منو
 صفحه های تصادفی
آزمایش نور گرایی گیاهان
القاب و اسامی آمده در قرآن
گرافهای چندبخشی
گرزن دو سویه
نگهداری عسل
نقش روحانیت در مشروطه
جیر جیرک
بررسی و نقد علل بروز تفکرات سکولاریسم در غرب از نظر علامه محمد تقی جعفری
تغذیه سالم
آیا می‌دانید که ...
 کاربر Online
341 کاربر online
تاریخچه ی: آلاینده های شیمیایی هوا

!مقدمه کلی
آلاینده‌ها بر حسب ترکیب شیمیایی‌شان به __دو گروه آلی و معدنی__ تقسیم می‌شوند. ترکیبات آلی حاوی ((کربن)) و ((هیدروژن)) هستند. برخی از ذرات آلی که بیش از سایر ذرات آلی در ((اتمسفر)) یافت می‌شوند عبارتند از: ~~brown:فنلها ، اسیدهای آلی~~ ~~brown:و الکلها~~ و معروفترین ذرات معدنی موجود در اتمسفر عبارتند از ~~brown:نیتراتها ، سولفاتها و فلزاتی مانند آهن ، سرب ، روی و وانادیم~~.
!منابع آلاینده‌ها
هوا دارای آلاینده‌های طبیعی نظیر هاگهای قارچها ، تخم گیاهان ، ذرات معلق نمک و دود و ذرات غبار حاصل از آتش جنگلها و فوران آتشفشانهاست. همچنین هوا حاوی ((منو اکسید کربن|گاز منو اکسید کربن)) تولید شده به شکل طبیعی (CO) حاصل از تجزیه متان (CH4) و ((هیدروکربنها)) به شکل ترپنهای ناشی از درختان کاج ، سولفید هیدروژن (H2S) و ((متان)) (CH4) حاصل از تجزیه بی‌هوازی مواد آلی می‌باشد.

منابع آلاینده‌ها را بطور کلی می‌توان در چهار گروه اصلی طبقه بندی کرد: ((شامل وسائط نقلیه موتوری ، وسائط نقلیه هوایی ، ترنها ، کشتی‌ها و هر نوع استفاده و یا تبخیر بنزین~حمل و نقل متحرک)) ، ((در بر گیرنده تامین انرژی و حرارت لازم برای مقاصد مسکونی ، تجاری و صنعتی ، نیروگاههای مولد برق که با نیروی بخار کار می‌کنند~احتراق ساکن)) ، ((مانند صنایع شیمیایی ، متالوژی ، تولید کاغذ و پالایشگاههای تصفیه نفت~فرآیندهای صنعت)) ، ((شامل زایدات ناشی از مصارف خانگی و تجاری ، زایدات زغال سنگ و خاکستر باقیمانده از سوزاندن بقایای کشاورزی~دفع مواد زاید جامد))
!هیدروکربنها
ترکیبات آلی که تنها دارای هیدروژن و کربن هستند به نام هیدروکربن نام می‌گیرند که بطور کلی به دو گروه __آلیفاتیک و آروماتیک__ تقسیم می‌شوند.
!!هیدروکربنهای آلیفاتیک
گروه هیدروکربنهای آلیفاتیک شامل ((آلکانها)) ، ((آلکنها)) و ((آلکین‌ها)) هستند. آلکانها عبارتند از: هیدروکربنهای اشباع شده که در واکنشهای فتوشیمیایی اتمسفر نقش ندارند. الکنها که معمولا به نام ~~brown:اولفین‌ها~~ خوانده می‌شوند. اشباع نشده هستند و در اتمسفر از لحاظ فتوشیمیایی تا حدودی فعال‌اند. این گروه در حضور نور خورشید با اکسید نیتروژن در غلظتهای زیاد واکنش نشان می‌دهند و آلاینده‌های ثانوی مانند پراکسی استیل نیترات (PAN) و ((لایه ازن در اتمسفر|ازن)) (O3) را بوجود می‌آورند. هیدروکربنهای آلیفاتیک تولید شده تا حدود (326mg/m3) برای سلامت انسان و جانوران خطرساز نیست.
