منو
 کاربر Online
373 کاربر online
تاریخچه ی: آهک

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-104Lines: 1-107
 {DYNAMICMENU()} {DYNAMICMENU()}
 __واژه‌نامه__ __واژه‌نامه__
 *((واژگان شیمی معدنی)) *((واژگان شیمی معدنی))
 *((واژگان شیمی آلی)) *((واژگان شیمی آلی))
 *((واژگان شیمی فیزیک)) *((واژگان شیمی فیزیک))
 *((واژگان شیمی تجزیه)) *((واژگان شیمی تجزیه))
 *((واژگان شیمی صنعتی)) *((واژگان شیمی صنعتی))
 __مقالات مرتبط__ __مقالات مرتبط__
 *((شیمی معدنی)) *((شیمی معدنی))
 *((الکترونگاتیویته)) *((الکترونگاتیویته))
 *((اوربیتال اتمی)) *((اوربیتال اتمی))
 *((اوربیتال مولکولی)) *((اوربیتال مولکولی))
 *((اوربیتال هیبریدی)) *((اوربیتال هیبریدی))
 *((پیوند شیمیایی و انواع آن)) *((پیوند شیمیایی و انواع آن))
 *((عنصر شیمیایی)) *((عنصر شیمیایی))
 *((فلز)) *((فلز))
 *((مقالات جدید شیمی|شیمی)) *((مقالات جدید شیمی|شیمی))
 __کتابهای مرتبط__ __کتابهای مرتبط__
 *((کتابهای شیمی معدنی)) *((کتابهای شیمی معدنی))
-__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|انجمن شیمی]__ +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|انجمن شیمی]__
 __سایتهای مرتبط__ __سایتهای مرتبط__
 *سایتهای داخلی *سایتهای داخلی
 **[http://www.shimi.ir|شیمی عمومی] **[http://www.shimi.ir|شیمی عمومی]
 **[http://www.chemistmag.com |مجله شیمی] **[http://www.chemistmag.com |مجله شیمی]
 *سایتهای خارجی *سایتهای خارجی
 **[http://www.newi.ac.uk/buckleyc/atomic.htm|اصول شیمی معدنی] **[http://www.newi.ac.uk/buckleyc/atomic.htm|اصول شیمی معدنی]
 **[http://www.chemguide.co.uk/atoms/bonding/electroneg.html|در مورد الکترونگاتیویته] **[http://www.chemguide.co.uk/atoms/bonding/electroneg.html|در مورد الکترونگاتیویته]
 **[http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch8/mo.html|توضیحات جالب در مورد تئوری اوربیتال مولکولی] **[http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch8/mo.html|توضیحات جالب در مورد تئوری اوربیتال مولکولی]
 **[http://www.orbitals.com/orb/|توضیح شماتیک جالب در مورد اوربیتالهای اتمی] **[http://www.orbitals.com/orb/|توضیح شماتیک جالب در مورد اوربیتالهای اتمی]
 **[http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch8/valenceframe.html|در مورد پیوند کووالانسی] **[http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch8/valenceframe.html|در مورد پیوند کووالانسی]
 **[http://www.webelements.com/|در مورد جدول تناوبی] **[http://www.webelements.com/|در مورد جدول تناوبی]
 **[http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch2/oxnumb.html|آموزش تعیین عدد اکسایش در هرترکیب] **[http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch2/oxnumb.html|آموزش تعیین عدد اکسایش در هرترکیب]
 **[http://www.science.uwaterloo.ca/~cchieh/cact/applychem/lattice.html|انرژی شبکه] **[http://www.science.uwaterloo.ca/~cchieh/cact/applychem/lattice.html|انرژی شبکه]
 **[http://www.science.uwaterloo.ca/~cchieh/cact/c120/formula.html|فرمول شیمیایی] **[http://www.science.uwaterloo.ca/~cchieh/cact/c120/formula.html|فرمول شیمیایی]
 **[http://www.newton.dep.anl.gov/askasci/chem03/chem03480.htm|در مورد عدد جرمی و جرم اتمی] **[http://www.newton.dep.anl.gov/askasci/chem03/chem03480.htm|در مورد عدد جرمی و جرم اتمی]
 **[http://www.linguasphere.org/dictionary/n-49839-nonmetal.html|غیر فلزات] **[http://www.linguasphere.org/dictionary/n-49839-nonmetal.html|غیر فلزات]
 __گالری تصویر__ __گالری تصویر__
-*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری علوم] +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری علوم]
 body=  body=
 |~| |~|
 {DYNAMICMENU} {DYNAMICMENU}
 
