منو
 صفحه های تصادفی
با پیامبر در آخرین لحظات
دانشکده مهندسی کامپیوتردانشگاه امیر کبیر
تقسیم بندی و نامگذاری گسله ها
مشمول دعای حضرت ابراهیم علیه السلام
کاردان روابط عمومی
نقش تاج ستانی شاپور اول در نقش رجب
اکلیل جنوبی «صورت فلکی»
اتوی بخار
سیستم
سبک استریم لاینینگ در تولید هواپیما
 کاربر Online
411 کاربر online
تاریخچه ی: اتم

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-70Lines: 1-71
-V{maketoc} />
یک __اتم__ کوچکترین جزء اصلی غیر قابل تقلیل یک سیستم شیمیایی می باشد ان کلمه از کلمه ((زبان یونانی| یونانی)) ''atomos''، غیر قابل تقسیم، که از ''a-''، بمعنی غیر، و ''tomos''، بمعنی برش، ساخته شده است. معمولا به معنای اتم های شیمیایی یعنی اساسی ترین اجزاء ((مولکول)) ها و ((ماده | مواد)) ساده می باشد. اتم ها از طریق قابل تفکیک نیستند اما باور امروزه بر این است که اتم از ذرات کوچکتری تشکیل شده است. قطر یک اتم معمولا میان ((1_E-11_m|10pm)) تا((1_E-10_m|100pm)) متفاوت است.
مواد متنوعی که روزانه در آزمایش و تجربه با آن روبه رو هستیم، متشکل از اتم های گسسته است. وجود چنین ذراتی برای اولین بار توسط فیلسوفان یونانی مانند دموکریتوس((«Democritus)))، لئوسیپوس((«Leucippus))) و اپیکورینز((«Epicureanism))) ولی بدون ارائه یک راه حل واقعی برای اثبات آن، پیشنهاد شد. سپس این مفهوم مسکوت ماند تا زمانیکه در قرن 18 ((«Rudjer Boscovich)))راجر بسکوویچ آنرا احیاء نمود، و بعد از آن توسط ((«John Dalton)))جان دالتون در شیمی بکار برده شد.
راجر بوسویچ نظریه خود را بر مبنای مکانیک نیوتنی قرارداد و آنرا در سال ((1758)) تحت عنوان:


''Theoria philosophiae naturalis redacta ad unicam legem virium in natura existentium''
+

||یک __اتم__ ، کوچکترین جزء اصلی غیر قابل تقلیل یک سیستم شیمیایی میباشد.||
 +
 +
 +
 +{picture=saniatom.gif}
 +
 +
 +
 +!ریشه لغوی
 +این کلمه ، از کلمه ((زبان یونانی| یونانی)) ''__atomos__'' ، غیر قابل تقسیم ، که از ''a-'' ، بمعنی __غیر__ و ''__tomos__''، بمعنی __برش__ ، ساخته شده است. معمولا به معنای اتم‌های شیمیایی یعنی اساسی‌ترین اجزاء مولکول‌ها و ((ماده|مواد)) ساده می‌باشد.
 +!تاریخچه شناسایی اتم
 +مواد متنوعی که روزانه در آزمایش و تجربه با آن روبه رو هستیم، متشکل از اتم‌های گسسته است. وجود چنین ذراتی برای اولین بار توسط فیلسوفان یونانی مانند __دموکریتوس__ (__Democritus__) ، __لئوسیپوس__ (__Leucippus__) و __اپیکورینز__ (__Epicureanism__) ولی بدون ارائه یک راه حل واقعی برای اثبات آن ، پیشنهاد شد. سپس این مفهوم مسکوت ماند تا زمانیکه در قرن 18 راجر بسکوویچ (Rudjer Boscovich) آنرا احیاء نمود و بعد از آن توسط جان دالتون (John Dalton) در شیمی بکار برده شد.

 +__راجر بوسویچ__ نظریه خود را بر مبنای ((مکانیک)) نیوتنی قرارداد و آنرا در سال __1758__ تحت عنوان:
 +~~green:::__''Theoria philosophiae naturalis redacta ad unicam legem virium in natura existentium''__::~~
 چاپ نمود.  چاپ نمود.
-
+ dir align=left>
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/0/07//Layehaye_electroni.jpg} +>

>{picture=Layehaye_electroni.jpg}
 
 
 
