منو
 صفحه های تصادفی
فخرالدین بن رکن الدین
کابرریت
طبقه بندی D.M.S از اختلالات روانی
رشته کودکان استثنایی
پیدایی دین
تناسب در اعجاز
امام هادی علیه السلام و خبر غیبی از درگذشت پدر
حذف کردن نام برنامه ها از فهرست Add/Remove Programs
مبارزه و شهادت حنظلة بن اسعد شبامی
hyperparathyroidism
 کاربر Online
495 کاربر online
تاریخچه ی: ابو موسی اشعری

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-24Lines: 1-17
-نام او عبدالله و نام پدرش قیس بن سلیم بو، مادرش نیز ظبیه ن داشت. وی از قبیله «اشعر» و اهل یمن بود و چون کنیه اش ابو موسی بود به این نا شهرت دا.

وی در سال های آغازین اسلام از ((یمن)) به ((مکه)) آمد و با سعید بن عاص پیمان بست و حلیف او شد (یعنی سعید بن عاص سوگند خورد که از او حمایت کند و از پایمال شدن حقوقش جلوگیری نماید) وی را مردی ساده لوح خوانده اند.

ابو موسی در مکه مسلمان شد و به یمن بازگشت. ابوموسی تا سال 7 هجری در یمن ماند و در آن سال همراه با روه دگی از قوامش سور بر تی شدن تا از راه دریا ه مدینه یایند؛ ((جعفر بن ابیطالب|جعفر طیار)) و گروهی دیگر از ((مراجعت گروه اولیّه مهاجرین|مهاجران حبشه)) نیز در همان هنگام از حبشه عازم مدینه دند.

کشتی ابوموسی همزمان با کشتی جعفر به سواحل حجاز رسید و آن ها با هم در ((خیبر)) خدمت رسول خدا ی لله علیه و آله وسلم رسیدند. این تار زمانی باعث شده است که ی به غلط ابوموسی را از مهاجران حبشه به شمار آوردند.

ابوموسی از سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم مامور جمع آوری زکات مردم زیبد و عدن شد؛ وی پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در فتوحات ((ایران))، ((شام «سوریه»|شام)) و جزیره شرکت کرد و از فرماندهان سپاه مسلمانان به شمار می رفت و از سوی عمر حاکم بصره شد، اما ((عثمان بن عفان|عثمان)) او را عزل کرد .

از آن پس برای زندگی به کوفه رفت و در سال های پایانی خلافت عثمان با درخواست مردم کوفه، به جای سعد بن عاص حاکم کوفه شد و در آغاز حکومت علی علیه السلام نیز بر این سمت باقی بود حضرت به او دستور داد که مردم کوفه را برای رویارویی با سپاه ناکثین (جنگ جمل )بسیج کند، اما ابو موسی ا این کار داری ک و ین کا ا ه خواند و حتی از مردم خواست که به کمک هیچ گروهی نوند تا از فتنه به دور باشند.

حضرت علی علیه السلام وی ا از حکومت کوفه عزل کرد و از آن پس ، او از ضرت دلخور بود؛ وی ((عبدالله بن عمر)) را شایسته خلافت می دانست و بر علی علیه السلام مقدم می داشت.

وی
در جریان ((جنگ صفین و ماجرای حکمیت|حکمیت)) فار و اصرار گروهی از یاران فریب خورده حضرت علی علیه السلام ه عنوان نماینده سپاه ((عرا)) اتخاب شد و با نیرنگ ((عمرو عاص))، علی علیه السلام را از حکومت خلع کرد.

