منو
 صفحه های تصادفی
مدیریت شهری
پیروزی سفیانی بر دیگر قیام ها
وسایل اندازه گیری سرعت جریان سیال
گارنت
ویژگی رابطه با هند و تأثیر آن در حکومت صفوی
معبد خورشید ، مرکز آیینی
ابوالعلاء صاعد بن سیار
جام بلورین مشک عنبر، هدیه الهی
حبط
آزمایش اندازه گیری ضریب انبساط طولی در جامدات
 کاربر Online
442 کاربر online
تاریخچه ی: آنابرژیت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Annabergite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 آنابرژیت - آگرگات بادبزنی شکل (12 میلیمتر) با کلسیت  آنابرژیت - آگرگات بادبزنی شکل (12 میلیمتر) با کلسیت
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::آنابرژیت (Annabergite)::__ ||__::آنابرژیت (Annabergite)::__
-::Ni3[AsO4]2.8H2O::
مونوکلینیک |__::سیستم ((تبلور))::__
::آرسنیات::|__::((رده بندی))::__
کامل - مطابق با /010/|__::رخ::__
::الماسی - صدفی - مات::|__::((جلا))::__
+::Ni3(AsO4)2.8H2O::
::((مونوکلینیک)):: |__::سیستم ((تبلور))::__
::((آرسنیات))::|__::((رده بندی))::__
::/کامل - مطابق با /010::|__::رخ::__
::((الماس))ی - ((صدف))ی - مات::|__::((جلا))::__
  |__::شکستگی::__  |__::شکستگی::__
-نیمه شفاف - کدر(اپاک)|__::((شفافیت))::__
شکننده|__::نوع سختی::__
+::(نیمه شفاف - کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
::شکننده::|__::نوع سختی::__
  |__::((خاصیت مغناطیسی))::__  |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-آگرگاتهای خاکی و پودری - پوسته ای یا قشری|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباْ کمیاب ; آلمان ، یونان ، اسپانیا ، کانادا ، فرانسه ، امریکا ، شیلی ، مکزیک::|__::ژیزمان::__
::دراسیدها محلول است.::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
NiO=37.46% As2O5=38.44% H2O=24.1% Mg=6% انکلوزیون های فراوانCa,Zn,Fe|__::ترکیب شیمیایی::__
سبز - سفید متمایل به سبز -سبز سیبی|__::رنگ ((کانی))::__
سبزروشن|__::رنگ اثر خط ::__
+::آگرگاتهای خاکی و پودری - پوسته ای یا قشری::|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباْ کمیاب ; ((آلمان)) ، ((یونان)) ، ((اسپانیا)) ، ((کانادا)) ، ((فرانسه)) ، ((امریکا)) ، ((شیلی)) ، ((مکزیک))::|__::ژیزمان::__
::در((اسید|اسیدها)) محلول است.::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::NiO=37.46% As2O5=38.44% H2O=24.1% Mg=6% انکلوزیون های فراوان ((کلسیم|Ca)),((روی|Zn)),((آهن|Fe))::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سبز - سفید متمایل به سبز -سبز سیبی::|__::رنگ ((کانی))::__
::سبزروشن::|__::رنگ اثر خط ::__
  |__::تفاوت با کانی های مشابه::__  |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-آنتلریت|__::تشابه کانی شناسی::__
::اریتریت،ژرسدرفیت،کلوآنتیت و غیره::|__::پاراژنز::__
+::((آنتلریت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((اریتریت))،((ژرسدرفیت))،((کلوآنتیت)) و غیره::|__::پاراژنز::__
 ::ثانوی::|__::منشا تشکیل::__ ::ثانوی::|__::منشا تشکیل::__
-::منشوری - آسیکولار::|__::شکل ((بلور))ها::__ +::((منشور))ی - ((آسیکولار))::|__::شکل ((بلور))ها::__
  |__::کاربرد::__  |__::کاربرد::__
 ::((یونان))::|__::محل پیدایش::__  ::((یونان))::|__::محل پیدایش::__
 ::.خواص فیزیکی و شیمیایی آن شبیه ارتوز است::|__::سایر مشخصات::__ ::.خواص فیزیکی و شیمیایی آن شبیه ارتوز است::|__::سایر مشخصات::__
 ::.در آلمان شرقی گرفته شده استAnnaberg از نام محل ::|__::وجه تسمیه::__|| ::.در آلمان شرقی گرفته شده استAnnaberg از نام محل ::|__::وجه تسمیه::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|2|3|3.1|| ــ|2|3|3.1||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 15 تیر 1384 [07:06 ]   5   فاطمه عیوضی      جاری 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [07:30 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [07:26 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [07:11 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [07:03 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..