منو
 کاربر Online
340 کاربر online
Lines: 1-80Lines: 1-44
 V{maketoc} V{maketoc}
 ~~green:مسابقه رقابتی ((تنیس)) در بر گیرنده یک چالش ذهنی علیه حریف و گاهی چالشی علیه خود بازیکن است . اغلب حالت ذهنی و روانی بازیکن تاثیر چشمگیری بر حالت جسمانی وی دارد . ~~ ~~green:مسابقه رقابتی ((تنیس)) در بر گیرنده یک چالش ذهنی علیه حریف و گاهی چالشی علیه خود بازیکن است . اغلب حالت ذهنی و روانی بازیکن تاثیر چشمگیری بر حالت جسمانی وی دارد . ~~
 ~~maroon: ~~maroon:
-!ویژگی های روانشناختی مسابقه تنیس +!برخی از ویژگی های روانشناختی مسابقه تنیس
 
 
 
 
  
 {picture=moghadameh.jpg} {picture=moghadameh.jpg}
  
 
 
 
 
-ویژگی های ((روانشناختی)) تنیس شامل عوامل زیر است : +برخی از ویژگی های ((روانشناختی)) تنیس شامل عوامل زیر است :
   
 *تنیس یک ورزش انفرادی است و این گونه ورزشها ( تنیس ) نسبت به ورزش های تیمی باعث ایجاد استرس بیشتری می گردند. *تنیس یک ورزش انفرادی است و این گونه ورزشها ( تنیس ) نسبت به ورزش های تیمی باعث ایجاد استرس بیشتری می گردند.
-*تنیس ورزشی دشواری است که نیازمند درجات بالای هماهنگی است و گاهی اوقات نیز ممکن است بسیار ناکام کننده باشد. 
 *دوره های اتلاف وقت بسیاری ( بین امتیازات و تعویض زمین) وجود دارد. *دوره های اتلاف وقت بسیاری ( بین امتیازات و تعویض زمین) وجود دارد.
-*هیچ وقت اضافه یا تعویضی در کار نیست . 
 *در بعضی از ضربات مشخص ( سرویس ها - اسمش ) بازیکن قبل از زدن ضربه دارای مقدار زمان کوتاهی برای فکر کردن است. *در بعضی از ضربات مشخص ( سرویس ها - اسمش ) بازیکن قبل از زدن ضربه دارای مقدار زمان کوتاهی برای فکر کردن است.
 *در بعضی سطوح خاص ، برای بازی ((داور)) رسمی وجود ندارد ، شما برای آگاهی از خارج یا داخل بودن ضربه خود به صداقت و راستی قضاوت حریفان متکی خواهید بود . *در بعضی سطوح خاص ، برای بازی ((داور)) رسمی وجود ندارد ، شما برای آگاهی از خارج یا داخل بودن ضربه خود به صداقت و راستی قضاوت حریفان متکی خواهید بود .
-*نظام امتیاز دهی و امتیاز گیری بدین معناست که بازیکن هر گز ایمن نیست . 
-*در اکثر مسابقات مربی اجازه ی هدایت شم را ندارد . 
-*نظام بازی بر اساس ضربه ی نهایی است . معمولا هیچ جلسه بعدی ، دلداری یا امید دوباره ای برای باخت پس از بازی وجود ندارد. 
 *در سطح حرفه ای : مسابقات هفته ای ، وجود مسافرتهای برون شهری ، یا حتی قاره ای متعدد در همه ی فصول وجود دارد. *در سطح حرفه ای : مسابقات هفته ای ، وجود مسافرتهای برون شهری ، یا حتی قاره ای متعدد در همه ی فصول وجود دارد.
 *تغییر شرایط ، فرسوده کننده است ، منظور وجود انواع زمین های متفاوت ، توپ ها ، قالب و سبک های بازی و غیره است.  *تغییر شرایط ، فرسوده کننده است ، منظور وجود انواع زمین های متفاوت ، توپ ها ، قالب و سبک های بازی و غیره است.
-*شما هرگز نمی دانید بازی را چه موقع شروع خواهید کرد ، زیرا مسابقه ی تنیس بر حسب ((مسابقات)) وابسته به دیگری بر نامه ریزی می شود.
