منو
 کاربر Online
1303 کاربر online
تاریخچه ی: آکانتیت

تفاوت با نگارش: 13

Lines: 1-69Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Acanthite.jpg} +{picture=Acanthite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 آکانتیت (آرژانتیت) - بلورهای
ایدیومرف (4 میلیمتر)‌ آکانتیت روی کوارتز
 آکانتیت (آرژانتیت) - بلورهای
ایدیومرف (4 میلیمتر)‌ آکانتیت روی کوارتز
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::آکانتیت (Acanthite)::__ ||__::آکانتیت (Acanthite)::__
 ::Ag2S:: ::Ag2S::
 ::دوشکلی - ((ارترومبیک)) -‌ ((آکانتیت)) (زیر 179 درجه سانتی گراد) - (کوبیک (مکعبی) - ((آرژانتینیت)) (بالای 179 درجه ::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::دوشکلی - ((ارترومبیک)) -‌ ((آکانتیت)) (زیر 179 درجه سانتی گراد) - (کوبیک (مکعبی) - ((آرژانتینیت)) (بالای 179 درجه ::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__ ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
 :: ناقص::|__::((رخ))::__ :: ناقص::|__::((رخ))::__
 ::((فلز))ی - مات::|__::((جلا))::__ ::((فلز))ی - مات::|__::((جلا))::__
 ::((صدف))ی - نامنظم::|__::((شکستگی))::__ ::((صدف))ی - نامنظم::|__::((شکستگی))::__
 ::(کدر (اپاک::|__::((شفافیت))::__ ::(کدر (اپاک::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__  |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))ی - ((دندریت))ی - اسکلتی - اگرگاتهای دانه ای و توده ای - ((پسودومرف))::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))ی - ((دندریت))ی - اسکلتی - اگرگاتهای دانه ای و توده ای - ((پسودومرف))::|__::اشکال ظاهری::__
 ::تقریباْ کمیاب ; ((آلمان)) شرقی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((نروژ)) ، ((انگلیس )) ((مکزیک)) و ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__ ::تقریباْ کمیاب ; ((آلمان)) شرقی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((نروژ)) ، ((انگلیس )) ((مکزیک)) و ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__
-::.محلول است NO3H,HCl در ((آمونیاک)) و ((اسید))های |__((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
:: Ag=87.06% S=12.94%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
::خاکستری ((سرب))ی یا سیاه که مات تا روشن میشود ::|__::رنگ ((کانی))::__
+::.محلول است(( NO3H)),((HCl)) در ((آمونیاک)) و ((اسید))های |__((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((کانسار نقره|Ag))=87.06% ((S))=12.94%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
::خاکستری سربی یا سیاه که مات تا روشن میشود ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سیاه نیمه درخشان::|__::رنگ اثر خط ::__ ::سیاه نیمه درخشان::|__::رنگ اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-::نقره - کالکوزین - گالن::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((پلی بازیت)) ((نقره)) ((پروسیت)) - ((پیرارگیریت)) - ((استفانیت گالن))::|__::((پاراژنز))::__
+::((کانسار نقره)) - ((کالکوزین)) - ((گالن))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((پلی بازیت)) ((کانسار نقره)) ((پروسیت)) - ((پیرارگیریت)) - ((استفانیت گالن))::|__::((پاراژنز))::__
 ::هیدروترمال ثانوی::|__::منشا تشکیل::__ ::هیدروترمال ثانوی::|__::منشا تشکیل::__
 :: ((اکتائدر)) - ((هگزائدر)) - رومبودودکائدر (آرژانتینیت) - باسطوح اغلب خمیده و نامساوی - ((ماکله)) - پهن و کوتاه - ((ایزومتریک)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__ :: ((اکتائدر)) - ((هگزائدر)) - رومبودودکائدر (آرژانتینیت) - باسطوح اغلب خمیده و نامساوی - ((ماکله)) - پهن و کوتاه - ((ایزومتریک)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__
-::کانسار مهم ((نقره))::|__::((کاربرد))::__ +::کانسار مهم ((کانسار نقره))::|__::((کاربرد))::__
 ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__  ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
-::با((کارد)) بریده میشود و قابل انعطاف است-دارای سطوح خاردار epieux آکانتیت است که اغلب پسودومرفوزهای ((آرژانتینیت)) را میسازد.از کانیهای مشابه آن ((نقره)) ، ((کالکوزین)) و ((گالن)) است ::|__::سایر مشخصات::__
::از کلمه ((یونان))ی akantha به معنای خار گرفته شده است ضمناْ کلمه argentum نیز درلاتین به معنای ((نقره)) است که ((وجه تسمیه)) ((آرژانتینیت)) است ::|__::وجه تسمیه::__||
+::با((کارد)) بریده میشود و قابل انعطاف است-دارای سطوح خاردار epieux ((آکانتیت)) است که اغلب پسودومرفوزهای ((آرژانتینیت)) را میسازد.از کانیهای مشابه آن نقره ، ((کالکوزین)) و ((گالن)) است ::|__::سایر مشخصات::__
::به معنای خار گرفته شده است ضمناْ akantha از کلمه ((یونان))یr>.نیز درلاتین به معنای نقره است که وجه تسمیه ((آرژانتینیت)) است argentumکلمه ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::چگالی::__ ||__::سختی::__|__::چگالی::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|2|7.3|-|| +ــ|2|7.3|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 11 مرداد 1384 [12:04 ]   19   نفیسه ناجی      جاری 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [10:39 ]   18   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [09:24 ]   17   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [09:02 ]   16   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [10:25 ]   15   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [12:28 ]   14   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [12:15 ]   13   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [10:50 ]   12   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [10:50 ]   11   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 خرداد 1384 [07:38 ]   10   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 خرداد 1384 [11:40 ]   9   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [12:48 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [06:59 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [10:49 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [10:32 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..