منو
 کاربر Online
560 کاربر online
تاریخچه ی: آکسینیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-69Lines: 1-68
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
- +{picture=Axinite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 آکسینیت - بلور (5 میلیمتر) در آلبیت آکسینیت - بلور (5 میلیمتر) در آلبیت
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::آکسینیت (Axinite)::__ ||__::آکسینیت (Axinite)::__
-::Ca2 (Fe,Mg,Mn) Al2 B OH O(Si2O7)2::
تری کلینیک|__::سیستم ((تبلور))::__
::سیلیکات::|__::((رده بندی))::__
کامل - مطابق با /010/|__::رخ::__
+::((کلسیم|Ca))2 (((آهن|Fe)),((منیزیم|Mg)),((منگنز|Mn))) ((آلومینیوم|Al))2 B OH O(((سیلیکن|Si))2O7)2::
::((تری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
::/کامل - مطابق با/010::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
-صدفی|__::شکستگی::__
شفاف - نیمه شفاف|__::((شفافیت))::__
شکننده|__::نوع سختی::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
بلوری - آگرگات دانه ای - توده ای - آغشتگی|__::اشکال ظاهری::__
تقریباََ کمیاب ; آلمان ، فرانسه ، سوئیس ، روسیه (اورال) ، انگلیس و امریکا|__::ژیزمان::__
محلول درHF - روی شعله ذوب می شود.|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
ترکیب شیمیائی متغیر|__::ترکیب شیمیایی::__
قهوه ای خاکستری - بنفش - متمایل به سبز|__::رنگ ((کانی))::__
سفید|__::رنگ اثر خط ::__
|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
|__::تشابه کانی شناسی::__
کلریت،اپیدوت|__::پاراژنز::__
دگرگونی مجاورتی - هیدروترمال - رگه های تیپ آلپی|__::منشا تشکیل::__
پهن و کوتاه با گوشه|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::کاربرد::__
::((سوئیس))::|__::محل پیدایش::__

.دارای لومینسانس اغلب بنفش است |__::سایر مشخصات::__
.از کلمه یونانی axine بمعنای تبر گرفته شده است|__::وجه تسمیه::__||
+::((صدف))ی::|__::شکستگی::__
::((شفاف ))- نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::بلوری - ((آگرگات)) دانه ای - توده ای - آغشتگی::|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباََ کمیاب ; ((آلمان)) ، ((فرانسه)) ، ((سوئیس ))، ((روسیه)) اورال ، ((انگلیس)) ،((امریکا))::|__::((ژیزمان))::__
::.روی شعله ذوب می شود(( هافنیم|HF ))محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((ترکیب شیمیائی)) متغیر::|__::ترکیب شیمیایی::__
::قهوه ای خاکستری - بنفش - متمایل به سبز::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
|__::تشابه کانی شناسی::__
::((کلریت)) ، ((اپیدوت))::|__::((پاراژنز))::__
::دگرگونی مجاورتی - ((هیدروترمال)) - رگه های تیپ آلپی::|__::منشا تشکیل::__
::پهن و کوتاه با گوشه::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((سوئیس))::|__::محل پیدایش::__
::.دارای ((لومینسانس)) اغلب بنفش است ::|__::سایر مشخصات::__
::.بمعنای تبر گرفته شده است axine از کلمه ((یونان))ی::|__::وجه تسمیه::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
-||::__ختی__::|((::__چگلی__::))
حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
ــ|ــ|ــ|ــ||
+||::__((چگلی))__::|::__ختی__::
حداکثر|حداقل|حداکثر|حداقل
ــ|3.3|7|6.5||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [06:00 ]   11   فاطمه عیوضی      جاری 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [10:44 ]   10   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [10:38 ]   9   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [10:14 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1384 [07:50 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [08:03 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [11:53 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [06:08 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [05:55 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [05:22 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [05:06 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..