منو
 صفحه های تصادفی
اومانیسم
تلقی قرآن از تاریخ و آینده تاریخ
اختصاصات تولد امامان
ازت
گ.حوادث تاریخی
رشته مهندسی سیستم
امام صادق علیه السلام و دلیل بیماری فرزندش
کتابهای فیزیک
کتابهای زمین شناسی فیزیکی
علم غیب
 کاربر Online
264 کاربر online
تاریخچه ی: اتم

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-66Lines: 1-71
 
 
 ||یک __اتم__ ، کوچکترین جزء اصلی غیر قابل تقلیل یک سیستم شیمیایی می‌باشد.|| ||یک __اتم__ ، کوچکترین جزء اصلی غیر قابل تقلیل یک سیستم شیمیایی می‌باشد.||
 
 
 
 
  
 {picture=saniatom.gif} {picture=saniatom.gif}
  
 
 
 
 
 !ریشه لغوی !ریشه لغوی
 این کلمه ، از کلمه ((زبان یونانی| یونانی)) ''__atomos__'' ، غیر قابل تقسیم ، که از ''a-'' ، بمعنی __غیر__ و ''__tomos__''، بمعنی __برش__ ، ساخته شده است. معمولا به معنای اتم‌های شیمیایی یعنی اساسی‌ترین اجزاء مولکول‌ها و ((ماده|مواد)) ساده می‌باشد.  این کلمه ، از کلمه ((زبان یونانی| یونانی)) ''__atomos__'' ، غیر قابل تقسیم ، که از ''a-'' ، بمعنی __غیر__ و ''__tomos__''، بمعنی __برش__ ، ساخته شده است. معمولا به معنای اتم‌های شیمیایی یعنی اساسی‌ترین اجزاء مولکول‌ها و ((ماده|مواد)) ساده می‌باشد.
 !تاریخچه شناسایی اتم !تاریخچه شناسایی اتم
 مواد متنوعی که روزانه در آزمایش و تجربه با آن روبه رو هستیم، متشکل از اتم‌های گسسته است. وجود چنین ذراتی برای اولین بار توسط فیلسوفان یونانی مانند __دموکریتوس__ (__Democritus__) ، __لئوسیپوس__ (__Leucippus__) و __اپیکورینز__ (__Epicureanism__) ولی بدون ارائه یک راه حل واقعی برای اثبات آن ، پیشنهاد شد. سپس این مفهوم مسکوت ماند تا زمانیکه در قرن 18 راجر بسکوویچ (Rudjer Boscovich) آنرا احیاء نمود و بعد از آن توسط جان دالتون (John Dalton) در شیمی بکار برده شد.

 مواد متنوعی که روزانه در آزمایش و تجربه با آن روبه رو هستیم، متشکل از اتم‌های گسسته است. وجود چنین ذراتی برای اولین بار توسط فیلسوفان یونانی مانند __دموکریتوس__ (__Democritus__) ، __لئوسیپوس__ (__Leucippus__) و __اپیکورینز__ (__Epicureanism__) ولی بدون ارائه یک راه حل واقعی برای اثبات آن ، پیشنهاد شد. سپس این مفهوم مسکوت ماند تا زمانیکه در قرن 18 راجر بسکوویچ (Rudjer Boscovich) آنرا احیاء نمود و بعد از آن توسط جان دالتون (John Dalton) در شیمی بکار برده شد.

 __راجر بوسویچ__ نظریه خود را بر مبنای ((مکانیک)) نیوتنی قرارداد و آنرا در سال __1758__ تحت عنوان:
 __راجر بوسویچ__ نظریه خود را بر مبنای ((مکانیک)) نیوتنی قرارداد و آنرا در سال __1758__ تحت عنوان:
 ~~green:::__''Theoria philosophiae naturalis redacta ad unicam legem virium in natura existentium''__::~~ ~~green:::__''Theoria philosophiae naturalis redacta ad unicam legem virium in natura existentium''__::~~
 چاپ نمود.  چاپ نمود.
 
 
 
 
  
 {picture=Layehaye_electroni.jpg} {picture=Layehaye_electroni.jpg}
  
 
 
 
 
