منو
 کاربر Online
486 کاربر online
تاریخچه ی: اتواسکلروز

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-59Lines: 1-61
 V{maketoc} V{maketoc}
 !شرح بیماری  !شرح بیماری
 اتواسکلروز رشد غیرطبیعی‌ تدریجی‌ استخوان‌ اسفنجی‌ در گوش‌ میانی‌. این‌ رشد مانع‌ عملکرد طبیعی‌ یکی‌ از استخوان‌های‌ کوچک‌ گوش‌ میانی‌ که‌ مسؤول‌ انتقال‌ صداست‌ شده‌ و از این‌ طریق‌ سبب‌ کاهش‌ شنوایی‌ می‌شود. اتواسکلروز معمولاً هر دو گوش‌ را مبتلا می‌سازد و در هر دو جنس‌ و همه‌ سنینن‌ دیده‌ می‌شود ولی‌ در جنس‌ مؤنث‌ دوبرابر شایع‌تر بوده‌ و در سنین‌ 30-15 سال‌ شایع‌تر است‌.  اتواسکلروز رشد غیرطبیعی‌ تدریجی‌ استخوان‌ اسفنجی‌ در گوش‌ میانی‌. این‌ رشد مانع‌ عملکرد طبیعی‌ یکی‌ از استخوان‌های‌ کوچک‌ گوش‌ میانی‌ که‌ مسؤول‌ انتقال‌ صداست‌ شده‌ و از این‌ طریق‌ سبب‌ کاهش‌ شنوایی‌ می‌شود. اتواسکلروز معمولاً هر دو گوش‌ را مبتلا می‌سازد و در هر دو جنس‌ و همه‌ سنینن‌ دیده‌ می‌شود ولی‌ در جنس‌ مؤنث‌ دوبرابر شایع‌تر بوده‌ و در سنین‌ 30-15 سال‌ شایع‌تر است‌.
 !علایم‌ شایع‌  !علایم‌ شایع‌
 *کاهش‌ شنوایی‌ تدریجی‌ و پیشرونده‌  *کاهش‌ شنوایی‌ تدریجی‌ و پیشرونده‌
 *وزوزگوش‌  *وزوزگوش‌
 *شنوایی‌ بهتر در محیط‌های‌ شلوغ‌ نسبت‌ به‌ محیط‌های‌ ساکت‌  *شنوایی‌ بهتر در محیط‌های‌ شلوغ‌ نسبت‌ به‌ محیط‌های‌ ساکت‌
 !علل‌  !علل‌
 این‌ اختلال‌ به‌ نظر می‌رسد ارثی‌ باشد. 60% افراد مبتلا دارای‌ سابقه‌ خانوادگی‌ این‌ بیماری‌ هستند.  این‌ اختلال‌ به‌ نظر می‌رسد ارثی‌ باشد. 60% افراد مبتلا دارای‌ سابقه‌ خانوادگی‌ این‌ بیماری‌ هستند.
 !عوامل تشدید کننده بیماری  !عوامل تشدید کننده بیماری
 *سابقه‌ خانوادگی‌ کاهش‌ شنوایی‌  *سابقه‌ خانوادگی‌ کاهش‌ شنوایی‌
 *نژاد سفیدپوست‌. حدود 10% افراد سفیدپوست‌ به‌ درجاتی‌ از اتواسکلروز مبتلا هستند.  *نژاد سفیدپوست‌. حدود 10% افراد سفیدپوست‌ به‌ درجاتی‌ از اتواسکلروز مبتلا هستند.
 *بارداری‌ که‌ ممکن‌ است‌ تحریک‌کننده‌ آغاز بیماری‌ باشد.  *بارداری‌ که‌ ممکن‌ است‌ تحریک‌کننده‌ آغاز بیماری‌ باشد.
 !پیشگیری‌  !پیشگیری‌
 در حال‌ حاضر این‌ بیماری‌ قابل‌ پیشگیری‌ نیست‌. در صورت‌ وجود سابقه‌ خانوادگی‌ این‌ بیماری‌، قبل‌ از تشکیل‌ خانواده‌ مشاوره‌ ((ژنتیک)) الزامی‌ است‌.  در حال‌ حاضر این‌ بیماری‌ قابل‌ پیشگیری‌ نیست‌. در صورت‌ وجود سابقه‌ خانوادگی‌ این‌ بیماری‌، قبل‌ از تشکیل‌ خانواده‌ مشاوره‌ ((ژنتیک)) الزامی‌ است‌.
 !عواقب‌ مورد انتظار  !عواقب‌ مورد انتظار
 در بیشتر موارد با جراحی‌، شنوایی‌ حداقل‌ به‌ طور نسبی‌ حفظ‌ می‌شود.  در بیشتر موارد با جراحی‌، شنوایی‌ حداقل‌ به‌ طور نسبی‌ حفظ‌ می‌شود.
 !عوارض‌ احتمالی‌  !عوارض‌ احتمالی‌
 کری‌ کامل‌ در عرض‌ 15-10 سال‌. در صورت‌ عدم‌ درمان‌ هرچه‌ بیمار جوانتر باشد، سرعت‌ کاهش‌ شنوایی‌ بیشتر خواهد بود.  کری‌ کامل‌ در عرض‌ 15-10 سال‌. در صورت‌ عدم‌ درمان‌ هرچه‌ بیمار جوانتر باشد، سرعت‌ کاهش‌ شنوایی‌ بیشتر خواهد بود.
 !درمان‌  !درمان‌
   
