منو
 صفحه های تصادفی
برهم خوردن تعادل روحی
امام زمان در قرآن - معارج : 1
تاثیر اعصار و قرون در رابطه انسان با طبیعت
انواع شیل
تعیین مرز های جنوب شرقی در دوره ناصرالدین شاه
تست هادی
محلول کلوئیدی
مجموعه مرجع
پلی مورف
امام کاظم علیه السلام و تلاش برای حفظ دیگران
 کاربر Online
414 کاربر online
تاریخچه ی: آل باوند _ کیوسیان

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1آل باوند - کیوسیان

«45 - 390 ق / 665 - 1000 م»

نخستین شاخه آل باوند منسوب به کیوس یا کاووس پسر قباد است. قباد ساسانی پس از در هم شکستن رومیان و سرکوب کردن قبایل هون، با رایزنی موبدان، پسر مهتر خود کیوس «کاووس» را برای رویارویی با ترکانی که به خراسان و طبرستان هجوم آورده بودند، ولایت پَذُسْخُوارگر «= طبرستان» داد. کیوس و به تعبیری در آدم آل باوند / ابن اسفندیار: تاریخ طبرستان، ص 147« در دامن مزدکیان پرورش یافت و چنین می‏نماید که به همین سبب از سوی پدر که بعدها از پشتیبانی مزدکیان دست شست، به ولایت عهدی نرسید. اما پس از مرگ قباد، به تحریک مزدکیان مدعی تاج و تخت شد و بر خسرو انوشیروان تاخت، اما شکست خورد و به اسارت افتاد و چندی بعد هم به قتل رسید. شاپور پسر کیوس که همراه پدر به مداین تاخته بود به دستور انوشیروان در همان جا مسکن گرفت و تا پایان روزگار هرمزد، شاه ساسانی، در آن جا بود و اندکی بعد درگذشت. از او پسری به نام »باوْ« بر جای ماند که چندی بعد به طبرستان رفت و دولتی در آن جا بنیاد نهاد. آل باوند.

نسب نامه آل باوند - شاخه کیوسیان

قباد
کیوس
شاپور

فرمانروایان کیوسیان :


باوْ
سهراب «سرخاب» پسر باو
مِهْرمَردان پسر سرخاب
سهراب «سرخاب» پسر مهرمردان
اسپهبد شروین
شهریار بن شروین
شاپور پسر شهریار
قارن بن شهریار
شروین پسر رستم
اسپهبد رستم بن سرخاب
شهریار پسر شروین
دارا پسر رستم پسر شروین
شهریار پسر دارا

آل باوند - کیوسیان
«45 - 390 ق / 665 - 1000 م»

نخستین شاخه آل باوند منسوب به کیوس یا کاووس پسر قباد است. قباد ساسانی پس از در هم شکستن رومیان و سرکوب کردن قبایل هون، با رایزنی موبدان، پسر مهتر خود کیوس «کاووس» را برای رویارویی با ترکانی که به خراسان و طبرستان هجوم آورده بودند، ولایت پَذُسْخُوارگر «= طبرستان» داد. کیوس و به تعبیری در آدم آل باوند / ابن اسفندیار: تاریخ طبرستان، ص 147« در دامن مزدکیان پرورش یافت و چنین می‏نماید که به همین سبب از سوی پدر که بعدها از پشتیبانی مزدکیان دست شست، به ولایت عهدی نرسید. اما پس از مرگ قباد، به تحریک مزدکیان مدعی تاج و تخت شد و بر خسرو انوشیروان تاخت، اما شکست خورد و به اسارت افتاد و چندی بعد هم به قتل رسید. شاپور پسر کیوس که همراه پدر به مداین تاخته بود به دستور انوشیروان در همان جا مسکن گرفت و تا پایان روزگار هرمزد، شاه ساسانی، در آن جا بود و اندکی بعد درگذشت. از او پسری به نام »باوْ« بر جای ماند که چندی بعد به طبرستان رفت و دولتی در آن جا بنیاد نهاد. آل باوند.

نسب نامه آل باوند - شاخه کیوسیان
قباد
کیوس
شاپور

فرمانروایان کیوسیان :


باوْ
سهراب «سرخاب» پسر باو
مِهْرمَردان پسر سرخاب
سهراب «سرخاب» پسر مهرمردان
اسپهبد شروین
شهریار بن شروین
شاپور پسر شهریار
قارن بن شهریار آل باوند
شروین پسر رستم
اسپهبد رستم بن سرخاب آل باوند
شهریار پسر شروین
دارا پسر رستم پسر شروین
شهریار پسر دارا

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 25 اسفند 1383 [10:49 ]   3   نغمه آذربویه      جاری 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [10:32 ]   2   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [10:30 ]   1   نغمه آذربویه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..