منو
 کاربر Online
1055 کاربر online
تاریخچه ی: احادیث حضرت امام موسی کاظم علیه السلام

دریای بیکران احادیث و روایات اهل بیت علیهم السلام روشن کننده معارف با عظمت قرآن است ، و این سرمایه عظیم همچون دائرة المعارف بی مانندی جهان تشنه بشریت را سیراب میسازد.

کلمات گهربار امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام سهم والایی از این دریای بیکران را به خود اختصاص داده است، که مراجعه به منابع روائی فقهی معرفتی گوشه ای از این حقیقت را می نمایاند.

ما نیز در این بحث کوتاه از زندگی امام هفتم علیه السلام در شیوه کار حضرت برای پیشبرد اهداف امامت قطراتی از این دریای بیکرانه را در چند زمینه مختلف ارائه نمودیم.

مراجعه شود به
((نشر معارف و احکام و آداب اسلام در قالب احادیث))!یاران
*((تربیت اسلامی یاران))
*((عتاب بر سهل انگاری))
*((آموزش دعا و روح توسل))
*((تربیت یاران ترک بدگویی از دیگران))
*((حل مشکل یاران))
*((گستره علم امام کاظم علیه السلام))
*((کمک حضرت به یاران))
*((هدایت یاران))
*((تلاش جدی حضرت برای حفظ محمد بن عبدالله))
*((محافظت احمد بن عمر حلال از ارتکاب قتل اخرس))
*((محافظت از علی بن یقطین))
*((حل مشکلات مؤمنان))
*((دستورالعمل یاران نفوذی))
*((برخورد تربیتی با علی بن یقطین))
*((اختفای مبارزات سیاسی))
*((عدم پذیرش استعفای علی بن یقطین))
*((تعدادی از یاران امام موسی کاظم علیه السلام))
*((رهاندن صالح بن واقد از خطر))

!دعاهای مستجاب
*((دعا برای پسردار شدن))
*((دعای مستجاب حضرت/ در حق حماد در جهات مختلف))
*((استجابت دعا در خروج از زندان))
*((نجات حضرت از زندان بر اثر دعا))
*((زنده شدن الاغ مرده))
*((کشتن منصور دوانیقی با نفرین))
*((زنده ساختن گاو مرده))
*((شفای زن بیمار))
*((نجات از مکر هارونی))

!با حاکمان معاصر
*((حاکمان معاصر امام موسی بن جعفر علیه السلام))
*((کشتن منصور دوانیقی با نفرین))
*((برخورد قاطع با هارون الرشید))
*((رفتار پرشکوه باهارون))
*((تشریح مرزهای سیاسی فدک))
*((افشاگری چهره آلوده خلیفه عباسی))
*((شکست نقشه هارون در تحقیر حضرت))
*((برخورد قاطع با هارون الرشید))
*((شکستن ابهت هارون در حج))
*((پاسخ قاطع و محکم حضرت به شبهه هارون))
*((ناکامی تلاش برای ترور امام موسی کاظم علیه السلام))
*((تلاش خطرناک هادی عباسی برای کشتن حضرت و نافرجام ماندن آن))
*((تلاش هارون در به دست آوردن اطلاعات از حضرت))
*((طرح ترور شخصیت امام موسی کاظم علیه السلام))
*((ناکامی در اقرار گیری از امام موسی کاظم علیه السلام))
*((شکست صحنه سازی هارون))
*((تلاش در اختفای دستگیری امام موسی کاظم علیه السلام))
*((ترور ناموفق امام موسی کاظم علیه السلام))
*((هارون و ساختن مجسمه امام))
*((اقدام شخص هارون برای ترور امام موسی کاظم علیه السلام))
*((شکست همینه هارون و تشریح حقایق الهیه))

!معجزات
*((خروج امام از زندان))
*((خبر مرگ مأمور زندان))
*((زنده ساختن گاو مرده))
*((تکلم به زبان فارسی))
*((حضور در دفن زن نیشابوری))
*((معجزه نجات یکی از یاران))
*((معجزات امام موسی کاظم علیه السلام))
*((شکست نقشه تحقیر امام موسی کاظم علیه السلام))
*((حرکت درخت))
*((کمک حضرت به یاران))
*((مأموریت امام هفتم در کودکی ))
*((تکلم به زبان حبشی))
*((رهاندن صالح بن واقد از خطر))
*((زنده شدن الاغ مرده))
*((محافظت از علی بن یقطین))
*((طی الارض و برکت بخشیدن به غذای مأموران علی بن یقطین))
*((نجات یکی از یاران از توطئه ناموسی))
*((معجزه حضرت در نجات جان علی بن یقطین))
*((اخبار غیبی از گناه مخفیانه مرازم))
*((احضار یادداشتی که به موسی بن بکر داده بود))
*((اخبار از امور مخفی))
*((نجات معجزه آسای حضرت از طرح ترور مکارانه هارون الرشید))

