منو
 کاربر Online
707 کاربر online
تاریخچه ی: اجسام نیم رسانا

نگارش: 2
اطلاعات اولیه:


معمولاُ اجسام از لحاظ عبور یا عدم عبور الکتریسیته به دو دسته رسانا و عایق تقسیم می‌شود. اما گروه دیگری از اجسام نیز وجود دارد که به طور کامل رسانا و نه بطور کامل نارساناست. این گروه خاص از اجسام را نیم رسانا می‌گویند.

انواع نیم رسانا:


نیم رسانای ذاتی:
بخش عمده الکترونیک نوین ، وابسته به کاربرد مواد نیرم رسانا است. دیودهای نورگسیل « LEDها ) ترانزیستورها و باتریهای خورشیدی از جمله عناصر الکترونیکی متداولی هستند که از نیم رساناها استفاده می‌کنند.

نیم رساناهایی مانند Cds و ورمیلیون ( Hgs ) رنگهای درخشان دارند و هنرمندان نقاشی ، از آنها استفاده می‌کنند. آنچه که تعیین کننده خواص الکترونیکی نیم رسانا است گاف انرژی ( گاف نواری ). بین ظرفیت و نوار و رسانش است. در بعضی مواد مانند Cds این شکاف اندازه ثابتی دارد. این مواد ، نیم رساناهای ذاتی نامیده می‌شود. هنگامیکه نور سفید ، با نیم رسانا برمکش می‌کند الکترونها تحریک شده و به نوار رسانش میروند. Cds ، نور بنفش و تا حدودی نور آبی را در میآشامد.

اما انرژی سایر بسامدها، کمتر از انرژی لازم برای بر انگیختن یک الکترون ورای گاف انرژی است. این بسامدها بازتاب می‌یابند و رنگی که مشاهده می‌کنیم، زرد است. در برخی نیم رساناها مانند GoAS و Pbs، گاف نواری ، چنان کوچک است که تمام بسامدهای نور مرئی در آنها دیده می‌شوند. هیچ نور مرئی بازتابی وجود ندارد و ماده تیره رنگ است.

نیم رسانای مصنوعی:


دربیشتر نیم رساناها که غیر ذاتی نامیده می‌شوند، اندازه گاف نواری ، با افزودن دقیق ناخالصی‌هایی کنترل می‌شود، که این فرایند تقویت نامیده می‌شود. سیستم عمل تقویت روی سیلیکون که یکی از متداولترین نیم رساناهاست چه می‌کند.

نیم رسانای نوع n:


وقتی به سیلیکون ، ناخالص فسفر افزوده شود. تراز انرژی اتمی فسفر ، دقیقا در زیر نوار رسانش سیلیکون قرار میگیرد.
هر اتم فسفر، 4 الکترون از 5 الکترون ظرفیتش را تشکیل نیونه با 4 اتم si مجاور به کار میبرد و انرژی گرمایی به تنهایی کافی است تا باعث شود الکترون اضافی ظرفیت به نوار رسانش بر انگیخته شده به یک یون p غیر متحرک را بر جای گذارد. اتمهای فسفر ، هنده نامیده می‌شود. رسانش الکتریکی در این نوع نیم رسانا عمدتا در اثر حرکت الکترونهای حاصل از اتمهای دهنده در نوار رسانش، به وجود می‌آید. این نوع نیم رسانا نوع n نامیده میشود که در آن n به معنی منفی است این نوعی بار الکتریکی که توسط الکترونها حمل میشود.

نیم رسانای نوع p:


وقتی به سیلیکون ناخالص آلومینیم افزوده می‌شود. تراز انرژی اتم‌های AL که اتم‌های پذیرنده نامیده می‌شوند، درست بالای نوار ظرفیت سیلیکون قرار می‌گیرد. با سه اتم Si مجاور پیوند جفت الکترونی منظمی تشکیل می‌دهد. اما با چهارمین اتم Si فقط یک پیوند تک الکترونی تشکیل می‌دهد. یک الکترون به راحتی از نوار ظرفیت یک اتم آلومینیوم در تراز پذیرنده بر انگیخته می‌شود.

در نهایت، یک یون منفی تا A غیر متحرک بوجود می‌آمد و در نتیجه این فرآیند یک خفره مثبت در نوار ظرفیت پدیدار می‌شود. از آنجا که رسانش الکتریکی در این نوع نیم رسانا عمدتا شامل حرکت حفره‌های مثبت است این نوع نیم رسانا، نوع P نامیده میشود.

کاربرد نیم رساناها در باطری خورشیدی:


یک سلول خورشیدی که از نیم رساناها ساخته شده از سیلیکون استفاده میشود. لایه نازکی از نیم رسانای نوع P با یک نیم رسانای نوع n ، در ناحیه‌ای به نام پیوندگاه در تماس است. عمدتا عبور الکترونها و حفره‌های مثبت از میان پیوندگاه بسیار محدود است. زیرا چنین حرکتی ، منجر به تفکیک بار میشود: حفره‌های سبک ناشی از نیم رسانای نوع p که از پیوندگاه عبور می‌کنند ناگزیر از یونهای غیر متحرک تا A جدا خواهند شد و الکترونهای ناشی از نیم رسانای نوع n که از پیوندگاه عبور می‌کنند به ناچار از یون‌های غیر متحرک +P جدا می‌شوند.

حال در نظر بگیرید که نیم رسانای نوع p در معرض باریکه‌ای از نور قرار گیرد. الکترونهای واقع در نوار ظرفیت ، می‌توانند انرژی ، در آشامیده و همراه با ایجاد حفره‌های مثبت در نوار ظرفیت ، به لایه رسانش ارتقاء یابند. الکترون‌های رسانش بر خلاف حفره‌های مثبت می‌توانند به راحتی از پیوندگاه عبور کرده وارد نیم رسانای نوع n شوند این عمل ، سفارش الکترون‌ها ( جریان الکتریکی ) را برقرار میکند.

الکترون‌ها می‌توانند توسط سیم‌ها از میان یک مصرف کننده خارجی مانند لامپ‌ها ، موتورهای الکتریکی و … انتقال پیدا کنند و سرانجام به نیم رسانای نوع p باز گردند. جاییکه آنها حفرههای مثبت را پر میکنند.

مباحث مرتبط با عنوان:

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 24 اسفند 1384 [09:12 ]   3   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 28 آذر 1383 [08:47 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 مهر 1383 [16:17 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..