منو
 صفحه های تصادفی
دعوت جبرئیل برای بیعت با امام حسین علیه السلام
دانشگاه علم و صنعت
عسل شکرک زده
مناظره یاران امام صادق علیه‌السلام
روش نگارش هیروگلیف
کرامات فاطمه علیهاسلام
بارهای برف،باران و یخ
اپتیک هندسی
ارزش حال
قرآن
 کاربر Online
249 کاربر online
تاریخچه ی: ابو حمزه ثمالی

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-47Lines: 1-28
 ابو حمزه ثمالی یکی از اصحاب خاص ((حضرت امام سجاد علیه السلام)) بود و با او انس خاصی داشت. دعای شریف امام که طولانی‌ترین دعای سحر ((ماه رمضان|ماه رمضان)) است، از طریق او روایت شده و به همین علت «دعای ابوحمزه ثمالی» نام‌گذاری شده است.  ابو حمزه ثمالی یکی از اصحاب خاص ((حضرت امام سجاد علیه السلام)) بود و با او انس خاصی داشت. دعای شریف امام که طولانی‌ترین دعای سحر ((ماه رمضان|ماه رمضان)) است، از طریق او روایت شده و به همین علت «دعای ابوحمزه ثمالی» نام‌گذاری شده است.
 او کتاب «تفسیر القرآن» را نوشته و ((رساله الحقوق)) امام سجاد علیه السلام را نیز روایت کرده است.  او کتاب «تفسیر القرآن» را نوشته و ((رساله الحقوق)) امام سجاد علیه السلام را نیز روایت کرده است.
- +جمیع بزرگان علما رجال او را مورد اعتماد و ثقه دانسته اند.
 __چند روایت درباره‌ی عظمت مقام ابوحمزه:__ __چند روایت درباره‌ی عظمت مقام ابوحمزه:__
 ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) فرمود:« ابو حمزه در زمان خودش مانند ((سلمان فارسی|سلمان)) در زمان خودش بود.»  ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) فرمود:« ابو حمزه در زمان خودش مانند ((سلمان فارسی|سلمان)) در زمان خودش بود.»
 ((حضرت امام رضا علیه السلام|امام رضا علیه السلام)) فرموده اند:« ابو حمزه ثمالی در زمان خودش مانند ((لقمان حکیم|لقمان)) در زمان خودش بوده است.»  ((حضرت امام رضا علیه السلام|امام رضا علیه السلام)) فرموده اند:« ابو حمزه ثمالی در زمان خودش مانند ((لقمان حکیم|لقمان)) در زمان خودش بوده است.»
 روزی حضرت صادق علیه السلام به او فرمود:« من هر گاه تو را می ببینم، احساس آرامش می کنم.»  روزی حضرت صادق علیه السلام به او فرمود:« من هر گاه تو را می ببینم، احساس آرامش می کنم.»
 ((ابوبصیر)) نقل می کند که: ((ابوبصیر)) نقل می کند که:
 روزی نزد حضرت صادق علیه السلام رفتم. امام فرمود:« ابو حمزه ثمالی در چه حالی است؟»  روزی نزد حضرت صادق علیه السلام رفتم. امام فرمود:« ابو حمزه ثمالی در چه حالی است؟»
 گفتم:« وقتی از نزد او می‌آمدم بیمار بود.»  گفتم:« وقتی از نزد او می‌آمدم بیمار بود.»
 فرمود:« وقتی برگشتی سلام مرا به او برسان.» و سپس فرمود به او خبر بده که در فلان ماه و فلان روز خواهد مرد.  فرمود:« وقتی برگشتی سلام مرا به او برسان.» و سپس فرمود به او خبر بده که در فلان ماه و فلان روز خواهد مرد.
 عرض کردم:« سوگند به خدا، او ((شیعه)) شماست و شما به او محبت داشته‌اید.»  عرض کردم:« سوگند به خدا، او ((شیعه)) شماست و شما به او محبت داشته‌اید.»
 فرمود:« راست می گویی. آنچه نزد ماست، برای او خیر است.»  فرمود:« راست می گویی. آنچه نزد ماست، برای او خیر است.»
 عرض کردم:« آیا شیعیان شما با شما هستند؟»  عرض کردم:« آیا شیعیان شما با شما هستند؟»
 فرمود:« آری. ولی به شرط اینکه از خداوند بترسند و احترام پیامبر را در زندگی و اعمالشان نگاه دارند و از گناهان بپرهیزند. در چنین صورتی، شیعیان ما با ما هم‌رتبه و همنشین خواهند بود.» فرمود:« آری. ولی به شرط اینکه از خداوند بترسند و احترام پیامبر را در زندگی و اعمالشان نگاه دارند و از گناهان بپرهیزند. در چنین صورتی، شیعیان ما با ما هم‌رتبه و همنشین خواهند بود.»
 چیزی نگذشت که ابو حمزه وفات کرد.  چیزی نگذشت که ابو حمزه وفات کرد.
