منو
 کاربر Online
851 کاربر online
تاریخچه ی: آشنایی با مکانیک

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-53Lines: 1-52
 به دلیل گسترده بودن مباحث ومفاهیم علم ((مکانیک)) نمیتوان تعریف جامع و دقیقی  به دلیل گسترده بودن مباحث ومفاهیم علم ((مکانیک)) نمیتوان تعریف جامع و دقیقی
 از این علم در چند خط بیان کرد اما میتوان به تعریف های کلی پرداخت و جمع بندی  از این علم در چند خط بیان کرد اما میتوان به تعریف های کلی پرداخت و جمع بندی
 از آنها انجام داد تا بتوان به نتیجه معقولی دست یافت. از آنها انجام داد تا بتوان به نتیجه معقولی دست یافت.
 *ایروینگ اچ شیمز در مقدمه کتاب ((استاتیک)) خود پیرامون مکانیک این گونه  *ایروینگ اچ شیمز در مقدمه کتاب ((استاتیک)) خود پیرامون مکانیک این گونه
 صحبت میکند مکانیک شاخه ای از علم ((فیزیک)) است که به رفتار ((دینامیک))ی اجسام صحبت میکند مکانیک شاخه ای از علم ((فیزیک)) است که به رفتار ((دینامیک))ی اجسام
 میپردازد. که تحت اثر آشفتگی مکانیکی قرار میگیرند. از آنجا که مهندس تقریبا  میپردازد. که تحت اثر آشفتگی مکانیکی قرار میگیرند. از آنجا که مهندس تقریبا
 در تمام مواقع با چنین رفتاریروبرو است،مکانیک در هسته مرکزی بیشتر تحلیل  در تمام مواقع با چنین رفتاریروبرو است،مکانیک در هسته مرکزی بیشتر تحلیل
 های مهندسی جای دارد ..... های مهندسی جای دارد .....
 *دکتر رحیمی شعرباف در مقدمه کتاب ترجمه شده مکانیک محیط های *دکتر رحیمی شعرباف در مقدمه کتاب ترجمه شده مکانیک محیط های
 پیوسته مینویسد علمای ما مکانیک را در معنای عام ( علم الحیل ) نام نهاده  پیوسته مینویسد علمای ما مکانیک را در معنای عام ( علم الحیل ) نام نهاده
 بودند. اما امروزه مکانیک شاخه ای از ((علم)) محسوب می شود که به مطالعه  بودند. اما امروزه مکانیک شاخه ای از ((علم)) محسوب می شود که به مطالعه
 حرکت اجسام و دلیل آن یعنی نیرو میپردازد از این رو ((مکانیک)) به معنای اعم ،  حرکت اجسام و دلیل آن یعنی نیرو میپردازد از این رو ((مکانیک)) به معنای اعم ،
 مبتنی بر مفاهیمی نظیر زمان و فضا می باشد... ((مکانیک)) علمی است قدیمی  مبتنی بر مفاهیمی نظیر زمان و فضا می باشد... ((مکانیک)) علمی است قدیمی
 و کلاسیک... دانش مکانیک برای مطالعه تمامی شاخه های فیزیک و شیمی  و کلاسیک... دانش مکانیک برای مطالعه تمامی شاخه های فیزیک و شیمی
 و حتی رشته هایی نظیر ((بیولوژی)) لازم است. و حتی رشته هایی نظیر ((بیولوژی)) لازم است.
 *ا.پ.آریا در کتاب مقدمه ای بر ((مکانیک کلاسیک)) این گونه مینویسد *ا.پ.آریا در کتاب مقدمه ای بر ((مکانیک کلاسیک)) این گونه مینویسد
 مکانیک از قدیمی ترین وشناخته شده ترین شاخه های فیزیک است که  مکانیک از قدیمی ترین وشناخته شده ترین شاخه های فیزیک است که
 درباره اجسام در حال سکون و یا حرکت و شرایط آن تحت تاثیر نیروهای داخلی  درباره اجسام در حال سکون و یا حرکت و شرایط آن تحت تاثیر نیروهای داخلی
 و خارجی بحث می کند . قوانین مکانیک در محدوده وسیعی معتبر است. از  و خارجی بحث می کند . قوانین مکانیک در محدوده وسیعی معتبر است. از
 جمله محدوده میکروسکو پیک نظیر حرکت الکترونها در اتم ها یا ((ماکروسکو پیک))  جمله محدوده میکروسکو پیک نظیر حرکت الکترونها در اتم ها یا ((ماکروسکو پیک))
 مثل حرکت سیارات در فضا یا حتی در مورد دور دست ترین کهکشانهای عالم  مثل حرکت سیارات در فضا یا حتی در مورد دور دست ترین کهکشانهای عالم
 کاربرد دارد. کاربرد دارد.
