از امامان معصوم، روحیات مردم را در آخرالزمان توصیف می‌کند که به بعضی از آنها اشاره می‌شود: روایات مختلفی از امامان معصوم، روحیات مردم را در آخرالزمان توصیف می‌کند که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:
 *__چشم و هم چشمی:__ امام صادق فرمود:« مردم مدام به یکدیگر نگاه می‌کنند و می‌کوشند از هم کم نیاورند.»  *__چشم و هم چشمی:__ امام صادق فرمود:« مردم مدام به یکدیگر نگاه می‌کنند و می‌کوشند از هم کم نیاورند.»
 *__قساوت قلب:__ امام صادق فرمود:« دل‌های مردم سخت، چشمان‌شان خشک و ذکر خدا برای آنان سنگین می‌گردد.» *__قساوت قلب:__ امام صادق فرمود:« دل‌های مردم سخت، چشمان‌شان خشک و ذکر خدا برای آنان سنگین می‌گردد.»
 *__ریا و عجب:__ علی علیه السلام فرمود:« زمانی خواهد آمد که مردم عبادت را سبب برتری خود بر دیگران می‌دانند.»  *__ریا و عجب:__ علی علیه السلام فرمود:« زمانی خواهد آمد که مردم عبادت را سبب برتری خود بر دیگران می‌دانند.»
 *__غرور و خودبینی:__ پیامبر اکرم فرمود:« کبر و غرور در قلب ها نفوذ می کند، همان‌گونه که زهر در بدن پخش می‌شود.»  *__غرور و خودبینی:__ پیامبر اکرم فرمود:« کبر و غرور در قلب ها نفوذ می کند، همان‌گونه که زهر در بدن پخش می‌شود.»
 *__عدم روحیه حق طلبی:__ امام صادق فرمود:« مردم با کسی هستند که پیروز شود. »  *__عدم روحیه حق طلبی:__ امام صادق فرمود:« مردم با کسی هستند که پیروز شود. »
 *و در روایت دیگر فرمود:« راه خیر خالی می شود و کسی آن را نمی‌پیماید.»  *و در روایت دیگر فرمود:« راه خیر خالی می شود و کسی آن را نمی‌پیماید.»
 *و نیز فرمود:« مردم به اهل شرّ اقتدا می‌کنند.»  *و نیز فرمود:« مردم به اهل شرّ اقتدا می‌کنند.»
 *پیش از ظهور حضرت مهدی علیه السلام تملق و چاپلوسی نیز رواج می یابد.  *پیش از ظهور حضرت مهدی علیه السلام تملق و چاپلوسی نیز رواج می یابد.
 *مردم در سخنان باطل و ناروا از یکدیگر سبقت می گیرند.  *مردم در سخنان باطل و ناروا از یکدیگر سبقت می گیرند.
 *شنیدن قرآن بر مردم سنگین و شنیدن سخنان باطل بر آنان سبک و خوشایند می گردد.  *شنیدن قرآن بر مردم سنگین و شنیدن سخنان باطل بر آنان سبک و خوشایند می گردد.
 *مردم آشکارا به هم تهمت می‌زنند.  *مردم آشکارا به هم تهمت می‌زنند.
 *امام صادق علیه السلام در روایتی فرمود: « مردگان مسخره می شوند و هیچ کس ناراحت نمی‌شود.»  *امام صادق علیه السلام در روایتی فرمود: « مردگان مسخره می شوند و هیچ کس ناراحت نمی‌شود.»
-*__گرسنگی و کمبود مواد غذایی__: امام صادق علیه السلام فرمود:« پیش از ظهور مهدی علیه السلام ناگزیر سالی فرا خواهد رسید که مردم در آن گرسنه می‌شوند و ترس شدیدی از کشته‌شدن و ضرر به اموال و جان‌ها و محصولات آنها را فرا می گیرد؛ همه‌ی اینها در قرآن بیان شده است.»
آن گاه آیه 155 سوره‌ی بقره را تلاوت فرمود:« __ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین__ »
+*__گرسنگی و کمبود مواد غذایی__: امام صادق علیه السلام فرمود:« پیش از ظهور مهدی علیه السلام ناگزیر سالی فرا خواهد رسید که مردم در آن گرسنه می‌شوند و ترس شدیدی از کشته‌شدن و ضرر به اموال و جان‌ها و محصولات آنها را فرا می گیرد؛ همه‌ی اینها در قرآن بیان شده است.» آن گاه آیه 155 سوره‌ی بقره را تلاوت فرمود:« __ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین__ »
*__ضعف دینداری__: پیامبر اکرم درباره‌ی ضعف دینداری در مردم آخرالزمان فرموده است:« مردم به دنیا مشغول و از آخرت غافل می‌شوند. تقوا رونق ندارد. از مساجد صدای اذان به گوش می‌رسد اما قلب‌های مردم از ایمان خالی است.»