از این رو ابوموسی در جریان حکمیت خیانت بزرگی در حق امام علی علیه السلام و دیگر یاران آن رت کرد و مستحق نفرین های حضرت علی علیه السلام گردید .
ابوموسی پس از شهادت حضرت علی علیه السلام به ((مکه)) رفت و در سال 42 یا 52 هجری در آن جا در گذشت.
+نام ابوموسی اشعری، عبدالله، نام پدرش قیس بن سلیم و نم مادرش ظبیه د. وی از قبیله «اشعر» و اهل یمن بود. کنیه اش ابو موسی بود و در تاریخ به همین کنی شهرت دا.
ابوموسی اشعری در سالهای آغازین اسلام از ((یمن)) به ((مکه)) آمد و با سعید بن عاص پیمان بست و حلیف او شد. (یعنی سعید بن عاص سوگند خورد که از او حمایت کند و از پایمال شدن حقوقش جلوگیری نماید.)
ابو موسی در مکه مسلمان شد، به یمن بازگشت و تا سال 7 هجری در یمن ماند. در آن سال همراه با عهی از سن از راه دریا اهی مدینه د. ((جعفر بن ابیطالب|جعفر طیار)) و گروهی دیگر از ((مراجعت گروه اولیّه مهاجرین|مهاجران حبشه)) نیز در همان هنگام از حبشه عازم مدینه ودند. کشتی ابوموسی همزمان با کشتی جعفر به سواحل حجاز رسید و آنها در ((خیبر)) با هم خدمت ((رسول خدا)) ند. این رد همزمان باعث شده است که عه‌ی از رخین به غلط، ابوموسی را از مهاجران حبشه به شمار آوردند.
ابوموسی از سوی رسول خدا مامور جمع آوری زکات مردم زیبد و عدن شد و پس از رحلت رسول خدا در فتوحات ((ایران)) و ((شام «سوریه»|شام)) شرکت کرد. او که از فرماندهان سپاه مسلمانان به شمار می رفت، از سوی عمر حاکم بصره شد، اما ((عثمان بن عفان|عثمان)) او را عزل کرد .
از آن پس ابوموسی برای زندگی به کوفه رفت و در سالهای پایانی خلافت عثمان به درخواست مردم کوفه، به جای سعد بن عاص حاکم کوفه شد. در آغاز حکومت علی علیه السلام نیز بر این سمت باقی بود. ا به او دستور داد مردم کوفه را برای رویارویی با سپاه ناکثین ( در ((جنگ جمل)) ) بسیج کند، اما ابو موسی به این هانه که این کار فه‌نیی ا طاعت ا خودداری کرد، و حتی از مردم خواست به کمک هیچ گروهی نتابند تا از فتنه به دور باشند.
حضرت علی علیه السلام نی و را ک دی اده‌لوح بود، از حکومت کوفه عزل کرد. از آن پس، ابوموسی از م دلخور بود. وی ((عبدالله بن عمر)) را شایسته خلافت می دانست و بر علی علیه السلام مقدم می داشت.
در ماجرای ((جنگ صفین و ماجرای حکمیت|حکمیت)) ((جنگ صفین )) ا اصرار گروهی از یاران فریبخورده‌ی حضرت علی علیه السلام نماینده سپاه اا شد و با نیرنگ ((عمرو عاص))، علی علیه السلام را از حکومت خلع کرد.
از این رو ابوموسی در جریان حکمیت خیانت بزرگی در حق امام علی علیه السلام و دیگر یاران آن مم کرد و مستحق نفرینهای حضرت علی علیه السلام گردید .
ابوموسی پس از شهادت حضرت علی علیه السلام به ((مکه)) رفت و در سال 42 یا 52 هجری در گذشت.
 مراجعه شود به مراجعه شود به
-((فریب خوردن ابوموسی اشعری ماجرای حکمیّت)) +((فریب خوردن ابوموسی اشعری هنم حکمیت))
-منابع: اسدالغابه، ج 6، ص 306 و ج 3، ص 367/ قاموس الرجال 6، ص 557. +منابع: />اسدالغابه، ج 6، ص 306 و ج 3، ص 367 />قاموس الرجال 6، ص 557.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 06 تیر 1384 [13:53 ]   3   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 دوشنبه 14 دی 1383 [13:00 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 31 مرداد 1383 [13:33 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..