منو
 صفحه های تصادفی
منشا حیات در جهان
انفجار اطلاعات
جان بکوس
واژگان حرارت و ترمودینامیک
ساندویچ
آزمایشهای اولیه شیشه گری
جایگشت های دوری
آنتی گوریت
همراهی صدا با تصویر برای بیان اندیشه در تلویزیون
تئوتی واکان
 کاربر Online
586 کاربر online
تاریخچه ی: ابرها

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-134Lines: 1-134
 !مقدمه !مقدمه
 آنچه که ما به عنوان ابر می‌شناسیم در واقع تجمع ذرات بخار آب موجود در جو به دور هسته‌های تراکم و سرد شدن آنهاست. از آنجا که با مشاهده نوع و نحوه تغییرات ابرها می‌توان اطلاعات قابل ملاحظه‌ای درباره وضعیت جو بدست آورد، مطالعه و بررسی ابرها دارای اهمیت ویژه‌ای است. عامل اصلی تشکیل ابر صعود هوای گرم و مرطوب به سطح فوقانی جو و سرد شدن آن است و در صعود به ارتفاعات بالاتر جو تحت تأثیر فشار کم آن سطوح قرار گرفته و همگام با انبساط سرد می‌شود. آنچه که ما به عنوان ابر می‌شناسیم در واقع تجمع ذرات بخار آب موجود در جو به دور هسته‌های تراکم و سرد شدن آنهاست. از آنجا که با مشاهده نوع و نحوه تغییرات ابرها می‌توان اطلاعات قابل ملاحظه‌ای درباره وضعیت جو بدست آورد، مطالعه و بررسی ابرها دارای اهمیت ویژه‌ای است. عامل اصلی تشکیل ابر صعود هوای گرم و مرطوب به سطح فوقانی جو و سرد شدن آن است و در صعود به ارتفاعات بالاتر جو تحت تأثیر فشار کم آن سطوح قرار گرفته و همگام با انبساط سرد می‌شود.
 

 

 
 
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/b/bb/ابرها.JPG} {img src=img/daneshnameh_up/b/bb/ابرها.JPG}
  
 
 
 
 
 

 

