منو
 کاربر Online
442 کاربر online
تاریخچه ی: آسم

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-95Lines: 1-96
 V{maketoc} V{maketoc}
 !شرح بیماری  !شرح بیماری
   
 عبارت‌ است‌ از یک‌ بیماری‌ مزمن‌ همراه‌ با حملات‌ مکرر خس‌خس‌ و تنگی‌ نفس‌. این‌ بیماری‌ در تمام‌ سنین‌ می‌تواند وجود داشته‌ باشد اما 50% از موارد، کودکان‌ زیر 10 سال‌ هستند. آسم‌ بیشتر در پسران‌ رخ‌ می‌دهد تا دختران‌، اما در آسمی‌ که‌ در سنین‌ بزرگسالی‌ آغاز می‌شود زنان‌ سهم‌ بیشتری‌ را به‌ خود اختصاص‌ می‌دهند.  عبارت‌ است‌ از یک‌ بیماری‌ مزمن‌ همراه‌ با حملات‌ مکرر خس‌خس‌ و تنگی‌ نفس‌. این‌ بیماری‌ در تمام‌ سنین‌ می‌تواند وجود داشته‌ باشد اما 50% از موارد، کودکان‌ زیر 10 سال‌ هستند. آسم‌ بیشتر در پسران‌ رخ‌ می‌دهد تا دختران‌، اما در آسمی‌ که‌ در سنین‌ بزرگسالی‌ آغاز می‌شود زنان‌ سهم‌ بیشتری‌ را به‌ خود اختصاص‌ می‌دهند.
 !علایم‌ شایع‌  !علایم‌ شایع‌
 *احساس‌ فشردگی‌ در قفسه‌ سینه‌ و تنگی‌ نفس‌  *احساس‌ فشردگی‌ در قفسه‌ سینه‌ و تنگی‌ نفس‌
 *خس‌ خس‌ سینه‌ به‌ هنگام‌ بازدم‌  *خس‌ خس‌ سینه‌ به‌ هنگام‌ بازدم‌
 *سرفه‌، خصوصاً در شب‌، معمولاً همراه‌ با خلط‌ غلیظ‌، شفاف‌ و زرد  *سرفه‌، خصوصاً در شب‌، معمولاً همراه‌ با خلط‌ غلیظ‌، شفاف‌ و زرد
 *تنفس‌ سریع‌ و سطحی‌ که‌ به‌ هنگام‌ نشستن‌ بهتر می‌شود.  *تنفس‌ سریع‌ و سطحی‌ که‌ به‌ هنگام‌ نشستن‌ بهتر می‌شود.
 *مشکل‌ در تنفس‌  *مشکل‌ در تنفس‌
 *انقباض‌ عضلات‌ گردن‌ علایم‌ شدید حمله‌ حاد:  *انقباض‌ عضلات‌ گردن‌ علایم‌ شدید حمله‌ حاد:
 *آبی‌ شدن‌ پوست‌  *آبی‌ شدن‌ پوست‌
 *خستگی‌ زیاد  *خستگی‌ زیاد
 *تنفس‌ صدادار شبیه‌ خرخر  *تنفس‌ صدادار شبیه‌ خرخر
 *ناتوانی‌ در صبحت‌ کردن‌  *ناتوانی‌ در صبحت‌ کردن‌
 *تغییرات‌ ذهنی‌ و روانی‌، از جمله‌ بی‌قراری‌ یا گیجی‌  *تغییرات‌ ذهنی‌ و روانی‌، از جمله‌ بی‌قراری‌ یا گیجی‌
 !علل‌  !علل‌
