منو
 صفحه های تصادفی
نقش کانیها در مواد ساینده
نیروی وزن
امتیاز فرانسوی ها برای کاوشهای علمی در دوره مظفرالدین شاه
توپاز
تیره ژسنریاسه
رنگ چشم
بازی با سر
امام علی و پیشگویی شهادت امام رضا علیهماالسلام
عصمت فاطمه علیهاسلام
نارسایی مدل اتمی رادرفورد
 کاربر Online
387 کاربر online
تاریخچه ی: آنژیوگرافی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-7Lines: 1-41
-{یام:در دست تهیه}

آنژیوگرافی یکی از اقدامات تهاجمی قلبی به شمار می‌رود به این صورت کاه کاتتر با لوله‌ای باریک از طریق سیاهرگ سرخرگهای پا یا دست به سمت قلب هدایت شده و مستقیماً اندازه‌گیری‌ها و تصویر برداریهای لازم را انجام می‌دهد. اگر کاتتر از سیستم سیاهرگ وارد قلب شود . قلب راست و سرخرگ ریوی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر از مسیر سرخرگی وارد قلب شود . آئورت قلب چپ و سرخرگهای کرونروی ارزیابی می‌شوند.
کار دخ لی قار لظ اکسیژن ر ه‌هی مت ی انداگی ناید به طور مستقیم فشار خون بطنها , دهلیزها و سرخرگهای قلبی و حیت مویرگهای ریوی را اندازه‌گیری نماید. ا سوی دیر با تزریق مانده حاب می‌توان از مسیر حرکت خون در قلب یا رگهاب کرونری لیم یا عکس تهیه کرد ه نوان سندی قا در تصمیم یریهای دشوار پکی مورد استاده ار داد.
انم ای بسی نیاز ب یک روی بستری دن داد وی اجام ن دیی یش به ول نمی‌انامد و ممول بیا دون عارضای ص از بیمارستان ص ی‌شود. اگ ر حین ور کتتر یا چار شک ود مولاً می‌توان ر دارهای ازم را به ور متیم به داخل قلب زریق گ و مشکل ر ر نمو.
اقدام دیگری که گاه از طریق همین کاتتر انجام می‌گردد نژیوپلاستی نام دارد. در این روش رگ مسدود توسط بادکنکی متسع می‌شود و چند ثانیه در این حالت نگاه داشته می‌شود تا باز اند. گاهی نیز برای محکم کاری یک لوله محکم به نام استنت (Stent) داخل رگ مسدود قرار داده می‌شود تا از انسداد مجدد آن جلوگیری به عمل آید. در مواردی که آنژیوپلاستی با موفقیت روبرو نمی‌شود یا تعداد رگهای مسدود یا شدت انسداد آن زیاد باشد از اقدام دیگری به نام بای پس شریان کرونروی( یا عمل کنار گذر) استفاده می‌شود. در این عمل که معمولاً چند ساعت به طول می‌انجامد تکه‌ای از سیاهرگهای پا یا سرخرگهای داخل قفسه سینه بریده شده و به صورت کنار گذر در محل انسداد سرخرگ کرونروی پیونده زده می‌شد تا جریان خون به نواحی دست آن برقرار بماند و از سکته‌های قلبی یا قطع کامل جریان خون پیشگیری شود.
+

||کاتتریزاسی
ن و آنژیوگرافی قلب روش قطعی و استاندارد برای بررسی آناتومی و فیزیولوژی قلب و عروق می‌باشد.||
!تا
ریخچه نژیورافی
این روش که در ابتدا بر روی حیوانات آزمایشگاهی انجام شد، برای اولین بار در
سال 1929توسط ورنر فورسمن بر روی انسان صورت گرفت.هدف فورسمن ابداع روشی برای رساندن مستقیم داروها به درون قلب بود، اما قابلیت تکنیک فورسمن، به عنوان یک ابزار تشخیصی توسط افراد دیگر مورد توجه قرار گرفت. امروزه سالانه بیش از یک میلیون مورد کاتتریزاسیون و آنژیوگرافی قلبی برای اهداف تشخیصی، مداخله درمانی و یا هر دو انجام می‌پذیرند.