 !عومل موثر در صعود هوا !عومل موثر در صعود هوا
 !!تربولانس مکانیکی (اصطکاکی) !!تربولانس مکانیکی (اصطکاکی)
 این تربولانس در اثر عبور هوا بر روی ناهمواریهای سطح زمین ، در اثر برش باد و تغییرات بردار باد در جهت قائم نیز ایجاد می‌شود. بخشی از هوا که با مرز ساکن در تماس است خود نیز در حال سکون می‌باشد، اما با بالا رفتن هوا بر سرعت آن نیز افزوده می‌شود. با افزایش سرعت هوا به بیش از یک مقدار مشخص حرکات تربولانس ایجاد می‌شود. این تربولانس بیشتر باعث تشکیل ابرهای پوششی می‌شود. این تربولانس در اثر عبور هوا بر روی ناهمواریهای سطح زمین ، در اثر برش باد و تغییرات بردار باد در جهت قائم نیز ایجاد می‌شود. بخشی از هوا که با مرز ساکن در تماس است خود نیز در حال سکون می‌باشد، اما با بالا رفتن هوا بر سرعت آن نیز افزوده می‌شود. با افزایش سرعت هوا به بیش از یک مقدار مشخص حرکات تربولانس ایجاد می‌شود. این تربولانس بیشتر باعث تشکیل ابرهای پوششی می‌شود.
 !!تربولانس حرارتی (جابجایی عمودی) !!تربولانس حرارتی (جابجایی عمودی)
 این تربولانس نتیجه تابش خورشید بر خشکیها و گرم شدن سطح زمین است. اما گاهی این پدیده به علت عبور توده‌های سرد بر روی زمین گرم یا دریای گرمتر نیز بوجود می‌آید. این حرکت بیشتر در ایجاد ابرهای جوششی اهمیت دارد. این تربولانس نتیجه تابش خورشید بر خشکیها و گرم شدن سطح زمین است. اما گاهی این پدیده به علت عبور توده‌های سرد بر روی زمین گرم یا دریای گرمتر نیز بوجود می‌آید. این حرکت بیشتر در ایجاد ابرهای جوششی اهمیت دارد.
 !!صعود در اثر ناهمواریها !!صعود در اثر ناهمواریها
 هوای نزدیک سطح زمین و سطح فوقانی در صورت برخورد با موانع طبیعی مثل کوهستان وادار به صعود می‌شوند. هوای نزدیک سطح زمین و سطح فوقانی در صورت برخورد با موانع طبیعی مثل کوهستان وادار به صعود می‌شوند.
 !!صعود ملایم و گسترده !!صعود ملایم و گسترده
 بیشتر در اثر واگرایی سطوح فوقانی ((تروپوسفر)) بوجود می‌آید. در اثر جروج هوا در سطح فوقانی جرم ستون هوا در سطح زمین کاهش یافته و در نتیجه فشار ستون هوا در سطح زمین کاهش می‌یابد. این واگرایی در سطوح بالا و همگرایی در سطوح پایین باعث صعود ملایم و گسترده هوا در عمق زیادی از تروپوسفر می‌شود. در صورت وجود رطوبت کافی توسعه ابر بصورت گسترده روی خواهد داد. صعود ملایم و گسترده روی خواهد داد. صعود ملایم و گسترده بیشتر در نزدیکی منطقه جبهه و مرکز کم فشار رخ می‌دهد. بیشتر در اثر واگرایی سطوح فوقانی ((تروپوسفر)) بوجود می‌آید. در اثر جروج هوا در سطح فوقانی جرم ستون هوا در سطح زمین کاهش یافته و در نتیجه فشار ستون هوا در سطح زمین کاهش می‌یابد. این واگرایی در سطوح بالا و همگرایی در سطوح پایین باعث صعود ملایم و گسترده هوا در عمق زیادی از تروپوسفر می‌شود. در صورت وجود رطوبت کافی توسعه ابر بصورت گسترده روی خواهد داد. صعود ملایم و گسترده روی خواهد داد. صعود ملایم و گسترده بیشتر در نزدیکی منطقه جبهه و مرکز کم فشار رخ می‌دهد.
 !چرا ابرها از آسمان نمی‌افتند؟ !چرا ابرها از آسمان نمی‌افتند؟
 ابرها از قطرات ریز آب و یا از بلورهای یخ و گاهی اوقات نیز از مخلوطی از این دو می‌باشند. معمولا ابر هنگامی تشکیل می‌شود که هوا به بالا رانده شود. چون هوای موجود در لایه‌های پایینتر نسبت به هوای موجود در بالا گرمتر بوده و از تراکم کمتری نیز برخوردار می‌باشد. لذا به بالا می‌رود (برخی اوقات نیز علت این رانش ، حرکت هوا به سمت بالای کوه و قله آن است). هنگامی که هوا به سمت بالا می‌رود، سرد می‌شود و سرانجام به سطحی می‌رسد که به سطح انقباض معروف است. در این هنگام هوا اشباع و بخار آب موجود در آن منقبض و متراکم می‌شود و به قطرات آب تبدیل می‌گردد.