 التهاب‌ و اسپاسم‌ ناشی‌ از آن‌ در مجاری‌ هوایی‌ ( ((نایژه)) ها و ((نایژک)) ها)، و به‌ دنبال‌ آن‌ ورم‌ مجاری‌ هوایی‌ و غلیظ‌ شدن‌ ترشحات‌ ((ریه)) (خلط‌). این‌ امر باعث‌ کاهش‌ یا بسته‌ شدن‌ راه‌ عبور هوا به‌ ریه‌ها می‌شود. عواملی‌ که‌ می‌توانند این‌ تغییرات‌ را ایجاد کنند عبارتند از:  التهاب‌ و اسپاسم‌ ناشی‌ از آن‌ در مجاری‌ هوایی‌ ( ((نایژه)) ها و ((نایژک)) ها)، و به‌ دنبال‌ آن‌ ورم‌ مجاری‌ هوایی‌ و غلیظ‌ شدن‌ ترشحات‌ ((ریه)) (خلط‌). این‌ امر باعث‌ کاهش‌ یا بسته‌ شدن‌ راه‌ عبور هوا به‌ ریه‌ها می‌شود. عواملی‌ که‌ می‌توانند این‌ تغییرات‌ را ایجاد کنند عبارتند از:
 *مواد آلرژی‌زا مثل‌ گرده‌ گیاهان‌، گرد و غبار، شوره‌ بدن‌ حیوانات‌، کپک‌ها یا بعضی‌ از غذاها  *مواد آلرژی‌زا مثل‌ گرده‌ گیاهان‌، گرد و غبار، شوره‌ بدن‌ حیوانات‌، کپک‌ها یا بعضی‌ از غذاها
 *عفونت‌های‌ ریوی‌ مثل‌ ((برونشیت))  *عفونت‌های‌ ریوی‌ مثل‌ ((برونشیت))
 *مواد آلاینده‌ موجود در هوا، مثل‌ دود و بوهای‌ مختلف‌  *مواد آلاینده‌ موجود در هوا، مثل‌ دود و بوهای‌ مختلف‌
 *قرار گرفتن‌ در معرض‌ موادشیمیایی‌ یا سایر مواد، در قالب‌ مواجهه‌ شغلی‌  *قرار گرفتن‌ در معرض‌ موادشیمیایی‌ یا سایر مواد، در قالب‌ مواجهه‌ شغلی‌
 !عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر  !عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر
 *وجود سایر بیماری‌های‌ آلرژیک‌، مثل‌ ((اگزما)) یا ((تب یونجه))  *وجود سایر بیماری‌های‌ آلرژیک‌، مثل‌ ((اگزما)) یا ((تب یونجه))
 *سابقه‌ خانوادگی‌ آسم‌ یا آلرژی‌های‌ دیگر  *سابقه‌ خانوادگی‌ آسم‌ یا آلرژی‌های‌ دیگر
 *قرار گرفتن‌ در معرض‌ آلاینده‌های‌ خطر  *قرار گرفتن‌ در معرض‌ آلاینده‌های‌ خطر
 *سیگار کشیدن‌  *سیگار کشیدن‌
 *مصرف‌ بعضی‌ از داروها مثل‌ ((آسپیرین))  *مصرف‌ بعضی‌ از داروها مثل‌ ((آسپیرین))
 *((استرس)) های‌ مختلف‌ (عفونت‌های‌ ویروسی‌، ورزش‌، ناراحتی‌ عاطفی‌، بوهای‌ زیانبار، و دود ((تنباکو)) )  *((استرس)) های‌ مختلف‌ (عفونت‌های‌ ویروسی‌، ورزش‌، ناراحتی‌ عاطفی‌، بوهای‌ زیانبار، و دود ((تنباکو)) )
 !پیشگیری‌  !پیشگیری‌
 *از مواد آلرژی‌زای‌ شناخته‌ شده‌ و آلاینده‌های‌ هوا دوری‌ کنید.  *از مواد آلرژی‌زای‌ شناخته‌ شده‌ و آلاینده‌های‌ هوا دوری‌ کنید.