*((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) فرمود: « هنگامی که ((حضرت امام مهدی ارواحنا له الفداء|قائم علیه السلام)) ظهور می‌کند، بسیاری از کسانی که خود را معتقد به او می‌دانستند، به او بی‌اعتقاد می‌شوند و به مذهب پرستندگان ((ماه)) و ((خورشید)) در می‌آیند.»
-منابع: +منابع:
بحارالانوار، ج 52، ص 364، حدیث 137 ---------- غیبه النعمانی
بحارالانوار، 52/264 حدیث 148
 بحارالانوار، ج52،‌ ص 228 و 229، حدیث 93 بحارالانوار، ج52،‌ ص 228 و 229، حدیث 93
-بحارالانوار 52/259حدیث 147  
 بحارالانوار 52/259 حدیث 14  بحارالانوار 52/259 حدیث 14
-بحارالانوار 52/258حدیث 147  
 بحارالانوار 52/258حدیث 147  بحارالانوار 52/258حدیث 147
 بحارالانوار 52/259حدیث147  بحارالانوار 52/259حدیث147
 بحارالانوار 52/264حدیث148  بحارالانوار 52/264حدیث148
 بحارالانوار 52/278حدیث 173  بحارالانوار 52/278حدیث 173
 نهج البلاغه - ص 265 حدیث 151  نهج البلاغه - ص 265 حدیث 151
-بحارالانوار 52/258حدیث 147  
-بحارالانوار 52/259حدیث147  
 بحارالانوار 52/192حدیث26  بحارالانوار 52/192حدیث26
 بحارالانوار 52/256حدیث 147 علی علیه السلام بحارالانوار 52/256حدیث 147 علی علیه السلام
 بحارالانوار 52/256حدیث147  بحارالانوار 52/256حدیث147
 مراجعه شود به: مراجعه شود به:
 ((نشانه های مردم در زمان غیبت)) ((نشانه های مردم در زمان غیبت))
 ((حالات مردم در آخرالزمان)) ((حالات مردم در آخرالزمان))
 ((رابطه انسان با پدر و مادر در آخرالزمان)) ((رابطه انسان با پدر و مادر در آخرالزمان))
 ((روابط مردم در آخرالزمان)) ((روابط مردم در آخرالزمان))
 ((روابط همسایگان در آخرالزمان)) ((روابط همسایگان در آخرالزمان))
-((ضعف ینداری خر الزمان)) />((یا شک تردی دم)) +((فنه های یطن ر زمان هو امم هدی لیه لم))
 ((بی ارزش شدن خون مردم)) ((بی ارزش شدن خون مردم))
-((سرگردانی مردم بر اثر طول غیبت))
((تدریجی بودن نشانه های ظهور))
+((تدریجی بودن نشانه های ظهور امام مهدی علیه السلام))
 ((گسسته شدن پیوند خویشاوندی)) ((گسسته شدن پیوند خویشاوندی))
-((ظلم و ستم بنی هاشم در زمان غیبت)) 
-((مؤمن پیش از ظهور)) 
-((ضعیف شدن شیعیان)) 
 ((شکسته شدن حرمت انسان)) ((شکسته شدن حرمت انسان))
 ((جدا شدن مردم بر اثر بلا و گرفتاری)) ((جدا شدن مردم بر اثر بلا و گرفتاری))
-((واهه با جاهلان))
((رت اسلام در ه ی))
+((ریارویی امم مهدی علیه السلام با جاهلان))
((ین مرم در لمان))
 ((ترس و اضطراب همگانی)) ((ترس و اضطراب همگانی))
-((بیزاری و نفرت از یکدیگر)) 
 ((قرآن پیش از ظهور حضرت مهدی عج)) ((قرآن پیش از ظهور حضرت مهدی عج))
 ((مصرف اموال در راه باطل)) ((مصرف اموال در راه باطل))
 ((مسخ انسان - فصلت : 16)) ((مسخ انسان - فصلت : 16))
 ((سختی پیش از ظهور)) ((سختی پیش از ظهور))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 10 دی 1384 [13:23 ]   16   شکوفه رنجبری      جاری 
 شنبه 10 دی 1384 [13:02 ]   15   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 10 دی 1384 [12:52 ]   14   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [08:43 ]   13   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [08:36 ]   12   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [08:26 ]   11   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [08:21 ]   10   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مرداد 1384 [15:11 ]   9   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [11:51 ]   8   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [11:49 ]   7   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 فروردین 1384 [06:24 ]   6   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 فروردین 1384 [06:20 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 دی 1383 [05:23 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 دی 1383 [12:12 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 دی 1383 [11:57 ]   2   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 آبان 1383 [13:09 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..