منو
 کاربر Online
616 کاربر online
تاریخچه ی: آمنوره

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-85Lines: 1-85
 V{maketoc} V{maketoc}
 !شرح بیماری  !شرح بیماری
   
 آمنوره‌ (قطع‌ قاعدگی‌) ثانویه‌ عبارت‌ است‌ از توقف‌ قاعدگی‌ برای‌ حداقل‌ 3 ماه‌ در خانمی‌ که‌ قبلاً قاعده‌ می‌شده‌ است‌.  آمنوره‌ (قطع‌ قاعدگی‌) ثانویه‌ عبارت‌ است‌ از توقف‌ قاعدگی‌ برای‌ حداقل‌ 3 ماه‌ در خانمی‌ که‌ قبلاً قاعده‌ می‌شده‌ است‌.
 !علایم‌ شایع‌  !علایم‌ شایع‌
 از بین‌ رفتن‌ دوره‌ قاعدگی‌ برای‌ حداقل‌ 3 ماه‌ یا بیشتر در خانمی‌ که‌ حداقل‌ یک‌ بار قاعدگی‌ داشته‌ است‌.  از بین‌ رفتن‌ دوره‌ قاعدگی‌ برای‌ حداقل‌ 3 ماه‌ یا بیشتر در خانمی‌ که‌ حداقل‌ یک‌ بار قاعدگی‌ داشته‌ است‌.
 !علل‌  !علل‌
 *بارداری‌ (اگر نزدیکی‌ رخ‌ داده‌ است‌)  *بارداری‌ (اگر نزدیکی‌ رخ‌ داده‌ است‌)
 *شیردهی‌ به‌ کودک‌ شیرخوار  *شیردهی‌ به‌ کودک‌ شیرخوار
 *قطع‌ مصرف‌ قرص‌های‌ ضدبارداری‌  *قطع‌ مصرف‌ قرص‌های‌ ضدبارداری‌
 *یائسگی‌ (در صورتی‌ که‌ سن‌ بیش‌ از 35 سال‌ و بارداری‌ وجود نداشته‌ باشد)  *یائسگی‌ (در صورتی‌ که‌ سن‌ بیش‌ از 35 سال‌ و بارداری‌ وجود نداشته‌ باشد)
 *استرس‌ عاطفی‌ یا اختلال‌ روانی‌  *استرس‌ عاطفی‌ یا اختلال‌ روانی‌
 *جراحی‌ و برداشتن‌ تخمدان‌ها و رحم‌  *جراحی‌ و برداشتن‌ تخمدان‌ها و رحم‌
 *اختلال‌ غدد درون‌ریز، از جمله‌ ((هیپوفیز))، ((هیپوتالاموس))، ((تیرویید))، ((پاراتیرویید))، ((غدد فوق کلیوی))، و تخمدان‌ها  *اختلال‌ غدد درون‌ریز، از جمله‌ ((هیپوفیز))، ((هیپوتالاموس))، ((تیرویید))، ((پاراتیرویید))، ((غدد فوق کلیوی))، و تخمدان‌ها
 *دیابت‌ شیرین‌ (مرض‌ قند)  *دیابت‌ شیرین‌ (مرض‌ قند)
 *بیماری‌ ((سل))  *بیماری‌ ((سل))
 *چاقی‌، بی‌اشتهایی‌ عصبی‌، یا پرخوری‌ عصبی‌  *چاقی‌، بی‌اشتهایی‌ عصبی‌، یا پرخوری‌ عصبی‌
 *فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری جسمانی‌ شدید مثل‌ دوهای‌ استقامت‌  *فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری جسمانی‌ شدید مثل‌ دوهای‌ استقامت‌
 !عوامل تشدید کننده بیماری  !عوامل تشدید کننده بیماری
 *((استرس))  *((استرس))
 *تغذیه‌ نامناسب‌  *تغذیه‌ نامناسب‌
 *استفاده‌ از بعضی‌ داروها مثل‌ مخدرها، ((فنوتیازین)) ها (از داروهای‌ ضد روان‌پریشی‌)، ((رزرپین))، یا هورمون‌ها  *استفاده‌ از بعضی‌ داروها مثل‌ مخدرها، ((فنوتیازین)) ها (از داروهای‌ ضد روان‌پریشی‌)، ((رزرپین))، یا هورمون‌ها
 *ورزش‌ شدید  *ورزش‌ شدید
 !پیشگیری‌  !پیشگیری‌
 *اگر قطع‌ قاعدگی‌ به‌ علت‌ یک‌ بیماری‌ زمینه‌ساز مثل‌ بیماری‌ ((سل))، ((دیابت))، یا بی‌اشتهایی‌ عصبی‌ رخ‌ داده‌ است‌، باید این‌ بیماری‌ زمینه‌ساز درمان‌ شود.  *اگر قطع‌ قاعدگی‌ به‌ علت‌ یک‌ بیماری‌ زمینه‌ساز مثل‌ بیماری‌ ((سل))، ((دیابت))، یا بی‌اشتهایی‌ عصبی‌ رخ‌ داده‌ است‌، باید این‌ بیماری‌ زمینه‌ساز درمان‌ شود.
