منو
 کاربر Online
287 کاربر online
تاریخچه ی: اتسز خوارزمشاه

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-13Lines: 1-30
 V{maketoc} V{maketoc}
 !اتسز خوارزمشاه  !اتسز خوارزمشاه
 «551 - 522 ق / 1156 - 1128 م»  «551 - 522 ق / 1156 - 1128 م»
-محمد نوشتکین، پدر اتسز، به مدت سی سال بر خوارزم فرمانروایی داشت که ر ین مدت همچنان تابع و ((مطیع)) ((سلجوقیان)) بود. گویند در تمام این مدت یک سل، خود برای اظهار طاعت به درگاه سلطان می‏آمد و سال بعد، پسرش اتسز را ی‏فرستاد. با مرگ محمد نوشتکین، اتسز، ب فرمان سلطان سنجر در 522 ق / 1128 م، به امارت خوارزم رسید که از ندکان دربار سنجر به شمر می‏رفت. ا این ال اندک زمانی بعد از امارت خوارزم، خد را مورد سوء ظن سلطان یفت و به این ترتیب عصیانی را که در باطن داشت، اظهار کرد. سطان سنجر در 533 ق / 1138 م، همراه با سپاهی گران برای تأدیب اتسز رهسپار خوارزم شد. اما اتسز که خود را در مقابله با سپاه سجر ناتوان می‏دید، از خوارزم گریخت. به این ترتیب میر سلجوقی امرت خوارزم را به برادر زاده خود ((سلیمن)) بن محمد واگذاشت و خود به خراسا بازگشت. پس از رفتن سپاهیان سنجر، استز بار دیگر به خوارز بازگشت و با شکستی که به سپاهیان سلیمان بن محمد وارد کرد، وی را وادار به فرار نمود. +!روی کر مدن اتس خوارمشا />محمد نوشتکین، در اتسز، به مت ی ال بر خوارزم رمانوایی داشت ک در این مدت همنان تاب و ((می)) ((سجویان)) بود.
 +گویند در تمام این مدت یک سال، خود برای اظهار اطاعت به درگاه سلطان می‏آمد و سال بعد، پسرش اتسز را می‏فرستاد.
-! شته شدن ادیب صابر به دست ((اتسز خوارزمشاه))
در 536 ق / 1141 م، هنگامی که سلطان سنجر در جنگ قطوان از قراختاییان شکست خورد، اتسز جرأت پیدا کرد تا به مرو برود، از این رو به چپاول و غارت اموال مردم و کشتار آنان دست زد که البته در این فاصله چند بار نیز به فکر تسخیر خراسان افتاد که هیچ گاه توفیق آن را پیدا نکرد. به همین دلیل یک بار نیز آدم کشانی را برای قتل سنجر فرستاد که از بخت بدش این راز با کوشش ادیب صابر، نماینده سنجر، که در خوارزم نزد اتسز بود، فاش شد. به طوری که این امر موجب هلاکت ادیب صابر شد و به فرمان اتسز به رودخانه ((جیحون)) انداخته شد.
+با مر محمد نوشتکین، اتسز، به فرمان سلطان سنجر در 522 ق / 1128 م، به امارت خوارزم رسید که از نزدیکان دربار سنجر به شمار می‏رفت. با این حال اندک زمانی بعد از امارت خوارزم، خود را مورد سوء ظن سلطان یافت و به این ترتیب عصیانی را که در باطن داشت، اظهار کرد.

!!درگیری های ((اتسز خوارزمشاه)) و سنجر سلجوقی
سلطان سنجر در 533 ق / 1138 م، همراه
با سپاهی گران برای تأدیب اتسز رهسپار خوارزم شد. اما اتسز که خود را در مقابله با سپاه سنجر ناتوان می‏دید، از خوارزم گریخت.

به این ترتیب امیر سلجوقی امارت خوارزم را به برادر زاده خود ((سلیمان)) بن محمد واگذاشت و خود به خراسان بازگشت. پس از رفتن سپاهیان سنجر، استز بار دیگر به خوارزم بازگشت و با شکستی که به سپاهیان سلیمان بن محمد وارد کرد، وی را وادار به فرار نمود.


!!رویارویی
((اتسز خوارزمشاه)) با سنجر
در 536 ق / 1141 م، هنگامی که سلطان سنجر در جنگ قطوان از قراختاییان شکست خورد، اتسز جرأت پیدا کرد تا به مرو برود، از این رو به چپاول و غارت اموال مردم و کشتار آنان دست زد که البته در این فاصله چند بار نیز به فکر تسخیر خراسان افتاد که هیچ گاه توفیق آن را پیدا نکرد.

به همین دلیل یک بار نیز آدم کشانی را برای قتل سنجر فرستاد که از بخت بدش این راز با کوشش ادیب صابر، نماینده سنجر، که در خوارزم نزد اتسز بود، فاش شد. به طوری که این امر موجب هلاکت ادیب صابر شد و به فرمان اتسز به رودخانه ((جیحون)) انداخته شد.
 ! مرگ اتسز خوارزمشاه  ! مرگ اتسز خوارزمشاه
-اتسز در طی تاخت و تازهایی هم که در ماوراء النهر در قلمرو ایلک خانیان انجام داد ولایت جُند را به تصرف خود درآورد. بر خلاف سنجر که ظاهراً از خط و سواد بی بهره بود، اتسز اهل سواد، ادب و شعر بود که اشعار فارسی نیز می‏سرود و با رشیدالدین وطواط بلخی، صاحب ((دیوان رسائل)) خود معاشرت صمیمانه و توأم با تکریم داشت. وی پیش از سنجر سلجوقی در نهم جمادی الاخر سال 551 ق / 30 جولای 1156 م، پس از بیست و نه سال فرمانروایی، سرانجام چشم از جهان فرو بست. +اتسز در طی تاخت و تازهایی هم که در ماوراء النهر در قلمرو ایلک خانیان انجام داد ولایت جُند را به تصرف خود درآورد.

بر خلاف سنجر که ظاهراً از خط و سواد بی بهره بود، اتسز اهل سواد، ادب و شعر بود که اشعار فارسی نیز می‏سرود و با __رشیدالدین وطواط بلخی، __صاحب ((دیوان رسائل)) خود

معاشرت صمیمانه و توأم با تکریم داشت.
 +وی پیش از سنجر سلجوقی در نهم جمادی الاخر سال 551 ق / 30 جولای 1156 م، پس از بیست و نه سال فرمانروایی، سرانجام چشم از جهان فرو بست.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [11:54 ]   2   آآوا رسا      جاری 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [12:02 ]   1   نغمه آذربویه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..