 
 +براساس نظریه __بوسویچ__ ، اتمها نقاط بی‌اسکلتی هستند که بسته به فاصله آنها از یکدیگر ، نیروهای جذب کننده و دفع کننده بر یکدیگر وارد می‌کنند. جان دالتون از نظریه اتمی برای توضیح چگونگی ترکیب ((گاز|گازها)) در نسبتهای ساده ، استفاده نمود. در اثر تلاش __آمندو آواگادرو__ (__Amendo Avogadro__) در قرن 19، دانشمندان توانستند تفاوت میان اتم‌ها و ((مولکول|مولکول‌ها)) را درک نمایند. در عصر مدرن ، اتم‌ها ، بصورت تجربی مشاهده شدند.
 +!اندازه اتم
 +اتم‌ها ، از طرق ساده ، قابل تفکیک نیستند، اما باور امروزه بر این است که اتم از ذرات کوچکتری تشکیل شده است. قطر یک اتم ، معمولا میان 10pm تا 100pm متفاوت است.
 +!ذرات درونی اتم
 +در آزمایش‌ها مشخص گردید که اتم‌ها نیز خود از ذرات کوچکتری ساخته شده‌اند. در مرکز یک ((هسته)) کوچک مرکزی مثبت متشکل از ذرات هسته‌ای ( ((پروتون|پروتون‌ها)) و ((نوترون|نوترون‌ها)) ) و بقیه اتم فقط از پوسته‌های متموج ((الکترون)) تشکیل شده است. معمولا اتم‌های با تعداد مساوی الکترون و پروتون ، از نظر ((جریان الکتریکی|الکتریکی)) خنثی هستند.
 +!طبقه‌بندی اتم‌ها
 +اتم‌ها عموما برحسب ((عدد اتمی)) که متناسب با تعداد پروتون‌های آن اتم می‌باشد، طبقه‌بندی می‌شوند. برای مثال ، اتم های ((کربن)) اتم‌هایی هستند که دارای شش پروتون می‌باشند. تمام اتم‌های با عدد اتمی مشابه ، دارای خصوصیات فیزیکی متنوع یکسان بوده و ((واکنش شیمیایی)) یکسان از خود نشان می‌دهند. انواع گوناگون اتم‌ها در ((جدول تناوبی)) لیست شده‌اند.

اتم‌های دارای عدد اتمی یکسان اما با ((جرم اتمی)) متفاوت (بعلت تعداد متفاوت نوترون‌های آنها) ، ((ایزوتوپ)) نامیده می‌شوند.
 +!ساده‌ترین اتم
 +ساده‌ترین اتم ، اتم ((هیدروژن)) است که عدد اتمی یک دارد و دارای یک پروتون و یک الکترون می‌باشد. این اتم در بررسی موضوعات علمی ، خصوصا در اوایل شکل‌گیری ((نظریه کوانتوم)) ، بسیار مورد علاقه بوده است.
 +!واکنش شیمیایی اتم‌ها
 +واکنش شیمیایی اتم‌ها بطور عمده‌ای وابسته به اثرات متقابل میان الکترون‌های آن می‌باشد. خصوصا الکترون‌هایی که در خارجی‌ترین لایه اتمی قرار دارند، به نام __الکترون‌های ظرفیتی__ ، بیشترین اثر را در واکنش‌های شیمیایی نشان می‌دهند. الکترون‌های مرکزی (یعنی آنهایی که در لایه خارجی نیستند) نیز موثر می‌باشند، ولی بعلت وجود بار مثبت هسته اتمی ، نقش ثانوی دارند.
-براساس نظریه بوسویچ، اتمها نقاط بی اسکلتی هستند که بسته به فاصله آنها از یکدیگر، نیروهای جذب کننده و دفع کننده بر یکدیگر وارد می کنند. جان دالتون از نظریه اتمی برای توضیح چگونگی ترکیب ((گاز))ها در نسبتهای ساده، استفاده نمود. در اثر تلاش ((«Amendo Avogadro)))آمندو آواگادرو در قرن 19، دانشمندان توانستند تفاوت میان اتم ها و مولکولها را درک نمایند. در عصر مدرن اتم ها را بصورت تجربی مشاهده شدند.
در آزمایش ها نیز مشخص گردید که اتمها نیز خود از ((ذرات)) کوچکتری ساخته شده اند. در مرکز یک ((هسته کوچک مرکزی)) مثبت متشکل از ((ذرات هسته))ای ( ((پروتون))ها و ((نوترون))ها)، و بقیه اتم فقط از پوسته های متموج ((الکترون)) تشکیل شده است. معمولا اتم های با تعداد مساوی الکترون و پروتون، از نظر ((بار الکتریکی |الکتریکی خنثی)) هستند.


