منو
 کاربر Online
316 کاربر online
تاریخچه ی: آفریقای جنوبی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-135Lines: 1-144
 V{maketoc} V{maketoc}
-!آفریقای جنوبی +!~~blue:آفریقای جنوبی Republic of South Africa~~
-left>
+center>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/afrighaye jonoobi.jpg} +||::~~blue:__پرچم جمهوری آفریقای جنوبی__~~::
::
{picture=afrighaye jonoobi.jpg}::
::~~blue:__نقشه جغرافیایی جمهوری آفریقای جنوبی__~~::
::{picture=SAFR1M.jpg}::
::~~blue:__نقشه سیاسی جمهوری آفریقای جنوبی__~~::
{picture=SAFRLOC.jpg}::||
  
 
 
 
 
-__نام رسمی__: __جمهوری آفریقای جنوبی__ (Republic of South Africa)
__عضو__: ((سازمان ملل متحد)).
__مساحت__: مساحت این کشور 1272037 کیلومتر مربع بوده و ر طبق قانون اسای جدید این کشور دارای 9 استا نیمه خود مختار می با شد.
__جمعیت__:بیش از 41 میلیون نفر
__مختصات جغرافیایی__: 29 درجه جنوبی و 24 درجه شرقی.
__ط ساحی__:2798 کیلوتر ربع.
__پایتخت__:پرتوریا (__پایتخت اداری__)، کیپ تاون (کاپستات) (__پایتخت قانونگذاری__)
__شهرهای عمده__:__بلوم فونتین__ (__پایتخت قضایی__) ، __ژوهانسبورگ__، __دوربا__، __سووتو__ (خش از ژوهانسبورگ برزگ)، __پورت الیزابت __، __ساسلبورگ __، __ورینیگینگ__،__ایست لندن__
__زبان__: طبق قانون اساسی جدید 11 زبان بعنوان زبان رسمی کشور به رسمیت شناخته شده که__ انگلیسی__ و __آفریکانس__ در سراسر کشور و بقیه زبانها که شامل: __خوزا__ (21%)، __زولو__ (16%) و __ سستو__ ین کو کابد دد.
__نژاد__:چهار نژاد اصلی سیاه - سفید - رنگین پوست و آسیائی تبار .
_مذهب__: ر آریقی بی ریبأ مای ذاه دنیا پیروای ارند. اکثریت مردم آفریقای جنوبی __مسیی__ ی باشند لی __سلام __و __هندویسم__ و __یهویت__ یز از دیگر ادیا شناخته شده در این کر محسوب می گردند.
__واحد پول__:راند
__امید طول عمر__: 61 سال.
+!مشخصات آماری جمهوری آفریقای جنوبی/>