*بازیکنان حرفه ای می بایست قسمت مهمی از زندگیشان را صرف بازی تنیس نمایند .( 4 الی 6 ساعت تمرین روزانه ، ((مسابقه)) ، مسافرتها و غیره ).
*والدین اغلب به طور کامل در گیر حرفه ی بازیکن می شوند.
بازیکنان حرفه ای و همین طور مربیان آنها عقیده دارند که بعد ذهنی و روانی تنیس بی نهایت مهم است ، بویژه زمانی که توانایی های جسمانی حریفان برابر باشد . به علاوه ، در طی مدت انتظار برای بهبود زمینه های تکنیکی و فنی کارهای اندکی می توان انجام داد ، اما از لحاظ روانی و ذهنی اعمال مختلفی را می توان به انجام رساند .
__در مطالعه ای که توسط موران ( 1996 ) درباره عقاید مربیان نسبت به فنون روانشناختی در تنیس انجام پذیرفت ، نتایجی بدست آمده که بعضی از آنها عبارتند از :__
*90 %از مربیان که با آنها مصاحبه شده ، عقیده دارند که ((مهارتهای روانی)) در مسابقات تنیس عامل بسیار مهمی در تعیین موفقیت هستند .
*90 % از مربیانی که با آنها مصاحبه شده ، گزارش نموده اند هر هفته مقدار زمانی را صرف بحث و تحلیل مهارتهای روانی می کنند .
*مربیان گزارش نموده اند که ((انگیزش)) ، ((تمرکز)) ، ((اعتماد به نفس)) ، ((آمادگی ذهنی)) ، ((کنترل اضطراب)) ، مهار خشم یا عصبانیت و تجسم سازی مهمترین مهارتهای ذهنی در تنیس هستند .
+*بازیکنان حرفه ای می بایست قسمت مهمی از زندگیشان را صرف بازی تنیس نمایند .( 4 الی 6 ساعت تمرین روزانه ، ((مسابقه)) ، مسافرتها و غیره ).~~
-مربیان گزارش کرده اند گفتگو با خود ، مثبت گرا ، تجسم ساز ذهنی ایجاد اهداف عملکردی ، کشیدن نفس های عمیق و همین طور کاهش تدریجی فشار رفتار ، در زمره ی مفید ترین روشهای روانشناختی در تنیس است .
__ن
ته شگفت آور این است که بعد روانی بازی تنیس مانند جنبه های فنی ، تاکتیکی و جسمانی آن مورد توجه و عمل قرار نگرفته است .__
دلایل آن می تواند شامل موارد زیر باشد :
*در نظر بسیاری از مردم ، مهارت
های روانشناختی ب غلط ، ذاتی انگاشته می شوند .بسیاری بر این باورند که اگر بازیکن از نظر روانی ضعیف باشد ، امکان تغییر آن وجود نخواهد داشت .
*ای
ن مساله نیز دشوار است که ((روانشناسان ورزشی)) متخصصی را در زمینه ی ((ورزش)) تنیس پیدا کنیم .
*به نظر می رسد که در گذشته مهارتهای ذهنی چندان مورد نیاز نبود ، پس چرا امروزه اینجنین شده است ؟ اما در مسابقات گذشته ی تنیس نیز ( تیلدن ، لیور و غیره ) بدون اینکه از آن آگاه باشند ، راهبرد های ذهنی را بکار می برده اند ( برای مثال ، تحت شرایط آب و هوایی مغایر یا موقعیتهای پر سر و صدا تمرین می کرده اند ) .r />مهمترین چیز برای مربیان پذیرش این نکته است که مهارتهای روانشناختی در صورتیکه به طور منظم تمرین کردند ، می تواند آموخته شده و بهبود یابند . لازم به ذکر است که این مهارتها ارثی نبوده و مربیان می توانند بع ذهنی و روانی را هم در هنگام انجام بازی در زمین و هم زمانیکه هنوز بازی شروع نشده است لحاظ کرده و در نظر داشته باشند .

