منو
 کاربر Online
705 کاربر online
تاریخچه ی: آکسینیت

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-69Lines: 1-68
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Axinite.jpg} +{picture=Axinite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 آکسینیت - بلور (5 میلیمتر) در آلبیت آکسینیت - بلور (5 میلیمتر) در آلبیت
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::آکسینیت (Axinite)::__ ||__::آکسینیت (Axinite)::__
-::Ca2 (Fe,Mg,Mn) Al2 B OH O(Si2O7)2::
::تری کلینیک::|__::سیستم ((تبلور))::__
::سیلیکات::|__::((رده بندی))::__
::کامل - مطابق با/010::|__::رخ::__
+::((کلسیم|Ca))2 (((آهن|Fe)),((منیزیم|Mg)),((منگنز|Mn))) ((آلومینیوم|Al))2 B OH O(((سیلیکن|Si))2O7)2::
::((تری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
::/کامل - مطابق با/010::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
-::صدفی::|__::شکستگی::__
::شفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
::شکننده::|__::نوع سختی::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::بلوری - آگرگات دانه ای - توده ای - آغشتگی::|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباََ کمیاب ; ((آلمان)) ، ((فرانسه)) ، ((سوئیس ))، ((روسیه)) اورال ، ((انگلیس)) و ((امریکا))::|__::ژیزمان::__
::.روی شعله ذوب می شود HF محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::ترکیب شیمیائی متغیر::|__::ترکیب شیمیایی::__
+::((صدف))ی::|__::شکستگی::__
::((شفاف ))- نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::بلوری - ((آگرگات)) دانه ای - توده ای - آغشتگی::|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباََ کمیاب ; ((آلمان)) ، ((فرانسه)) ، ((سوئیس ))، ((روسیه)) اورال ، ((انگلیس)) ،((امریکا))::|__::((ژیزمان))::__
::.روی شعله ذوب می شود(( هافنیم|HF ))محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((ترکیب شیمیائی)) متغیر::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::قهوه ای خاکستری - بنفش - متمایل به سبز::|__::رنگ ((کانی))::__ ::قهوه ای خاکستری - بنفش - متمایل به سبز::|__::رنگ ((کانی))::__
-::سفید::|__::رنگ اثر خط ::__
|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
|__::تشابه کانی شناسی::__
::کلریت،اپیدوت::|__::پاراژنز::__
::دگرگونی مجاورتی - هیدروترمال - رگه های تیپ آلپی::|__::منشا تشکیل::__
+::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
|__::تشابه کانی شناسی::__
::((کلریت)) ، ((اپیدوت))::|__::((پاراژنز))::__
::دگرگونی مجاورتی - ((هیدروترمال)) - رگه های تیپ آلپی::|__::منشا تشکیل::__
 ::پهن و کوتاه با گوشه::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::پهن و کوتاه با گوشه::|__::شکل ((بلور))ها::__
- |__::کاربرد::__
::((سوئیس))::|__::محل پیدایش::__
+|__::((کاربرد))::__
::((سوئیس))::|__::محل پیدایش::__
 ::.دارای ((لومینسانس)) اغلب بنفش است ::|__::سایر مشخصات::__ ::.دارای ((لومینسانس)) اغلب بنفش است ::|__::سایر مشخصات::__
-::.بمعنای تبر گرفته شده است axine از کلمه یونانی::|__::وجه تسمیه::__|| +::.بمعنای تبر گرفته شده است axine از کلمه ((یونان))ی::|__::وجه تسمیه::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||::__((چگالی))__::|::__سختی__:: ||::__((چگالی))__::|::__سختی__::
 حداکثر|حداقل|حداکثر|حداقل حداکثر|حداقل|حداکثر|حداقل
 ــ|3.3|7|6.5|| ــ|3.3|7|6.5||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [06:00 ]   11   فاطمه عیوضی      جاری 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [10:44 ]   10   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [10:38 ]   9   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [10:14 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1384 [07:50 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [08:03 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [11:53 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [06:08 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [05:55 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [05:22 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [05:06 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..