منو
 کاربر Online
910 کاربر online
تاریخچه ی: آشکار ساز حرکت توسط سنسور PIR

نگارش: 9در این پروژه با نحوه کار با سنسورهای PIR آشنا می شو ید.این سنسور در بهینه سازی انرژی در ساختمان و دزد گیرها و موارد دیگر کاربرد دارد.

قطعات مورد نیاز


 1. 1 عدد سنسور PIR
 2. 1 عدد آیسی LM324
 3. 1 عدد آیسی CD4538
 4. 5 عدد دیود 1N914
 5. 5 عدد مقاومت 1 مگا اهم
 6. 4 عدد مقاومت 10 کیلو اهم
 7. 2 عدد خازن 10 میکرو فاراد
 8. 1 عدد خازن 1 میکرو فاراد
 9. 2 عدد خارن 0.1 میکرو فاراد
 10. سیم تلفنی
 11. برد بورد
 12. 1 عدد ترانزیستور 2N3904
 13. 1عدد LED

! نقشه مدار

عکس پیدا نشد

بلوک دیاگرام مدار

عکس پیدا نشد

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 26 اردیبهشت 1385 [11:35 ]   85   جواد حمزه      جاری 
 سه شنبه 26 اردیبهشت 1385 [11:26 ]   84   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 اردیبهشت 1385 [11:24 ]   83   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 اردیبهشت 1385 [13:06 ]   82   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 اردیبهشت 1385 [13:02 ]   81   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 اردیبهشت 1385 [12:58 ]   80   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [12:12 ]   79   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [12:07 ]   78   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 دی 1384 [05:16 ]   77   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 آذر 1384 [08:41 ]   76   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 آذر 1384 [08:39 ]   75   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 آذر 1384 [08:32 ]   74   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 آذر 1384 [08:25 ]   73   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 آذر 1384 [08:23 ]   72   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 آذر 1384 [08:21 ]   71   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 آذر 1384 [08:19 ]   70   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 آذر 1384 [08:15 ]   69   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [09:42 ]   68   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [09:41 ]   67   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [09:38 ]   66   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [09:36 ]   65   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [08:45 ]   64   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [08:28 ]   63   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [08:25 ]   62   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [08:19 ]   61   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [08:11 ]   60   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [08:07 ]   59   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [08:04 ]   58   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [06:33 ]   57   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [05:46 ]   56   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آبان 1384 [12:28 ]   55   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آبان 1384 [12:25 ]   54   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [11:51 ]   53   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [11:49 ]   52   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [11:45 ]   51   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [08:54 ]   50   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 شهریور 1384 [09:06 ]   49   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 شهریور 1384 [09:05 ]   48   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 شهریور 1384 [09:04 ]   47   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 شهریور 1384 [08:39 ]   46   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 شهریور 1384 [08:35 ]   45   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 شهریور 1384 [08:16 ]   44   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 شهریور 1384 [08:12 ]   43   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 شهریور 1384 [08:12 ]   42   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [14:41 ]   41   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [14:39 ]   40   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [14:36 ]   39   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [14:28 ]   38   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [14:20 ]   37   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [13:38 ]   36   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [13:36 ]   35   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [13:29 ]   34   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [13:23 ]   33   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [13:11 ]   32   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [13:04 ]   31   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [12:55 ]   30   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [12:47 ]   29   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [12:46 ]   28   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [12:40 ]   27   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [12:35 ]   26   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [12:32 ]   25   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [12:30 ]   24   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [12:18 ]   23   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [12:17 ]   22   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [12:11 ]   21   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [12:02 ]   20   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [11:58 ]   19   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [11:53 ]   18   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [11:43 ]   17   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [11:38 ]   16   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [11:31 ]   15   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [11:26 ]   14   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [11:17 ]   13   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [10:37 ]   12   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [10:31 ]   11   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [10:23 ]   10   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [10:20 ]   9   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [10:14 ]   8   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [10:01 ]   7   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [09:52 ]   6   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [09:02 ]   5   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [08:56 ]   4   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [08:07 ]   3   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [07:59 ]   2   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [07:52 ]   1   جواد حمزه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..