منو
 صفحه های تصادفی
اسحاق فرزند امام صادق علیه السلام
فرهنگسرای بهمن
میکروسکوپ نوری
رسیدگی
زنده شدن گروهی ازاموات
فیزیک و اسباببازی
توطئه مسجد ضرار و تخریب آن به دستور پیامبر اکرم
رکن الدین سلطانشاه از سلاجقه ی کرمان
فلسفه و سیاست
آتشفشان دماوند
 کاربر Online
570 کاربر online
تاریخچه ی: آپوفیلیت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-45Lines: 1-69
 +
 +
 +
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/Apophyllite.jpg} +

{picture=Apophyllite.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-آپوفیلیت - رشد بلورها (40 میلیمتر) +آپوفیلیت - رشد
(
بلورها( 40 میلیمتر
  
 +
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +||__::آپوفیلیت (Apophyllite)::__
 +::K((کلسیم|Ca))4(F(((سیلیکن|Si))4O10)2).8H2O::
 +::((کوادراتیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 +::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
 +::کامل::|__::((رخ))::__
 +::((شیشه)) ای - صدفی::|__::((جلا))::__
 +::نامنظم::|__::((شکستگی))::__
 +::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 +::ترد::|__::نوع ((سختی))::__
 +|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 +::((بلور))ی - ((آگرگات)) های توده ای - دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
 +::کمیاب ((آلمان)) غربی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((ایتالیا)) ، ((انگلیس)) ، ((هند ))، ((برزیل)) ، ((امریکا)) و((استرالیا)) ::|__::((ژیزمان))::__
 +::((HCl)) محلول در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 +::متغیر::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
 +::سفید - بی رنگ - قرمز - بنفش - سبز ::|__::رنگ ((کانی))::__
 +::سفید::|__::رنگ اثر خط ::__
 +|__::تفاوت با ((کانی)) های مشابه::__
 +|__::تشابه کانی شناسی::__
 +::((کلسیت)) -((آنالسیم)) - ((ناترولیت))::|__::((پاراژنز))::__
 +::((هیدروترمال)) - بعد از آتشفشانی::|__::منشا تشکیل::__
 +::قرصی - ((بی پیرامیدال)) - ((مکعب)) های دروغین::|__::شکل ((بلور))ها::__
 +|__::((کاربرد))::__
 +::((هند))::|__::محل پیدایش::__
 +::((لومینسانس)) سبز - سیاه یا آبی تیره ((رنگ ))در امتداد طولی آن مشاهده می شود::|__::سایر مشخصات::__
 +::.بمعنای پوست کنده شدن گرفته شده apophullisoاز واژه ((یونان))ی::|__::((وجه تسمیه))::__||
 +
 +
 +
 +
 +
 +||__::سختی::__|__::چگالی::__
 +حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 +4.5|5|2.3|2.4||
  
  
 
 
 
 
-||سیستم تبور|رده بندی|رخ|جلا|شکستگی|شفافیت|نوع سختی|خاصیت مغناطیسی
کادراتی|:ییکات| کاملیه ای - دی|امنم|شفاف - نیه شاف|ترد|ندارد||
+!مبع
*[http://ngdir.ir/PDefault.asp|ای ملی اده های م می کشر]
-
 
-
 
-
 
-
 
-||__::اشکال ظاهری::__|__::ژیزمان::__|__::خواص شیمیایی::__|__::ترکیب شیمیایی::__|__::تفاوت با کانی های مشابه::__|__::تشابه کانی شناسی::__|__::پاراژنز::__| 
-بلوری - آگرگات های توده ای - دانه ای|کمیاب ; آلمان غربی ، چک و اسلواکی ، ایتالیا ، انگلیس ، هند ، برزیل ، امریکا و استرالیا|محلول در HCl |متغیر| | | کلسیت - آنالسیم - ناترولیت| 
-__::رنگ کانی::__|__::رنگ اثر خط::__|__::منشا تشکیل::__|__::شکل بلورها::__|__::سایر مشخصات::__|__::وجه تسمیه::__| 
-سفید - بی رنگ - قرمز - بنفش - سبز|سفید|هیدروترمال - بعد از آتشفشانی|قرصی - بی پیرامیدال - مکعب های دروغین|لومینسانس سبز - سیاه یا آبی تیره رنگ در امتداد طولی آن مشاهده می شود|از واژه یونانی apophulliso بمعنای پوست کنده شدن گرفته شده است| 
-__::کاربرد::__|__::محل پیدایش::__| 
- |هند|| 
-
 
-
 
- 
-||__::سختی::__ 
-حداقل 4.5  
-حداکثر 5  
-__::چگالی::__ 
-حداقل 2.3  
-حداکثر 2.4  
-|| 
-  

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 21 تیر 1384 [07:06 ]   21   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [12:28 ]   20   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 خرداد 1384 [06:00 ]   19   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 21 خرداد 1384 [08:30 ]   18   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1384 [06:58 ]   17   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1384 [06:52 ]   16   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [12:26 ]   15   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [06:52 ]   14   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [06:45 ]   13   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [08:14 ]   12   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [08:09 ]   11   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [05:33 ]   10   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 اردیبهشت 1384 [05:26 ]   9   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [11:35 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [08:09 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [06:27 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [06:26 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 فروردین 1384 [07:43 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 فروردین 1384 [05:36 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [09:49 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [09:49 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..