!ویژگی های روانشناختی قهرمانان تنیس
__بازیکنان آنچه را درباره آن می اندیشند ، انجام می دهند ( وینبرگ1988، لوهر 1990)__
در زیر فهرست
ی از ویژگی های روانشناختی اظهار شده توسط ((قهرمانان تنیس)) وجود دارد که چگونگی و چیستی احساس آنهادر هنگام انجام بهترین بازیشان را تعریف می کند :
+!برخی از ویگی های روانشناختی هرمانان تنیس
~~maroon:در زیر بعی از ویژگی های روانشناختی اظهار شده توسط ((قهرمانان تنیس)) وجود دارد که چگونگی و چیستی احساس آنهادر هنگام انجام بهترین بازیشان را تعریف می کند :
 *دارای حالت روانی پایا( مهار هیجانات خود ) هستند . یعنی اینکه در ((حوزه)) و حیطه زمین بازی می کند . *دارای حالت روانی پایا( مهار هیجانات خود ) هستند . یعنی اینکه در ((حوزه)) و حیطه زمین بازی می کند .
-*از لحاظ ذهنی و روانی بسیار نیرومند و مصمم است . 
-*مثبت گرا و واقع گرا است . 
 *دارای اطمینان و اعتماد بالا بوده ، با ((انرژی)) و آماده برای عمل است.  *دارای اطمینان و اعتماد بالا بوده ، با ((انرژی)) و آماده برای عمل است.
 *تمرکزش معطوف به بازی بوده و از نظر جسمانی آرام و راحت است . *تمرکزش معطوف به بازی بوده و از نظر جسمانی آرام و راحت است .
-*در خود احساس ترس نمی کند و از نبرد ( پیکار ) لذت می برد . 
-*تحت کنترل و مسؤولیت کامل است .  
 *شاد و با نشاط است .  *شاد و با نشاط است .
-*احساس نیاز بالا برای پیشرفت و وجود سائق برای برنده و پیروز شدن دارد .
*بی نهایت رقابت طلب بوده و انجام بازی یا مسابقه را با شدت تمام اجرا می کند .
ble>
__گ
یه ای وایهای هنی ووایرای بازیهایمسابقه ای عبارتنداز:__
مرتیهنی نی مورد نیاز بزیهای ماقه ی موارد روبرو است :~~

{picture=_ggttqq_maharathayezehni.jpg}
+*احساس نیاز بالا برای پیشرفت و وجود سائق برای برنده و پیروز شدن دارد .~~

!__~~blue:::ای ک اا اع ر به سایت م ر منب ماعه فمایید::__ ~~
 !لینک های مربوطه !لینک های مربوطه
 *((انگیزش در ورزش تنیس|انگیزش)) *((انگیزش در ورزش تنیس|انگیزش))
 *((تمرکز در تنیس)) *((تمرکز در تنیس))
 *((کنترل هیجانی (برانگیختگی):فعال سازی و آرامش در تنیس|کنترل هیجانی در ورزش تنیس)) *((کنترل هیجانی (برانگیختگی):فعال سازی و آرامش در تنیس|کنترل هیجانی در ورزش تنیس))
 *((کنترل رفتارها و افکار: اعتماد به نفس در تنیس|کنترل رفتار و افکار در تنیس)) *((کنترل رفتارها و افکار: اعتماد به نفس در تنیس|کنترل رفتار و افکار در تنیس))
 *((عملکرد ذهنی در مسابقات تنیس)) *((عملکرد ذهنی در مسابقات تنیس))
 *((نقش والدین در آموزش تنیس)) *((نقش والدین در آموزش تنیس))
 *((کاربردهای علمی روانی در تنیس)) *((کاربردهای علمی روانی در تنیس))
-

*
منبع:
/>[http://www.mytennis4u.com/index.asp|mytennis4u]
+!منبع:
{img src=http://217.218.177.31/mavara/img/daneshnameh_up/7/72/logoGIF.gif desc= align=right link=http://mytennis4u.com/}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 08 بهمن 1384 [07:55 ]   9   مهدی رضی      جاری 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [08:02 ]   8   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 مرداد 1384 [09:22 ]   7   مهدی رضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 مرداد 1384 [09:09 ]   6   مهدی رضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 مرداد 1384 [09:08 ]   5   مهدی رضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [13:59 ]   4   مهدی رضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [13:56 ]   3   مهدی رضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [13:54 ]   2   مهدی رضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [13:49 ]   1   مهدی رضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..