اتم ها عموما بر حسب عدد اتمی که متناسب با تعداد پروتونهای آن اتم می باشد، طبقه بندی می شوند. برای مثال، اتم های ((کربن)) اتم هایی هستند که دارای شش پروتون میباشند. تمام اتمهای با عدد اتمی مشابه، دارای خصوصیات فیزیکی متوع یکسان بوده و واکنش شیمیایی یکسان از خود نشان می دهند. انواع گوناگون اتمها در ((جدول تناوبی)) لیست شده اند. اتمهای دارای ((عدد اتمی)) یکسان اما با ((جرم اتمی)) متفاوت (به علت تعداد متفاوت نوترونهای آنها) ((ایزوتوپ)) نامیده می شوند.


ساده ترین اتم، اتم ((هیدروژن)) است که عدد اتمی یک دارد و دارای یک پروتون و یک الکترون می باشد. این اتم در بررسی موضوعات علمی، خصوصا در اوایل شکل گیری ((نظریه کوانتوم))، بسیار مورد علاقه بوده است.


واکنش شیمیایی اتم ها بطور عمده ای وابسته به اثرات متقابل میان الکترونهای آن می باشد. خصوصا الکترونهایی که در خارجی ترین لایه اتمی قرار دارند بنام الکترونهای ظرفیتی، بیشترین اثر را در واکنشهای شیمیایی نشان می دهند. الکترونهای مرکزی (یعنی آنهایی که در لایه خارجی نیستند) نیز موثر میباشند ولی بعلت وجود بار مثبت هسته اتمی، نقش ثانوی است.


اتم ها تمایل زیادی به تکمیل لایه الکترونی خارجی خود و (یا تخلیه کامل آن) دارند، لایه خارجی ((هیدروژن)) و ((هلیم)) جای دو الکترون و در همه اتمهای دیگر طرفیت هشت الکترون را دارند. این عمل با استفاده مشترک از الکترونهای اتمهای مجاور و یا با جداکردن کامل الکترونها از اتمهای دیگر فراهم میشود. هنگامیکه الکترونها در مشارکت اتمها قرار می گیرند، یک ((پیوند کوالانسی)) میان دو اتم تشکیل می گردد. پیوندهای کوالانسی قویترین نوع پیوندهای اتمی می باشند.


هنگامیکه بوسیله اتم، یک یا چند الکترون از یک اتم دیگر جدا می گردد، یونها ایجاد می شوند. ((یون))ها اتم هایی هستند که بعلت عدم تساوی تعداد پروتو نها و الکترونها، دارای ((بار الکتریکی)) ویژه می شوند. یونهایی که الکترون(ها) را بر می دارند، ''آنیون (
anion) '' نامیده شده و بار منفی دارند. اتمی که الکترون(ها) را از دست می دهد ''کاتیون (cation) '' نامیده شده و بار مثبت دارد. کاتیونها و آنیونها بعلت نیروی کولمبیک(coulombic) میان بارهای مثبت و منفی، یکدیگر را جذب می نمایند. این جذب ((پیوند یونی)) نامیده می شود و از پیوند کوالانسی ضعیفتر است.
>
<br />همانطور که بیان گردید، پیوند کوالانسی در حالتی ایجاد میشود که در آن الکترونها بطور یکسان میان اتمها به اشتراک گذارده می شود، درحالیکه پیوند یونی در حالی ایجاد میگردد که الکترون ها کاملا در انحصار آنیون قرار میگیرند. بجز در موارد محدودی از حالتهای خیلی نادر، هیچکدام از این توصیف ها کاملا دقیق نیست. در بیشتر موارد پیوندهای کوالانسی، الکترونها بطور نامساوی به اشتراک گذارده میشوند، بطوریکه زمان بیشتری را صرف گردش بدور اتم های با بار ((الکترونگاتیو| الکتریکی منفیتر)) می کنند، که منجر به ایجاد پیوند کووالانسی با بعضی از خواص یونی می گردد. بطور مشابهی، در پیوندهای یونی الکترونها اغلب در مقاطع کوچکی از زمان بدور اتم با بار الکتریکی مثبت تر می چرخند، که باعث ایجاد بعضی از خواص کووالانسی در پیوند یونی می گردد.
<br />