 *اگر علت‌ قطع‌ قاعدگی‌ مشخص‌ نیست‌، هیچ‌گونه‌ روش‌ خاصی‌ برای‌ پیشگیری‌ وجود ندارد.  *اگر علت‌ قطع‌ قاعدگی‌ مشخص‌ نیست‌، هیچ‌گونه‌ روش‌ خاصی‌ برای‌ پیشگیری‌ وجود ندارد.
 *تغذیه‌ باید خوب‌ باشد و باید سعی‌ شود وزن‌ در حد مناسب‌ نگهداری‌ شود.  *تغذیه‌ باید خوب‌ باشد و باید سعی‌ شود وزن‌ در حد مناسب‌ نگهداری‌ شود.
 !عواقب‌ مورد انتظار  !عواقب‌ مورد انتظار
 قطع‌ قاعدگی‌ خطری‌ برای‌ سلامتی‌ نیست‌. برطرف‌ شدن‌ آن‌ بستگی‌ به‌ علت‌ زمینه‌ساز دارد:  قطع‌ قاعدگی‌ خطری‌ برای‌ سلامتی‌ نیست‌. برطرف‌ شدن‌ آن‌ بستگی‌ به‌ علت‌ زمینه‌ساز دارد:
 *اگر آمنوره‌ ناشی‌ از بارداری‌ یا شیردهی‌ باشد، قاعدگی‌ بعد از اتمام‌ آنها باز خواهد گشت‌.  *اگر آمنوره‌ ناشی‌ از بارداری‌ یا شیردهی‌ باشد، قاعدگی‌ بعد از اتمام‌ آنها باز خواهد گشت‌.
 *اگر ناشی‌ از قطع‌ قرص‌های‌ ضدبارداری‌ باشد، قاعدگی‌ بعد از 2 ماه‌ تا 2 سال‌ باید باز گردد.  *اگر ناشی‌ از قطع‌ قرص‌های‌ ضدبارداری‌ باشد، قاعدگی‌ بعد از 2 ماه‌ تا 2 سال‌ باید باز گردد.
 *اگر ناشی‌ از یائسگی‌ باشد، قاعدگی‌ها مرتباً کاهش‌ یافته‌ و شاید دیگر هیچگاه‌ برنگردد. برداشتن‌ رحم‌ نیز باعث‌ قطع‌ قاعدگی‌ به‌ طور دایمی‌ خواهد شد.  *اگر ناشی‌ از یائسگی‌ باشد، قاعدگی‌ها مرتباً کاهش‌ یافته‌ و شاید دیگر هیچگاه‌ برنگردد. برداشتن‌ رحم‌ نیز باعث‌ قطع‌ قاعدگی‌ به‌ طور دایمی‌ خواهد شد.
 *اگر غدد درون‌ریز دچار اختلال‌ شده‌ باشند، با تجویز هورمون‌ کاهش‌ یافته‌ معمولاً باعث‌ بازگشت‌ قاعدگی‌ خواهد شد.  *اگر غدد درون‌ریز دچار اختلال‌ شده‌ باشند، با تجویز هورمون‌ کاهش‌ یافته‌ معمولاً باعث‌ بازگشت‌ قاعدگی‌ خواهد شد.