اما اگر ابرها دوباره به سمت زمین می‌آمدند، هوا به تدریج گرم می‌شد و همینطور که آب پایین می‌آمد از سطح انقاض عبور می‌کرد و از آن خارج می‌شد، در نتیجه قطرات آب دوباره به حالت بخار در می‌آمدند و بدین ترتیب ابر از بین می‌رفت. در برخی مواقع ابر در لایه‌های بسیار پایین نیز وجود دارد و این همان چیزی است که به ~~green:__مه__~~ معروف است. مه در واقع ابری است که در سطح زمین تشکیل می‌شود. در صورتی که سطح انقباض در ارتفاع بسیار پایین قرار داشته باشد، باعث می‌شود که هوا در نزدیکی سطح ومین اشباع و بخار آب موجود در آن منقبض شود و تبدیل به مه یا ابر نزدیک به زمین گردد.
 ابرها از قطرات ریز آب و یا از بلورهای یخ و گاهی اوقات نیز از مخلوطی از این دو می‌باشند. معمولا ابر هنگامی تشکیل می‌شود که هوا به بالا رانده شود. چون هوای موجود در لایه‌های پایینتر نسبت به هوای موجود در بالا گرمتر بوده و از تراکم کمتری نیز برخوردار می‌باشد. لذا به بالا می‌رود (برخی اوقات نیز علت این رانش ، حرکت هوا به سمت بالای کوه و قله آن است). هنگامی که هوا به سمت بالا می‌رود، سرد می‌شود و سرانجام به سطحی می‌رسد که به سطح انقباض معروف است. در این هنگام هوا اشباع و بخار آب موجود در آن منقبض و متراکم می‌شود و به قطرات آب تبدیل می‌گردد.

اما اگر ابرها دوباره به سمت زمین می‌آمدند، هوا به تدریج گرم می‌شد و همینطور که آب پایین می‌آمد از سطح انقاض عبور می‌کرد و از آن خارج می‌شد، در نتیجه قطرات آب دوباره به حالت بخار در می‌آمدند و بدین ترتیب ابر از بین می‌رفت. در برخی مواقع ابر در لایه‌های بسیار پایین نیز وجود دارد و این همان چیزی است که به ~~green:__مه__~~ معروف است. مه در واقع ابری است که در سطح زمین تشکیل می‌شود. در صورتی که سطح انقباض در ارتفاع بسیار پایین قرار داشته باشد، باعث می‌شود که هوا در نزدیکی سطح ومین اشباع و بخار آب موجود در آن منقبض شود و تبدیل به مه یا ابر نزدیک به زمین گردد.
 !نامگذاری ابرها !نامگذاری ابرها
 در نامگذاری ابرها از کلمات لاتین با ریشه یونانی استفاده می‌شود. این نامگذاری با توجه به نوع و شکل و همچنین خصوصیات ابر انجام می‌گیرد. در جدول زیر کلماتی که در نامگذاری ابرها بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد را با معانی آورده شده: در نامگذاری ابرها از کلمات لاتین با ریشه یونانی استفاده می‌شود. این نامگذاری با توجه به نوع و شکل و همچنین خصوصیات ابر انجام می‌گیرد. در جدول زیر کلماتی که در نامگذاری ابرها بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد را با معانی آورده شده:
 

 

 
 
 
 
  
 ||معنی|کلمه مشتق شده|کلمه اصلی ||معنی|کلمه مشتق شده|کلمه اصلی
 __ارتفاع میانه__|Alto|Altus __ارتفاع میانه__|Alto|Altus
 __پر مانند__|Cirro|Cirrus __پر مانند__|Cirro|Cirrus
 __برجسته شده__|Cumulo|Cumulus __برجسته شده__|Cumulo|Cumulus
 __بارانزا__|Nimbo|Nimbus __بارانزا__|Nimbo|Nimbus
 __ورقه ورقه__|Strata|Stratus|| __ورقه ورقه__|Strata|Stratus||
  
 
 
 
 
 

 

 __سایر کلماتی که بکار می‌برند__: __سایر کلماتی که بکار می‌برند__:
 

 

 
 
 
 
  
 ||معنی|کلمه ||معنی|کلمه
 برجی شکل|Castellsnus برجی شکل|Castellsnus
 گل کلمی|Congestus گل کلمی|Congestus
 قلاب شکل|Uncinus قلاب شکل|Uncinus
 عدسی شکل|Lenticularis عدسی شکل|Lenticularis
 قطعه قطعه شده|Fractus قطعه قطعه شده|Fractus
 از نظر عمودی خوب رشد نکرده|Humilis|| از نظر عمودی خوب رشد نکرده|Humilis||
  
