منو
 کاربر Online
799 کاربر online
تاریخچه ی: آقطی سیاه «داروئی»

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-7Lines: 1-74
-کلیات گیاه شناسیآقطی سیاه که در همدان انگور کولی نامیده می شود از زمانهای قدیم مورد مصرف مردم بوده و از آن برای رفع امراض مختلف مانند دفع بلغم و صفرا استفاده می کرده اند . آقطی سیاه که خمان کبیر نیز نامیده می شود درختچه ای است که ارتفاع آن در نواحی مساعد به 10 متر می رسد . این درختچه معمولا در کنار جاده ها و حاشیه جنگل ها و در نواحی مرطوب و سایه در می روید . برگ آهای آن سبز رنگ ، بیضوی ، دندانه دار ، بیدره و مرکب از 5-7 برگچه می باشد اگر برگها شکسته و مالش داده شود بوی بدی از آن متصاعد می شود . گلهای آن سفید و خوشه ای است که در اواخر بهار ظاهر می شود . میوه آقطی سیاه گوشتی ، ریز مانند انگور و برنگ آبی سیر می باشد . قسمت مورد استفاده این درختچه گل ، برگ و پوست داخلی ساقه آن است . آقطی سیاه در ایران در نواحی آذربایجان و همدان می روید .
ترکیبات شیمیایی: پوست این درختچه و برگ آن درای موادی مانند ساو بوسین Sambucine سامبو نیگرین Sambunigerine ، کولین ، سیکوتین Cicutine و مقدر کمی نیترات پتاسیم می باشد . د گلهای آن الدرین Elderine و مقدر کمی اسانس وجود دارد . میوه آقطی سیاه درای کریزان تمین Chrysanthemin ، مواد قندی ، اسانس ، صمغ ، اسید والیانیک و اسید استیک می باش .
خواص داروئی: آقطی سیاه از نظر طب قدیم ایران سرد و خشک است . پوست ثانوی ( داخلی ) ساقه و ریشه آن از نظر طبی موثرترین قسمت های این گیاه است . 1- در درمان رماتسم و درد مفاصل موثر است . 2- ادرار آور است . 3- ملین و ضد یبوست می باشد و بهترین دارو برای رفع یبوست در افراد سالخورده و کسانی است که انقباضات روده بزرگ در آنها ضعیف شده است . 4- دم کرده برگهای خشک شده آن در رفع اسهال موثر است . 5-برای برطرف کردن درد و التیام بواسیر ، برگهای تازه این گیاه را له کرده و یا اینکه از آن پماد تهیه کنید و روی بواسیر دردناک بگذارید . 6- درمان کننده استسقاء یم باشد و آب اضافی را از بدن و از بین انساج خارج می سازد . 7- برای از بین بردن خارش بدن ، پوست ساقه آنرا در روغن بجوشانید و سپس آنرا صاف کرده و بگذارید سرد شود . این روغن را روی قسمت هایی که خارش درد بزنید . 8- برای جوشخوردن استخوان و مداوای شکستگی استخوان ، از دم کرده ریشه این درختچه استفاده کنید . 9- دم کرده گلهای خشک شده آقطی سیاه درمان کننده گریپ ، سرما خوردگی ، بیماریای دستگاه تنفسی و نقرس می باشد . 