||::__نام رسمی __::|::~~green:__جمهوری آفریقای جنوبی(Republic of South Africa)__~~::
::__عضو__::|::((سازمان ملل متحد))::
::__مساحت__::|::1272037کیلومتر مربع :: />::__ط سالی__::|::2798 کیومتر::
::__مختصات جغرافیایی__::|::29درجه جنوبی و 24 درجه شرقی::
::__عیت__::|::بیش از 41 میلیو فر::
::__پایتخت__::|::((__پرتوریا__)) (__پایتخت اداری__)،((__کیپ تاون __))(__پایتخت قانونگذاری__)::
::__شهرهای عمده __::|::__بلوم فونتین__ (__پایتخت قضایی__) ، __ژوهانسبورگ__، __دوربا__، __سووتو__،__پورت الیزابت __، __ساسلبورگ __، __ورینیگینگ__،__ایست لندن__::
::__زبان__::|::__ انگلیسی__ و __آفریکانس__و __خوزا__ (21%)، __زولو__ (16%) و __ سستو__ ::
::__م
ه__::|::__~~green:میی~~____~~green:الم~~ __و __~~green:هندویم~~__ و __~~green:یهودیت~~__::
::__نژاد__::|::سیاه ، سفید ،رنگین پوست و آسیائی تبار::
::__ی ر__ ::|::61 ا:: />::__اد پو__::|::__~~green:اند~~__:: />::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=71|سد لی مهوی ریای وبی]__::|| />
/>
 !حکومت !حکومت
 دولت انتقالی جدیدی بر مبنای تقسیم قدرت و شامل __ریاست جمهوری اشتراکی __و __مجلس مؤسسان __چند نژادی در دست مذاکره است. پارلمان متشکل از __سه مجلس __است و برای__ پنج سال __انتخاب میشود. دولت انتقالی جدیدی بر مبنای تقسیم قدرت و شامل __ریاست جمهوری اشتراکی __و __مجلس مؤسسان __چند نژادی در دست مذاکره است. پارلمان متشکل از __سه مجلس __است و برای__ پنج سال __انتخاب میشود.
 __مجلس تجمع __منتخب از سوی افراد بالغ سفیدپوست و مجلس نمایندگان از سوی رأی دهندگان رنگین پوست (نژاد مخلوط) مستقیما انتخاب میشوند، و مجلس وکلا از سوی رأی دهندگان هندی انتخاب میشوند. __مجلس تجمع __منتخب از سوی افراد بالغ سفیدپوست و مجلس نمایندگان از سوی رأی دهندگان رنگین پوست (نژاد مخلوط) مستقیما انتخاب میشوند، و مجلس وکلا از سوی رأی دهندگان هندی انتخاب میشوند.
 رئیس جمهور کشور – که کابینه را انتصاب میکند – توسط هیأتی برگزیده میشود که در آن اعضای مجلس تجمع (سفیدپوستان) در اکثریت هستند. سیاهپوستان هیچ رأی پارلمانی ندارد، ولی مجامع قانونگذاری ده زادبوم را انتخاب میکنند. افریقای جنوبی به چهار تا از این زادبومها – بوفاتاتسوانا، سیسکی، ترانسکی، وندا – استقلال اعطا کرده ولی این امر را جامعه بین الملل به رسمیت نشناخته است – طی 1993 این زادبومها عملادوباره به افریقای جنوبی ملحق شد.  رئیس جمهور کشور – که کابینه را انتصاب میکند – توسط هیأتی برگزیده میشود که در آن اعضای مجلس تجمع (سفیدپوستان) در اکثریت هستند. سیاهپوستان هیچ رأی پارلمانی ندارد، ولی مجامع قانونگذاری ده زادبوم را انتخاب میکنند. افریقای جنوبی به چهار تا از این زادبومها – بوفاتاتسوانا، سیسکی، ترانسکی، وندا – استقلال اعطا کرده ولی این امر را جامعه بین الملل به رسمیت نشناخته است – طی 1993 این زادبومها عملادوباره به افریقای جنوبی ملحق شد.
-__احزاب عمده سیاهپوستان__:
* کنگره ملی افریقا (عمدتا خوزا)
*جنبش اینکاتا (عمدتا زولو)
+__~~green:احزاب عمده سیاهپوستان~~__:
*__ کنگره ملی افریقا (عمدتا خوزا)__
*__جنبش اینکاتا (عمدتا زولو)__
-__ احزاب مهم سفیدپوستان__:
*حزب ملی (محافظه کار)
*حزب دموکرات (میانه رو)
*حزب محافظه کار (راست گرا)
+__ ~~green:احزاب مهم سفیدپوستان~~__:
*__حزب ملی (محافظه کار)__
*__حزب دموکرات (میانه رو)__
*__حزب محافظه کار (راست گرا)__
 __رئیس جمهور __: __نلسون ماندلا__. __رئیس جمهور __: __نلسون ماندلا__.
 !!ایالات آفریقای جنوبی !!ایالات آفریقای جنوبی
 
 
 
 
  
 
 
 
 
-||::__نام__::|::__مساحت(کیلومتر مربع)__::|::__مرکز__::
::کیپ:: |::641379::|::کیپ تاون (کاپستات)::
::ناتال::|::55281::|::پیتر ماریتسبورگ::
::اورانژایالت آزاد (اورانیا فریاستات)::|::127338::|::بلوم فونتین::
::ترانسوال::|::227034::|::پرتوریا::||
+||::__~~green:نام~~__::|::__~~green:مساحت(کیلومتر مربع)~~__::|::__~~green:مرکز~~__::
::__کیپ__::|::641379::|::__کیپ تاون (کاپستات)__::
::__ناتال__::|::55281::|::__پیتر ماریتسبورگ__::
::__اورانژایالت آزاد (اورانیا فریاستات)__::|::127338::|::__بلوم فونتین__::
::__ترانسوال__::|::227034::|::__پرتوریا__::||
  
 
 
 
 
 !!زادبومها !!زادبومها
 
 
 
 
  
 
 
 
 