!همچنین رجوع کنید به
* ((اتمیزم)) (A
tomism) r />* ((اتم نامتعارف)) (Exotic atom)
* ((ایزوترپ رادیواکتیو)) (Rad
ioactive isotope)
+e dir align=left>
<tr>
<td>
{picture=atom3.gif}
 +
 +
 +
 +!پیوند میان اتم‌ها  +اتم‌ها تمایل زیادی به تکمیل لایه الکترونی خارجی خود و (یا تخلیه کامل آن) دارند. لایه خارجی هیدروژن و ((هلیم)) جای دو الکترون و در همه اتمهای دیگر طرفیت هشت الکترون را دارند. این عمل با استفاده مشترک از الکترونهای اتم‌های مجاور و یا با جدا کردن کامل الکترون‌ها از اتمهای دیگر فراهم می‌شود. هنگامیکه الکترونها در مشارکت اتمها قرار می گیرند، یک ((پیوند کووالانسی)) میان دو اتم تشکیل می‌گردد. پیوندهای کووالانسی قویترین نوع پیوندهای اتمی می‌باشند.  +!!یون  +هنگامیکه بوسیله اتم ، یک یا چند الکترون از یک اتم دیگر جدا می‌گردد، یون‌ها ایجاد می‌شوند. یون‌ها اتم‌هایی هستند که بعلت عدم تساوی تعداد پروتو ن‌ها و الکترون‌ها ، دارای ((بار الکتریکی)) ویژه می‌شوند. یون‌هایی که الکترون‌ها را برمی‌دارند، ''__آنیون__ (__anion__)'' نامیده شده و بار منفی دارند. اتمی که الکترون‌ها را از دست می‌دهد ''__کاتیون__ (__cation__)'' نامیده شده و بار مثبت دارد.  +!!پیوند یونی  +((آنیون و کاتیون|کاتیون‌ها)) و ((آنیون و کاتیون|آنیون‌ها)) بعلت __نیروی کولمبیک__ (coulombic) میان بارهای مثبت و منفی ، یکدیگر را جذب می‌نمایند. این جذب ((پیوند یونی)) نامیده می‌شود و از پیوند کووالانسی ضعیفتر است.  +!!مرز مابین انواع پیوندها  +همانطور که بیان گردید، پیوند کوالانسی در حالتی ایجاد میشود که در آن الکترون‌ها بطور یکسان میان اتمها به اشتراک گذارده می‌شوند، درحالیکه پیوند یونی در حالی ایجاد می‌گردد که الکترون‌ها کاملا در انحصار آنیون قرار می‌گیرند. بجز در موارد محدودی از حالتهای خیلی نادر ، هیچکدام از این توصیف‌ها کاملا دقیق نیست. در بیشتر موارد پیوندهای کووالانسی ، الکترون‌ها بطور نامساوی به اشتراک گذارده میشوند، بطوریکه زمان بیشتری را صرف گردش بدور اتم‌های با بار الکتریکی منفی‌تر می‌کنند که منجر به ایجاد پیوند کووالانسی با بعضی از خواص یونی می‌گردد.

بطور مشابهی ، در پیوندهای یونی ، الکترون‌ها اغلب در مقاطع کوچکی از زمان بدور اتم با بار الکتریکی مثبت‌تر می‌چرخند که باعث ایجاد بعضی از خواص کووالانسی در پیوند یونی می‌گردد.  +!مباحث مرتبط با عنوان  +*((آرایش الکترونی عناصر))  +*((آند و کاتد))  +*((آنیون و کاتیون))  +*((اتم اولیه))  +*((الکترونگاتیویته))  +*((الکترون خواهی))  +*((ایزوتوپ))  +*((پیوند شیمیایی و انواع آن))  +*((پیوند کووالانسی))  +*((پیوند هیدروژنی))  +*((پیوند یونی))  +*((مدل اتمی رادرفورد))  +*((مدل تامسون))  +*((مدل بوهر))  !ارتباط خارجی !ارتباط خارجی -* [http://www.bartleby.com/61/19/A0501900.html|The|American|Heritage Dictionary] ''(contains popups)'' o  -!مدل های اتمی  -* مدل های اتمی ((«دماکریتوس))Democritus)   -* ((مدل دسر آلو)) (plum pudding Model)   -* ((مدل دالتون))  -* ((مدل تامسون)) ()  -* ((مدل اتمی رادرفورد))  -* ((مدل بوهر)) (Bohr model)   -* ((مدل مکانیکی کوانتوم)) (quantum mechanical model)  -!همچنین رجوع کنید به  -* ((اتمیزم)) (Atomism)   -* ((اتم نامتعارف)) (Exotic atom)   -* ((ایزوترپ رادیواکتیو)) (Radioactive isotope)   -!ارتباط خارجی   * [http://www.bartleby.com/61/19/A0501900.html The American Heritage Dictionary] ''(contains popups)'' o * [http://www.bartleby.com/61/19/A0501900.html The American Heritage Dictionary] ''(contains popups)'' o
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 10 مرداد 1391 [09:51 ]   7   admin      جاری 
 سه شنبه 10 مرداد 1391 [09:50 ]   6   admin      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 مهر 1384 [07:50 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 مهر 1384 [07:47 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 مهر 1384 [07:44 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [07:56 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [17:19 ]   1   احمد شکیب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..