10- جوشانده گلهای خشک شده این گیاه برای معالجه برونشیت و ذات الجنب مفید است . 11- بخور گلهای آقطی سیاه برای درمان بیماریای سل مفید بوده و اخلاط چسناک را از گلو خارج می سازد . 12- بیماریهای کلیه و مجاری ادرار را درمان می کند . 13- سنگ کلیه را خارج می سازد . 14- شیرمادران شیدره را زیادمی کند . 15- در درمان بیماریهای صرع مفید است . 16- جوشانده گلهای خشک شده آقطی سیاه را بصورت کمپرس روی زخم های اگزما بگذارید اثر مطلوب خواهد داشت . 17- خوردن یموه آقطی سیاه مالیده آن به سر باعث سیاه شدن مو و تقویت مو می شود . 18- جوشانده گلهای آقطی سیاه را روی سوختگی ها بگذارید و کمپرس کنید ف اثر شفابخش درد . 19- برای از بین بردن ورم چشم می توان چشم را با جوشانده گلهای این گیاه شستشو داد . 20- جوشانده برک این درخت آفت درختان و سبزیجات را از بین می برد . 21- اگر پوست حساس درید برای شستن صورت یا پاک مدرن آرایش از دم کرده آقطی سیاه استفاده کنید . 22- برای شادابی پوست صورت از بین بردن لکه ها و کک و مک می توان از ماسک زیر استفاده کدر : گلهای خشک شده آقطی سیاه را دم کنید و مقدری پودر باقلای خشک را در ظرفی بریزید سپس دم رکده آقطی سیاه را روی آن ریخته و خمیری تهیه کنید . این خمیر را بصورت ماسک روی صورت بگذارید و پس از یک ربع ساعت بجوشانید این ماسک را هر روزه روی پوست خود بگذارید تا صورت را جوان و شاداب کند .
طرز استفاده: 1) جوشانده : مقدر 60 گرم پوست ساقه ، برگ و یا میوه این درختچه را در یک لیتر آب ریخته و بگذارید آهسته بجوشد تا حجم آن به نصف برسد . سپس آنرا صاف کنید . 2) راب آقطی سیاه : 150 گرم پو ساقه ی یه این یه را در یک لیتر ب شراب سید ریخته وبگذارید مدت 15 و بماند ابته هر روز آنرا هم بزنید . پس از اینمدت آنرا صاف کرده و در شیشه دربست نگهدری کنید . مقدر مصرف این شراب یک قاشق سوپخوری و سه بار در روز است . 3) رکه آقطی سیاه : 10-20 گرم برگای خشک شده این درختچه را در یک لیتر ک ریخته و بید تا مت د هفه بماند و هر وز را م نید . پ از ی م آا اف کرده و شیه بست نگهری کید . مقدر مصرف این شرا وخوری و با در رو است . 4) د کده آقطی سیاه : م 100 رم شک شد ی رتچ ا ر یک یر ج ی و بمت 10 یه د کید . ا ین د کرد ی وانی ری وی م ها ااد کید . 5) یر یا ی : یه های ریه ی سیه را ار دا تا یر ار . در رف ای ی ی ا چایخوی ملو در یک لیوان ی با . 6) رب ی یاه : یو ا رگ و ا وزن د ملو کی . این ملو ا ونی ر لیی بد ی . مدر رف این شرب یک قاش غا وی بل ا ر ا ا
را : افاد یاد ا آی یاه کن ا اث و و منین و روده و . ی یاه سد ات و اباین اراد رد مزا ا اید نا ا ل ورند .

