منو
 صفحه های تصادفی
پرچم ایران
ماجراهای فلسفی
بلازار
تداخل امواج
جعرانه
پیرومرفیت
احتجاج امیرالمؤمنین با منافقین در باب آیه ولایت
فرهنگسرای پایداری
ترموکوپل
قوانین حرکت نیوتن
 کاربر Online
1035 کاربر online
تاریخچه ی: آکانتیت

تفاوت با نگارش: 8

Lines: 1-69Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Acanthite.jpg} +{picture=Acanthite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 آکانتیت (آرژانتیت) - بلورهای
ایدیومرف (4 میلیمتر)‌ آکانتیت روی کوارتز
 آکانتیت (آرژانتیت) - بلورهای
ایدیومرف (4 میلیمتر)‌ آکانتیت روی کوارتز
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::آکانتیت (Acanthite)::__ ||__::آکانتیت (Acanthite)::__
 ::Ag2S:: ::Ag2S::
-::دوشکلی - ارترومبیک :‌ آکانتیت (زیر 179 درجه سانتی گراد) - کوبیک (مکعبی) : آرژانتینیت (بالای 179 درجه ::|__::سیستم ((تبلور))::__
::سولفور::|__::رده بندی::__
:: ناقص::|__::رخ::__
+::دوشکلی - ((ارترومبیک)) -((آکانتیت)) (زیر 179 درجه سانتی گراد) - (کوبیک (مکعبی) - ((آرژانتینیت)) (بالای 179 درجه ::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
:: ناقص::|__::((رخ))::__
 ::((فلز))ی - مات::|__::((جلا))::__ ::((فلز))ی - مات::|__::((جلا))::__
-::صدفی - نامنظم::|__::شکستگی::__ +::((صدف))ی - نامنظم::|__::((شکستگی))::__
 ::(کدر (اپاک::|__::((شفافیت))::__ ::(کدر (اپاک::|__::((شفافیت))::__
-|__::نوع سختی::__ +|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__  |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::بلوری - دندریتی - اسکلتی - اگرگاتهای دانه ای و توده ای - پسودومرف::|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباْ کمیاب ; ((آلمان)) شرقی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((نروژ)) ، ((انگلیس )) ((مکزیک)) و ((امریکا)) ::|__::ژیزمان::__
::.محلول است NO3H,HCl در آمونیاک و اسیدهای |__((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
:: Ag=87.06% S=12.94%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
::کانی :خاکستری سربی یا سیاه که مات تا روشن میشود ::|__::رنگ ((کانی))::__
+::((بلور))ی - ((دندریت))ی - اسکلتی - اگرگاتهای دانه ای و توده ای - ((پسودومرف))::|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباْ کمیاب ; ((آلمان)) شرقی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((نروژ)) ، ((انگلیس )) ((مکزیک)) و ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__
::.محلول است(( NO3H)),((HCl)) در ((آمونیاک)) و ((اسید))های |__((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((کانسار نقره|Ag))=87.06% ((S))=12.94%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
::خاکستری سربی یا سیاه که مات تا روشن میشود ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سیاه نیمه درخشان::|__::رنگ اثر خط ::__ ::سیاه نیمه درخشان::|__::رنگ اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-::نقره - کالکوزین - گالن::|__::تشابه کانی شناسی::__
::- پلی بازیت نقره پروسیت پیرارگیریت استفانیت گالن::|__::پاراژنز::__
+::((کانسار نقره)) - ((کالکوزین)) - ((گالن))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((پلی بازیت)) ((کانسار نقره)) ((پروسیت)) - ((پیرارگیریت)) - ((استفانیت گالن))::|__::((پاراژنز))::__
 ::هیدروترمال ثانوی::|__::منشا تشکیل::__ ::هیدروترمال ثانوی::|__::منشا تشکیل::__
-:: اکتائدر - هگزائدر - رومبودودکائدر (آرژانتینیت) - باسطوح اغلب خمیده و نامساوی - ماکله - پهن و کوتاه - ایزومتریک ::|__::شکل ((بلور))ها::__
::کانسار مهم ((نقره))::|__::کاربرد::__
::چک و اسلواکی::|__::محل پیدایش::__
::باکارد بریده میشود و قابل انعطاف است-دارای سطوح خاردار epieux (آکانتیت) است که اغلب پسودومرفوزهای آرژانتینیت را میسازد.از کانیهای مشابه آن نقره ، ((کالکوزین)) و ((گالن)) است ::|__::سایر مشخصات::__
::از کلمه یونانی akantha به معنای خار گرفته شده است ضمناْ کلمه argentum نیز درلاتین به معنای ((نقره)) است که وجه تسمیه آرژانتینیت است ::|__::وجه تسمیه::__||
+:: ((اکتائدر)) - ((هگزائدر)) - رومبودودکائدر (آرژانتینیت) - باسطوح اغلب خمیده و نامساوی - ((ماکله)) - پهن و کوتاه - ((ایزومتریک)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__
::کانسار مهم ((کانسار نقره))::|__::((کاربرد))::__
::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
::با((کارد)) بریده میشود و قابل انعطاف است-دارای سطوح خاردار epieux ((آکانتیت)) است که اغلب پسودومرفوزهای ((آرژانتینیت)) را میسازد.از کانیهای مشابه آن نقره ، ((کالکوزین)) و ((گالن)) است ::|__::سایر مشخصات::__
::به معنای خار گرفته شده است ضمناْ akantha از کلمه ((یونان))یr>.نیز درلاتین به معنای نقره است که وجه تسمیه ((آرژانتینیت)) است argentumکلمه ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::چگالی::__ ||__::سختی::__|__::چگالی::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|2|7.3|-|| +ــ|2|7.3|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 11 مرداد 1384 [12:04 ]   19   نفیسه ناجی      جاری 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [10:39 ]   18   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [09:24 ]   17   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [09:02 ]   16   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [10:25 ]   15   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [12:28 ]   14   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [12:15 ]   13   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [10:50 ]   12   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [10:50 ]   11   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 خرداد 1384 [07:38 ]   10   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 خرداد 1384 [11:40 ]   9   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [12:48 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [06:59 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [10:49 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [10:32 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..