 
 
 
-{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=20505} +{img src=img/daneshnameh_up/f/ff/QuickLime2.jpg}
 
 
 ||از نظر علمی ‌، آهک همان اکسید کلسیم است که از حرارت دادن شدید ((سنگ آهک)) (کربنات کلسیم طبیعی) بدست می‌آید.|| ||از نظر علمی ‌، آهک همان اکسید کلسیم است که از حرارت دادن شدید ((سنگ آهک)) (کربنات کلسیم طبیعی) بدست می‌آید.||
 !نگاه اجمالی !نگاه اجمالی
 آهک و گچ ، از جمله موادی هستند که کارآیی آنها از دوران باستان ، توسط بشر شناخته شده است و از آنها در ساختن انواع بناها ، استفاده می‌شد. موادی مانند آهک ، ((ساروج)) و ((سیمان)) برای اتصال محکمتر قطعات سنگ و یا چوب بکار گرفته می‌شد. آهک و گچ ، از جمله موادی هستند که کارآیی آنها از دوران باستان ، توسط بشر شناخته شده است و از آنها در ساختن انواع بناها ، استفاده می‌شد. موادی مانند آهک ، ((ساروج)) و ((سیمان)) برای اتصال محکمتر قطعات سنگ و یا چوب بکار گرفته می‌شد.
 !مفاهیم آهک مرده و آب آهک !مفاهیم آهک مرده و آب آهک
 هرگاه بر روی اکسید کلسیم (آهک زنده) ، ((آب)) ریخته شود، بر اثر واکنش با آب ، گرما ایجاد می‌کند که موجب بخار شدن قسمتی از آب می‌شود. در این عمل ، آهک بر اثر جذب آب ، متورم شده ، سپس به‌صورت گرد سفیدی در می‌آید که اصطلاحا «__آهک مرده__» نامیده می‌شود، (زیرا در تماس با آب ، دیگر واکنشی از خود نشان نمی‌دهد) و این عمل را __شکفته شدن آهک__ نیز می‌گویند.

هر گاه مقداری آب به آهک مرده اضافه شود، به __شیر آهک__ تبدیل می‌شود که اگر آن را صاف کنیم، محلول زلالی که در حقیقت محلول سیرشده هیدروکسید کلسیم در آب است، حاصل می‌شود که به __آب آهک__ موسوم است. آب آهک کاربردهای بسیاری در صنایع شیمیایی دارد. مثلا در تهیه ((سود و پتاس|هیدروکسید سدیم)) ، ((آمونیاک)) ، هیدروکسید فلزات ، پرکلرین و به‌ویژه در استخراج منیزیم از آب دریا بکار می‌رود.
 هرگاه بر روی اکسید کلسیم (آهک زنده) ، ((آب)) ریخته شود، بر اثر واکنش با آب ، گرما ایجاد می‌کند که موجب بخار شدن قسمتی از آب می‌شود. در این عمل ، آهک بر اثر جذب آب ، متورم شده ، سپس به‌صورت گرد سفیدی در می‌آید که اصطلاحا «__آهک مرده__» نامیده می‌شود، (زیرا در تماس با آب ، دیگر واکنشی از خود نشان نمی‌دهد) و این عمل را __شکفته شدن آهک__ نیز می‌گویند.

