منو
 صفحه های تصادفی
سنخیت شناسی تاریخی جنگ
مدلی برای واپاشی هسته های پرتو زا
ستایش پیامبر اکرم از حضرت خدیجه
واژه‌نامه زمین شناسی
همراهی صدا با تصویر برای بیان اندیشه در تلویزیون
هلیوم
سرگذشت ریاضیات 1
حالت ماده
تاریخ پیدایش فوتبال در آمریکا
شان نزول
 کاربر Online
379 کاربر online
تاریخچه ی: آزمایش دو آینه فرنل

نگارش: 3
مقدمه:

فرنل در اوایل قرن نوزدهم آزمایشهایی را انجام داد که خاصیت موجی بودن نور را اثبات می کردند. این آزمایشها شامل آزمایش دو آینه فرنل و آزمایش دو منشور فرنل بودند که در آنها مانند آزمایش دو شکاف یانگ ، پدیده تداخل به صورت طرحهای تداخلی روی پرده ظاهر می شد.

فرنل با علم به اینکه برای انجام تداخل باید نور از منابع همدوس گسیل شود، یک منبع را به دو منبع مجازی تقسیم کرد.

تئوری آزمایش دو آینه فرنل:


  • روش کار فرنل در آرایش دو آینه ، به این صورت بود که دو آینه تخت M2 و M1 را تحت شیب کوچک α به هم چسباند و آن را مقابل منبع نوری S قرار داد. وقتی نور به آینهM1 می تابد، از روی آن بازتاب می کند، ناظری که از بالا به این آینه نگاه می کند، چنین تصور می کند که نور از منبع S1 در پشت آینه می آید. این پرتوهای بازتابی منطقه ای را در روی پرده روشن می کنند.

  • همزمان با آینه M1 ، آینهM2 نیز باریکه های فرودی به خود را بازتاب می دهد و ناظری هم که به آینه M2 نگاه می کند، گمان می کند که نور بازتابی از منبع S2 در پشت آینه به او می رسد. پرتوهای بازتابی از این آینه هم منطقه دیگری را روی پرده روشن می کنند.

  • می دانیم که منابع S1 و S2 منابعی مجازی هستند، ولی هر دو، تصویر همزمان تک منبع S می باشند. پس جبهه های حاصل از آنها، چون از یک چشمه ناشی شده اند، همدوس اند. بنابراین ، در محدوده ای از پرده که پرتوهای بازتابی از دو آینه ، همپوشانی می کنند، امکان تداخل وجود خواهد داشت. یعنی در آن محدوده نوارهای روشن و تاریک خواهیم داشت.

روش آزمایش:


با قرار دادن عدسی مقعری در مقابل لیزر ، نور آن را بر روی فصل مشترک دو آینه می اندازیم تا نوارهای تداخلی روی پرده تشکیل شود. فاصله k نوار روشن را از نوار مرکزی اندازه می گیریم(x). با اندازه گیری فاصله دو آینه تا منبع (R) ، فاصله دو آینه تا پرده (B) و با معلوم بودن زاویه بین دو آینه (α) ، طول موج نور را با استفاده از رابطه
(λ=2Rαx/k(R+B بدست می آوریم.

نوارهای تداخلی:


  • اگر اختلاف فاز امواج حاصل از دو منبع مجازی ، در نقطه ای صفر یا مضرب زوجی از π باشد، تداخل حاصل سازنده خواهد بود و در آن نقطه نوار روشنی ایجاد می شود.

  • اگر اختلاف فاز امواج رسیده به نقطه ای مضرب فردی از π باشد، تداخل ویرانگر ایجاد شده و در آن محل نوار تاریک ایجاد می شود.


فاصله نوارها:


  • فاصله دو نوار تاریک یا روشن از هم (i)، از رابطه i=λ(R+B)/2Rα بدست می آید که در آن R فاصله منبع از دو آینه ، B فاصله پرده از دو آینه ، λ طول موج نور و α زاویه بین دو آینه می باشد. از رابطه فوق معلوم می شود که هر قدر زاویه بین دو آینه بزرگ انتخاب شود، فاصله نوارها کم می شود.

  • نقاط S2 و S1 و S روی دایره ای قرار دارند که محل اتصال دو آینه مرکز آن است و فاصله منابع ازمحل اتصال دو آینه (R) شعاع آن می باشد.

  • این آزمایش برای تعیین طول موج نور منبع بکار می رود و مانند آزمایشهای مشابه باید از منبع تکرنگ استفاده شود، چون در غیر این صورت، نوارهای روشن و تاریک رنگهای مختلف روی هم می افتد و طرح تداخلی ازبین می رود.


مباحث مرتبط با عنوان:

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 04 دی 1384 [08:46 ]   5   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 11 تیر 1384 [18:01 ]   4   فاطمه رحمانی      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [18:00 ]   3   فاطمه رحمانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [08:36 ]   2   admin      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 مهر 1383 [12:45 ]   1   10.1.1.9      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..