+!کلیات گیاه شناسی
آقطی سیاه که در همدان انگور کولی نامیده میشود از زمانهای قدیم مورد مصرف مردم بوده و از آن برای رفع امراض مختلف مانند دفع بلغم و صفرا استفاده میکردهاند. آقطی سیاه که خمان کبیر نیز نامیده میشود درختچهای است که ارتفاع آن در نواحی مساعد به 10 متر میرسد. این درختچه معمولا در کنار جادهها و حاشیه جنگلها و در نواحی مرطوب و سایه میروید.

برگهای آن سبز رنگ ، بیضوی ، دندانهدار و مرکب از 7 - 5 برگچه میباشد. اگر برگها شکسته و مالش داده شود بوی بدی از آن متصاعد میشود. گلهای آن سفید و خوشهای است که در اواخر بهار ظاهر میشود. میوه آقطی سیاه گوشتی ، ریز مانند انگور و به رنگ آبی سیر میباشد. قسمت مورد استفاده این درختچه گل ، برگ و پوست داخلی ساقه آن است. آقطی سیاه در ایران در نواحی آذربایجان و همدان میروید.
{img src=img/daneshnameh_up/4/4c/sabucusnigra1.JPG} />

!ترکیبات شیمیایی
پوست این درختچه و برگ آن دارای موادی مانند __~~green:ساوبوسین Sambucine~~__ ،‌ __~~green:سامبو نیگرین Sambunigerine~~__ ، __~~green:کولین~~__ ، __~~green:سیکوتین Cicutine~~__ و مقدر کمی ((نیترات پتاسیم)) میباشد. در گلهای آن __~~green:الدرین Elderine~~__ و مقدر کمی اسانس وجود دارد. میوه آقطی سیاه دارای __~~green:کریزان تمین Chrysanthemin~~__ ، مواد قندی ، اسانس ، صمغ ، اسید والیانیک و ((اسید استیک)) میباشد.
!خواص داروئی />آقطی سیاه از نظر طب قدیم ایران سرد و خشک است. پوست ثانوی ساقه و ریشه آن از نظر طبی موثرترین قسمتهای این گیاه است. />*در درمان ((رماتیسم)) و درد مفاصل موثر است. />*ادرارآور است. />*ملین و ضد یبوست میباشد و بهترین دارو برای رفع یبوست در افراد سالخورده و کسانی است که ((روده بزرگ|انقباضات روده بزرگ)) در آنها ضعیف شده است.

/>*دم کرده برگهای خشک شده آن در رفع ((اسهال)) موثر است. />*برای برطرف کردن درد و التیام ((بواسیر)) ، برگهای تازه این گیاه را له کرده و یا اینکه از آن پماد تهیه کنید و روی بواسیر دردناک بگذارید. />*برای از بین بردن خارش بدن ، پوست ساقه آن را در روغن بجوشانید و سپس آن را صاف کرده و بگذارید سرد شود. این روغن را روی قسمتهایی که خارش درد بزنید. />*برای جوشخوردن استخوان و مداوای شکستگی استخوان ، از دم کرده ریشه این درختچه استفاده کنید. />*دم کرده گلهای خشک شده آقطی سیاه درمان کننده ((گریپ)) ، ((سرماخوردگی)) ، ((بیماریهای دستگاه تنفسی)) و ((نقرس)) میباشد.

/>

/>

{img src=img/daneshnameh_up/b/bf/sabucusnigra2.JPG} />
*
جوشانده گلهای خشک شده این گیاه برای معالجه برونشیت و ذاتالجنب مفید است. />*بخور گلهای آقطی سیاه برای درمان ((بیماری سل)) مفید اس. />*((بیماریهای کلیه و مجاری ادرار)) را درمان میکند. />*سنگ کلیه را خارج میسازد. />*شیر مادران شیرده را زیاد میکند. />*در درمان ((بیماری صرع)) مفید است.

/>*جوشانده گلهای خشک شده آقطی سیاه را به صورت کمپرس روی زخمهای اگزما بگذارید اثر مطلوب خواهد داشت. />*جوشانده گلهای آقطی سیاه را روی سوختگیها بگذارید و کمپرس کنید. />*جوشانده برک این درخت آفت درختان و سبزیجات را از بین میبرد. />*اگر پوست حساس دارید برای شستن صورت یا پاک کردن آرایش از دم کرده آقطی سیاه استفاده کنید. />*برای شادابی پوست صورت از بین بردن لکهها و کک و مک میتوان از ماسک زیر استفاده کرد. گلهای خشک شده آقطی سیاه را دم کنید و مقداری پودر باقلای خشک را در ظرفی بریزید سپس دم کرده آقطی سیاه را روی آن ریخته و خمیری تهیه کنید. این خمیر را به صورت ماسک روی صورت بگذارید و پس از یک ربع ساعت بجوشانید این ماسک را هر روزه روی پوست خود بگذارید تا صورت را جوان و شاداب کند.
{img src=img/daneshnameh_up/b/b9/sabucusnigra3.JPG} />

!
طرز استفاده />*__~~green:جوشانده:~~__ مقدار 60 گرم پوست ساقه ، برگ و یا میوه این درختچه را در یک لیتر آب ریخته و بگذارید آهسته بجوشد تا حجم آن به نصف برسد. سپس آن را صاف کنید.

/>*__~~green:رکه آقطی سیاه:~~__ 20 - 10 گرم گهای شک ه این ختچه را در یک لیتر رک ریخته و بگذارید ا مدت و هفه بماند هر روز آنرا بهم بزنید. پس از این مدت آنرا صاف کرده و در شیشه دربسته نگهداری کنید. مقدار مصرف این شراب سوپخوری و سه بار در روز است.