-||::__نام__::|::__مساحت(کیلومتر مربع)__::|::__مرکز__::
::بوفوتاتسوانا(زادبومی مستقل)::|::44000::|::ماباتو::
::سبسکی(زادبومی مستقل)::|::8500::|::بیشو::
::گازانکولو::|::6565::|::گیانی::
::کانگوانه::|::3823::|::لوئی ویل::
::کواندبله::|::3244::|::سیابوسوا::
::کوازولو::|::36074::|::اولوندی::
::لبووا::|::21833::|::لبوواکگومو::
::کواکوا::|::655::|::پوتادیتابا::
::ترانسکی(زادبومی مستقل)::|::41002::|::اومتاتا::
::وندا(زادبومی مستقل)::|::6677::|::تاهویاندو::||
+||::__~~green:نام~~__::|::__~~green:مساحت(کیلومتر مربع)~~__::|::__~~green:مرکز~~__::
::__بوفوتاتسوانا(زادبومی مستقل)__::|::44000::|::__ماباتو__::
::__سبسکی(زادبومی مستقل)__::|::8500::|::__بیشو__::
::__گازانکولو__::|::6565::|::__گیانی__::
::__کانگوانه__::|::3823::|::__لوئی ویل__::
::__کواندبله__::|::3244::|::__سیابوسوا__::
::__کوازولو__::|::36074::|::__اولوندی__::
::__لبووا__::|::21833::|::__لبوواکگومو__::
::__کواکوا__::|::655::|::__پوتادیتابا__::
::__ترانسکی(زادبومی مستقل)__::|::41002::|::__اومتاتا__::
::__وندا(زادبومی مستقل)__::|::6677::|::__تاهویاندو__::||
  
 
 
 
 
 !آموزش !آموزش
 __میزان باسوادی__: سفید پوستان 93%، آسیاییها 71%، رنگین پوستان 62%، سیاهپوستان 32%. __میزان باسوادی__: سفید پوستان 93%، آسیاییها 71%، رنگین پوستان 62%، سیاهپوستان 32%.
 __سنین تحصیل اجباری__: 7 تا 16 سال (برای کودکان سیاهپوست 7 تا 11 سال). __سنین تحصیل اجباری__: 7 تا 16 سال (برای کودکان سیاهپوست 7 تا 11 سال).
 __تعداد دانشگاه__: 20؛ شامل 3 دانشگاه در زادبومهای مستقل و یک دانشگاه آزاد. __تعداد دانشگاه__: 20؛ شامل 3 دانشگاه در زادبومهای مستقل و یک دانشگاه آزاد.
 !دفاع  !دفاع
-کل نیروهای مسلح: 000/124 (1991).
به علاوه ذخیرهها و 000/97 شبه نظامی.
خدمت سربازی : 1 سال (سفیدپوستان).
+__خدمت سربازی__ : 1 سال (سفیدپوستان).
 !جغرافی !جغرافی
-جمهوری آفریقای جنوبی در جنوبی ترین بخش قاره آفریقا قرار دارد. نامیبیا از شمال غربی، ((بوتسوان))ا و ((زیمبابوه)) در شمال، ((موزامبیک)) از شمال شرقی، سوازیلند از شرق و اقیانوس های اطلس و هند از جنوب، جنوب غربی وشرقی آن را احاطه کرده اند. +
{picture=afirghayejonoobi_2.jpg}


