منو
 صفحه های تصادفی
سرطان پروستات
بحران انسان شناسی معاصر
امام سجاد علیه السلام در شب عاشورا
داود بن کثیر
کالاوریت
قطع توپ در فوتبال
لاک پشت غول پیکر گالاپاگوس
تنهایی امام حسین و یاری امام سجاد علیهماالسلام در کربلا
امام زمان علیه السلام در قرآن - الطارق 86 : 16
گفت و گوی امام حسین علیه السلام با پیرمردی در راه کربلا
 کاربر Online
492 کاربر online
تاریخچه ی: احسان به مردم

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-22Lines: 1-22
 +احسان و نیکی به مردم از جمله وسایلی است که نزدیکی به خدا را سرعت می‌بخشد، مانع نزول بلا و موجب برطرف‌شدن سختی‌ها و مشکلات می‌شود، و از همه مهم‌تر محبوبیت در نزد خداوند متعال را که منشأ رحمت‌های بیکران اوست به ارمغان می‌آورد.
 +((حسن خلق و سوء خلق|حسن خلق)) و خوشرفتاری با مردم، تلاش در برآوردن نیازهای آنان، مشکل‌گشایی از آنها، انفاق و ((صدقه))، دادن قرض الحسنه و کمک مالی از نمونه‌های کامل احسان است.
 +از ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام)) نقل شده است که خداوند تبارک و تعالی فرمود:« __الخلق عیالی فاحبهم الی الطفهم بهم و اسعاهم فی حوائجهم__» (بندگان من عیال ( اعضای خانواده) من هستند. پس محبوب‌ترین مردم نزد من کسانی هستند که نسبت به سایرین مهربان‌تر باشند و در رفع حوائج آنها بیشتر بکوشند.»
-احا و نیکی به مرم از مه وسائطی است ک ر رب به خدا تاثیر ریع داشته، مانع نزول لایا و مو بر د سختیها مکلات می گردد؛ از همه مهمتر محبوبیت د نزد خداوند متعال که منا رحمتهای بیکران اوست را به ارمغان می آورد. ((حسن خلق و سوء خلق|حسن خلق)) و خوشرفتاری با مد، تلاش در برآوردن حاات، مشگل گشائی از نها، نفاق و صدقه، قرض الحسنه و همیریهای قتصادی از مصادیق کامل احسان به خلق الله می باشد. +((حرت ایرلممی ی لیه اللام|ر ی یه الام)) رمودما رای نیکوکاری و فرمبردای از دا فریه ده اید.»
-از ((حضرت امام ر صادق علیه السلام)) قل د ست ک داد تباک تعای فرمود: « __الق یالی ابم ی الطفم هم و ااهم فی وام__» بندا من یا م هتند وبری دم ند کسانی هستند ک نبت به نا مهر وده و ر رف وج نها بیشتر کوشش کنند. +((حضرت امام ی علیه السلام سی ی الا)) فرمود:«کس گفتاری مک منی را برطرف ک و با می ا دشش بردارد خاند گفتاری‌ها مشکت دی رت او را بطر خهد کد، ر کس نیکی کند خدان به و نیکی خاهد کر وند نیکوکران ر و ارد.»
-((ضرت یرامنین ی لیه السلا|رت ی لیه السلام)) می رمیند: « __بقوی اه رت و لاان و ا ل__» به د ویی مان ارید و بری نیککاری و فرماای ا خدا آید د اید. +ر آیات قآ کریم در روایات رنی صیه ه احسا و نیکی نت یگران شده است؛ اخلاق اسلام اسان را موف می‌کند در بخورد با رد به نیکی بگوید؛ چانچه اوند در سوره ه، آیه 83 می‌فرمای:«__قولو لس حسا__» (با مدم ه خی و نیکی خن بگویید.)
شخص
لمان اید در رفتار خود با مرم نیز به نیکی عل کند؛ چنانچه خداوند در سوره بقره، آیه 195 می‌فرماید:« __ نوا ن الله یحب المسنین__» (و نیکی کنید که خدان نیکی کنندگا ا دست دارد.)
-((رت سین علیه السلام|امام حسین علیه اسلا)) می فین: « __م ف ک من ف الله عه کرب الدنی الاخ من ن احس لله ایه و الله یحب المحسی__» رکس گرتی و مک ممنی را رط ناید و بار می ا ا ش ا را داد گاریه و مشکلات دنیا او ا رطر واهد کرد هر ک نیکی کند ون به او نیکی واد کر و اود نیکوکرا ا وست داد. +لته ست که احسان هر اسای نسب میت معی لی شرای خو ب و است؛ لا یکی یک مسل تی و میر ک ا مرا کندگان مختلفی در اراط ات ای ور ا که ا گ رورد شایسته داشت و ا ا ک بریش ممکن نبت به انا دروت او ادام و رای ح مکل و تلا کند.
-ی رجبعلی خیاط که یکی از اولیای خدا بوده است در اهمیت احسان به خلق خداوند می فرماید: « اگر می خواهی به حقیق توحید راه پیدا کنی ه خلق خدا احسان کن، بار توحید سنگین است و خطرناک و هرکس تحمل آنرا ندارد ولی احسان به خلق حمل آن را آسان می کند. »
لذا در فرهنگ دینی
آات رآن کریم در رویات فروانی توصیه به احسان و نیکی نسبت به دیگران شده است انسان از نظر اخلاق دینی موظف است که هم در برخورد با مردم جز نیکی به آنها نگوید چنانچه داند در سوره بقره / 83 می رماید: __قولوا الناس حسنا__ (مردم ـ خوبی ونیکی ـ بگویید) و هم ر برخورد عملی با آنها اید که جز احسا رتار دیگری نداشته باشد چننچه خداوند در سوره بقره / 195 می فماد: __و احسنوا ان الله یحب المحسنین__ (و نیکی کنید و خداوند نیکی کننگان را دوست دارد).

