منو
 صفحه های تصادفی
تفاوت نگاه انسان و دوربین
پاسخ امام سجاد علیه السلام به نامه پادشاه روم
نمالیت
سرطانزایی ترکیبات آروماتیک چند هسته‌ای
عجایب هفتگانه جهان
حکم امام علی علیه السلام درباره دیه غریق
دین و نقش اجتماعی آن در نظر امیل دورکیم
دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
انواع الکترودها
تجسمی از آتشفشان در زیر دریا
 کاربر Online
498 کاربر online
تاریخچه ی: آپوفیلیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-46Lines: 1-69
 +

 +
 +
-<table align=left> 
-<tr> 
-<td> 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Apophyllite.jpg} 
-</td> 
-</tr> 
-<tr> 
-<td> 
-<center> 
-<em> 
-<small> 
-آپوفیلیت - رشد بلورها (40 میلیمتر)  
-</small> 
-</em> 
-</center> 
-</td> 
-</tr> 
-</table> 
-||سیستم تبلور|رده بندی|رخ|جلا|شکستگی|شفافیت|نوع سختی|خاصیت مغناطیسی
کودراتیک|:سیلیکات| امل|شیش ای - دفی|نامنم|شفا - یمه شا|ترد|ندارد||
+
{picture=Apophyllite.jpg}

آپوفیلیت - رشد
(بلورها( 40 میلیمتر

||__::آپوفیلیت (Apophyllite)::__
::K((کلسیم|Ca))4(F(((سیلیکن|Si))4O10)2).8H2O::
::((کوادراتیک))::|__::
سیستم ((تبلور))::__
::((سیلیکات))::
|__::((رده بندی))::__
::کامل::
|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای - صدفی::
|__::((جلا))::__
::نامنظم::
|__::((شکستگی))::__
::((شفاف)) - نیمه شفاف::
|__::((شفافیت))::__
::ترد::
|__::نوع ((سختی))::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::((بلو))ی - ((رگات)) های توده ای - دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ((آلمان)) غربی ، ((چک و ا
سلواکی)) ، ((ایتالیا)) ، ((انگلیس)) ، ((هند ))، ((برزیل)) ، ((امریکا)) و((استرالیا)) ::|__::((یزمان))::__
::((HCl))
محلول در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شییایی))::__ />::متغیر::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
::سفید
- ی ن - قرمز - بنفش - سبز ::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید::
|__::رنگ اثر خط ::__
|__::تفاوت با ((کانی)) های
مشابه::__
|__::تشابه کا
نی ناسی::__
::((کلسیت)) -((آنالسی
م)) - ((ناترولیت))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال)) - بعد از آت
شفشای::|__::منشا تشکیل::__
::قرصی
- ((بی یرامیدال)) - ((مکعب)) های دروغین::|__::شک ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((
ند))::|__::محل پیدایش::__
::((لومینسانس)) سبز - سیاه یا آبی
تیره ((ن ))در امتداد طولی آن مشاهده می شود::|__::سایر مشخصات::__
::.بمعنای پوست ک
نده شدن گرفته شده apophullisoاز واژه ((یونان))ی::|__::((وجه تسمیه))::__||


||__::سختی::__|__::چگالی::__
حداقل|حداکثرداقل|حداکثر
4.5
|5|2.3|2.4||

-<br>
&lt;br&gt;
/><br&gt;r />&lt;br>
||__::اشکال ظاهری::__|__::ژیزمان::__|__::خواص شیمیایی::__|__::ترکیب شیمیایی::__|__::تفاوت با کانی های مشابه::__|__::تشابه کانی شناسی::__|__::پاراژنز::__|
بلور
ی - آگرگات های توده ای - دانه ای|کمیاب ; آلمان غربی چک و اسلواکی ، ایتالیا ، انلیس ، هند ، برزیل ، امریکا و استرالیا|محلول در HCl |متغیر| | | کلسیت - آنالسیم - ناترولیت|
__::رنگ کانی::__|__::رنگ اثر خط::__|__::منشا تشکیل::__|__::شکل بلور
ها::__|__::سایر مشخصات::__|__::وجه تسمیه::__|
سفید - بی رنگ - قرمز - بنفش - سبز|سفید|هیدروترم
ال - بعد از آتشفشانی|قرصی - بی پیرامیدال - مکعب های دروغین|لومینسانس سبز - سیاه یا آبی تیره رنگ در امتداد طولی آن مشاهده می شود|از واژه یونانی apophulliso بمعنای پوست کنده شد گرفته شده است|
__::کاربرد::__|__::محل پیدایش::__|
|هند||
+!منبع
*[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشر]
-<table align=right> 
-<tr> 
-<td> 
-||__::سختی::__ 
-حداقل 4.5  
-حداکثر 5  
-__::چگالی::__ 
-حداقل 2.3  
-حداکثر 2.4  
-|| 
-  

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 21 تیر 1384 [07:06 ]   21   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [12:28 ]   20   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 خرداد 1384 [06:00 ]   19   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 21 خرداد 1384 [08:30 ]   18   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1384 [06:58 ]   17   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1384 [06:52 ]   16   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [12:26 ]   15   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [06:52 ]   14   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [06:45 ]   13   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [08:14 ]   12   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [08:09 ]   11   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [05:33 ]   10   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 اردیبهشت 1384 [05:26 ]   9   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [11:35 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [08:09 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [06:27 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [06:26 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 فروردین 1384 [07:43 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 فروردین 1384 [05:36 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [09:49 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [09:49 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..