 براساس نظریه __بوسویچ__ ، اتمها نقاط بی‌اسکلتی هستند که بسته به فاصله آنها از یکدیگر ، نیروهای جذب کننده و دفع کننده بر یکدیگر وارد می‌کنند. جان دالتون از نظریه اتمی برای توضیح چگونگی ترکیب ((گاز|گازها)) در نسبتهای ساده ، استفاده نمود. در اثر تلاش __آمندو آواگادرو__ (__Amendo Avogadro__) در قرن 19، دانشمندان توانستند تفاوت میان اتم‌ها و ((مولکول|مولکول‌ها)) را درک نمایند. در عصر مدرن ، اتم‌ها ، بصورت تجربی مشاهده شدند. براساس نظریه __بوسویچ__ ، اتمها نقاط بی‌اسکلتی هستند که بسته به فاصله آنها از یکدیگر ، نیروهای جذب کننده و دفع کننده بر یکدیگر وارد می‌کنند. جان دالتون از نظریه اتمی برای توضیح چگونگی ترکیب ((گاز|گازها)) در نسبتهای ساده ، استفاده نمود. در اثر تلاش __آمندو آواگادرو__ (__Amendo Avogadro__) در قرن 19، دانشمندان توانستند تفاوت میان اتم‌ها و ((مولکول|مولکول‌ها)) را درک نمایند. در عصر مدرن ، اتم‌ها ، بصورت تجربی مشاهده شدند.
 !اندازه اتم !اندازه اتم
 اتم‌ها ، از طرق ساده ، قابل تفکیک نیستند، اما باور امروزه بر این است که اتم از ذرات کوچکتری تشکیل شده است. قطر یک اتم ، معمولا میان 10pm تا 100pm متفاوت است. اتم‌ها ، از طرق ساده ، قابل تفکیک نیستند، اما باور امروزه بر این است که اتم از ذرات کوچکتری تشکیل شده است. قطر یک اتم ، معمولا میان 10pm تا 100pm متفاوت است.
 !ذرات درونی اتم !ذرات درونی اتم
 در آزمایش‌ها مشخص گردید که اتم‌ها نیز خود از ذرات کوچکتری ساخته شده‌اند. در مرکز یک ((هسته)) کوچک مرکزی مثبت متشکل از ذرات هسته‌ای ( ((پروتون|پروتون‌ها)) و ((نوترون|نوترون‌ها)) ) و بقیه اتم فقط از پوسته‌های متموج ((الکترون)) تشکیل شده است. معمولا اتم‌های با تعداد مساوی الکترون و پروتون ، از نظر ((جریان الکتریکی|الکتریکی)) خنثی هستند. در آزمایش‌ها مشخص گردید که اتم‌ها نیز خود از ذرات کوچکتری ساخته شده‌اند. در مرکز یک ((هسته)) کوچک مرکزی مثبت متشکل از ذرات هسته‌ای ( ((پروتون|پروتون‌ها)) و ((نوترون|نوترون‌ها)) ) و بقیه اتم فقط از پوسته‌های متموج ((الکترون)) تشکیل شده است. معمولا اتم‌های با تعداد مساوی الکترون و پروتون ، از نظر ((جریان الکتریکی|الکتریکی)) خنثی هستند.
 !طبقه‌بندی اتم‌ها !طبقه‌بندی اتم‌ها
 اتم‌ها عموما برحسب ((عدد اتمی)) که متناسب با تعداد پروتون‌های آن اتم می‌باشد، طبقه‌بندی می‌شوند. برای مثال ، اتم های ((کربن)) اتم‌هایی هستند که دارای شش پروتون می‌باشند. تمام اتم‌های با عدد اتمی مشابه ، دارای خصوصیات فیزیکی متنوع یکسان بوده و ((واکنش شیمیایی)) یکسان از خود نشان می‌دهند. انواع گوناگون اتم‌ها در ((جدول تناوبی)) لیست شده‌اند.

اتم‌های دارای عدد اتمی یکسان اما با ((جرم اتمی)) متفاوت (بعلت تعداد متفاوت نوترون‌های آنها) ، ((ایزوتوپ)) نامیده می‌شوند.
 اتم‌ها عموما برحسب ((عدد اتمی)) که متناسب با تعداد پروتون‌های آن اتم می‌باشد، طبقه‌بندی می‌شوند. برای مثال ، اتم های ((کربن)) اتم‌هایی هستند که دارای شش پروتون می‌باشند. تمام اتم‌های با عدد اتمی مشابه ، دارای خصوصیات فیزیکی متنوع یکسان بوده و ((واکنش شیمیایی)) یکسان از خود نشان می‌دهند. انواع گوناگون اتم‌ها در ((جدول تناوبی)) لیست شده‌اند.