هر گاه مقداری آب به آهک مرده اضافه شود، به __شیر آهک__ تبدیل می‌شود که اگر آن را صاف کنیم، محلول زلالی که در حقیقت محلول سیرشده هیدروکسید کلسیم در آب است، حاصل می‌شود که به __آب آهک__ موسوم است. آب آهک کاربردهای بسیاری در صنایع شیمیایی دارد. مثلا در تهیه ((سود و پتاس|هیدروکسید سدیم)) ، ((آمونیاک)) ، هیدروکسید فلزات ، پرکلرین و به‌ویژه در استخراج منیزیم از آب دریا بکار می‌رود.
 !انواع آهک !انواع آهک
 معمولا از سه نوع آهک در کارهای ساختمانی استفاده می‌شود.  معمولا از سه نوع آهک در کارهای ساختمانی استفاده می‌شود.
 !!آهک چرب یا پر قوه !!آهک چرب یا پر قوه
 این نوع آهک ، حدود چهار درصد ناخالصی همراه دارد و مهمترین ویژگی آن این است که در تماس با آب به‌شدت شکفته می‌شود و حجم آن تا حدود 2.5 برابر مقدار اولیه‌اش افزایش می‌یابد. مخلوط آن با شن در تماس با ((دی‌اکسید‌ کربن|گاز کربنیک)) به‌سرعت خود را می‌گیرد و سفت می‌شود، (به مدت 15 روز در مجاورت هوا). از اینرو ، آهک چرب را __آهک هوایی__ نیز می‌گویند. این نوع آهک ، حدود چهار درصد ناخالصی همراه دارد و مهمترین ویژگی آن این است که در تماس با آب به‌شدت شکفته می‌شود و حجم آن تا حدود 2.5 برابر مقدار اولیه‌اش افزایش می‌یابد. مخلوط آن با شن در تماس با ((دی‌اکسید‌ کربن|گاز کربنیک)) به‌سرعت خود را می‌گیرد و سفت می‌شود، (به مدت 15 روز در مجاورت هوا). از اینرو ، آهک چرب را __آهک هوایی__ نیز می‌گویند.
 !!آهک‌های کم قوه !!آهک‌های کم قوه
 این نوع آهک از سنگ آهک‌هایی که 5 تا 6 درصد آهک دارند، تولید می‌شود و ناخالصی‌های عمده آن را اکسید آهن (II) (گل اُخری) ، اکسید سیلیسیم (سیلیس) و اکسید آلومینیوم (آلومین) تشکیل می‌دهد. از ویژگیهای این نوع آهک آن است که به‌کندی شکفته می‌شود و ملاط حاصل از مخلوط آن با شن ، به‌آرامی‌ در هوا سفت می‌شود. این نوع آهک از سنگ آهک‌هایی که 5 تا 6 درصد آهک دارند، تولید می‌شود و ناخالصی‌های عمده آن را اکسید آهن (II) (گل اُخری) ، اکسید سیلیسیم (سیلیس) و اکسید آلومینیوم (آلومین) تشکیل می‌دهد. از ویژگیهای این نوع آهک آن است که به‌کندی شکفته می‌شود و ملاط حاصل از مخلوط آن با شن ، به‌آرامی‌ در هوا سفت می‌شود.
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/6/63/untitled.JPG}
 +
 !!آهک‌های آبی !!آهک‌های آبی
 این نوع آهک ، معمولا از سنگ آهک‌هایی که حدود 6 تا 22 درصد گل رس دارند، تهیه می‌شود. از ویژگیهای مهم این نوع آهک آن است که دور از هوا و حتی در زیر آب ، به آهستگی سفت می‌شود، در تماس با آب خیلی شکفته می‌شوند و با آب خمیر کم‌چسب تولید می‌کند. بطور کلی ، می‌توان این نوع آهک‌ها را حد واسط بین آهک‌های هوایی و ((سیمان)) دانست. این نوع آهک ، معمولا از سنگ آهک‌هایی که حدود 6 تا 22 درصد گل رس دارند، تهیه می‌شود. از ویژگیهای مهم این نوع آهک آن است که دور از هوا و حتی در زیر آب ، به آهستگی سفت می‌شود، در تماس با آب خیلی شکفته می‌شوند و با آب خمیر کم‌چسب تولید می‌کند. بطور کلی ، می‌توان این نوع آهک‌ها را حد واسط بین آهک‌های هوایی و ((سیمان)) دانست.
 !روشهای تهیه آهک‌ !روشهای تهیه آهک‌
 روش تهیه کلی آهک ، همان حرارت دادن ((سنگ آهک)) (کربنات کلسیم) تا دمای 1000 تا 1200 درجه سانتی‌گراد است. البته ، هر چه ((دما)) بالاتر باشد و گاز ((دی‌اکسید کربن)) حاصل ، بهتر از محیط خارج شود، عمل تجزیه سنگ آهک بهتر صورت می‌پذیرد. اما بطور کلی ، تهیه انواع آهک متفاوت است که در اینجا به چند نمونه اشاره می‌شود. روش تهیه کلی آهک ، همان حرارت دادن ((سنگ آهک)) (کربنات کلسیم) تا دمای 1000 تا 1200 درجه سانتی‌گراد است. البته ، هر چه ((دما)) بالاتر باشد و گاز ((دی‌اکسید کربن)) حاصل ، بهتر از محیط خارج شود، عمل تجزیه سنگ آهک بهتر صورت می‌پذیرد. اما بطور کلی ، تهیه انواع آهک متفاوت است که در اینجا به چند نمونه اشاره می‌شود.
 !!تهیه آهک معمولی !!تهیه آهک معمولی
 برای تهیه این نوع آهک ، از کوره‌های ثابت و غیره پیوسته یا از کوره‌های مکانیکی استفاده می‌شود.

