منو
 کاربر Online
661 کاربر online
تاریخچه ی: آمفیبول

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-70Lines: 1-47
-
 
-
 
- 
  
 
 
  
-

{picture=Amphibole.jpg}r />enter>

enter>


آمفیبول - بلور
( ایدیومورف (25 میلیمتر

||__::آمفیبول (Amphibole)::__
::(((کلسیم|Ca)),((سدیم|Na)),((پتاسیم|K))) (2-3) (((منیزیم|Mg)),((آهن|Fe))2+,((Fe3))+,((آلومینیوم|Al)))5 (OH)(AlSi3)O112::
::مونوکلینیک::|__::سیستم ((تبلور))::__
::س
ییکات::|__::رده بندی::__
::کامل::|__::رخ::__
::((شیشه)) ای - چرب::|__::((جلا))::__
::((صدف))ی::|__::شکستگی::__
::شفاف - نیمه شفاف::|__::((فافیت))::__ />::نداد::|__::نوع سختی::__
::
ندارد::|__::((خای منایسی))::__
::
بلوری - آگرگات دانه ای - توده ای - شعاعی - پسودومرف::|__::اش ظاری::__
::
فراوان ; سازنده گرانیت ها ، تراکیت ها ، فونولیت ها و آندزیت های بازالتی بویژه در ((ایتالیا)) و ((چک و اسلواکی)) ::|__::ژیزمان::__
::.نامحلول در ((اسید))ها ::|__::((خاصیت شیمیایی|خاص شیمییی))::__
::
یچید مغیر نسبت Fe2O متغی آمفیبول های بازالتی ::|__::((ترکی شییایی))::__
::
سبز سیاه - سیاه ::|__::رنگ ((کانی))::__
::
قهوه ای - خاکستری سفید::|__::((گ)) ا ::__
::
زاویه رخ (اوژیت) - سختی و نداشتن رخ تورمالین ::|__::تفاوت با کانی ای مشابه::__ />:: ((اوژیت)) - ((تورمالین))::|__::ابه انی ناسی::__ />:: ((بیوتیت))، ((مگنتیت)) ،((اپیدوت)) ، ((کوارتز)) و غیره ::|__::از::__
::
ماگمایی - دگرگونی - دگرگونی مجاورتی::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))ی - ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::کربرد::__ />::((چک اسلواکی))::|__::محل یدایش::__
:: ::|__::سایر مخصات::__
::اخذ شد
است ambigu بعنای Amphibolosزواژه یوننی::|__::وجه تسمیه::__||


||__::سختی::__|__::چای::__ />اقل|حداکثر|حدال|حداکثر
5
|6|2.9|3.4||
+||::__~~green:آمفیبول (Amphibole)~~__::
::Ca,Na,K) (2-3) (Mg,Fe2+,Fe3+,Al)5 (OH)(AlSi3)O112)::
__سیستم تبلور__|مونوکلییک
__رده بندی__|سیلیکات
__رخ__|کامل
__جلا__|شیشه ای - چرب
__شکستگی__|صدفی
__شفافیت__|شفاف - نیمه شفاف
__اصیت مغنایسی__|ندارد
__اکل اهی__|بلوری - آگرگات دانه ای
توده ای - شعاعی - پسودومرف
__یا__|فراوان ; سازنده گرانیت ها ، تراکیت ها
فونولیت ها و آندزیت های بازالتی
بویژه در ایتالیا و چک و اسلواکی
__خواص شیمیایی__|ام ر اسیها />__رنگ کی__|سبز سیاه - سیاه
__رنگ اثر خط__|قهوه ای - خاکستری سفید
__او ا کنی هی مشابه__|زاویه رخ با اوژیت - سختی
و نداشتن رخ با تورمالین
__تشابه کانی شاسی__| اوژیت - تورمالین
__پان__| بیوتیت، مگنتیت
اپیدوت ، کوارتز و غیره
__نشا ی__|ماگمایی - دگرگونی - دگرگونی مجاورتی
__شکل بلورها__|منوری - اکل
__م یای __|چ لاکی||
  
 
 
 
 
 +کانیهای گروه آمفیبول در سیستم اورتورومبیک و مونو کلینیک متبلور می شوند. در ترکیب آنها علاوه بر بنیان SiO4 عناصری از قبیل منیزیم، آهن و کلسیم شرکت می نماید که ممکن است با سیلیکاتهای مضاعف سدیم، آلومینیوم و آهن فریک همراه باشد.
 +{picture=Amphibole.jpg height=200 width=200}
 +!ترکیب شیمیایی
 +از نظر ترکیب شیمیایی آمفیبولها را می توان به سه دسته تقسیم نمود:
 +* آمفیبولهای آهن و منیزیم دار با سیستم تبلور اورتورومبیک یا مونو کلینیک
 +*آمفیبولهای آهن، منیزیم و کلسیم دار با سیستم تبلور مونو کلینیک
 +*آمفیبولهای سدیم دار که علاوه بر عناصر فوق سدیم نیز در ترکیبشان به کار رفته و سیستم تبلور آنها نیز مونو کلینیک است.
 +!ساختمان آمفیبولها
 +خاصیت اصلی ساختمان کلیه آمفیبولها وجود تترائدرهایSiAl)O4) است که به صورت زنجیره های مضاعف (نوارهایی) به یکدیگر متصل می گردد. نوارهای مزبور در امتداد طولی خود با فواصل تقریبی 3/5 آنگستروم تکرار می شود.
 +!ترکیب شیمیایی
 +در ساختمان آمفیبولها جانشینی یونها به مقدار فراوان صورت می گیرد و به همین جهت ترکیب شیمیایی این کانیها بسیار متفاوت است. ترکیب ساده ترین آمفیبول دارای کلسیم زیاد یعنی ترمولیت است که در آن اتمهای کلسیم موقعیتهای شش تایی و هشت تایی ساختمان اتمی را اشغال می نماید.
 +!محل پیدایش آمفیبولها
 +بسیاری از آمفیبولها را در سنگهای آذرین و دگرگونی به طور فراوان می توان دید. کانیهای مورد بحث در هر نوع سنگ آذرین خواه اسید، قلیایی بازیک یا اولترا بازیک ممکن است دیده شود ولی در سنگهای حد واسط فراوان تر می باشد. آمفیبولها مخصوصا در سنگهای آذرین پلوتونیک فراوانند و در انواع آتشفشانی اهمیت چندانی ندارد.
 +!تجزیه آمفیبولها
 +این کانیها ممکن ا ست به کلریت، بیوتیت، اپیدوت، کلسیت، تالک و غیره تجزیه شود. تجزیه آنها به کلریت ، بیوتیت و تالک تدریجی است و غالبا در امتداد کلیواژها و کناره های کانی صورت می گیرد. به طور کلی آمفیبولها نسبت به پیروکسنها دیر تر تحت تاثیر تجزیه قرار می گیرند زیرا در حرارت پایین تری به وجود می آیند.
-!منبع  
-*[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 01 بهمن 1384 [14:19 ]   5   اسماعیل حامدی      جاری 
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [11:14 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [05:36 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [12:13 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [11:18 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..