منو
 صفحه های تصادفی
در حضور پادشاه ساسانی
حضرت علی «ع»
رومئیت
تیره گل صدتومانی
قمرهای گالیله
انگیزه خدمت ملتها به اسلام
مفاهیم آتشفشان شناسی
نقد نظریه نسبی بودن فرهنگ انسانی
رسیدگی به مستمندان در ادیان
آی سی
 کاربر Online
1319 کاربر online
تاریخچه ی: آمالگام نقره

تفاوت با نگارش: 8

Lines: 1-70Lines: 1-70
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Amalgam.jpg} +{picture=Amalgam.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-آمالگام نقره - پوسته سفید
((نقره)) ای عرض تصویر 58 میلیمتر
+آمالگام نقره - پوسته سفید
(نقره ای (عرض تصویر 58 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::آمالگام نقره (Amalgam)::__ ||__::آمالگام نقره (Amalgam)::__
-::AgHg تا Ag2Hg3:: +::((نقره|Ag))Hg تا Ag2((جیوه|Hg))3::
 ::کوبیک مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::کوبیک مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::عنصر::|__::رده بندی::__ ::عنصر::|__::رده بندی::__
 ::خیلی ناقص - مطابق با سطح /110/::|__::رخ::__ ::خیلی ناقص - مطابق با سطح /110/::|__::رخ::__
-::فلزی::|__::((جلا))::__ +::((فلز))ی::|__::((جلا))::__
 ::ناصاف::|__::شکستگی::__ ::ناصاف::|__::شکستگی::__
-::کدراپاک::|__::شفافیت::__ +::(کدر(اپاک::|__::شفافیت::__
 ::شکننده::|__::نوع سختی::__ ::شکننده::|__::نوع سختی::__
 ::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__  ::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::بلور - آگرگات::|__::اشکال ظاهری::__ ::بلور - آگرگات::|__::اشکال ظاهری::__
-::تقریباْ فراوان ; ((نروژ))، ((سوئد)) ، ((چک و اسلواکی)) ، ((آلمان)) غربی ، ((فرانسه)) و((شیلی))::|__::ژیزمان::__
:: ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::Kongsbergite:Hg=5-30% moschellandsbergite: Hg=70% ::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
+::تقریباْ فراوان ; ((نروژ))، ((سوئد)) ، ((چک و اسلواکی)) ، ((آلمان)) غربی ((فرانسه)) و((شیلی))::|__::ژیزمان::__
|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::Kongsbergite:Hg=5-30% moschellandsbergit Hg=70% ::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
 ::سفید نقره ای::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سفید نقره ای::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید نقره ای::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید نقره ای::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
-:: ::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::نقره::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: آسانتیت سینابر گالن اسفالریت ::|__::پاراژنز::__
+|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((نقره))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::(( آسانتیت ))، ((سینابر گالن)) ،((اسفالریت)) ::|__::پاراژنز::__
 ::هیپرژن - هیدروترمال::|__::منشا تشکیل::__ ::هیپرژن - هیدروترمال::|__::منشا تشکیل::__
 ::پهن و کوتاه - سوزنی شکل::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::پهن و کوتاه - سوزنی شکل::|__::شکل ((بلور))ها::__
- |__::کاربرد::__ +|__::کاربرد::__
 ::((آلمان غربی))::|__::محل پیدایش::__  ::((آلمان غربی))::|__::محل پیدایش::__
-::کانیهای شبیه آن نقره و شکستگی آن ناصاف است ::|__::سایر مشخصات::__
::در نروژ و Moschelland-Sberg در آلمان غربی گرفته شده است Kongsberg از ام محل اکتشاف::|__::وجه تسمیه::__||
+::.کانیهای شبیه آن نقره و شکستگی آن ناصاف است ::|__::سایر مشخصات::__
::Moschelland-Sberg از نام محل اکتشاف در نروژ
.
در آلمان غربی گرفته شده است Kongsberg ::|__::وجه تسمیه::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::چگالی::__ ||__::سختی::__|__::چگالی::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 3|3.5|13.7|14.1|| 3|3.5|13.7|14.1||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [10:48 ]   12   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 02 خرداد 1384 [11:01 ]   11   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [11:12 ]   10   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [11:05 ]   9   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 اردیبهشت 1384 [13:16 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 اردیبهشت 1384 [11:40 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 اردیبهشت 1384 [11:39 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..