{picture=cathlab1.jpg}
>>

!نحوه انجام آنژیوگرافی

آنژیوگرافی یکی از اقدامات تهاجمی قلبی به شمار می‌رود به این صورت که کاتتر یا لوله‌ای باریک از طریق ((سیاهرگ)) یا ((سرخرگ|سرخرگهای)) پا یا دست به سمت قلب هدایت شده و مستقیماً اندازه‌گیری‌ها و تصویربرداریهای لازم را انجام می‌دهد. اگر کاتتر از سیستم سیاهرگ وارد قلب شود. قلب راست و سرخرگ ریوی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر از مسیر سرخرگی وارد قلب شود، آئورت، قلب چپ و سرخرگ کرونروی ارزیابی می‌شوند.
!کارد ژیگافی />!!کابرد یصی /> این رو مکن ازه‌گیی متی شاری دا قلب (میاند به طور مستقیم فشار خون بطنها ، دهلیزها و سرخرگهای قلبی و حتی مویرگهای ریوی را اندازه‌گیری نماید میزان شباع اکسین و با تزریق ماده حاجب امکان مشاهده عروق کرونر قلب، حفره‌های قلی و عروق بزرگ (می‌توان از مسیر حرکت خون در قلب یا رگهاب کرونری یلم یا عکس تهیه کرد) اهم می‌ود. کارد معمول آنیوگرافی شامل یید اهاریهای امالی قب و یی موقعیت ناویک اهمی ییلوژیک نه می‌باد. غل ب ا قداات مانی مان ژیوپلاتی ریان (خرگ) کونر پین ر کو یا م ری دریچها یز به نژیوگری قلبی نیز .
!!
کاررد درنی نژیوپلستی)
اقدام دیگری که گاه از طریق همین کاتر انجام می‌گردد نژیوپلاستی نام دارد. آنژیوپلاستی به معنی باز کردن یا ترمیم رگ می‌باشد. در این روش رگ مسدود توسط بادکنکی متسع می‌شود و چند ثانیه در این حالت نگاه داشته می‌شود تا رگ باز د. گاهی نیز برای محکم کاری یک لوله محکم به نام استنت (Stent) داخل رگ مسدود قرار داده می‌شود تا از انسداد مجدد آن جلوگیری به عمل آید. />
/>
{picture=figure1_04_2001.jpg}در مواردی که آنژیوپلاستی با موفقیت روبرو نمی‌شود یا تعداد رگهای مسدود یا شدت انسداد آن زیاد باشد از اقدام دیگری به نام بایپس شریان کرونروی (یا عمل کنار گذر) استفاده می‌شود. در این عمل جراحی که معمولاً چند ساعت به طول می‌انجامد تکه‌ای از سیاهرگهای پا یا سرخرگهای داخل قفسه سینه بریده شده و به صورت کنار گذر در محل انسداد سرخرگ کرونری پیونده زده می‌شود تا جریان خون به نواحی ئی دست آن برقرار بماند و از ((سکته‌ قلبی|سکته‌های قلبی)) یا قطع کامل جریان خون پیشگیری شود.
!عوارض آنژیوگرافی
انجام این بررسی نیاز به یک روز بستری شدن دارد ولی انجام آن دقایقی بیش به طول نمی‌انجامد و معمولاً بیمار بدون عارضه‌ای خاص از بیمارستان مرخص می‌شود. اگر در حین عبور کاتتر بیمار دچار مشکل شود معمولاً می‌توان به سرعت داروهای لازم را به طور مستقیم به داخل قلب تزریق کرد و مشکل را رفع نمود. اگرچه آنژیوگرافی قلب معمولا روش بی‌خطری است، بصورت نادر ممکن است با عوارضی چون آسیب عروق، ((نارساییهای کلیه|نارسایی کلیه)) (به علت ماده حاجب) سکته قلبی یا مغزی همراه باشد.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((اسکن قلب))
*((اکوی قلب))
*((تست ورزش))
*((درد قلبی))
*((سکته قلبی))
*((سونوگرافی))
*((گرفتگی عروق))
*((ماورای صوت در پزشکی))
*((نوار قلب))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 08 شهریور 1385 [15:10 ]   8   سبحانی      جاری 
 شنبه 14 آذر 1383 [05:32 ]   7   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [05:29 ]   6   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [05:21 ]   5   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [04:24 ]   4   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [19:11 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [03:53 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [05:07 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..