منو
 کاربر Online
938 کاربر online
تاریخچه ی: آپوفیلیت

تفاوت با نگارش: 7

Lines: 1-71Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Apophyllite.jpg} +{picture=Apophyllite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-آپوفیلیت - رشد بلورها 40 میلیمتر +آپوفیلیت - رشد
(
بلورها( 40 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::آپوفیلیت (Apophyllite)::__ ||__::آپوفیلیت (Apophyllite)::__
-::KCa4(F(Si4O10)2).8H2O::
::کوادراتیک::|__::سیستم ((تبلور))::__
::سیلیکات::|__::رده بندی::__
::کامل::|__::رخ::__
+::K((کلسیم|Ca))4(F(((سیلیکن|Si))4O10)2).8H2O::
::((کوادراتیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
::کامل::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای - صدفی::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای - صدفی::|__::((جلا))::__
-::نامنظم::|__::شکستگی::__
::شفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
::ترد::|__::نوع سختی::__
::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__

::بلوری - آگرگات های توده ای - دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
:: کمیاب ; ((آلمان)) غربی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((ایتالیا)) ، ((انگلیس)) ، ((هند ))، ((برزیل)) ، ((امریکا)) و ((استرالیا))::|__::ژیزمان::__
::HCl محلول در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
+::نامنظم::|__::((شکستگی))::__
::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
::ترد::|__::نوع ((سختی))::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::((بلور))ی - ((آگرگات)) های توده ای - دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ((آلمان)) غربی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((ایتالیا)) ، ((انگلیس)) ، ((هند ))، ((برزیل)) ، ((امریکا)) و((استرالیا)) ::|__::((ژیزمان))::__
::((HCl)) محلول در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 ::متغیر::|__::((ترکیب شیمیایی))::__  ::متغیر::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
 ::سفید - بی رنگ - قرمز - بنفش - سبز ::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سفید - بی رنگ - قرمز - بنفش - سبز ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::رنگ اثر خط ::__ ::سفید::|__::رنگ اثر خط ::__
-:: ::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
:: ::|__::تشابه کانی شناسی::__
::کلسیت آنالسیم ناترولیت::|__::پاراژنز::__
::هیدروترمال - بعد از آتشفشانی::|__::منشا تشکیل::__
::قرصی - بی پیرامیدال - مکعب های دروغین::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::کاربرد::__
::((هند))::|__::محل پیدایش::__

::.لومینسانس سبز - سیاه یا آبی تیره ((رنگ ))در امتداد طولی آن مشاهده می شود::|__::سایر مشخصات::__
::.از واژه یونانی apophulliso بمعنای پوست کنده شدن گرفته شده ا::|__::وجه تسمیه::__||
+|__::تفاوت با ((کانی)) های مشابه::__
|__::تشابه کانی شناسی::__
::((کلسیت)) -((آنالسیم)) - ((ناترولیت))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال)) - بعد از آتشفشانی::|__::منشا تشکیل::__
::قرصی - ((بی پیرامیدال)) - ((مکعب)) های دروغین::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((هند))::|__::محل پیدایش::__
::((لومینسانس)) سبز - سیاه یا آبی تیره ((رنگ ))در امتداد طولی آن مشاهده می شود::|__::سایر مشخصات::__
::.بمعنای پوست کنده شدن گرفته شده apophullisoا وژه ((یونان))ی::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::چگالی::__ ||__::سختی::__|__::چگالی::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 4.5|5|2.3|2.4|| 4.5|5|2.3|2.4||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 21 تیر 1384 [07:06 ]   21   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [12:28 ]   20   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 خرداد 1384 [06:00 ]   19   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 21 خرداد 1384 [08:30 ]   18   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1384 [06:58 ]   17   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1384 [06:52 ]   16   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [12:26 ]   15   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [06:52 ]   14   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [06:45 ]   13   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [08:14 ]   12   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [08:09 ]   11   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [05:33 ]   10   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 اردیبهشت 1384 [05:26 ]   9   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [11:35 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [08:09 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [06:27 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [06:26 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 فروردین 1384 [07:43 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 فروردین 1384 [05:36 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [09:49 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [09:49 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..