منو
 کاربر Online
273 کاربر online
تاریخچه ی: آنالیز

تفاوت با نگارش: 7

Lines: 1-62Lines: 1-65
-V{maketoc} 
 {DYNAMICMENU()} {DYNAMICMENU()}
 __واژه‌نامه__ __واژه‌نامه__
 *((واژگان آنالیز)) *((واژگان آنالیز))
 __مقالات مرتبط__ __مقالات مرتبط__
 *((آنالیز حقیقی)) *((آنالیز حقیقی))
 *((آنالیز عددی)) *((آنالیز عددی))
-*((دنباله)) +*((مفهوم دنباله))
 *((مشتق)) *((مشتق))
 *((انتگرال ریمان)) *((انتگرال ریمان))
 *((انتگرال)) *((انتگرال))
 __کتابهای مرتبط__ __کتابهای مرتبط__
 *((کتابهای آنالیز)) *((کتابهای آنالیز))
-__[ http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=29 |انجمن ریاضی]__ +__[ http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=29 |انجمن ریاضی]__
 __سایتهای مرتبط__ __سایتهای مرتبط__
 *سایتهای داخلی *سایتهای داخلی
 **[http://www.tebyan.net/|تبیان] **[http://www.tebyan.net/|تبیان]
 **[http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA|ویکی پدیای فارسی] **[http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA|ویکی پدیای فارسی]
 *سایتهای خارجی *سایتهای خارجی
 +**[http://books.google.com/books?q=Mathematical+analysis&ots=dv05GgdNQ6&sa=X&oi=print&ct=title|کتابهای آنالیز]
 +**[http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_analysis|ویکی پدیا]
 +**[http://www.math.niu.edu/~rusin/known-math/index/tour_ana.html|اطلس ریاضی]
 +**[http://www.math.unl.edu/~webnotes/home/home.htm|یادداشتهایی در مورد آنالیز]
 __گالری تصویر__ __گالری تصویر__
-*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم] +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
 body=  body=
 |~| |~|
 {DYNAMICMENU} {DYNAMICMENU}
 V{maketoc} V{maketoc}
 آنالیز شاخه ای از ((ریاضیات)) است که با ((عدد حقیقی|اعداد حقیقی)) و ((عدد مختلط|اعداد مختلط)) و نیز ((تابع|توابع)) حقیقی و مختلط سر و کار دارد و به بررسی مفاهیمی از قبیل ((پیوستگی)) ،((انتگرال گیری)) و ((مشق پذیری)) می پردازد آنالیز شاخه ای از ((ریاضیات)) است که با ((عدد حقیقی|اعداد حقیقی)) و ((عدد مختلط|اعداد مختلط)) و نیز ((تابع|توابع)) حقیقی و مختلط سر و کار دارد و به بررسی مفاهیمی از قبیل ((پیوستگی)) ،((انتگرال گیری)) و ((مشق پذیری)) می پردازد
 
 
 
 
  
 {picture=fn.gif} {picture=fn.gif}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 دنباله ای از توابع پیوسته مانند {TEX()} {f_n} {TEX} در فضای R که به صفر همگراست دنباله ای از توابع پیوسته مانند {TEX()} {f_n} {TEX} در فضای R که به صفر همگراست
  
  
 