!!هیدروکربنهای آروماتیک
هیدروکربنهای آروماتیک که از لحاظ بیوشیمیایی و بیولوژیکی فعال و برخی از آنها بالقوه ~~brown:سرطانزا~~ هستند یا از ((بنزن)) مشتق شده‌اند و یا به آن مربوط می‌شوند. افزایش میزان ابتلا به ((سرطان ریه)) در نواحی شهری به هیدروکربنهای چند هسته‌ای خارج شده از ~~brown:اگزوز اتومبیل‌ها~~ نسبت داده شده است. __بنزوپیرین سرطانزاترین هیدروکربنهاست__. بنزاسفنانتریلین ، بنزوانتراسین و کریزین هم مواد سرطانزای ضعیف‌اند.
!منابع هیدروکربنها
__میل‌لنگها و کاربراتورها__ ، بیشترین درصد آزادسازی هیدروکربنها را به خود اختصاص داده‌اند تجهیزات سوزاننده مکمل که با کاتالیست کار می‌کنند هیدروکربنها آزاد شده و منو اکسید کربن را سوزانده و تولید ''CO2 و آب'' می‌نمایند.
!تکنولوژی کنترل هیدروکربنهای متصاعد شده از منابع ساکن
تکنولوژی کنترل هیدروکربنهای متصاعد شده از منابع ساکن عبارتند از: __خاکستر سازی ، جذب ، تراکم و جایگزین نمودن سایر مواد.__


فرآیند خاکسترسازی با دستگاههای سوزاننده مکمل و دستگاههای سوزاننده مکمل کاتالیستی صورت می‌گیرد. جذب سطحی توسط کربن فعال صورت می‌گیرد و جذب هیدروکربنها بوسیله ~~green:یک محلول شوینده در برجهای سینی‌دار ، شوینده‌های جت و برجهای آکنه ، برجهای پاشنده و شوینده‌های ونتوری~~ صورت می‌گیرد.
!منو اکسید کربن
گاز منو اکسید کربن ~~brown:بیرنگ ، بی‌مزه و بی‌بو~~ است و در شرایط عادی از لحاظ شیمیایی بی‌اثر و طول عمر متوسط آن در اتمسفر حدود 2.5 ماه است. در حال حاضر مقدار منو اکسید کربن در اتمسفر بر روی اموال انسانی ، گیاهان و اشیا بی‌اثر یا کم‌اثر است در غلظتهای زیاد منو کسید کربن به علت تمایل زیاد به جذب هموگلوبین می‌تواند در متابولیسم تنفسی انسان بطور جدی اختلال ایجاد نما‌ید. غلظت منو اکسید کربن در نواحی متراکم شهری که ترافیک سنگین و حرکت خودروها کند است به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد __منابع کربن ، منو کسید کربن طبیعی و انسانی هستند__. طبق گزارش آزمایشگاه ملی آرگون در اثر اکسیداسیون گاز متان حاصل از مرگ گیاهان سالانه 13.2 میلیون تن CO وارد طبیعت می‌شود. منبع دیگر تولید این ماده متابولیسم انسانی است بازدم شخصی که در حال استراحت است بطور تقریبی حاوی CO1ppm است.
!استانداردهای کنترل منو کسید کربن
آنگاه که مقدار منو اکسید کربن در مدت زمان کوتاهی به حد مرگبار می‌رسد و شرایط اضطراری می‌شود برای مقابله با چنین شرایطی که مقدار CO بطور متوسط در مدت زمان 8 ساعت به (46mg/m3 (40ppm عملیات شدید کنترلی انجام می‌شوند که عبارتند از: متوقف ساختن کارخانه‌های صنعتی و مسدود نمودن جاده‌هایی که در آنها معمولا ترافیک سنیگن وجود دارد. ~~brown:جذب سطحی ، جذب ، میعان و احتراق~~ روشهای فنی کنترل CO هستند.