!فضایل - علم
*((تجلی علم امامت در کودکی))
*((پیشگویی مرگ ابوبصیر))
*((اخبار از زمان مرگ عبدالله بن یحیی))
*((گستره علم امام کاظم علیه السلام))

!فضایل - عبادت
*((حالات امام موسی کاظم علیه السلام در زندان))
*((عبادت در زندان))
*((رفتاری تربیتی عبادی حضرت در زندان))
*((نمونه ای از رفتار عبادی حضرت در زندان و اثر آن))

!بستگان
*((ام احمد همسر امام کاظم علیه السلام))
*((اسامی فرزندان امام موسی کاظم علیه السلام))
*((اعقاب و احفاد امام موسی کاظم علیه السلام))
*((حمیده مادر امام موسی کاظم علیه السلام))

!کودکی
*((شعر گفتن در کودکی- امام هفتم))
*((پاسخ عالمانه حضرت کاظم علیه السلام در کودکی))
*((رفتار خدائی حضرت در کودکی))
*((نگرش توحیدی امام هفتم در کودکی))
*((تجلی علم امامت در کودکی))
*((گفتگوی حضرت در گهواره))
*((نمایندگی حضرت از پدرشان در سن 6 سالگی))
*((مأموریت امام هفتم در کودکی))

!گزیده سخنان
*((نمونه ای از احادیث بلند حضرت))
*((نمونه ای از پاسخ به سوالات))
*((نمونه احادیث امام صادق علیه السلام در باب معارف))
*((نمونه ای از احادیث اخلاقی))
*((نمونه ای از احادیث تربیتی امام هفتم))

!ویژگی ها
*((نقش خاتم امام موسی کاظم علیه السلام))
*((سیمای ظاهری امام هفتم))
*((ویژگیهای مصلای خانگی حضرت))
*((توجه به آراستگی))

!فضایل
*((شخصیت امام هفتم از دیدگاه پدر))
*((برخورد کریمانه با یکی از نوادگان عمر))
*((دنیا گریزی امام هفتم))
*((سیره عبادی امام هفتم))
*((اوج اعتدال حالات روحی و شدت توجه حضرت))
*((برخورد کریمانه با غلام))
*((تاثیر سوء حرام خوری))
*((کار و تلاش جسمانی امام هفتم))
*((رفتار کریمانه حضرت با دشمن ))
*((برخورد عالی و حکیمانه حضرت در رفع تهاجم روانی و تبلیغی دشمن))
*((طرح ترور شخصیت امام موسی کاظم علیه السلام))

!ولادت
*((تاریخ ولادت امام کاظم علیه السلام))
*((ولادت امام موسی کاظم علیه السلام در ابواء))
*((حرکت الهی حضرت هنگام ولادت))
*((ولیمه میلاد امام موسی کاظم علیه السلام))

!نام
*((نام، القاب و کنیه حضرت امام کاظم علیه السلام))
*((لقب کاظم و زاهر))
*((کنیه ابوالحسن الاوّل))

!بستگان
*((حمیده مادر امام موسی کاظم علیه السلام))
*((اطعام امام موسی کاظم علیه السلام در ولادت فرزند ))
*((رفتار کریمانه حضرت با دشمن))
*((مرگ اسماعیل برادر امام صادق علیه السلام و تلاش امام صادق علیه السلام برای اثبات امامت موسی بن جعفر علیه السلام))

!ولایت
*((مقابله با امامت دروغین))
*((نص بر امامت امام موسی کاظم علیه السلام))
*((تدبیر امام صادق برای حفظ امامت))
*((بیان امامت حضرت توسط پدر بزرگوارش امام صادق علیه السلام))

!دوران زندگی - شهادت
*((تاریخ شهادت امام موسی کاظم علیه السلام))
*((مدت عمر امام کاظم علیه السلام))
*((اخفای شهادت امام موسی کاظم علیه السلام))
*((تلاش دشمن برای عادی سازی قتل حضرت))
*((صحنه سازی دشمن برای عادی جلوه دادن مرگ حضرت))
*((غسل و تجهیز و تکفین حضرت به دست فرزندش))
*((اهانت سندی به جسد امام موسی کاظم علیه السلام))
*((دفن پیکر مطهر امام موسی کاظم علیه السلام))
*((مرقد امام و کاظمین))
*((ثواب زیارت حضرت و صلوات مخصوص وی))

!دوران زندگی - دوران امامت
*((مقابله با امامت دروغین ))
*((مدت امامت امام کاظم علیه السلام))
*((واقعه فخ))
*((استدلال بر حرمت خمر-دلیل حرام بودن شراب))
*((جلوس امام هفتم در عید نوروز))
*((گفتگوی روشنگرانه حضرت در زندان))
*((رفتار تربیتی امام در زندان و ساختن مسیب))
*((رفتار الهی حضرت در زندان در افشای طرح ترور))
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [13:33 ]   6   شکوفه رنجبری      جاری 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [13:17 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [12:05 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [09:27 ]   3   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 اسفند 1383 [11:50 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 تیر 1383 [06:38 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..