منو
 کاربر Online
533 کاربر online
تاریخچه ی: آنسفالیت ویروسی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-87Lines: 1-89
 V{maketoc} V{maketoc}
 !شرح بیماری  !شرح بیماری
 آنسفالیت‌ ویروسی‌ عبارت‌ است‌ از التهاب‌ حاد ((مغز)) در اثر عفونت‌ ویروسی‌. ((عفونت ویروس))ی‌ می‌تواند از همان‌ اول‌ باعث‌ آنسفالیت‌ شود یا این‌ که‌ به‌ عنوان‌ عارضه‌ای‌ ثانویه‌ به‌ دنبال‌ عفونت‌های‌ ویروسی‌ مثل‌ ((سرخک))، ((آبله مرغان))، ((سرخجه))، ((آبله گاوی))، و عفونت‌ ناشی‌ از سایر ویروس‌های‌ کمتر شناخته‌ شده‌، یا ((واکسیناسیون)) آبله‌ رخ‌ دهد.  آنسفالیت‌ ویروسی‌ عبارت‌ است‌ از التهاب‌ حاد ((مغز)) در اثر عفونت‌ ویروسی‌. ((عفونت ویروس))ی‌ می‌تواند از همان‌ اول‌ باعث‌ آنسفالیت‌ شود یا این‌ که‌ به‌ عنوان‌ عارضه‌ای‌ ثانویه‌ به‌ دنبال‌ عفونت‌های‌ ویروسی‌ مثل‌ ((سرخک))، ((آبله مرغان))، ((سرخجه))، ((آبله گاوی))، و عفونت‌ ناشی‌ از سایر ویروس‌های‌ کمتر شناخته‌ شده‌، یا ((واکسیناسیون)) آبله‌ رخ‌ دهد.
 !علایم‌ شایع‌  !علایم‌ شایع‌
 *موارد خفیف‌:  *موارد خفیف‌:
 **گاهی‌ بدون‌ علامت‌  **گاهی‌ بدون‌ علامت‌
 **((تب))  **((تب))
 *احساس‌ ناخوشی‌ موارد شدید:  *احساس‌ ناخوشی‌ موارد شدید:
 **استفراغ‌  **استفراغ‌
 **تورم‌ یا بیرون‌ زدن‌ ((ملاج)) شیرخواران‌  **تورم‌ یا بیرون‌ زدن‌ ((ملاج)) شیرخواران‌
 **سردرد  **سردرد
 **سفتی‌ گردن‌  **سفتی‌ گردن‌
 **هم‌اندازه‌ نبودن‌ ((مردمک)) ها  **هم‌اندازه‌ نبودن‌ ((مردمک)) ها
 **از دست‌ دادن‌ هوشیاری‌  **از دست‌ دادن‌ هوشیاری‌
 **تغییرات‌ شخصیتی‌  **تغییرات‌ شخصیتی‌
 **تشنج‌  **تشنج‌
 **ضعف‌ یا فلج‌ گاهگاهی‌ دست‌ یا پا  **ضعف‌ یا فلج‌ گاهگاهی‌ دست‌ یا پا
 **دو تا دیدن‌ اشیاء  **دو تا دیدن‌ اشیاء
 **اختلال‌ در صحبت‌ کردن‌  **اختلال‌ در صحبت‌ کردن‌
 **از دست‌ دادن‌ شنوایی‌  **از دست‌ دادن‌ شنوایی‌
 **خواب‌آلودگی‌ که‌ به‌ سمت‌ اغما پیشرفت‌ می‌کند.  **خواب‌آلودگی‌ که‌ به‌ سمت‌ اغما پیشرفت‌ می‌کند.
 !علل‌  !علل‌
 *ویروس‌هایی‌ که‌ باعث‌ بیماری‌های‌ دیگر می‌شوند مثل‌ ((فلج اطفال))؛ ((تب خال))؛ ((سرخک))؛ ((اوریون))؛ ((آبله مرغان))؛ ((منونوکلئوز عفونی))؛ هپاتیت‌ عفونی‌؛ ((سرخجه))؛ ((آبله))؛ ((ویروس کوکساکی)) و بیماری‌های‌ ((اکوویروسی))  *ویروس‌هایی‌ که‌ باعث‌ بیماری‌های‌ دیگر می‌شوند مثل‌ ((فلج اطفال))؛ ((تب خال))؛ ((سرخک))؛ ((اوریون))؛ ((آبله مرغان))؛ ((منونوکلئوز عفونی))؛ هپاتیت‌ عفونی‌؛ ((سرخجه))؛ ((آبله))؛ ((ویروس کوکساکی)) و بیماری‌های‌ ((اکوویروسی))
 *ویروس‌هایی‌ که‌ ناقل‌ آنها پشه‌ها یا سایر حشرات‌ هستند.  *ویروس‌هایی‌ که‌ ناقل‌ آنها پشه‌ها یا سایر حشرات‌ هستند.
 *مسمومیت‌ با ((سرب))  *مسمومیت‌ با ((سرب))
 *واکنش‌ نسبت‌ به‌ واکسن‌  *واکنش‌ نسبت‌ به‌ واکسن‌
 *((سرطان خون))  *((سرطان خون))
 !عوامل تشدید کننده بیماری  !عوامل تشدید کننده بیماری
 *نوزادان‌ و شیرخواران‌  *نوزادان‌ و شیرخواران‌
 *سن‌ بالای‌ 60 سال‌  *سن‌ بالای‌ 60 سال‌
 *وجود بیماری‌ که‌ مقاومت‌ بدن‌ را کم‌ کرده‌ باشد.  *وجود بیماری‌ که‌ مقاومت‌ بدن‌ را کم‌ کرده‌ باشد.
 *محیط‌ زندگی‌ شلوغ‌ یا غیر بهداشتی‌  *محیط‌ زندگی‌ شلوغ‌ یا غیر بهداشتی‌
 *آلودگی‌ با ویروس‌ ((ایدز))  *آلودگی‌ با ویروس‌ ((ایدز))
 !پیشگیری‌  !پیشگیری‌
 *از تماس‌ با هر بیماری‌ که‌ آنسفالیت‌ دارد خودداری‌ کنید.  *از تماس‌ با هر بیماری‌ که‌ آنسفالیت‌ دارد خودداری‌ کنید.
 *در صورت‌ وجود هر گونه‌ عفونتی‌ در بدن‌ به‌ پزشک‌ مراجعه‌ کنید، خصوصاً عفونت‌های‌ ویروسی‌ که‌ در قسمت‌ علل‌ ذکر شدند. باید تلاش‌ شود تا از گسترش‌ عفونت‌ جلوگیری‌ شود.  *در صورت‌ وجود هر گونه‌ عفونتی‌ در بدن‌ به‌ پزشک‌ مراجعه‌ کنید، خصوصاً عفونت‌های‌ ویروسی‌ که‌ در قسمت‌ علل‌ ذکر شدند. باید تلاش‌ شود تا از گسترش‌ عفونت‌ جلوگیری‌ شود.
 *اگر در نواحی‌ پرخطر به‌ سر می‌برید، از مواد دافع‌ ((حشرات)) و توری‌ جهت‌ جلوگیری‌ از گزش‌ حشره‌ استفاده‌ کنید.  *اگر در نواحی‌ پرخطر به‌ سر می‌برید، از مواد دافع‌ ((حشرات)) و توری‌ جهت‌ جلوگیری‌ از گزش‌ حشره‌ استفاده‌ کنید.