 از جمع بندی مطالب یاد شده و همچنین گشت وگذاری کوتاه در کتابهای  از جمع بندی مطالب یاد شده و همچنین گشت وگذاری کوتاه در کتابهای
 پیرامون علم مکانیک میتوان به این نتیجه دست یافت . پیرامون علم مکانیک میتوان به این نتیجه دست یافت .
 *مکانیک علم مطالعه در مورد ویژگیهای اشیا اعم از بحث پیرامون اجسام ساکن و پویا(در حال حرکت)وحالات موجود در اشیا اعم از فشار ،حجم و دما می باشد مکانیک علمی است که محدود کردن آن کاری است بی معنی. همچنین مطالعه تمامی ابعاد این علم کاری است بسیار سخت و زمان گیر و حتی غیر ممکن. *مکانیک علم مطالعه در مورد ویژگیهای اشیا اعم از بحث پیرامون اجسام ساکن و پویا(در حال حرکت)وحالات موجود در اشیا اعم از فشار ،حجم و دما می باشد مکانیک علمی است که محدود کردن آن کاری است بی معنی. همچنین مطالعه تمامی ابعاد این علم کاری است بسیار سخت و زمان گیر و حتی غیر ممکن.
 مواردی که در مطالعه ((آکادمیک)) علم مکانیک مورد بحث قرار می گیرند عبارتند از : مواردی که در مطالعه ((آکادمیک)) علم مکانیک مورد بحث قرار می گیرند عبارتند از :
 # ((«سینماتیک)))مطالعه حرکت اجسام ((«سرعت)) و ((شتاب)) ) بدون توجه به عامل حرکت. # ((«سینماتیک)))مطالعه حرکت اجسام ((«سرعت)) و ((شتاب)) ) بدون توجه به عامل حرکت.
 # ((«دینامیک))) اثر نیروها را بر روی حرکت مورد بحث قرار میدهد. # ((«دینامیک))) اثر نیروها را بر روی حرکت مورد بحث قرار میدهد.
 # ((«استاتیک))) حالتی از جسم را بررسی میکند که متعادل و جسم در حال سکون نسبی می باشد. # ((«استاتیک))) حالتی از جسم را بررسی میکند که متعادل و جسم در حال سکون نسبی می باشد.
 # ((«سینتیک))) شاخه ای از مکانیک که در برگیرنده استاتیک و دینامیک می باشد.  # ((«سینتیک))) شاخه ای از مکانیک که در برگیرنده استاتیک و دینامیک می باشد.
 ! تاریخچه:  ! تاریخچه:
 نمی توان دوره یا شخص خاصی را در مورد ابداع علم مکانیک نام برد . چیزی  نمی توان دوره یا شخص خاصی را در مورد ابداع علم مکانیک نام برد . چیزی
 که واضح است این که از همان بدو آفرینش انسان مفهوم سبک یا سنگین  که واضح است این که از همان بدو آفرینش انسان مفهوم سبک یا سنگین
 بودن یک شی را درک کرده است و یا فرو رفتن در آب یا عدم توانایی پرواز. بودن یک شی را درک کرده است و یا فرو رفتن در آب یا عدم توانایی پرواز.
 اما در مورد شروع به مطالعه پیرامون این علم شاید بتوان با اغراق ((ارشمیدس))  اما در مورد شروع به مطالعه پیرامون این علم شاید بتوان با اغراق ((ارشمیدس))
 راپیشگام دانست در حالی که شاید اولین اقدامات در جهت فرموله کردن  راپیشگام دانست در حالی که شاید اولین اقدامات در جهت فرموله کردن
 قوانین مکانیک و مطالعه عملی در مورد آن به بزرگانی همچون گالیله ، قوانین مکانیک و مطالعه عملی در مورد آن به بزرگانی همچون گالیله ،
 لایب نیتس ،کپلر و نیوتن بازگردد .
 لایب نیتس ،کپلر و نیوتن بازگردد .
 مشخصا هنوز هم مکانیک مجال گسترش وتحقیق را دارا میباشد . مثال  مشخصا هنوز هم مکانیک مجال گسترش وتحقیق را دارا میباشد . مثال
 بارز این گفته انیشتین است که با مطالعه با اراعه نظریه نسبیت انقلابی  بارز این گفته انیشتین است که با مطالعه با اراعه نظریه نسبیت انقلابی
 در علم مکانیک به وجود آورد. در علم مکانیک به وجود آورد.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 24 آذر 1383 [11:55 ]   3   نفیسه ناجی      جاری 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [11:54 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 خرداد 1383 [12:06 ]   1   خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..