اتم‌های دارای عدد اتمی یکسان اما با ((جرم اتمی)) متفاوت (بعلت تعداد متفاوت نوترون‌های آنها) ، ((ایزوتوپ)) نامیده می‌شوند.
 !ساده‌ترین اتم !ساده‌ترین اتم
 ساده‌ترین اتم ، اتم ((هیدروژن)) است که عدد اتمی یک دارد و دارای یک پروتون و یک الکترون می‌باشد. این اتم در بررسی موضوعات علمی ، خصوصا در اوایل شکل‌گیری ((نظریه کوانتوم)) ، بسیار مورد علاقه بوده است. ساده‌ترین اتم ، اتم ((هیدروژن)) است که عدد اتمی یک دارد و دارای یک پروتون و یک الکترون می‌باشد. این اتم در بررسی موضوعات علمی ، خصوصا در اوایل شکل‌گیری ((نظریه کوانتوم)) ، بسیار مورد علاقه بوده است.
 !واکنش شیمیایی اتم‌ها !واکنش شیمیایی اتم‌ها
 واکنش شیمیایی اتم‌ها بطور عمده‌ای وابسته به اثرات متقابل میان الکترون‌های آن می‌باشد. خصوصا الکترون‌هایی که در خارجی‌ترین لایه اتمی قرار دارند، به نام __الکترون‌های ظرفیتی__ ، بیشترین اثر را در واکنش‌های شیمیایی نشان می‌دهند. الکترون‌های مرکزی (یعنی آنهایی که در لایه خارجی نیستند) نیز موثر می‌باشند، ولی بعلت وجود بار مثبت هسته اتمی ، نقش ثانوی دارند. واکنش شیمیایی اتم‌ها بطور عمده‌ای وابسته به اثرات متقابل میان الکترون‌های آن می‌باشد. خصوصا الکترون‌هایی که در خارجی‌ترین لایه اتمی قرار دارند، به نام __الکترون‌های ظرفیتی__ ، بیشترین اثر را در واکنش‌های شیمیایی نشان می‌دهند. الکترون‌های مرکزی (یعنی آنهایی که در لایه خارجی نیستند) نیز موثر می‌باشند، ولی بعلت وجود بار مثبت هسته اتمی ، نقش ثانوی دارند.
 
 
 +
 +
 {picture=atom3.gif} {picture=atom3.gif}
 +
 +
 
 
 !پیوند میان اتم‌ها !پیوند میان اتم‌ها
 اتم‌ها تمایل زیادی به تکمیل لایه الکترونی خارجی خود و (یا تخلیه کامل آن) دارند. لایه خارجی هیدروژن و ((هلیم)) جای دو الکترون و در همه اتمهای دیگر طرفیت هشت الکترون را دارند. این عمل با استفاده مشترک از الکترونهای اتم‌های مجاور و یا با جدا کردن کامل الکترون‌ها از اتمهای دیگر فراهم می‌شود. هنگامیکه الکترونها در مشارکت اتمها قرار می گیرند، یک ((پیوند کووالانسی)) میان دو اتم تشکیل می‌گردد. پیوندهای کووالانسی قویترین نوع پیوندهای اتمی می‌باشند.  اتم‌ها تمایل زیادی به تکمیل لایه الکترونی خارجی خود و (یا تخلیه کامل آن) دارند. لایه خارجی هیدروژن و ((هلیم)) جای دو الکترون و در همه اتمهای دیگر طرفیت هشت الکترون را دارند. این عمل با استفاده مشترک از الکترونهای اتم‌های مجاور و یا با جدا کردن کامل الکترون‌ها از اتمهای دیگر فراهم می‌شود. هنگامیکه الکترونها در مشارکت اتمها قرار می گیرند، یک ((پیوند کووالانسی)) میان دو اتم تشکیل می‌گردد. پیوندهای کووالانسی قویترین نوع پیوندهای اتمی می‌باشند.
 !!یون !!یون
 هنگامیکه بوسیله اتم ، یک یا چند الکترون از یک اتم دیگر جدا می‌گردد، یون‌ها ایجاد می‌شوند. یون‌ها اتم‌هایی هستند که بعلت عدم تساوی تعداد پروتو ن‌ها و الکترون‌ها ، دارای ((بار الکتریکی)) ویژه می‌شوند. یون‌هایی که الکترون‌ها را برمی‌دارند، ''__آنیون__ (__anion__)'' نامیده شده و بار منفی دارند. اتمی که الکترون‌ها را از دست می‌دهد ''__کاتیون__ (__cation__)'' نامیده شده و بار مثبت دارد.  هنگامیکه بوسیله اتم ، یک یا چند الکترون از یک اتم دیگر جدا می‌گردد، یون‌ها ایجاد می‌شوند. یون‌ها اتم‌هایی هستند که بعلت عدم تساوی تعداد پروتو ن‌ها و الکترون‌ها ، دارای ((بار الکتریکی)) ویژه می‌شوند. یون‌هایی که الکترون‌ها را برمی‌دارند، ''__آنیون__ (__anion__)'' نامیده شده و بار منفی دارند. اتمی که الکترون‌ها را از دست می‌دهد ''__کاتیون__ (__cation__)'' نامیده شده و بار مثبت دارد.
 !!پیوند یونی !!پیوند یونی
 ((آنیون و کاتیون|کاتیون‌ها)) و ((آنیون و کاتیون|آنیون‌ها)) بعلت __نیروی کولمبیک__ (coulombic) میان بارهای مثبت و منفی ، یکدیگر را جذب می‌نمایند. این جذب ((پیوند یونی)) نامیده می‌شود و از پیوند کووالانسی ضعیفتر است.  ((آنیون و کاتیون|کاتیون‌ها)) و ((آنیون و کاتیون|آنیون‌ها)) بعلت __نیروی کولمبیک__ (coulombic) میان بارهای مثبت و منفی ، یکدیگر را جذب می‌نمایند. این جذب ((پیوند یونی)) نامیده می‌شود و از پیوند کووالانسی ضعیفتر است.
 !!مرز مابین انواع پیوندها !!مرز مابین انواع پیوندها
 همانطور که بیان گردید، پیوند کوالانسی در حالتی ایجاد میشود که در آن الکترون‌ها بطور یکسان میان اتمها به اشتراک گذارده می‌شوند، درحالیکه پیوند یونی در حالی ایجاد می‌گردد که الکترون‌ها کاملا در انحصار آنیون قرار می‌گیرند. بجز در موارد محدودی از حالتهای خیلی نادر ، هیچکدام از این توصیف‌ها کاملا دقیق نیست. در بیشتر موارد پیوندهای کووالانسی ، الکترون‌ها بطور نامساوی به اشتراک گذارده میشوند، بطوریکه زمان بیشتری را صرف گردش بدور اتم‌های با بار الکتریکی منفی‌تر می‌کنند که منجر به ایجاد پیوند کووالانسی با بعضی از خواص یونی می‌گردد.

