منو
 کاربر Online
904 کاربر online
تاریخچه ی: اجتماع دو گراف

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-30Lines: 1-30
 ||V{maketoc}|| ||V{maketoc}||
-||__~~navy:@#13::: این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد یی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در [http://olympiad.roshd.ir|وب‌سایت المپیاد رشد]موجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس [http://olympiad.roshd.ir/computercontentlist.html|فهرست مطالب کامپیوتر] مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک ((مطالب علمی سایت المپیاد رشد|اینجا))‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.:: #@~~__|| +||__~~navy:@#13::: این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد کمپیو رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در [http://olympiad.roshd.ir|وب‌سایت المپیاد رشد]موجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس [http://olympiad.roshd.ir/computercontentlist.html|فهرست مطالب کامپیوتر] مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک ((مطالب علمی سایت المپیاد رشد|اینجا))‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.:: #@~~__||
 ^@#16: ^@#16:
 !اجتماع دو گراف !اجتماع دو گراف
 نخست تعریف می کنیم دو ((گراف)) {TEX()} {G_2,G_1} {TEX} مجزا هستند اگر هیچ راس مشترکی نداشته باشند و مجزا یالند اگر هیچ یال مشترکی نداشته باشند و مجزا یالند اگر هیچ یال مشترکی نداشته باشند. به عنوان مثال در زیر{TEX()} {G_2,G_1} {TEX} مجزا یالی می باشند ولی مجزا راسی نیستند. نخست تعریف می کنیم دو ((گراف)) {TEX()} {G_2,G_1} {TEX} مجزا هستند اگر هیچ راس مشترکی نداشته باشند و مجزا یالند اگر هیچ یال مشترکی نداشته باشند و مجزا یالند اگر هیچ یال مشترکی نداشته باشند. به عنوان مثال در زیر{TEX()} {G_2,G_1} {TEX} مجزا یالی می باشند ولی مجزا راسی نیستند.
 @@{TEX()} {V(G_1)=\{ v_1,v_2,v_3 \}} {TEX}@@ @@{TEX()} {V(G_1)=\{ v_1,v_2,v_3 \}} {TEX}@@
-@@{TEX()} {V(G_2)=\{v_2,v_3,v_4,v_{10}} {TEX}@@ +@@{TEX()} {V(G_2)=\{v_2,v_3,v_4,v_{10} \}} {TEX}@@
 @@{TEX()} {E(G_1)=\{v_1v_2,v_2v_3 \}} {TEX}@@ @@{TEX()} {E(G_1)=\{v_1v_2,v_2v_3 \}} {TEX}@@
 @@{TEX()} {E(G_2)=\{ v_3v_4,v_4v_{10},v_2v_4 \}} {TEX}@@ @@{TEX()} {E(G_2)=\{ v_3v_4,v_4v_{10},v_2v_4 \}} {TEX}@@
 @@{TEX()} {V(G_1) \cap V(G_2 )=\{v_2,v_3 \}} {TEX}@@ @@{TEX()} {V(G_1) \cap V(G_2 )=\{v_2,v_3 \}} {TEX}@@
 @@{TEX()} {E(G_1) \cap E(G_2) =\{ \}} {TEX}@@ @@{TEX()} {E(G_1) \cap E(G_2) =\{ \}} {TEX}@@
 حال اجتماع دو گراف {TEX()} {G_2,G_1} {TEX} را به صورت {TEX()} {G_1\cup G_2} {TEX} تعریف می کنیم که : حال اجتماع دو گراف {TEX()} {G_2,G_1} {TEX} را به صورت {TEX()} {G_1\cup G_2} {TEX} تعریف می کنیم که :
 @@{TEX()} {E(G_1 \cup G_2)=E(G_1) \cup E(G_2) } {TEX}@@ @@{TEX()} {E(G_1 \cup G_2)=E(G_1) \cup E(G_2) } {TEX}@@
 @@{TEX()} {V(G_1 \cup G_2 )=V(G_1) \cup V(G_2)} {TEX}@@ @@{TEX()} {V(G_1 \cup G_2 )=V(G_1) \cup V(G_2)} {TEX}@@
-اگر{TEX()} {G_2,G_1} {TEX}مجزا نیز باشند اجتماع آنها به صورت {TEX()} {G_1+G_2} {TEX} نیز نمایش داده می شود پس در این جا با عمل جمع دو گراف نیز آشنا شدیم: +اگر{TEX()} {G_2,G_1} {TEX}مجزا نیز باشند ((اجتماع)) آنها به صورت {TEX()} {G_1+G_2} {TEX} نیز نمایش داده می شود پس در این جا با عمل جمع دو گراف نیز آشنا شدیم:
 اگر {TEX()} {G_2,G_1} {TEX}مجزا باشند{TEX()} {G_1+G_2=G_1 \cup G_2} {TEX}  اگر {TEX()} {G_2,G_1} {TEX}مجزا باشند{TEX()} {G_1+G_2=G_1 \cup G_2} {TEX}
 --- ---
 !اشتراک دو گراف !اشتراک دو گراف
 اگر {TEX()} {G_2,G_1} {TEX} لااقل یک راس مشترک داشته باشند ( مجزا نباشند ) آنگاه  اگر {TEX()} {G_2,G_1} {TEX} لااقل یک راس مشترک داشته باشند ( مجزا نباشند ) آنگاه
 @@{TEX()} {G_1 \cap G_2 :} {TEX}@@ @@{TEX()} {G_1 \cap G_2 :} {TEX}@@
 @@{TEX()} {V(G_1 \cap G_2)=V(G_1)\cap V(G_2)} {TEX}@@ @@{TEX()} {V(G_1 \cap G_2)=V(G_1)\cap V(G_2)} {TEX}@@
 @@{TEX()} {E(G_1 \cap G_2)=E(G_1)\cap E(G_2)} {TEX}@@ @@{TEX()} {E(G_1 \cap G_2)=E(G_1)\cap E(G_2)} {TEX}@@
 --- ---
 ! پیوند های خارجی ! پیوند های خارجی
 [http://Olympiad.roshd.ir/computer/content/pdf/0086.pdf] [http://Olympiad.roshd.ir/computer/content/pdf/0086.pdf]
 --- ---
 !همچنین ببینید !همچنین ببینید
 *((حذف و انقباض )) *((حذف و انقباض ))
 *((اعمال اولیه )) *((اعمال اولیه ))
 #@^ #@^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 14 آبان 1385 [11:31 ]   5   زینب معزی      جاری 
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [10:37 ]   4   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [10:37 ]   3   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [10:37 ]   2   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [06:28 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..