 *داروهایی‌ که‌ به‌ منظور پیشگیری‌ از بروز حملات‌ آسم‌ تجویز می‌شوند را به‌ طور منظم‌ مصرف‌ کنید؛ توجه‌ داشته‌ باشید که‌ حتی‌ اگر احساس‌ می‌کنید مشکلی‌ ندارید، مصرف‌ داروها را قطع‌ نکنید.  *داروهایی‌ که‌ به‌ منظور پیشگیری‌ از بروز حملات‌ آسم‌ تجویز می‌شوند را به‌ طور منظم‌ مصرف‌ کنید؛ توجه‌ داشته‌ باشید که‌ حتی‌ اگر احساس‌ می‌کنید مشکلی‌ ندارید، مصرف‌ داروها را قطع‌ نکنید.
 *از مصرف‌ ((آسپیرین)) خودداری‌ کنید.  *از مصرف‌ ((آسپیرین)) خودداری‌ کنید.
 *به‌ دنبال‌ عوامل‌ آغازکننده‌ حمله‌ آسم‌ بگردید و از آنها دوری‌ کنید.  *به‌ دنبال‌ عوامل‌ آغازکننده‌ حمله‌ آسم‌ بگردید و از آنها دوری‌ کنید.
 *نرمش‌های‌ آسوده‌سازی‌ و شل‌کننده‌ عضلات‌، و نیز حرکات‌ کمک‌کننده‌ به‌ تخلیه‌ ترشحات‌ تنفسی‌ را انجام‌ دهید.  *نرمش‌های‌ آسوده‌سازی‌ و شل‌کننده‌ عضلات‌، و نیز حرکات‌ کمک‌کننده‌ به‌ تخلیه‌ ترشحات‌ تنفسی‌ را انجام‌ دهید.
 !عواقب‌ مورد انتظار  !عواقب‌ مورد انتظار
 *علایم‌ را می‌توان‌ با درمان‌ و پایبندی‌ جدی‌ به‌ اقدامات‌ پیشگیرانه‌ کنترل‌ نمود.  *علایم‌ را می‌توان‌ با درمان‌ و پایبندی‌ جدی‌ به‌ اقدامات‌ پیشگیرانه‌ کنترل‌ نمود.
 *نیمی‌ از کودکان‌ آسمی‌ نهایتاً خوب‌ خواهند شد.  *نیمی‌ از کودکان‌ آسمی‌ نهایتاً خوب‌ خواهند شد.
 *در صورتی‌ که‌ درمان‌ انجام‌ نشود، حملات‌ شدید ممکن‌ است‌ مرگبار باشند.  *در صورتی‌ که‌ درمان‌ انجام‌ نشود، حملات‌ شدید ممکن‌ است‌ مرگبار باشند.
 !عوارض‌ احتمالی‌  !عوارض‌ احتمالی‌
 *نارسایی‌ تنفسی‌  *نارسایی‌ تنفسی‌
 *((پنوموتوراکس)) (وارد شدن‌ هوا به‌ فضای‌ اطراف‌ ریه‌ها)  *((پنوموتوراکس)) (وارد شدن‌ هوا به‌ فضای‌ اطراف‌ ریه‌ها)
 *عفونت‌ ((ریه)) و مشکلات‌ مزمن‌ ریوی‌ در اثر حملات‌ مکرر آسم‌  *عفونت‌ ((ریه)) و مشکلات‌ مزمن‌ ریوی‌ در اثر حملات‌ مکرر آسم‌
 !درمان‌  !درمان‌
   
 !اصول‌ کلی‌  !اصول‌ کلی‌
 *اقدامات‌ تشخیصی‌ ممکن‌ است‌ عبارت‌ باشند از آزمایش‌ ((خون))؛  *اقدامات‌ تشخیصی‌ ممکن‌ است‌ عبارت‌ باشند از آزمایش‌ ((خون))؛
 *بررسی‌های‌ مربوط‌ به‌ کار ((ریه))؛ و بررسی‌های‌ مربوط‌ به‌ آلرژی‌ که‌ معمولاً به‌ کمک‌ آزمون‌های‌ پوستی‌ انجام‌ می‌گیرند.  *بررسی‌های‌ مربوط‌ به‌ کار ((ریه))؛ و بررسی‌های‌ مربوط‌ به‌ آلرژی‌ که‌ معمولاً به‌ کمک‌ آزمون‌های‌ پوستی‌ انجام‌ می‌گیرند.