جمهوری آفریقای جنوبی در جنوبی ترین بخش قاره آفریقا قرار دارد. نامیبیا از شمال غربی، ((بوتسوانا)) و ((زیمبابوه)) در شمال، ((موزامبیک)) از شمال شرقی، سوازیلند از شرق و اقیانوس های اطلس و هند از جنوب، جنوب غربی وشرقی آن را احاطه کرده اند.
 تنده بزرگ در پشت جلگه ساحلی ناپیوسته ای سر برافراشته و شامل کوههای دراکنزبرگ است. فلاتی وسیع در ناحیه مرکزی هست که در غرب پستی و بلندی و در شرق تا بیش از 2400 متر ارتفاع دارد.  تنده بزرگ در پشت جلگه ساحلی ناپیوسته ای سر برافراشته و شامل کوههای دراکنزبرگ است. فلاتی وسیع در ناحیه مرکزی هست که در غرب پستی و بلندی و در شرق تا بیش از 2400 متر ارتفاع دارد.
 بسیاری از نواحی غربی نیمه کویری است، در حالی که شرق این سرزمین بیشتر پوشیده از علفزار استوایی (ولد) است. ولواس بی، سرزمینی محصور در ساحل نامیبیا است. بسیاری از نواحی غربی نیمه کویری است، در حالی که شرق این سرزمین بیشتر پوشیده از علفزار استوایی (ولد) است. ولواس بی، سرزمینی محصور در ساحل نامیبیا است.
-*__رودهای مهم__: __اورانژ__، __لیموپو__، __وال__.
*__بلندترین نقطه__: __اینجا سوتی__ 3408 متر
+*__رودهای مهم__: __اورانژ__، __لیموپو__، __وال__
*__بلندترین نقطه__: __اینجا سوتی__ ا ارتفاع 3408 متر
 *__آب و هوا__: افریقای جنوبی آب و هوایی نیمه استوایی دارد که تنوع منطقهای آن بسیار زیاد است، گرمترین مدت سال بین دسامبر و فوریه است. بالاترین میزان بارندگی در ساحل شرقی روی میدهد، ولی بیشتر این سرزمین خشک است. *__آب و هوا__: افریقای جنوبی آب و هوایی نیمه استوایی دارد که تنوع منطقهای آن بسیار زیاد است، گرمترین مدت سال بین دسامبر و فوریه است. بالاترین میزان بارندگی در ساحل شرقی روی میدهد، ولی بیشتر این سرزمین خشک است.
 !اقتصاد !اقتصاد
 !!شاخصهای اقتصادی  !!شاخصهای اقتصادی
 *__واحد پول__: واحد پول این کشور راند (RAND) و برابری آن با دلار حدود 20/11 می باشد.  *__واحد پول__: واحد پول این کشور راند (RAND) و برابری آن با دلار حدود 20/11 می باشد.
 * __سهم آفریقای جنوبی در تولید ناخالص آفریقا__: 27 درصد * __سهم آفریقای جنوبی در تولید ناخالص آفریقا__: 27 درصد
 *__طرفهای عمده تجاری__ به ترتیب: ((انگلستان))، ((آمریکا))،((آلمان))، ((ژاپن))، ((ایتالیا))،((هلند))،((جمهوری اسلامی ایران))، ((عربستان سعودی)) ، ((نیجریه)) ، ((تایوان))، ((ژاپن))، ((فرانسه))، ((کره جنوبی))، ((سوئیس))، ((استرالیا)) و ((هنگ کنگ)) می باشند.  *__طرفهای عمده تجاری__ به ترتیب: ((انگلستان))، ((آمریکا))،((آلمان))، ((ژاپن))، ((ایتالیا))،((هلند))،((جمهوری اسلامی ایران))، ((عربستان سعودی)) ، ((نیجریه)) ، ((تایوان))، ((ژاپن))، ((فرانسه))، ((کره جنوبی))، ((سوئیس))، ((استرالیا)) و ((هنگ کنگ)) می باشند.