 برای تهیه این نوع آهک ، از کوره‌های ثابت و غیره پیوسته یا از کوره‌های مکانیکی استفاده می‌شود.

 *__کوره‌های ثابت و غیر پیوسته: __ در این کوره‌ها که به روش سنتی کار می‌کنند، خرده‌های سنگ آهک را در اندازه‌های تقریبی 10 سانتیمتر روی هم می‌چینند و سطح آن را با کاه گل می‌پوشانند. سپس از قسمت پایین با کمک سوخت (بوته ، چوب ، زغال یا نفت سیاه) تا دمای 1000 درجه سانتی‌گراد به آن گرما می‌دهند، پس از زمان معینی گرما دادن را قطع کرده ، بعد از آنکه کوره سرد شد، آهک زنده حاصل را خارج می‌کنند (چون در زمان خالی کردن ، آهک کوره کار نمی‌کند، از اینرو ، آن را کوره ثابت و غیر پیوسته می‌گویند).

 *__کوره‌های ثابت و غیر پیوسته: __ در این کوره‌ها که به روش سنتی کار می‌کنند، خرده‌های سنگ آهک را در اندازه‌های تقریبی 10 سانتیمتر روی هم می‌چینند و سطح آن را با کاه گل می‌پوشانند. سپس از قسمت پایین با کمک سوخت (بوته ، چوب ، زغال یا نفت سیاه) تا دمای 1000 درجه سانتی‌گراد به آن گرما می‌دهند، پس از زمان معینی گرما دادن را قطع کرده ، بعد از آنکه کوره سرد شد، آهک زنده حاصل را خارج می‌کنند (چون در زمان خالی کردن ، آهک کوره کار نمی‌کند، از اینرو ، آن را کوره ثابت و غیر پیوسته می‌گویند).

 *__کوره‌های مکانیکی و پیوسته: __ این کوره‌ها نیز انواع مختلف دارند. __کوره آلبرگ__ که در قسمت پایین آن ، شبکه فلزی ضخیمی ‌تعبیه شده است و بر روی آن ، مخلوط زغال (به‌عنوان سوخت) و سنگ آهک را قرار می‌دهند. گرمای سوختن زغال ، دمای کوره را بالا می‌برد و سنگ آهک را تجزیه و به آهک تبدیل می‌کند. آهک حاصل از پایین شبکه فلزی و گاز دی‌اکسید کربن نیز از بالای کوره خارج می‌شود. عیب عمده استفاده از این نوع کوره آن است که مقداری خاکستر زغال در آهک وارد می‌شود. بازدهی این روش بین 12 تا 14 تن آهک در روز است.

 *__کوره‌های مکانیکی و پیوسته: __ این کوره‌ها نیز انواع مختلف دارند. __کوره آلبرگ__ که در قسمت پایین آن ، شبکه فلزی ضخیمی ‌تعبیه شده است و بر روی آن ، مخلوط زغال (به‌عنوان سوخت) و سنگ آهک را قرار می‌دهند. گرمای سوختن زغال ، دمای کوره را بالا می‌برد و سنگ آهک را تجزیه و به آهک تبدیل می‌کند. آهک حاصل از پایین شبکه فلزی و گاز دی‌اکسید کربن نیز از بالای کوره خارج می‌شود. عیب عمده استفاده از این نوع کوره آن است که مقداری خاکستر زغال در آهک وارد می‌شود. بازدهی این روش بین 12 تا 14 تن آهک در روز است.

 *__کوره شماتولا :__ این کوره شبیه کوره آلبرگ است، با این تفاوت که قسمت آتشدان آن در خارج از محفظه کوره قرار دارد و از اینرو ، عیب مخلوط شدن آهک با خاکستر زغال را ندارند.