 
 
 
 
 

 

 +!دسته‌های ابر
 +ابرها دارای ده دسته اصلی هستند که هر کدام از این ده دسته اصلی خود به یک یا چند دسته دیگر تقسیم می‌شوند. دسته‌های اصلی عبارتند از:

 +#سیروس ~~navy:__Ci__~~
 +#سیرو کومولوس ~~navy:__Cc__~~
 +#سیرو استراتوس ~~navy:__Cs__~~
 +#آلتو کومولوس ~~navy:__Ac__~~
 +#آلتو استراتوس ~~navy:__As__~~
 +#نیمبو استراتوس ~~navy:__Ns__~~
 +#استراتو کومولوس ~~navy:__Sc__~~
 +#استراتوس ~~navy:__St__~~
 +#کومولوس ~~navy:__CU__~~
 +#کومولو نیمبوس ~~navy:__Cb__~~
 +!طبقه بندی ابرها
 +ابرها را از چند دیدگاه مختلف طبقه بندی می‌کنند:

 +#از نقطه نظر ترکیب
 +#از نقطه نظر شدت و سرعت فرآیند تراکمی که منجر به تشکیل ابر می‌شود.
 +#از نقطه نظر ارتفاع کف ابر از سطح زمین:
 +**~~navy:ابرهای پایین~~
 +**~~navy:ابرهای میانی~~
 +**~~navy:ابرهای بالا~~

 

 

-left>
+center>
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/5/56/ابرهای-پایین.JPG} {img src=img/daneshnameh_up/5/56/ابرهای-پایین.JPG}
  
 
 
 
 
 

 

 

 

-left>
+center>
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/d/d0/ابرهای-میانی.JPG} {img src=img/daneshnameh_up/d/d0/ابرهای-میانی.JPG}
  
 
 
 
 
 

 

 

 

-left>
+center>
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/d/d4/ابرهای-بالا.JPG} {img src=img/daneshnameh_up/d/d4/ابرهای-بالا.JPG}
  
 
 
 
 
 

 

-!دسته‌های ابر 
-ابرها دارای ده دسته اصلی هستند که هر کدام از این ده دسته اصلی خود به یک یا چند دسته دیگر تقسیم می‌شوند. دسته‌های اصلی عبارتند از:

 
-#سیروس ~~navy:__Ci__~~ 
-#سیرو کومولوس ~~navy:__Cc__~~ 
-#سیرو استراتوس ~~navy:__Cs__~~ 
-#آلتو کومولوس ~~navy:__Ac__~~ 
-#آلتو استراتوس ~~navy:__As__~~ 
-#نیمبو استراتوس ~~navy:__Ns__~~ 
-#استراتو کومولوس ~~navy:__Sc__~~ 
-#استراتوس ~~navy:__St__~~ 
-#کومولوس ~~navy:__CU__~~ 
-#کومولو نیمبوس ~~navy:__Cb__~~ 
-!طبقه بندی ابرها 
-ابرها را از چند دیدگاه مختلف طبقه بندی می‌کنند:

 
-#از نقطه نظر ترکیب 
-#از نقطه نظر شدت و سرعت فرآیند تراکمی که منجر به تشکیل ابر می‌شود. 
-#از نقطه نظر ارتفاع کف ابر از سطح زمین: 
-**~~navy:ابرهای پایین~~ 
-**~~navy:ابرهای میانی~~ 
-**~~navy:ابرهای بالا~~

 
 تفاوتی که ما در شکل ابرها می‌بینیم، نتیجه تفاوت در شدت و سرعت عمل فرآیند تراکمی است که منجر به تشکیل ابر می‌شود. از این منظر ابرها را به دو گروه تقسیم می‌کنند:

 تفاوتی که ما در شکل ابرها می‌بینیم، نتیجه تفاوت در شدت و سرعت عمل فرآیند تراکمی است که منجر به تشکیل ابر می‌شود. از این منظر ابرها را به دو گروه تقسیم می‌کنند:

 #ابرهای ~~green:پوششی~~ #ابرهای ~~green:پوششی~~
 #ابرهای ~~green:جوششی~~ #ابرهای ~~green:جوششی~~
 +!رابطه ابرها و جبهه‌ها
 +نزدیک شدن جبهه گرم با ظهور ابرهای سیروس و سیرو استراتوس که پیوسته ضخیم می‌شوند مشخص می‌گردد. در صورت وجود توربولانس امکان تشکیل سیرو کومولوس نیز وجود دارد. با نزدیکتر شدن جبهه گرم و پایین آمدن هوای گرم ابرهای میانی نظیر آلتو استراتوس و آلتو کومولوس نیز بوجود می‌آیند. گسترش این ابرها امکان بارش را نیز زیاد می‌کند.
 

 

 
 
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/0/0c/جبهه-گرم.JPG} {img src=img/daneshnameh_up/0/0c/جبهه-گرم.JPG}
  
 
 
 
 
 

 

-!رابطه ابرها و جبهه‌ها 
-نزدیک شدن جبهه گرم با ظهور ابرهای سیروس و سیرو استراتوس که پیوسته ضخیم می‌شوند مشخص می‌گردد. در صورت وجود توربولانس امکان تشکیل سیرو کومولوس نیز وجود دارد. با نزدیکتر شدن جبهه گرم و پایین آمدن هوای گرم ابرهای میانی نظیر آلتو استراتوس و آلتو کومولوس نیز بوجود می‌آیند. گسترش این ابرها امکان بارش را نیز زیاد می‌کند. 
 !از بین رفتن ابر !از بین رفتن ابر
 با توقف تمام فرآیندهای تشکیل ابر توسعه طبیعی آن نیز تضعیف می‌گردد. همچنین عواملی مانند گرم شدن هوا و بارش و اختلاط با هوای خشک اطراف باعث کاهش قطرات آب و کرستالهای یخی در ابر شده و بدین تدتیب ابر از بین می‌رود. عوامل مهم در از بین رفتن ابر:

 با توقف تمام فرآیندهای تشکیل ابر توسعه طبیعی آن نیز تضعیف می‌گردد. همچنین عواملی مانند گرم شدن هوا و بارش و اختلاط با هوای خشک اطراف باعث کاهش قطرات آب و کرستالهای یخی در ابر شده و بدین تدتیب ابر از بین می‌رود. عوامل مهم در از بین رفتن ابر:

 #گرم شدن ابر #گرم شدن ابر
 #کاهش رطوبت نسبی #کاهش رطوبت نسبی
 #خور تابگیری #خور تابگیری
 #کاهش انرژی تابشی #کاهش انرژی تابشی
 #اختلاط ابر با هوای غیر اشباع اطراف #اختلاط ابر با هوای غیر اشباع اطراف
 #بارش #بارش
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آب و هوا)) *((آب و هوا))
 *((آب و هواشناسی و سیر تحولی آن)) *((آب و هواشناسی و سیر تحولی آن))
 *((علوم اتمسفری)) *((علوم اتمسفری))
 *((فیزیک جو)) *((فیزیک جو))
 *((لایه‌های مختلف جو زمین)) *((لایه‌های مختلف جو زمین))
 *((هواشناسی)) *((هواشناسی))
 *((هواشناسی دینامیکی)) *((هواشناسی دینامیکی))
 *((هواشناسی سینوپتیکی)) *((هواشناسی سینوپتیکی))
 *((هواشناسی فیزیکی)) *((هواشناسی فیزیکی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 03 آذر 1384 [15:51 ]   3   مجید آقاپور      جاری 
 پنج شنبه 03 آذر 1384 [15:46 ]   2   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 آذر 1384 [15:40 ]   1   مجید آقاپور      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..