البته رو
ش است که احسان هر انسانی به تناسب موقعیت اجتماعی و شغلی و شرایط خصوص بخودش می باشد و احسان و نیکی یک انسان مسوول و مقصدی و مدیر که در ارتباط با مراجعه کنندگان مختلف است به این ات که با هر کس برخورد شایسته داشته باشد و تا آنجا که برایش ممکن است نسبت به انجام درخواست او اقدام و برای حل مشکل او تلاش کند و پسگوی نیاز او باشد.
((حضرت امام خمینی «ره» ))می فرماید: __واعملوا ان حوائج الناس الی
کم من نعم اله علیکم قالا تملوا النعم فتحور نقما__ (بدانید ه یازمندیهای مردم به شما از جمله نعمت های خداست بر شما، بنابراین با این نعمت ها با کسالت و ملول و خستگی مواجهه نشوید که آن نعمت ها به گرفتاری و نعمت مبدل خواهد شد. )
+رت امام حین لیه السلم میرموبدانید که نیاندی ای مردم به ما ا جه نمهای خدا ر شاست. بنابرای با این نعمتها اساس کسالت و سگی نکنید چرا که آن نعمتها به گرفتاری و نعمت مبدل خواهد شد.»
 مراجعه شود به مراجعه شود به
-((پاداش احسان))
((ا ه احسا به ردم))
+((حسنین و پاداش احسان))
((صیه امم سن سگری علیه السلا به یکوکاری))
 منابع :  منابع :
 قرآن کریم، لمعات الحسین، ص 6 قرآن کریم، لمعات الحسین، ص 6

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 31 مرداد 1384 [07:15 ]   5   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 سه شنبه 22 دی 1383 [07:54 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 دی 1383 [07:53 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [05:49 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 تیر 1383 [10:50 ]   1   آزاده امیری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..