 *__کوره شماتولا :__ این کوره شبیه کوره آلبرگ است، با این تفاوت که قسمت آتشدان آن در خارج از محفظه کوره قرار دارد و از اینرو ، عیب مخلوط شدن آهک با خاکستر زغال را ندارند.

 *__کوره‌های گردان :__ این کوره‌ها مشابه کوره پخت سیمان هستند. بازدهی این نوع کوره‌ها از انواع دیگر بالاتر است. *__کوره‌های گردان :__ این کوره‌ها مشابه کوره پخت سیمان هستند. بازدهی این نوع کوره‌ها از انواع دیگر بالاتر است.
 !مرحل تهیه آهک‌های آبی !مرحل تهیه آهک‌های آبی
 برای تهیه این نوع آهک مراحل زیر به ترتیب انجام می‌گیرد. برای تهیه این نوع آهک مراحل زیر به ترتیب انجام می‌گیرد.
 !!تجزیه سنگ آهک !!تجزیه سنگ آهک
 در این مرحله ، به روشی که برای تهیه آهک گفته شد، عمل می‌شود. با این تفاوت که سنگ آهک انتخاب شده است، باید مقدار قابل ملاحظه‌ای خاک رس همراه داشته باشد. در این مرحله ، به روشی که برای تهیه آهک گفته شد، عمل می‌شود. با این تفاوت که سنگ آهک انتخاب شده است، باید مقدار قابل ملاحظه‌ای خاک رس همراه داشته باشد.
 !!شکفته کردن !!شکفته کردن
 در این مرحله با دقت و مهارت کافی ، آن اندازه آب به آهک زنده اضافه می‌شود که فقط اکسید کلسیم هیدراته شود و سیلیکات‌ها و آلومینات کلسیم آب جذب نکنند و به صورت بلورهای هیدراته در نیایند. برای این منظور اضافه کردن آب را باید در دمای 250 تا 400 درجه سانتی‌گراد انجام داد، زیرا در این دما ، سیلیکات‌ها ، آب جذب نمی‌کنند. در این مرحله با دقت و مهارت کافی ، آن اندازه آب به آهک زنده اضافه می‌شود که فقط اکسید کلسیم هیدراته شود و سیلیکات‌ها و آلومینات کلسیم آب جذب نکنند و به صورت بلورهای هیدراته در نیایند. برای این منظور اضافه کردن آب را باید در دمای 250 تا 400 درجه سانتی‌گراد انجام داد، زیرا در این دما ، سیلیکات‌ها ، آب جذب نمی‌کنند.
 
 
-{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=20506} +{img src=img/daneshnameh_up/f/ff/calcium-carbonate.jpg}
 
 
 !!الک کردن !!الک کردن
 آهک را پس از شکفته شدن باید از الکهای ویژه‌ای عبور داد و بر اساس اندازه ذرات ، آن را به صورت زیر دسته‌بندی کرد:

 آهک را پس از شکفته شدن باید از الکهای ویژه‌ای عبور داد و بر اساس اندازه ذرات ، آن را به صورت زیر دسته‌بندی کرد:

 *__آهک سبک :__ که نرم‌ترین قسمت آن است و درجه خلوص آن نیز بالا است.

 *__آهک سبک :__ که نرم‌ترین قسمت آن است و درجه خلوص آن نیز بالا است.

 *__آهک هیدرولیک معمولی :__ که از الک رد نشده است و باید آن را دوباره آسیاب و بوجاری کرد.

 *__آهک هیدرولیک معمولی :__ که از الک رد نشده است و باید آن را دوباره آسیاب و بوجاری کرد.

 *__آهک‌های سنگین :__ که دانه‌های آنها دارای ماهیت سیمان است و مقدار سیلیکات آن زیاد است.

 *__آهک‌های سنگین :__ که دانه‌های آنها دارای ماهیت سیمان است و مقدار سیلیکات آن زیاد است.