 همه‌ی ((علمای رجال)) او را مورد اعتماد دانسته‌اند و حتی علمای ((اهل سنت)) نیز از او روایت نقل کرده‌اند. همه‌ی ((علمای رجال)) او را مورد اعتماد دانسته‌اند و حتی علمای ((اهل سنت)) نیز از او روایت نقل کرده‌اند.
 «نجاشی» می‌نویسد:« او از بهترین اصحاب و افراد مورد اعتماد در روایت و حدیث است.» «نجاشی» می‌نویسد:« او از بهترین اصحاب و افراد مورد اعتماد در روایت و حدیث است.»
 ((شیخ صدوق)) فرموده است:« ابو حمزه ثابت بن دینار الثمالی مورد اعتماد و امانتدار بود و چهار نفر از امامان ((شیعه)) را ملاقات کرده بود: امام سجاد، ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر))، امام صادق و ((حضرت امام موسی کاظم علیه السلام|امام کاظم)) علیهم السلام.»  ((شیخ صدوق)) فرموده است:« ابو حمزه ثابت بن دینار الثمالی مورد اعتماد و امانتدار بود و چهار نفر از امامان ((شیعه)) را ملاقات کرده بود: امام سجاد، ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر))، امام صادق و ((حضرت امام موسی کاظم علیه السلام|امام کاظم)) علیهم السلام.»
 وی در سال 150 از دنیا رفت. وی در سال 150 از دنیا رفت.
 !منابع: !منابع:
 *معجم رجال الحدیث، ‌ج 3، ص 385  *معجم رجال الحدیث، ‌ج 3، ص 385
-ابو حمزه ثمالى 
-ابو حمزه ثمالى که نام مبارکش قرین دعاى شریف ابو حمزه ثمالى بوده براى همه شیعیان آشنا مى باشد یکى از ثابت قدمان و از اصحاب خاص حضرت سجاد علیه السلام مى باشد.  
-جمیع بزرگان علما رجال او را مورد اعتماد و ثقه دانسته اند.  
-نجاشى نقل مى کند که او از اخیار اصحاب و افراد مورد اعتماد و معتمدین آنها در روایت و حدیث مى باشد و از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: ابو حمزه در زمان خودش مانند سلمان در زمان خودش بود.  
-عامه نیز از او روایت مى کنند و در سال 150هـ.ق وفات کرد و صاحب کتاب تفسیر القرآن بود. و رساله الحقوق حضرت سجاد علیه السلام نیز از طریق او روایت شده است.  
-جناب شیخ صدوق نیز فرموده است: ابو حمزه، ثابت بن دینار الثمالی، ثقه و عدل بود و چهار نفر از امامان شیعه را ملاقات کرده بود، على بن الحسین، محمد بن علی، جعفر بن محمد و موسى بن جعفر علیهم السلام. 
-فضل بن شاذان نیز گفته است که از فرد ثقه اى شنیده که امام رضا علیه السلام فرموده اند: ابو حمزه ثمالى در زمان خودش مانند لقمان (سلمان) در زمان خودش بوده است.  
-رجال کشى نیز از ابو بصیر نقل مى کند که من وارد به حضرت صادق علیه السلام شدم، حضرت فرمود: ابو حمزه ثمالى چه مى کند؟ 
-گفتم: در حالى او را تر ک کردم که مریض بود.  
-فرمود: هر گاه برگشتى سلام مرا به او برسان. و او را متوجه کن که او در فلان ماه و فلان روز خواهد مرد.  
-ابوبصیر مى گوید: عرض کردم: سوگند به خداوند، شما در مورد او انس و محبت داشتید و او شیعه شما بود. 
-حضرت فرمود: راست مى گویى آنچه که نزد ماست، خیر براى اوست.  
-عرض کردم: آیا شیعیان شما با شما هستند؟  
-فرمود: البته ولى به شرط اینکه از خداوند بترسند و پیامبر خدا را مراقبت داشته و از گناهان بپرهیزند. هر گاه شیعه اى چنان کند ، با ما در همان درجه هاى ما خواهد بود.  
-ابو بصیر مى گوید: ما همان سال بر گشتیم و چیزى طول نکشید که ابو حمزه وفات نمود.  
-بهر حال جناب ابو حمزه ثمالى شخصیتى برجسته و ممتاز دارد و بر اساس روایتى حضرت صادق علیه السلام به او فرمودند: من هر گاه تو را مى ببینم احساس آرامش مى کنم.  
-که این تعریف بر اوج ارجمندى و کمال او دلالت مى کند ابو حمزه با حضرت سجاد علیه السلام انس خاصى داشته و دعاى شریف آن حضرت که طولانى ترین دعاى سحر ماه مبارک رمضان است، از طریق او روایت شده است و به همین علت به نام او نام گذارى شده است.  

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [11:20 ]   7   یاسر ناظم نیا      جاری 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [07:55 ]   6   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 03 مهر 1384 [06:12 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 خرداد 1384 [07:49 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [07:38 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [09:37 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 مرداد 1383 [08:54 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..