 !عواقب‌ مورد انتظار  !عواقب‌ مورد انتظار
 *آنسفالیت‌ ویروسی‌ خفیف‌ یک‌ بیماری‌ شایع‌ است‌ و امکان‌ دارد اصلاً جلب‌ توجه‌ نکند. در مواردی‌ که‌ آنسفالیت‌ شدید باشد معمولاً بیمار باید بستری‌ شود.  *آنسفالیت‌ ویروسی‌ خفیف‌ یک‌ بیماری‌ شایع‌ است‌ و امکان‌ دارد اصلاً جلب‌ توجه‌ نکند. در مواردی‌ که‌ آنسفالیت‌ شدید باشد معمولاً بیمار باید بستری‌ شود.
 *عوارض‌ و موارد فوت‌ ناشی‌ از آنسفالیت‌ بیشتر در شیرخواران‌ و پیرمردان‌ دیده‌ می‌شود. بیمارانی‌ که‌ به‌ سایر گروه‌های‌ سنی‌ تعلق‌ دارند معمولاً به‌ طور کامل‌ بهبود می‌یابند. انتظار می‌رود بهبودی‌ در عرض‌ 3-2 هفته‌ حاصل‌ می‌شود، مگر در موارد شدید  *عوارض‌ و موارد فوت‌ ناشی‌ از آنسفالیت‌ بیشتر در شیرخواران‌ و پیرمردان‌ دیده‌ می‌شود. بیمارانی‌ که‌ به‌ سایر گروه‌های‌ سنی‌ تعلق‌ دارند معمولاً به‌ طور کامل‌ بهبود می‌یابند. انتظار می‌رود بهبودی‌ در عرض‌ 3-2 هفته‌ حاصل‌ می‌شود، مگر در موارد شدید
 !عوارض‌ احتمالی‌  !عوارض‌ احتمالی‌
 درصد بسیار کمی‌ از بیماران‌ دچار آسیب‌ دایمی‌ مغز می‌شوند که‌ عملکرد ذهنی‌ یا عضلانی‌ بیمار را مختل‌ می‌کند.  درصد بسیار کمی‌ از بیماران‌ دچار آسیب‌ دایمی‌ مغز می‌شوند که‌ عملکرد ذهنی‌ یا عضلانی‌ بیمار را مختل‌ می‌کند.
 !درمان‌  !درمان‌
   
 !اصول‌ کلی‌  !اصول‌ کلی‌
 *اقدامات‌ تشخیصی‌ ممکن‌ است‌ شامل‌ موارد زیر باشند: بررسی‌های‌ آزمایشگاهی‌ ((خون)) و مایع‌ نخاع‌، عکس‌برداری‌ از جمجمه‌ با ((اشعه ایکس)) و نوار مغز  *اقدامات‌ تشخیصی‌ ممکن‌ است‌ شامل‌ موارد زیر باشند: بررسی‌های‌ آزمایشگاهی‌ ((خون)) و مایع‌ نخاع‌، عکس‌برداری‌ از جمجمه‌ با ((اشعه ایکس)) و نوار مغز
 *درمان‌ مشتمل‌ است‌ بر داروهای‌ متناسب‌ و بر مبنای‌ تشخیص‌، و نیز مراقبت‌های‌ حمایتی‌  *درمان‌ مشتمل‌ است‌ بر داروهای‌ متناسب‌ و بر مبنای‌ تشخیص‌، و نیز مراقبت‌های‌ حمایتی‌
 *امکان‌ دارد نیاز به‌ بستری‌ کردن‌ بیمار در بخش‌ مراقبت‌های‌ ویژه‌ (آی‌سی‌یو) وجود داشته‌ باشد.  *امکان‌ دارد نیاز به‌ بستری‌ کردن‌ بیمار در بخش‌ مراقبت‌های‌ ویژه‌ (آی‌سی‌یو) وجود داشته‌ باشد.
 *بیمار باید از نظر مشکلات‌ تنفسی‌ یا گروه‌ خون‌ نیز تحت‌ درمان‌ قرار گیرد.  *بیمار باید از نظر مشکلات‌ تنفسی‌ یا گروه‌ خون‌ نیز تحت‌ درمان‌ قرار گیرد.