 *__نخاله آهک :__ شامل سنگ آهک‌های نپخته است که در برابر آب شکفته نمی‌شود و حاوی مقدار زیادی سیلیکات است. *__نخاله آهک :__ شامل سنگ آهک‌های نپخته است که در برابر آب شکفته نمی‌شود و حاوی مقدار زیادی سیلیکات است.
 !کاربردهای مهم آهک  !کاربردهای مهم آهک
 آهک کاربردهای زیادی در کارهای ساختمان‌سازی و تهیه فرآورده‌های صنعتی و شیمیایی دارد که به بسیاری از آنها اشاره می‌کنیم:

 آهک کاربردهای زیادی در کارهای ساختمان‌سازی و تهیه فرآورده‌های صنعتی و شیمیایی دارد که به بسیاری از آنها اشاره می‌کنیم:

 *__تهیه ظرفهای چینی :__ چینی‌ها در واقع از ((سرامیک|انواع سرامیک)) محسوب می‌شوند و به دو دسته چینی‌های اصل یا چینی‌های سخت و چینی‌های بدلی تقسیم می‌شوند.

 *__تهیه ظرفهای چینی :__ چینی‌ها در واقع از ((سرامیک|انواع سرامیک)) محسوب می‌شوند و به دو دسته چینی‌های اصل یا چینی‌های سخت و چینی‌های بدلی تقسیم می‌شوند.

 *__تهیه شیشه‌های معمولی :__ عمدتا شامل سیلیس ، کربنات کلسیم (یا آهک) ، کربنات سدیم و زغال کک است.

 *__تهیه شیشه‌های معمولی :__ عمدتا شامل سیلیس ، کربنات کلسیم (یا آهک) ، کربنات سدیم و زغال کک است.

 *__تهیه سیمان :__ در ابتدا از سنگ آسیاب برای پودر کردن مخلوط و از کوره‌های ثابت استفاده می‌شد.

 *__تهیه سیمان :__ در ابتدا از سنگ آسیاب برای پودر کردن مخلوط و از کوره‌های ثابت استفاده می‌شد.

 *__تهیه ساروج :__ ساروج یا ملاط ، مخلوطی از آهک ، ماسه و آب است که بر خلاف سیمان در داخل آب خود را نمی‌گیرد و سفت نمی‌شود، ولی در مجاورت هوا به علت جذب گاز دی‌اکسید کربن و ((سنگ آهک|تشکیل سنگ آهک)) ، به‌تدریج سفت می‌شود.

 *__تهیه ساروج :__ ساروج یا ملاط ، مخلوطی از آهک ، ماسه و آب است که بر خلاف سیمان در داخل آب خود را نمی‌گیرد و سفت نمی‌شود، ولی در مجاورت هوا به علت جذب گاز دی‌اکسید کربن و ((سنگ آهک|تشکیل سنگ آهک)) ، به‌تدریج سفت می‌شود.

 *__قندسازی :__ می‌توان از ریشه گیاه ((چغندر)) ، قند استخراج کرد.

 *__قندسازی :__ می‌توان از ریشه گیاه ((چغندر)) ، قند استخراج کرد.

 *__دباغی پوست :__ قبل از ((صنعت دباغی|دباغی پوست)) باید عملیات آماده‌سازی را به منظور حذف ضایعات باقیمانده بر روی پوست ، بر روی آن انجام داد.

 *__دباغی پوست :__ قبل از ((صنعت دباغی|دباغی پوست)) باید عملیات آماده‌سازی را به منظور حذف ضایعات باقیمانده بر روی پوست ، بر روی آن انجام داد.

 *یکی دیگر از مصارف عمده آهک در صنایع شیمیایی و در آزمایشگاه‌های شیمی ، تهیه هیدروکسید سدیم از کربنات سدیم و هیدروکسید آمونیوم از کلرید آمونیم است. *یکی دیگر از مصارف عمده آهک در صنایع شیمیایی و در آزمایشگاه‌های شیمی ، تهیه هیدروکسید سدیم از کربنات سدیم و هیدروکسید آمونیوم از کلرید آمونیم است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آب آهک)) *((آب آهک))
-*((استخراج منیزیم از آب دریا))* +*((استخراج منیزیم از آب دریا))
 *((دی‌اکسید کربن)) *((دی‌اکسید کربن))
 *((زغال کک)) *((زغال کک))
 *((ساروج))  *((ساروج))
 *((سرامیک)) *((سرامیک))
 *((سیمان)) *((سیمان))
 *((شیر آهک)) *((شیر آهک))
 *((کربنات کلسیم)) *((کربنات کلسیم))
-*((چ)) +*((لسیت))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 21 مرداد 1385 [19:44 ]   5   اصغر نامور      جاری 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [16:43 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 دی 1383 [16:04 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آذر 1383 [14:23 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..