منو
 صفحه های تصادفی
نظریه گراف کامل
ارسطو
عصر امام خمینی -برائت جهانی از عقاید الحادی
رشته مهندسی راه آهن
سکولاریسم
بار زنده ساختمان
اثر گلخانه‌ای جو
گریپ فروت «داروئی»
خورجین
سهولت تشکیل رادیکالهای آزاد آلکانها
 کاربر Online
188 کاربر online
تاریخچه ی: ابرهه

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-18Lines: 1-12
-


ابرهه فرمانده سپاه هفتاد هزار نفری بود که ((پادشاه حبشه )) (نجاشی) نان را برای سرکوب ((ذونواس ))پادشاه یمن که به کشتار مسیحیان رداخته بود، رستاد.
+ابرهه فرمانده سپاهی هفتاد هزار نفری بود که به دستور پادشاه ((حبشه|حبشه)) (نجاشی) رای سرکوب ((ذونواس))، پادشاه ((یمن))، که به کشتار مسیحیان پرداخته بود، به یمن اعزام شده بود.
ماج
را از این قرار بود که ذونواس هنگام عبور از ((مدینه، مدینة النبی، یثرب|مدینه))، به دعوت یهودیان یثرب به دین یهود در آمده و در پی آن برای گسترش یهودیت با مسیحیان به جنگ پرداخته بود، تا آن جا که بسیاری از مسیحیان نجران را در آتش سوزانده بود. (1)
یکی از مسیحیان این خبر را به
((قیصر روم)) رساند و از او کمک خواست. قیصر روم، نجاشی را مأمور سرکوب ذونواس کرد و او نیز لشگری هفتاد هزار نفری از مردم حبشه را به فرماندهی ابرهه به سمت یمن گسیل داشت. ابرهه پس از شکست ذونواس به پادشاهی یمن رسید.
وی ((کلیسا
))یی در منطقه ((صنعاء)) به نام قلیس بنا نهاد و در نامه ای به پادشاه ((حبشه|حبشه)) چنین نوشت:«کلیسایی بنا نهاده‌ام که نظیر ندارد. پس از اتمام ساخت آن، زائران ((بیت الله الحرام - کعبه، خانه خدا|کعبه)) را به سوی آن خواهم کشید.»
با ان
تشار مضمون این نامه در بین اعراب، مردی از قبیله ((بنی فقیم)) برای ابراز انزجار کلیسای ابرهه را با مدفوع خود آلوده ساخت.
ابرهه در پی این اقدام ت
حقیرآمیز با لشگری انبوه 14 رأس فیل، در ((عام الفیل|سال 570 میلادی)) برای تخریب کعبه به مکه یورش برد، اما خداوند دسته‌هایی از پرندگان آسمانی به نام ((ابابیل|ابابیل)) را مأمو جلوی از تخریب کعب کرد. پرندگان با سنگ‌ریزه‌هایی که به منقار داشتند به لشگر ابرهه هجوم بردند و او و لشگرش را به هلاکت رساندند. حکایت حمله‌ی ابابیل در ((سوره فیل|سوره فیل)) بیان شده است.
-ونوس در سفری که از ((مدین، مدین النبی، یثرب|یثرب «مدینه» ))عبور می کرد با دعوت یهودیان یثرب ین یهود در آمد ر پ آ برای گتر یهودیت با میحیان به جنگ پرداخت، تا آن جا که بسیاری از مسیحیان نجران را در آتش سوزاند. (1)

مردی از م
سیحیا این خبر را به ((قیر روم ))ساند و ز او کمک خواست. قیصر روم پادشاه حبشه اشی) را مأمور رکو نواس کرد و او نی لشگری هفتاد هزار نفری ز مردم حبشه را به فرماندی ابره به سمت یمن گیل داشت، ابرهه پس از شکست ذونواس ب پادشاهی یمن رسید.
+ویح 1) نینده کتاب کم، اری ((احاب اخدود))ره رو یه 4 ا 8) را مرو داتان وزاند سییان ی‌داند.
-وی ((کلیسایی ))در منطقه ((صنعاء ))به نم قلیس بنا نهاد و در نامه ای به پادشاه ((حبشه|حبشه ))چنین نوشت: کلیسایی بنا نهادم که مانند آن تا کنون دیده نشده است پس از اتمام آن، زائران ((بیت الله الحرام - کعبه، خانه خدا|کعبه ))را به سوی آن خواهم کشید، با انتشار مضمون این نامه در بین اعراب مردی از قبیله ((بنی فقیم ))برای ابراز انزجار کلیسای ابرهه را آلوده ساخت.

ابرهه در پی این اقدام تحقیر آمیز با لشگری انبوه همراه با تعدادی فیل (14 رأس) در سال 570 میلادی برای تخریب کعبه به مکه یورش برد خداوند دسته هایی از پرندگان آسمانی ((«ابابیل|بابل ))) را مأمور جلوگری آنان نمود. پرندگان با سنگ ریزه هایی که به منقار داشتند به لشگر ابرهه هجوم آوردند و او و لشگرش را به هلاکت رساندند، قرآن ماجرای آنان را در ((سوره فیل|سوره فیل ))بیان کرده است.

(1): الکامل، جلد
1، ص 276، ماجرای اصحاب ((بیت الله الحرام - کعبه، خانه خدا|اخدود )) (سوره بروج آیه 4 تا8) در قرآن را مربوط به همین داستان می داند.

مراجعه شود به

((سوره فیل))

((سال عام الفیل))

منابع :

الکامل ،‌ج 1 ، ص
277 ؛ فروغ ابدیت ، ج 1 ، ص 125
+مناب:
الکامل، ج 1، ص 276 و 277 . فروغ ابدیت، ج 1، ص 125

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 04 تیر 1384 [13:24 ]   4   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 دوشنبه 21 دی 1383 [12:04 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 دی 1383 [12:02 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 مهر 1383 [15:07 ]   1   آزاده امیری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..