بطور مشابهی ، در پیوندهای یونی ، الکترون‌ها اغلب در مقاطع کوچکی از زمان بدور اتم با بار الکتریکی مثبت‌تر می‌چرخند که باعث ایجاد بعضی از خواص کووالانسی در پیوند یونی می‌گردد.
 همانطور که بیان گردید، پیوند کوالانسی در حالتی ایجاد میشود که در آن الکترون‌ها بطور یکسان میان اتمها به اشتراک گذارده می‌شوند، درحالیکه پیوند یونی در حالی ایجاد می‌گردد که الکترون‌ها کاملا در انحصار آنیون قرار می‌گیرند. بجز در موارد محدودی از حالتهای خیلی نادر ، هیچکدام از این توصیف‌ها کاملا دقیق نیست. در بیشتر موارد پیوندهای کووالانسی ، الکترون‌ها بطور نامساوی به اشتراک گذارده میشوند، بطوریکه زمان بیشتری را صرف گردش بدور اتم‌های با بار الکتریکی منفی‌تر می‌کنند که منجر به ایجاد پیوند کووالانسی با بعضی از خواص یونی می‌گردد.

بطور مشابهی ، در پیوندهای یونی ، الکترون‌ها اغلب در مقاطع کوچکی از زمان بدور اتم با بار الکتریکی مثبت‌تر می‌چرخند که باعث ایجاد بعضی از خواص کووالانسی در پیوند یونی می‌گردد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آرایش الکترونی عناصر)) *((آرایش الکترونی عناصر))
 *((آند و کاتد)) *((آند و کاتد))
 *((آنیون و کاتیون)) *((آنیون و کاتیون))
 *((اتم اولیه)) *((اتم اولیه))
 *((الکترونگاتیویته)) *((الکترونگاتیویته))
 *((الکترون خواهی)) *((الکترون خواهی))
 *((ایزوتوپ)) *((ایزوتوپ))
 *((پیوند شیمیایی و انواع آن)) *((پیوند شیمیایی و انواع آن))
 *((پیوند کووالانسی)) *((پیوند کووالانسی))
 *((پیوند هیدروژنی)) *((پیوند هیدروژنی))
 *((پیوند یونی)) *((پیوند یونی))
 *((مدل اتمی رادرفورد)) *((مدل اتمی رادرفورد))
 *((مدل تامسون)) *((مدل تامسون))
 *((مدل بوهر)) *((مدل بوهر))
 !ارتباط خارجی !ارتباط خارجی
 * [http://www.bartleby.com/61/19/A0501900.html The American Heritage Dictionary] ''(contains popups)'' o * [http://www.bartleby.com/61/19/A0501900.html The American Heritage Dictionary] ''(contains popups)'' o

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 10 مرداد 1391 [09:51 ]   7   admin      جاری 
 سه شنبه 10 مرداد 1391 [09:50 ]   6   admin      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 مهر 1384 [07:50 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 مهر 1384 [07:47 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 مهر 1384 [07:44 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [07:56 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [17:19 ]   1   احمد شکیب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..