 !داروها  !داروها
 *((استامینوفن)) برای‌ سردرد یا تب‌  *((استامینوفن)) برای‌ سردرد یا تب‌
 *امکان‌ دارد داروهای‌ ضد ویروسی‌ مثل‌ ((آسیلکوویر)) یا ((آمانتادین)) تجویز شوند  *امکان‌ دارد داروهای‌ ضد ویروسی‌ مثل‌ ((آسیلکوویر)) یا ((آمانتادین)) تجویز شوند
 *داروهای‌ ضد تشنج‌  *داروهای‌ ضد تشنج‌
 *ندرتاً داروهای‌ کورتیزونی‌ برای‌ مهار التهاب‌  *ندرتاً داروهای‌ کورتیزونی‌ برای‌ مهار التهاب‌
 *در صورت‌ لزوم‌، داروهای‌ کنترل‌ کننده‌ صرع‌  *در صورت‌ لزوم‌، داروهای‌ کنترل‌ کننده‌ صرع‌
 *اگر آزمایشات‌ نشان‌دهنده‌ یک‌ علت‌ باکتریایی‌ یا قارچی‌ باشند، داروی‌ اختصاصی‌ آن‌ تجویز خواهد شد.  *اگر آزمایشات‌ نشان‌دهنده‌ یک‌ علت‌ باکتریایی‌ یا قارچی‌ باشند، داروی‌ اختصاصی‌ آن‌ تجویز خواهد شد.
 !فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری  !فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری
 باید در رختخواب‌ استراحت‌ کنید. همانطور که‌ گفته‌ شد، بهبود بیماری‌ 3-2 هفته‌ طول‌ می‌کشد. البته‌ تدریجاً هر چقدر که‌ قدرت‌ و احساس‌ سلامتی‌تان‌ اجازه‌ می‌دهد فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری داشته‌ باشید.  باید در رختخواب‌ استراحت‌ کنید. همانطور که‌ گفته‌ شد، بهبود بیماری‌ 3-2 هفته‌ طول‌ می‌کشد. البته‌ تدریجاً هر چقدر که‌ قدرت‌ و احساس‌ سلامتی‌تان‌ اجازه‌ می‌دهد فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری داشته‌ باشید.
 !رژیم‌ غذایی‌  !رژیم‌ غذایی‌
 رژیم‌ خاصی‌ توصیه‌ نمی‌شود، البته‌ ممکن‌ است‌ نیاز به‌ سرم‌ وجود داشته‌ باشد. در بیماستان‌، وضعیت‌ ((آب)) و ((الکترولیت)) بدن‌ مرتباً کنترل‌ می‌شود.  رژیم‌ خاصی‌ توصیه‌ نمی‌شود، البته‌ ممکن‌ است‌ نیاز به‌ سرم‌ وجود داشته‌ باشد. در بیماستان‌، وضعیت‌ ((آب)) و ((الکترولیت)) بدن‌ مرتباً کنترل‌ می‌شود.
 !درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟  !درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟
 *اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌تان علایم‌ آنسفالیت‌ را دارید.  *اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌تان علایم‌ آنسفالیت‌ را دارید.
 *اگر دچار علایم‌ جدید و غیرقابل توجیه شده اید‌. داروهای‌ مورد استفاده‌ در درمان‌ ممکن‌ است‌ عوارض‌ جانبی‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشند.  *اگر دچار علایم‌ جدید و غیرقابل توجیه شده اید‌. داروهای‌ مورد استفاده‌ در درمان‌ ممکن‌ است‌ عوارض‌ جانبی‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشند.
 +__منبع: www.irteb.com __

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 15 اسفند 1383 [05:35 ]   3   پریسا احمدی      جاری 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [08:53 ]   2   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [08:44 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..