 !اصول‌ کلی‌  !اصول‌ کلی‌
 *تشخیص‌ بیماری‌ براساس‌ آزمون‌های‌ شنوایی‌ نظیر ((اودیوگرام)) و آزمون‌ رینه‌ (بررسی‌ هدایت‌ استخوانی‌ صدا) داده‌ می‌شود.  *تشخیص‌ بیماری‌ براساس‌ آزمون‌های‌ شنوایی‌ نظیر ((اودیوگرام)) و آزمون‌ رینه‌ (بررسی‌ هدایت‌ استخوانی‌ صدا) داده‌ می‌شود.
 *درمان‌ معمولاً عبارتست‌ از جراحی‌ برای‌ برداشت‌ استخوان‌ چکشی‌ (یکی‌ از استخوان‌های‌ گوش‌ میانی‌) و جایگزین‌ کردن‌ آن‌ با استخوان‌ مصنوعی‌. در اکثر موارد و با این‌ درمان‌، شنوایی‌ حداقل‌ به‌ طور نسبی‌ اصلاح‌ می‌گردد.  *درمان‌ معمولاً عبارتست‌ از جراحی‌ برای‌ برداشت‌ استخوان‌ چکشی‌ (یکی‌ از استخوان‌های‌ گوش‌ میانی‌) و جایگزین‌ کردن‌ آن‌ با استخوان‌ مصنوعی‌. در اکثر موارد و با این‌ درمان‌، شنوایی‌ حداقل‌ به‌ طور نسبی‌ اصلاح‌ می‌گردد.
 *ممکن‌ است‌ به‌ جای‌ درمان‌ جراحی‌ از سمعک‌ استفاده‌ شود.  *ممکن‌ است‌ به‌ جای‌ درمان‌ جراحی‌ از سمعک‌ استفاده‌ شود.
 !داروها  !داروها
 *((آنتی بیوتیک)) ممکن‌ است‌ پس‌ از جراحی‌ تجویز شود.  *((آنتی بیوتیک)) ممکن‌ است‌ پس‌ از جراحی‌ تجویز شود.
 *درمان‌ با قرص‌ ((فلوریدسدیم))‌، ((کلسیم)) و ویتامین‌ ـ د ممکن‌ است‌ با سخت‌ کردن‌ استخوان‌ اسفنجی‌ تشکیل‌ شده‌ مانع‌ پیشرف‌ بیشتر کاهش‌ شنوایی‌ گردد.  *درمان‌ با قرص‌ ((فلوریدسدیم))‌، ((کلسیم)) و ویتامین‌ ـ د ممکن‌ است‌ با سخت‌ کردن‌ استخوان‌ اسفنجی‌ تشکیل‌ شده‌ مانع‌ پیشرف‌ بیشتر کاهش‌ شنوایی‌ گردد.
 !فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری  !فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری
 پس‌ از جراحی‌ به‌ تدریج‌ فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری های‌ طبیعی‌ خود را از سر بگیرید.  پس‌ از جراحی‌ به‌ تدریج‌ فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری های‌ طبیعی‌ خود را از سر بگیرید.
 !رژیم‌ غذایی‌  !رژیم‌ غذایی‌
 رژیم‌ خاصی‌ نیاز نیست‌.  رژیم‌ خاصی‌ نیاز نیست‌.
 !درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟  !درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟
 *اگر شما یا یکی‌ از اعضا خانواده‌تان دارای‌ علایم‌ اتواسکلروز باشید.  *اگر شما یا یکی‌ از اعضا خانواده‌تان دارای‌ علایم‌ اتواسکلروز باشید.
 *اگر دچار علایم‌ عفونت‌، نظیر ((تب))، درد یا منگی‌ بیش‌ از حد پس‌ از جراحی‌  *اگر دچار علایم‌ عفونت‌، نظیر ((تب))، درد یا منگی‌ بیش‌ از حد پس‌ از جراحی‌
 +__منبع: www.irteb.com __

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 15 اسفند 1383 [04:38 ]   2   پریسا احمدی      جاری 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [11:18 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..