منو
 کاربر Online
659 کاربر online
تاریخچه ی: آناناس

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-16Lines: 1-17
-V{maketoc}
+!مقدمه
((راسته آلبومینال)) به دو گروه تقسیم می‌شود که یکی از آنها گلهای منظم دارد بجز زیرین بودن تخمدان در دیگر اختصاصات مشابه لاله هستند و دیگری دارای گلهای نامنظم هستند. در این گروه معمولا از تعداد ((پرچم و چگونگی تشکیل سلول جنس نر|پرچمهای نافه)) کاسته شده و یا برخی از آنها به ناپرچمی مبدل می‌گردند و یا کاملا گلبرگ مانند هستند. این راسته دارای تیره‌های متعددی است. گیاه آناناس به ((تیره بروملیاسه)) از این راسته تعلق دارد.
!تیره بروملیاسه
گیاهان این تیره غالبا علفی و بسیاری از آنها ((گیاهان سطح چسب)) و برخی نیز تقریبا درختچه مانند هستند. ساقه این گیاهان عموما بسیار کوتاه ، گاهی استولون‌دار ، دارای برگهای طوقه‌ای ، کم و بیش خطی و یا درفشی هستند. برگها واجد نیام ، وسیع ، گشوده ، محکم و در حاشیه دارای دندانه‌های منتهی به خار هستند. ((گل آذین‌ها)) به صورت سنبله دو ردیفی یا کپه‌ای ویا خوشه مرکب هستند و گاهی نیز گلها منفرد هستند.

گلپوش شامل ((ساختمان گل|کاسه و جام)) متمایز از هم است. این تیره دارای 60 جنس و حدود 2000 گونه است که همگی در آمریکای گرمسیری تا ارتفاع نزدیک به 4300 متر می‌رویند و فقط یک گونه آن در آفریقا می‌روید. از این تیره در رویشهای ایران هیچ نمونه‌ای وجود ندارد. از جنسهای معروف آن باید آناناس را نام برد که اخیرا در برخی نواحی گرم جنوبی به کشت آن مبادرت شده است.
 
 
->
>
{picture file=img/daneshnameh_up/5/52//Derakht_ananas.jpg}
+</tr>
{picture=Pineapple.jpg}
 
 
 
 
-
این رت ج انواه یهای ت که برگهای یه ای خک دارند که ری م قار گرته یک ای باریک (گلدن) ا شک می دند. این گیاهان روی شاه ای ند می وید و از اد مدنی اص موا ی مره گیاه که ر ری باریک جمع ده است غذیه می کد.

! مب:
*''DK multi media''

!(( ایی آاا))
+!جنس آناناس
گونه مروف ین جن مان ناناس معمولی __~~green:Ananas sativa~~__ ات که ر جزای آنتیل و هاایی ه ورت وسیعی کشت می‌شود. از وسط طوقه برگهای عدهای آ که در سطح خک قرار دارند، در سا سم ساقه هویی خارج می‌شود ه ر اتها حال گل آذین سله‌ی است. گل آذین مزبور گوشت‌دار و دارای گلهای متعد نزا ، بدن دمگل ، آبی ن در انتها واجد تاجی از برگهای نسبتا کوچک بهم فشرده است.

از آ
نجا که گلها در گونه‌های پرورش یافه آاناس هیچگ دانه ایجاد نمی‌کنن و به عبارت دیگر گها در این گونه نازا ستد، لذا کثیر یاه بوسیله ((قلمه دن)) برگهای ویشی تاج صرت می‌گی. ((میوه سته)) و عموما ترون ست همره با برگکها و مور گتی گل آذین خوره می‌شود. بنابراین بخش خوراکی آناناس در واقع اجتماعی ز ((میوه|میوه‌ها)) و اندامهای همراه آن است و نوی ((میوه مرکب)) ب شار می‌آید.
باحث رتب با عنوان
*((به))
*((تیره گردو))
*((چ)) />*((ی«داروئی»)) />*((و «داوئی»))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 31 خرداد 1386 [20:21 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 24 اردیبهشت 1384 [08:42 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 10 اسفند 1383 [14:31 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آذر 1383 [16:25 ]   2   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 شهریور 1383 [10:38 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..