/>*__~~green:م کرده آقطی سیاه:~~__ مقدر 100 گرم گ خشک شده این درختچه را در یک لیتر جش ریخته و به م 10 قیقه م کنید. از ین د کده می‌توانید برای ستشوی زها سته کنید.

/>*__~~green:یره یا ب میه:~~__ میوه‌هی سیده آی سیاه ا فشار داده شیه ن ارج شد. مقدر مصرف این شیره یک قاق چیخوری خلوط در یک لیو آب می‌باد. />!مضرت />استفاد یاد از آقطی سیاه مکن ت باعث تهوع و همنین ورم رو‌ه شود. آطی یا ر است ناراین ااد سرد مج حت ای را با عسل بخورند. />!مباحث متبط با وان>

||
((آرتیش «داروئى»))|((هویج «دارئی»))|((آوکاد «داروئی»))|((اسطوخودوس «داوی»))|((اسفناج «دارئی»))|((انار «دارئی»|))((ابه «اروئی»))|((انجی «اروی»))|((نگو «روئی»))|((باآدم «داروئی»)) />((باونه «ابنه»))|((بادا «دارئی»))|((بادام مینی «دارئی»))|((بامان «دارئی»))|((باا «دارئی»))|((برج «داروئی»))|((بلوط «داروی»))|((ه «اری»))|((پسه «داروئی»))|((پرتقا «اروئی»)) />((پیاز «دائی»))|((تخم کتان «اروئی»))|((ترب ربه «اروی»))|((ر دی «داری»))|((توس «داروئی»))|((جعفری «داروئی»))|((ج «اروئی»))|((دوسر «داروئی»))|((ای کهی «دائی»))|((چغندر «داروئی»))
((
خاک شیر «داروی»))|((ختمی «اروی»))|((خرما «داروئی»))|((خیار «داروئی»))|((دارچین «رئی»))|((دم اسب «داوی»))|((ر «اری»))|((ازیانه «رئی»))|((رواس «اری»))|((خاص دارویی یحان))| />((زرد آ «داروئی»))|((زدب «دروی»))|((زرشک «دارئی»))|((ان «داروئی»))|((زنبیل «داروی»))|((وفا «روی»))|((یتون «داروئی»))|((یره بز «اروی»))|((نبل لطی «داروئی»))|((سیب «دوئی»)) />((ی زمیی «داری»))|((سیر «داروئی»))|((شاه پسند وحشی «داروئی»))|((شبر قرمز «داروئی»))|((شغم «اوی»))|((شبلیله «داوئی»))|((شوید «دارئی»))|((شیرین ین «داروئی»))|((صبر زرد «داوی»))|((عدس «داروئی»))
((عف هف بند «داروئی»))|((عنا «داوی»))|((فند «اروئی»))|((قاصدک «دای»))|((قهوه «اروئی»))|((کاهو «دارئی»))|((کد «داروئی»))|((کنجد «داوی»))|((کوشاد «اوی»))|((گاوزبان داروئی»)) />((گد «داروی»))|((گریپ فروت «دارئی»))|((زنه «داروئی»))|((گشنیز «داروی»))|((گابی «داروی»))|((وجه نگی «اروی»))|((لوبیا «اری»))|((لویای سوی «داوئی»))|((لیمو ترش «داروی»))|((ارچوبه «اروئی»)) />((مایران کیر «داروئی»))|((موز «داوئی»))|((میخک «رئی»))|((خواص ارویی نارگیل))|((نخود «اروئی»))|((نناع «اوی»))|((هل «روئی»))|((هلو «داروئی»))|((هندوانه «داروئی»)) />||
>>
>

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [04:33 ]   11   سمیه فارابی اصل      جاری 
 سه شنبه 18 اسفند 1383 [12:27 ]   10   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [10:47 ]   9   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [10:43 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [10:22 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [09:36 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [09:27 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [08:51 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [08:42 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [08:35 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [08:01 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..