منو
 کاربر Online
880 کاربر online
Lines: 1-12Lines: 1-12
-هنگام شهادت امام رضا علیه السلام س امام جواد علیه السلام د حدود هفت سال بود، بین جهت در ((بغداد|بغداد ))و سایر شهر ها مردم ه اختلاف دچار شدند بر این اساس برخی از سران شیعه مثل ((ریان بن صلت ))، ((صفوان بن یحیی|صفوان بن یحیی ))، محمد بن حکیم، ((عبدالرحمن بن حجاج ))، ((یونس بن عبدالرحمن )) و عده دیگر در منزل عبدالرحمن بن حجاج دور هم جمع شدند ولی ه خار میب هادت مم هتم علیه السلام می ریستند. +هنگام شهادت ((حضرت امام رضا علیه السلام|امام رضا علیه السا))، ((حضرت امام محمد جواد علیه السلام|امام جواد لیه السلام)) حدود هفت سال داشت، به ین جهت در ((بغداد|بغداد)) و سایر شهرها مردم چار اختلاف شدند. برخی از سران ((شیعه)) مثل ((ریان بن صلت))، ((صفوان بن یحیی|صفوان بن یحیی))، ((محمد بن حکیم))، ((عبدالرحمن بن حجاج))، ((یونس بن عبدالرحمن)) و عده ای دیگر در منزل عبدالرحمن بن حجاج دور هم جمع شدند ا ر ین به ت نند.
-ر ای هگام یونس بن عبدالرحمن گفت: گریه را کنار بگذارید و در اباط با این مسئله صحبت کنید که تا ابو جعفر (امام جواد علیه السلام) به سن بیشتری برسد و بزرگ شود متصدی مقام امامت کیست و ما باید سئوالات خود را از چه کسی بپرسیم ؟

ریان بن صلت با شنیدن این جمله برخاست و دست به گلوی یونس گذاشت و شروع به زدن او ر و به او می گفت: تو در ظاهر به ایمان تظاهر می کنی ولی در باطن اهل تردید و شرک هستی نمی دانی که اگر مووع اممت ام واد لیه اسلام در ارتباط با خدان عال باشد اگر کودک یک روزه باشد همانند پیرمردی عالم و بالاتر از اوست و اگر موط خداوند نباشد، هزار سال هم که عمر کند همانند یکی از افراد مدم است این مووعی ست که باید مو بحث قرار بگیرد و راجع به ن فک کرد.
+همه ضار از مصیبت شادت امام هشت علیه السلام می گریستند. یونس بن عبدالرحمن گفت:« گریه نکنید و را به این مسئله صحبت کنید که تا ابو جعفر (امام جواد علیه السلام) بزرگ شود، متصدی مقام ((امامت)) کیست و ما باید سئوالات خود را از چه کسی بپرسیم؟»
ریان بن صلت با شنیدن این جمله برخاست و یقهی یونس را رف و به او گفت:« تو در ظاهر به ایمان تظاهر میکنی ولی در باطن اهل تردید و شرک هستی! مگ نمی دانی که اگر کی ا ی دا ه اامت ن باشد، اگر کودک یک روزه هم باشد همانند پیرمردی عالم است و اگر ی خدا نباشد، هزار سال هم که عمر کند یک فرد ادی است. راع ه این موو باید ب کرد.»
 پس از سخن ریان بن صلت دیگران نیز یونس بن عبدالرحمن را توبیخ کردند.  پس از سخن ریان بن صلت دیگران نیز یونس بن عبدالرحمن را توبیخ کردند.
-منابع: بحار الانوار، ج 50، ص 99، ح 12. +!منابع:
*
بحار الانوار، ج 50، ص 99، ح 12.
-مراجعه شود به:

((شبهه ها و سئوالات پیرامون کمی امام جواد علیه السلام هن سیدن به امامت))
+!مراجعه شود به:
*((شبهه پیرامون امت امام جواد علیه السلام ککی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [13:17 ]   3   شکوفه رنجبری      جاری 
 شنبه 17 بهمن 1383 [11:19 ]   2   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 مهر 1383 [07:05 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..