 *__منابع طبیعی__:این کشور بزرگترین صادر کننده ((طلا ))– که معمولا حدود 40% صادرات آفریقای جنوبی را تشکیل میدهد – در جهان است و دارای 40 درصد از کل ذخائر طلای جهان و 28 درصد از کل تولید طلا در جهان) میباشد.  *__منابع طبیعی__:این کشور بزرگترین صادر کننده ((طلا ))– که معمولا حدود 40% صادرات آفریقای جنوبی را تشکیل میدهد – در جهان است و دارای 40 درصد از کل ذخائر طلای جهان و 28 درصد از کل تولید طلا در جهان) میباشد.
-و از تولید کنندگام عمده ((اورانیوم)) ، ((سنگ سرمه))، ((پلاتین)) و ((زغال سنگ)) (که سه چهارم نیاز کشور به انرژی را تأمین میکند)، ((الماس)) ، ((آلومینیــوم)) و ((سیلیکات آلومینیوم))، ((پنبه نسوز))، ((کروم))، ((مس)) ، ((سنگ آهن)) ، ((سرب)) ، ((منگز)) ، ((فسفات)) ، ((سیلیکوم)) ، ((نقره)) ، ((تیتانیوم)) ، ((روی)) و غیره. است. +و از تولید کنندگام عمده ((اورانیوم)) ، ((سنگ سرمه))، ((پلاتین)) و ((زغال سنگ)) (که سه چهارم نیاز کشور به انرژی را تأمین میکند)، ((الماس)) ، ((آلومینیــوم)) و ((سیلیکات آلومینیوم))، ((پنبه نسوز))، ((کروم))، ((مس)) ، ((سنگ آهن)) ، ((سرب)) ، ((منگز)) ، ((فسفات)) ، ((سیلیکوم)) ، ((کانسار نقره|نقره)) ، ((تیتانیوم)) ، ((روی)) و غیره. است.
 بخش صنعتی شامل صنایع __شیمیایی__ ، __غذایی__ ، __نساجی__ ،__ وسایل نقلیه موتوری__ و __مهندسی برق__ است. بخش صنعتی شامل صنایع __شیمیایی__ ، __غذایی__ ، __نساجی__ ،__ وسایل نقلیه موتوری__ و __مهندسی برق__ است.
 !!کشاورزی و دامپروری !!کشاورزی و دامپروری
 کشاورزی و دامداری یک سوم صادرات افریقای جنوبی راتشکیل میدهد و تولیدات آن شامل میوه ، __پشم__ و __ذرت __است. کشاورزی و دامداری یک سوم صادرات افریقای جنوبی راتشکیل میدهد و تولیدات آن شامل میوه ، __پشم__ و __ذرت __است.
  سطح زندگی در این کشور در قاره افریقا بالاترین است ولی توزیع آن میان سفیدپوستان و غیر سفیدپوستان بسیار نابرابر است. انصراف بعضی از سرمایه گذاران خارجی تلاش به سوی خودکفایی را افزایش داده است.  سطح زندگی در این کشور در قاره افریقا بالاترین است ولی توزیع آن میان سفیدپوستان و غیر سفیدپوستان بسیار نابرابر است. انصراف بعضی از سرمایه گذاران خارجی تلاش به سوی خودکفایی را افزایش داده است.
-!تاریخ معاصر