 
 !تاریخچه !تاریخچه
 از نظر تاریخی آنالیز در قرن هفدهم با ابداع ((حساب دیفرانسیل و انتگرال)) توسط ((نیوتن)) و ((لایپ نیتس)) پایه ریزی شد در قرن هفدهم و هجدهم سر فصل های آنالیزی از قبیل ((حساب تغییرات))،((معادلات دیفرانسیل)) با مشتقات جزئی، آنالیز ((فوریه)) در زمینه های کاربردی توسعه فراوانی یافتند و از آنها به طور موفقیت آمیز در زمینه های صنعتی استفاده شد. در قرن هجدهم تعریف مفهوم تابع به یک موضوع بحث بر انگیز در ریاضیات تبدیل شد. در قرن نوزدهم ((کوشی)) با معرفی مفهوم ((سری کوشی|سری های کوشی)) اولین کسی بود که حساب دیفرانسیل و انتگرال را بر یک پایه منطقی استوار کرد.. از نظر تاریخی آنالیز در قرن هفدهم با ابداع ((حساب دیفرانسیل و انتگرال)) توسط ((نیوتن)) و ((لایپ نیتس)) پایه ریزی شد در قرن هفدهم و هجدهم سر فصل های آنالیزی از قبیل ((حساب تغییرات))،((معادلات دیفرانسیل)) با مشتقات جزئی، آنالیز ((فوریه)) در زمینه های کاربردی توسعه فراوانی یافتند و از آنها به طور موفقیت آمیز در زمینه های صنعتی استفاده شد. در قرن هجدهم تعریف مفهوم تابع به یک موضوع بحث بر انگیز در ریاضیات تبدیل شد. در قرن نوزدهم ((کوشی)) با معرفی مفهوم ((سری کوشی|سری های کوشی)) اولین کسی بود که حساب دیفرانسیل و انتگرال را بر یک پایه منطقی استوار کرد..
 در اواسط قرن نوزدهم ((ریمان)) ((تئوری)) انتگرال گیری خود را که به ((انتگرال ریمان)) معروف است ارائه داد در اواخر قرن نوزدهم ((وایراشتراس)) مفهوم ((حد)) را معرفی کرد و نتایج کار خود بر روی ((سری|سریها)) را نیز ارائه داد در همین دوران ((ریاضیدان|ریاضیدانان)) با تلاش های زیاد توانستند ((انتگرال)) ریمان را اصلاح نمایند . در اواسط قرن نوزدهم ((ریمان)) ((تئوری)) انتگرال گیری خود را که به ((انتگرال ریمان)) معروف است ارائه داد در اواخر قرن نوزدهم ((وایراشتراس)) مفهوم ((حد)) را معرفی کرد و نتایج کار خود بر روی ((سری|سریها)) را نیز ارائه داد در همین دوران ((ریاضیدان|ریاضیدانان)) با تلاش های زیاد توانستند ((انتگرال)) ریمان را اصلاح نمایند .
 در اوایل قرن بیستم ((هیلبرت)) برای حل معادلات انتگرال ((فضای هیلبرت|فضای هیلبرتی)) را تعریف و معرفی نمود.از آخرین تحولات در زمینه آنالیز می توان به پایه گذاری ((آنالیز تابع|آنالیز تابعی)) توسط یک دانشمند ((لهستان|لهستانی)) به نام ((باناچ)) نام برد. در اوایل قرن بیستم ((هیلبرت)) برای حل معادلات انتگرال ((فضای هیلبرت|فضای هیلبرتی)) را تعریف و معرفی نمود.از آخرین تحولات در زمینه آنالیز می توان به پایه گذاری ((آنالیز تابع|آنالیز تابعی)) توسط یک دانشمند ((لهستان|لهستانی)) به نام ((باناچ)) نام برد.
 !تقسیم بندی آنالیز !تقسیم بندی آنالیز
 *((آنالیز حقیقی)): به مطالعه بر روی حد ها ،مشتقات،انتگرال ها ((سری توانی|سریهای توانی)) می پردازد. *((آنالیز حقیقی)): به مطالعه بر روی حد ها ،مشتقات،انتگرال ها ((سری توانی|سریهای توانی)) می پردازد.
 *((آنالیز تابع|آنالیز تابعی)): به معرفی نظریه هایی از قبیل ((فضا))های باناچ و نیز فضای هیلبرت می پردازد. *((آنالیز تابع|آنالیز تابعی)): به معرفی نظریه هایی از قبیل ((فضا))های باناچ و نیز فضای هیلبرت می پردازد.
 *((آنالیز هارمونیک)): در این شاخه از آنالیز ((سری فوریه|سری های فوریه)) مورد مطالعه قرار می گیرد. *((آنالیز هارمونیک)): در این شاخه از آنالیز ((سری فوریه|سری های فوریه)) مورد مطالعه قرار می گیرد.
 *((انالیز مختلط)): به بررسی ((تابع مختلط|توابع مختلط)) و خواص این توابع از قبیل مشتق پذیری و انتگرال گیری می پردازد. *((انالیز مختلط)): به بررسی ((تابع مختلط|توابع مختلط)) و خواص این توابع از قبیل مشتق پذیری و انتگرال گیری می پردازد.
 !پیوندهای خارجی !پیوندهای خارجی
 [http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_analysis|WIKIPEDIA:ANALYSIS ] [http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_analysis|WIKIPEDIA:ANALYSIS ]
 [http://mathworld.wolfram.com/topics/AnimatedGIFs.html] [http://mathworld.wolfram.com/topics/AnimatedGIFs.html]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 28 مرداد 1385 [08:44 ]   10   علی هادی      جاری 
 شنبه 28 مرداد 1385 [08:41 ]   9   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 مرداد 1385 [09:45 ]   8   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 مرداد 1385 [09:44 ]   7   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [10:34 ]   6   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [10:29 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [10:09 ]   4   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [10:02 ]   3   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [09:59 ]   2   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [08:05 ]   1   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..