 *مراقبت‌ اورژانس‌ و بستری‌ کردن‌ در موارد حملات‌ شدید آسم‌  *مراقبت‌ اورژانس‌ و بستری‌ کردن‌ در موارد حملات‌ شدید آسم‌
 *روان‌ درمانی‌ یا مشاوره‌، در صورتی‌ که‌ آسم‌ با ((استرس)) ارتباط‌ داشته‌ باشد.  *روان‌ درمانی‌ یا مشاوره‌، در صورتی‌ که‌ آسم‌ با ((استرس)) ارتباط‌ داشته‌ باشد.
 *حتی‌المقدور مواد آلرژی‌زا و آزاردهنده‌ را از خانه‌ و محل‌ کار حذف‌ کنید. درمان‌ برای‌ حساسیت‌زدایی‌ از بعضی‌ مواد آلرژی‌زای‌ خاص‌  *حتی‌المقدور مواد آلرژی‌زا و آزاردهنده‌ را از خانه‌ و محل‌ کار حذف‌ کنید. درمان‌ برای‌ حساسیت‌زدایی‌ از بعضی‌ مواد آلرژی‌زای‌ خاص‌
 *داروهایی‌ را که‌ به‌ طور منظم‌ استفاده‌ می‌کنید همیشه‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشید.  *داروهایی‌ را که‌ به‌ طور منظم‌ استفاده‌ می‌کنید همیشه‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشید.
 *به‌ هنگام‌ حملات‌ بنشینید.  *به‌ هنگام‌ حملات‌ بنشینید.
 *در زمان‌هایی‌ از سال‌ که‌ مواد آلرژی‌زا در محیط‌ فراوان‌ هستند در منزل‌ بمانید.  *در زمان‌هایی‌ از سال‌ که‌ مواد آلرژی‌زا در محیط‌ فراوان‌ هستند در منزل‌ بمانید.
 !داروها  !داروها
 *((اکسپکتورانت)) برای‌ رقیق‌ کردن‌ خلط‌  *((اکسپکتورانت)) برای‌ رقیق‌ کردن‌ خلط‌
 *گشادکننده‌ ((نایژه)) برای‌ بازکردن‌ مجاری‌ هوایی‌  *گشادکننده‌ ((نایژه)) برای‌ بازکردن‌ مجاری‌ هوایی‌
 *داروی‌ ((کورتیزون))ی‌ داخل‌ رگی‌ (تنها برای‌ موارد اورژانس‌) برای‌ کم‌ کردن‌ واکنش‌ آلرژی‌ بدن‌  *داروی‌ ((کورتیزون))ی‌ داخل‌ رگی‌ (تنها برای‌ موارد اورژانس‌) برای‌ کم‌ کردن‌ واکنش‌ آلرژی‌ بدن‌
 *استنشاق‌ داروی‌ ((کورتیزون))ی‌ با دستگاه‌ ریزقطره‌ ساز. این‌ شکل‌ از مصرف‌ داروهای‌ کورتیزونی‌ عوارض‌ جانبی‌ کمتری‌ نسبت‌ به‌ نوع‌ خوراکی‌ دارد.  *استنشاق‌ داروی‌ ((کورتیزون))ی‌ با دستگاه‌ ریزقطره‌ ساز. این‌ شکل‌ از مصرف‌ داروهای‌ کورتیزونی‌ عوارض‌ جانبی‌ کمتری‌ نسبت‌ به‌ نوع‌ خوراکی‌ دارد.
