منو
 کاربر Online
652 کاربر online
تاریخچه ی: آزوریت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-71Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Azurite.jpg} +{picture=Azurite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-آزوریت - اگرگات بلوری (تا 4 میلیمتر) +آزوریت - اگرگات بلوری
( تا (4 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::آزوریت (Azurite)::__ ||__::آزوریت (Azurite)::__
-::Cu3(OH CO3)2::
::مونوکلینیک::|__::سیستم ((تبلور))::__
::کربنات::|__::رده بندی::__
::ناقص::|__::رخ::__
+::((مس|Cu))3(OH ((کبالت|CO))3)2::
::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((کربنات))::|__::رده بندی::__
::ناقص::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
-:: ::|__::شکستگی::__
::شفاف - کدراپاک:|__::((شفافیت))::__
::شکننده::|__::نوع سختی::__
+|__::((شکستگی))::__
::((شفاف)) - کدراپاک::|__::((شفافیت))::__
::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 ::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__  ::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-
::بلور- اگرگات دانه ای - خاکی- درخشان::|__::اشکال ظاهری::__
::خیلی فراوان ; ((آلمان)) غربی ،(( فرانسه ))، URSS ،(( شیلی ))، ((استرالیا)) و ((امریکا))::|__::ژیزمان::__
::حل شونده در ((اسید))ها و آمونیاک::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::CuO=69.24% CO2=35.53% H2O=5.23%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
+::((بلور))- ((اگرگات)) دانه ای - خاکی- درخشان::|__::اشکال ظاهری::__
:: ((آلمان)) غربی ،(( فرانسه ))، URSS خیلی فراوان ،(( شیلی ))، ((استرالیا)) و ((امریکا))::|__::((ژیزمان))::__
::حل شونده در ((اسید))ها و ((آمونیاک))::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((CuO))=69.24% ((CO2))=35.53% ((H2O))=5.23%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
 :: آبی لاجوردی ::|__::رنگ ((کانی))::__ :: آبی لاجوردی ::|__::رنگ ((کانی))::__
-::آبی روشن::|__::رنگ اثر خط ::__ +::آبی روشن::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 :: ::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__ :: ::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-::لیناریت - ویویانیت - لازوریت::|__::تشابه کانی شناسی::__
::- کالکوزین کوپریت مالاکیت لیمونیت::|__::پاراژنز::__
::ثانوی::|__::منشا تشکیل::__
::تابولار - منشورهای کوتاه و پهن::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::کاربرد::__
::((نامیبی))::|__::محل پیدایش::__
+::((لیناریت ))- ((ویویانیت)) -(( لازوریت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: ((کالکوزین)) - ((کوپریت)) - ((مالاکیت)) - ((لیمونیت))::|__::((پاراژنز))::__
::((ثانوی))::|__::منشا تشکیل::__
::((تابولار)) - ((منشور))های کوتاه و پهن::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::کاربرد::__
::((نامیبی))::|__::محل پیدایش::__
 :: ::|__::سایر مشخصات::__ :: ::|__::سایر مشخصات::__
-::.از کلمه فارسی لاجورد=lazaward که معرف رنگ آبی است،گرفته شده است::|__::وجه تسمیه::__|| +::که معرف=lazaward از کلمه فارسی لاجوردr>. رنگ آبی است،گرفته شده است::|__::وجه تسمیه::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::چگالی::__ ||__::سختی::__|__::چگالی::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 3.5|4|3.7|3.9|| 3.5|4|3.7|3.9||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 21 تیر 1384 [08:35 ]   12   فاطمه عیوضی      جاری 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [06:13 ]   11   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [06:07 ]   10   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [06:26 ]   9   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [08:05 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 اردیبهشت 1384 [06:05 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 اردیبهشت 1384 [05:57 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [06:29 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [06:11 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [06:06 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [04:45 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [04:44 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..