سیا
هپوستان افریقایی بسیار پیش از زمان آغاز اسا سفیدپوستان در مسعمره __کیپ تاون__ در 1652 در سرزمینی که اکنون افریقای جنوبی است استقرار یافته بودند. غلبه کامل بر جوامع افریقایی محلی تا اواخر قرن نوزدهم میسر نشد.
((بریتانیا)) کیپ را به دست آورد (1814)، برده داری را
منسوخ (1833) و ناحیه ناتال را ضمیمه ساخت (1843). بوئرها (یا آفریکانرها) – از تبار پروتستانهای هلندی و فرانسوی – در مهاجرت بزرگ (1835 تا 1837) به نواحی دور از ساحل رفتند و جمهوریهای ترانسوال و ایالت آزاد اورنژ را تأسیس کردند.
پس از کشف الماس (1867) و طلا (1886)، بوئرها (افریکانرها) – به رهبری پل گروگر (1825تا 1904) ، رئیس جمهور ترانسوال – در برابر سعی بریتانیا در ضمیمه کردن جهوریهایشان مقاومت کردند.
در این جمهوریها کوچ نشینان بریتانیایی از حقوق سیاسی محروم بودند. این امر موجب بروز جنگ بوئر (1899 تا 1902) گردید. آفریکانرها هر چند این جنگ را با
ختند، ولی زمانی که اتحادیه افریقای جنوبی تشکیل شد (1910) از نظر سیاسی غالب بودند.
ایجاد کنگره ملی افریقا (ANC) در 1912 ا
عتراضی بود به برتری سفیدان، و در دهه 1920 اعتراض سیاهان در صنایع رایج بود. افریقای جنوبی به صورت متحد بریتانیا وارد جنگ جنوبی به صورت متحد بریتانیا وارد جنگ جهانی اول شد و پس از نبردی کوتاه (1914 تا 1915) جنوب غربی (نامیبیا) متعلق به آلمان را به دست آورد پس از جنگ، این سرزمین تحت اداره افریقای جنوبی درآمد. افریقای جنوبی – تحت رهبری ژنرال و یان کریستیان اسماتس (1870 تا 1950؛ نخست وزیر از 1919 تا 1924 و از 1939 تا 1948) – علی رغم مخالفت شدید افریکانرها، در جنگ جهانی دوم به متفقین پیوست.
پس از به قدرت رسیدن حزب ملی (افریکانر
) در 1948 تفکی نژادی در پیروی از سیاست آپارتاید (توسعه مجزا) افزایش یافت و سیاهان را از حقوق مدنی محروم ساخت، امکانات و مناطق مسکونی را بر حسب نژاد تفکیک کرد و حقوق سیاسی سیاهان را به زادبومهای تحت نظارت (بانتوستانها) محدود ساخت.
مخالفت سیاهان به دنبال قتل عام تظاهر کنندگان در شارپ ویل سرکوب شد و دولت هندریک و رووئرد (1901 تا 1966؛ نخست وزیر از 1958 تا 1966، زمانی که ترور شد) کنگره ملی افریقا را ممنوع کرد (1960).
فشار بین المللی بر ضد آپارتاید افزایش یافت. در 1961 افریقای جنوبی از جامعه کشورهای مشترک المنافع کناره گیری کرد. اکثر اعضا این جامعه به پافشاری برای وضع تحریمهای اقتصادی بر ضد افریقای جنوبی ادامه میدهند. در 1966 سازمان ملل متحد قیموت افریقای جنوبی بر جنوب غرب افریقا (نامیبیا) را لغو کرد ولی افریقای جنوبی به ایجاد مانع بر سر راه دست یابی این سرزمین به استقلال ادامه داد.
در دهه های1970 و 1980 مخالفت سیاهان احیاء شد و با اعتصابات، قیام سووتو در 1976، خرابکاری و ظهور جنبش آگاهی سیاهان ابراز گردید. سربازان افریقای جنوبی در جنگ داخلی آنگولا بر ضد دولت مارکسیست لنینیست مداخله کردند (1981) و در نامیبیا بر ضد چریکهای ملی گرای سیاهپوست سواپو فعال بودند. پ.و.ب.تا (متولد 1916؛ نخست وزیر از 1978 تا 1984 و رئیس جمهور از 1984 تا 1989) حقوق سیاسی را به جوامع رنگین پوست و هندی اعطاء کرد و اصلاحات جزئی را برای سیاهپوستان به مورد اجرا گذاشت. با این حال، در 1986 – در مقابل تداوم ناآرامی – بوتا حالت فوق العاده اعلام کرد، که تحت آن مطبوعات به شدت سانسور گردید، گردهم آییهای بسیاری از تشکلات منع شد و شمار زندانیان سیاسی – از جمله کودکان – شدیدا افزایش یافت. جانشین وی ف.و.دوکلرک بعضی از زندانیان عضو کنگره ملی افریقا را آزاد کرد و با انتخابات تحت نظارت سازمان ملل متحد در ((نامیبیا ))برای کسب استقلال در آن سرزمین موافقت کرد. در 1990 دوکلرک ممنوعیت کنگره ملی افریقا را لغو کرد و رهبر زندانی آن نلسون ماندلا (متولد 1918) را آزاد ساخت.
در 1990 و 1991 مذاکرات بین دولت و رهبران سیاهپوست منجر به برچیدن ساختار قانونی آپارتاید شده است. زد و خورد میان طرفداران کنگره ملی افریقا و اینکاتا در شهرکهای سیاهان موجب نگرانی گردیده است. مذاکرات درباره قانون اساسی جدید چند نژادی به طور نامنظم ادامه داشت ولی جنبش سفیدپوستان راست گرا بر ضد تقسیم قدرت در حال توسعه است.
+!همچنین ببینیم:
!!((تاریخ معاصر آفریقای جنوبی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 13 اسفند 1383 [18:33 ]   13   طه محمدی      جاری 
 سه شنبه 11 اسفند 1383 [09:34 ]   12   طه محمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 06 اسفند 1383 [15:54 ]   11   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 اسفند 1383 [16:38 ]   10   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 اسفند 1383 [16:06 ]   9   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 اسفند 1383 [16:02 ]   8   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 اسفند 1383 [15:53 ]   7   طه محمدی      v  c  d  s 
 جمعه 02 بهمن 1383 [20:50 ]   6   طه محمدی      v  c  d  s 
 جمعه 02 بهمن 1383 [15:23 ]   5   طه محمدی      v  c  d  s 
 جمعه 02 بهمن 1383 [15:23 ]   4   طه محمدی      v  c  d  s 
 جمعه 02 بهمن 1383 [09:33 ]   3   طه محمدی      v  c  d  s 
 جمعه 02 بهمن 1383 [09:21 ]   2   طه محمدی      v  c  d  s 
 جمعه 02 بهمن 1383 [09:05 ]   1   طه محمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..