 *اگر قطع‌ قاعدگی‌ ناشی‌ از بیماری‌هایی‌ چون‌ بی‌اشتهایی‌ یا پرخوری‌ عصبی‌ باشد، درمان‌ موفقیت‌آمیز این‌ بیماری‌ها برای‌ بازگشت‌ قاعدگی‌ ضروری‌ است‌.  *اگر قطع‌ قاعدگی‌ ناشی‌ از بیماری‌هایی‌ چون‌ بی‌اشتهایی‌ یا پرخوری‌ عصبی‌ باشد، درمان‌ موفقیت‌آمیز این‌ بیماری‌ها برای‌ بازگشت‌ قاعدگی‌ ضروری‌ است‌.
 *اگر قطع‌ قاعدگی‌ ناشی‌ از ((دیابت)) یا بیماری‌ سل‌ باشد، امکان‌ دارد قاعدگی‌ هرگز باز نگردد.  *اگر قطع‌ قاعدگی‌ ناشی‌ از ((دیابت)) یا بیماری‌ سل‌ باشد، امکان‌ دارد قاعدگی‌ هرگز باز نگردد.
 *اگر قطع‌ قاعدگی‌ ناشی‌ از فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری جسمانی‌ شدید باشد، با کاهش‌ فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری ، قاعدگی‌ باز خواهد گشت‌.  *اگر قطع‌ قاعدگی‌ ناشی‌ از فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری جسمانی‌ شدید باشد، با کاهش‌ فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری ، قاعدگی‌ باز خواهد گشت‌.
 !عوارض‌ احتمالی‌  !عوارض‌ احتمالی‌
 *در صورتی‌ که‌ هیچ‌گونه‌ علت‌ جدی‌ زمینه‌ساز پیدا نشود، هیچ‌ عارضه‌ای‌ رخ‌ نخواهد داد.  *در صورتی‌ که‌ هیچ‌گونه‌ علت‌ جدی‌ زمینه‌ساز پیدا نشود، هیچ‌ عارضه‌ای‌ رخ‌ نخواهد داد.
 *امکان‌ دارد بعضی‌ از علایم‌ کمبود استروژن‌، مثل‌ گُرگرفتگی‌ و خشکی‌ مجرای‌ تناسلی‌ بروز کنند.  *امکان‌ دارد بعضی‌ از علایم‌ کمبود استروژن‌، مثل‌ گُرگرفتگی‌ و خشکی‌ مجرای‌ تناسلی‌ بروز کنند.
 *امکان‌ دارد توانایی‌ بچه‌دار شد مختل‌ شود.  *امکان‌ دارد توانایی‌ بچه‌دار شد مختل‌ شود.
 !درمان‌  !درمان‌
   
 !اصول‌ کلی‌  !اصول‌ کلی‌
 *برای‌ کمک‌ به‌ تشخیص‌، معمولاً آزمایشاتی‌ چون‌ آزمایش‌ بارداری‌، اندازه‌گیری‌ هورمون‌ها در خون‌، و پاپ‌ اسمیر، ضروری‌ هستند. امکان‌ دارد کارهای‌ تشخیصی‌ای‌ که‌ نیاز به‌ جراحی‌ دارند، مثل‌ ((لاپاروسکپی)) یا هیستروسکوپی‌، نیز توصیه‌ شوند.  *برای‌ کمک‌ به‌ تشخیص‌، معمولاً آزمایشاتی‌ چون‌ آزمایش‌ بارداری‌، اندازه‌گیری‌ هورمون‌ها در خون‌، و پاپ‌ اسمیر، ضروری‌ هستند. امکان‌ دارد کارهای‌ تشخیصی‌ای‌ که‌ نیاز به‌ جراحی‌ دارند، مثل‌ ((لاپاروسکپی)) یا هیستروسکوپی‌، نیز توصیه‌ شوند.
 *ممکن‌ است‌ با عمل‌ جراحی‌، دهانه‌ رحم‌ گشادشده‌ و با کورت‌ دیواره‌ داخلی‌ رحم‌ کورت‌ کشیده‌ می‌شود.  *ممکن‌ است‌ با عمل‌ جراحی‌، دهانه‌ رحم‌ گشادشده‌ و با کورت‌ دیواره‌ داخلی‌ رحم‌ کورت‌ کشیده‌ می‌شود.