!اکسیدهای گوگرد
این اکسیدها شامل 6 ترکیب مختلف گازی هستند: منو اکسید سولفور (SO) ، دی ‌اکسید سولفور (SO2) ، تری اکسید سولفور (SO) تترا اکسید سولفور (SO4) ، سکو اکسید سولفور (SO2) و هپتو اکسید سولفور (S2O7) در مطالعه آلودگی هوا ((دی اکسید سولفور)) و ((تری اکسید سولفور)) حائز بیشترین اهمیت است. با توجه به پایداری نسبی SO2 در اتمسفر این کار می‌تواند به عنوان یک عامل اکسید کننده و یا احیا کننده وارد عمل شود. SO2 که با سایر اجزای موجود در اتمسفر به شکل فتوشیمیایی یا کاتالیستی وارد واکنش می‌شود می‌تواند قطرات ((اسید سولفوریک)) (H2SO4) و نمکهای اسید سولفوریک را تولید بکند. SO2 با آب وارد واکنش شده و تولید سولفورو اسید می‌نماید این اسید ضعیف با بیش از 80% SO2 آزاد شده در اتمسفر ناشی از فعالیتهای انسانی به سوزاندن سوختهای جامد و فسیلی مربوط می‌شود.
!استانداردهای کنترل اکسیدهای ‌سولفور
روشهای گسترده جهت کنترل اکسید سولفور عبارتند از: ~~green:بکارگیری سوختهای دارای گوگرد کمتر ، جداسازی گوگرد از سوخت ، جایگزین ساختن منابع انرژی‌زای دیگر ، تبدیل زغال سنگ به مایع یا گاز ، پاکسازی محصولات حاصل از احتراق~~.
!اکسیدهای نیتروژن
شامل منو اکسید نیتروژن (NO) ، دی اکسید نیتروژن (NO2) ، نیترو اکسید (N2O) نیتروژن سیسکواکسید (N2O3) ، نیتروژن تترااکسید (N2O4) و نیتروژن پنتواکسید (N2O5) هستند.

دو گاز مهمی در مالعات آلودگی هوا مهم‌اند عبارتند از: ((طبقه بندی آلاینده‌های شیمیایی|اکسید نیتریک)) (NO) و ((طبقه بندی آلاینده‌های شیمیایی|دی اکسید نیتروژن)) ، دی اکسید نیتروژن که از هوا سنگینتر و در آب محلول است در آب تشکیل اسیدنیتریک و یا اسیدنیترو و یا اکسیدنیتریک (NO) می‌دهد. اسیدنیتریک و اسیدنیترو در اثر بارندگی به سطح زمین سقوط کرده یا با ((آمونیاک)) موجود در اتمسفر (NH3) ترکیب شده آمونیم نیترات (NH4NO3) بوجود می‌آورد. در این مواقع 2NO از اجزای غذایی گیاهان را تشکیل می‌دهد. NO2 یکی از اجزای غذایی گیاهان را تشکیل می‌دهد. NO2 که در دامنه تشعشع فوق‌بنفش جاذب خوب انرژی به شمار می‌رود در تولید آلاینده‌های ثانوی هوا از قبیل ((ازن)) O3 نقش مهمی دارد مقدار NO آزاد شده در اتمسفر به مراتب بیش از مقدار NO2 آزاد شده است. __NO__ در فرآیندهای احتراقی با دمای زیاد و __در اثر ترکیب نیتروژن و اکسیژن NO__ بوجود می‌آید.
!منابع اکسیدهای نیتروژن
برخی از اکسیدهای نیتروژن به صورت طبیعی و برخی به صورت انسانی ایجاد می‌شوند. در اثر آتش‌سوزی جنگل مقدار اندکی NO2 ایجاد می‌شود. تجزیه باکتریایی مواد آلی نیز سبب آزاد شدن NO2 در اتمسفر می‌شود. در واقع منابع تولید کننده NO2 بطور طبیعی تقریبا 10 برابر منابع انسانی که در نواحی شهری دارای تراکم و غلظت هستند می‌باشد. بخش عمده NO2 تولید شده از منابع انسانی مربوط به ((احتراق و آلودگی هوا|احتراق سوخت در منابع ساکن)) و حرکت وسائط نقلیه می‌باشد.