 *((آنتی هیستامین)) (کرومولین‌ سدیم‌ یا ندوکرومیل‌) به‌ صورت‌ استنشاقی‌ با دستگاه‌ ریزه‌ قطره‌ساز. این‌ نوع‌ دارو جهت‌ پیشگیری‌ به‌ کار می‌رود.  *((آنتی هیستامین)) (کرومولین‌ سدیم‌ یا ندوکرومیل‌) به‌ صورت‌ استنشاقی‌ با دستگاه‌ ریزه‌ قطره‌ساز. این‌ نوع‌ دارو جهت‌ پیشگیری‌ به‌ کار می‌رود.
 !فعالیت  !فعالیت
 *فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری خود را حفظ‌ کنید، اما از فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری های‌ ورزشی‌ ناگهانی‌ خودداری‌ کنید. اگر به‌ دنبال‌ ورزش‌ سنگین‌ حمله‌ آسم‌ رخ‌ دهد، بنشینید و استراحت‌ کنید. مقدار کمی‌ آب‌ گرم‌ بنوشید.  *فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری خود را حفظ‌ کنید، اما از فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری های‌ ورزشی‌ ناگهانی‌ خودداری‌ کنید. اگر به‌ دنبال‌ ورزش‌ سنگین‌ حمله‌ آسم‌ رخ‌ دهد، بنشینید و استراحت‌ کنید. مقدار کمی‌ آب‌ گرم‌ بنوشید.
 *درمان‌ با داروهای‌ گشادکننده‌ نایژه‌ غالباً از آسم‌ ناشی‌ از ورزش‌ پیشگیری‌ به‌ عمل‌ می‌آورد.  *درمان‌ با داروهای‌ گشادکننده‌ نایژه‌ غالباً از آسم‌ ناشی‌ از ورزش‌ پیشگیری‌ به‌ عمل‌ می‌آورد.
 *شاید بهترین‌ ورزش‌ برای‌ بیماران‌ آسمی‌ شنا باشد.  *شاید بهترین‌ ورزش‌ برای‌ بیماران‌ آسمی‌ شنا باشد.
 !رژیم‌ غذایی‌  !رژیم‌ غذایی‌
 *رژیم‌ خاصی‌ توصیه‌ نمی‌شود، اما از خوردن‌ غذاهایی‌ که‌ به‌ آنها حساسیت‌ دارید خودداری‌ کنید.  *رژیم‌ خاصی‌ توصیه‌ نمی‌شود، اما از خوردن‌ غذاهایی‌ که‌ به‌ آنها حساسیت‌ دارید خودداری‌ کنید.
 *روزانه‌ حداقل‌ 3 لیتر آب‌ بنوشید تا ترشحات‌ رقیق‌ باقی‌ بمانند.  *روزانه‌ حداقل‌ 3 لیتر آب‌ بنوشید تا ترشحات‌ رقیق‌ باقی‌ بمانند.
 !درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟  !درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟
 *شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌ علایم‌ آسم‌ را دارید.  *شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌ علایم‌ آسم‌ را دارید.
 *شما دچار حمله‌ آسمی‌ شده‌اید که‌ به‌ درمان‌ جواب‌ نمی‌دهد. این‌ یک‌ اورژانس‌ است‌!  *شما دچار حمله‌ آسمی‌ شده‌اید که‌ به‌ درمان‌ جواب‌ نمی‌دهد. این‌ یک‌ اورژانس‌ است‌!
 *علایم‌ جدید و بدون‌ توجیه‌. داروهای‌ مورد استفاده‌ در درمان‌ ممکن‌ است‌ عوارض‌ جانبی‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشند.  *علایم‌ جدید و بدون‌ توجیه‌. داروهای‌ مورد استفاده‌ در درمان‌ ممکن‌ است‌ عوارض‌ جانبی‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشند.
   
   
 +منبع: www.irteb.com

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 15 اسفند 1383 [05:18 ]   5   پریسا احمدی      جاری 
 شنبه 17 بهمن 1383 [10:39 ]   4   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [10:38 ]   3   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [10:35 ]   2   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [10:19 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..