 *درمان‌ بیماری‌ زمینه‌ساز در صورت‌ وجود  *درمان‌ بیماری‌ زمینه‌ساز در صورت‌ وجود
-روان‌ درمانی‌ یا مشاوره‌ در صورتی‌ که‌ قطع‌ قاعدگی‌ ناشی‌ از استرس‌ باشد. +*روان‌ درمانی‌ یا مشاوره‌ در صورتی‌ که‌ قطع‌ قاعدگی‌ ناشی‌ از استرس‌ باشد.
 *زمان‌های‌ قاعدگی‌ خود را یادداشت‌ نمایید تا اگر قاعدگی‌ مجدداً قطع‌ شد، زودتر تشخیص‌ داده‌ شود.  *زمان‌های‌ قاعدگی‌ خود را یادداشت‌ نمایید تا اگر قاعدگی‌ مجدداً قطع‌ شد، زودتر تشخیص‌ داده‌ شود.
 !داروها  !داروها
 *از ((پروژسترون)) و / یا ((استروژن)) می‌توان‌ جهت‌ درمان‌ و نیز تشخیص‌ استفاده‌ نمود. جنبه‌ تشخیصی‌ درمان‌ پروژسترون‌ این‌ گونه‌ است‌ که‌ پروژسترون‌ قطع‌ شود و خونریزی‌ قاعدگی‌ رخ‌ دهد، معلوم‌ می‌شود که‌ دستگاه‌ تناسلی‌ فعال‌ است‌.  *از ((پروژسترون)) و / یا ((استروژن)) می‌توان‌ جهت‌ درمان‌ و نیز تشخیص‌ استفاده‌ نمود. جنبه‌ تشخیصی‌ درمان‌ پروژسترون‌ این‌ گونه‌ است‌ که‌ پروژسترون‌ قطع‌ شود و خونریزی‌ قاعدگی‌ رخ‌ دهد، معلوم‌ می‌شود که‌ دستگاه‌ تناسلی‌ فعال‌ است‌.
 *امکان‌ دارد برای‌ درمان‌ بیماری‌ زمینه‌ساز از داروهای‌ دیگر نیز استفاده‌ شود.  *امکان‌ دارد برای‌ درمان‌ بیماری‌ زمینه‌ساز از داروهای‌ دیگر نیز استفاده‌ شود.
 !فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری  !فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری
 هیچ‌ محدودیتی‌ برای‌ آن‌ وجود ندارد.  هیچ‌ محدودیتی‌ برای‌ آن‌ وجود ندارد.
 !رژیم‌ غذایی‌  !رژیم‌ غذایی‌
 *معمولاً رژیم‌ خاصی‌ توصیه‌ نمی‌شود.  *معمولاً رژیم‌ خاصی‌ توصیه‌ نمی‌شود.
 *اگر اضافه‌ وزن‌ یا کاهش‌ وزن‌ وجود دارد، تغییر رژیم‌ غذایی‌ برای‌ تصحیح‌ مشکل‌ توصیه‌ می‌شود.  *اگر اضافه‌ وزن‌ یا کاهش‌ وزن‌ وجود دارد، تغییر رژیم‌ غذایی‌ برای‌ تصحیح‌ مشکل‌ توصیه‌ می‌شود.
 !درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟  !درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟
 *اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌ تان علایم‌ آمنوره‌ را دارید.  *اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌ تان علایم‌ آمنوره‌ را دارید.
 *اگر قاعدگی‌، علی‌رغم‌ درمان‌، تا 6 ماه‌ باز نگردد.  *اگر قاعدگی‌، علی‌رغم‌ درمان‌، تا 6 ماه‌ باز نگردد.
 *اگر دچار علایم‌ جدید و نامنتظره‌ بروز کنند. هورمون‌های‌ مورد استفاده‌ در درمان‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ عوارض‌ جانبی‌ شوند.  *اگر دچار علایم‌ جدید و نامنتظره‌ بروز کنند. هورمون‌های‌ مورد استفاده‌ در درمان‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ عوارض‌ جانبی‌ شوند.
   
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [05:49 ]   3   پریسا احمدی      جاری 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [05:48 ]   2   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [05:42 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..