!استانداردهای کنترل اکسیدهای نیتروژن
بطور کلی اغلب اندازه گیریهای کنترلی برای NO2 آزاد شده در راستای محدود ساختن شرایط احتراق و کاهش تولید NO2 و همچنین استفاده از تجهیزات متنوع برای حذف NO2 از جریان گازهای خروجی انجام می‌شوند.
!اکسید کننده‌های فتوشیمیایی
اکسید ‌کننده‌ها یا اکسید کننده‌های کامل دو عبارتی هستند که برای توصیف مقادیر اکسید ‌‌کننده‌های فتوشیمیایی بکار می‌روند و معمولا نشان‌دهنده قدرت اکسید کنندگی هوای اتمسفر می‌باشند. ازن (O3) که اکسید‌ کننده فتوشیمیایی اصلی است در حدود 90 درصد از اکسید کننده‌ها را بخود اختصاص می‌دهد. سایر اکسید کننده‌های فتوشیمیایی مهم در ((کنترل آلودگی هوا)) عبارتند از: ~~green:اکسیژن نوزاد (O) ، اکسیژن مولکولی برانگیخته (O2) ، پروکسی آسیل نیترات (PAN) ، پروکسی پروپانول نیترات (PPN) ، پروکسی بوتیل نیترات (PBN) ، دی اکسید نیتروژن (NO2) ، پراکسید هیدروژن (H2O2) و الکیل نیتراتها~~.
!اثرات اکسید‌کننده‌ها
اثرات اکسید‌کننده‌ها بر سلامتی انسان می‌تواند موجب ~~brown:سرفه ، کوتاهی نفس ، گرفتگی راه عبور هوا ، گرفنگی و درد قفسه سینه ، عملکرد نامناسب ششها ، تغییر سلولهای قرمز خون ، آماس خشک و سوزش چشم ، بینی و گلو ~~شوند. اکسید ‌کننده‌های اصلی که به گیاهان آسیب می‌رسانند عبارتند از PAN , O3 که از خلال روزنه‌های موجود در برگ وارد گیاه شده و در متابولیسم سلول گیاهی دخالت می‌کنند. علائم بوجود آمده از تماس گیاه با PAN عبارتند از: ~~green:برونزه شدن ، براق شدن و نقره‌ای شده سطح زیرین برگها~~. تماس متناوب اکسید ‌کننده‌ها با گیاهان موجب کاهش محصولات می‌شود. اکسید‌ کننده‌ها به سرعت با رنگها ، الاستومرها (اکسید ‌کننده‌ها) الیاف پارچه‌ای و رنگهای نساجی واکنش نشان داده و آنها را اکسید می‌کند.
!استانداردهای کنترل اکسید ‌کننده‌ها
این نکته روشن شده است که حتی اگر هیچ هیدروکربنی در اتمسفر وجود نداشته باشد تا زمانی که CO و NO2 حضور دارند مقادیر قابل ملاحظه‌ای از ازن می‌تواند تولید شود. در حال حاضر علیرغم کوششهای منظم بر روی کنترل CO ، هیدروکربنها و NO2 مقادیری از این آلاینده‌ها که برای ایجاد ((مه دود نورشیمیایی|ازن فتوشیمیایی)) کافی هستند، همچنان در اتمسفر وجود دارد.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((آلودگی هوا))
*((اثرات آلودگی هوا بر شرایط جوی))
*((استاندارد‌های حفظ کیفیت هوا))
*((تاریخچه آلودگی هوا))
*((ترکیبات اتمسفر))
*((تصفیه آلودگی هوا))
*((فرآیندهای تصفیه هوا))
*((طبقه بندی آلاینده‌های هوا))
* ((کنترل آلودگی هوا))
*((مه دود نورشیمیایی))
*((مواد آلوده کننده هوا))
*((هیدروکربنها و آلودگی هوا))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 14 بهمن 1384 [20:55 ]   4   فیروزه نجفی      جاری 
 جمعه 14 بهمن 1384 [20:54 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 14 بهمن 1384 [20:48 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 شهریور 1384 [13:26 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..