منو
 کاربر Online
354 کاربر online
Lines: 1-20Lines: 1-28
 !هدف آزمایش !هدف آزمایش
 تهیه رزین (چسب) اوره - فرمالدئید  تهیه رزین (چسب) اوره - فرمالدئید
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/0/03/5.jpg}
 +
 !تئوری آزمایش  !تئوری آزمایش
 بسیاری از ((فرایند پلیمریزایون|واکنش‌های پلیمریزاسیون)) ، کاربردهای بسیار مهم و اساسی در صنعت دارند. یکی از پلیمرهای با کاربرد صنعتی ، __چسب__ و بطور کلی انواع چسب‌هاست. فنوپلاست‌ها و آمینوپلاست‌ها که جزء پلاستیک‌ها بشمار می‌روند، می‌توانند بعنوان چسب بخاری بکار روند. رزین فنل - فرمالدئید (فنوپلاست) که از واکنش فنل با فرمالدئید در محیط اسیدی یا بازی و با ماکزیمم PH مساوی با 8,5 در صنعت تهیه می‌شود، می‌تواند بعنوان چسب بکار رود.

باید توجه داشت که برای استفاده از چسب بخاری ، انتهای مولکول باید گروه __OH-__ داشته باشد. هرچه گروههای __OH-__ آزاد (مربوط به گروه متیلول __CH2OH-__ ) بیشتر باشند، قدرت چسبندگی چسب افزایش می‌یابد. اما این چسب ، یعنی چسب فنل- فرمالدئید در بازار یافت نمی‌شود و کاربرد صنعتی زیادی ندارد. علت آن ، بوی بد ((فنل)) است.

اما رزین اوره- فرمالدئید که از واکنش فرمالدئید با اوره در محیط اسیدی یا بازی بدست می‌آید، بعنوان __چسب بخاری__ کاربرد صنعتی بسیار وسیعی دارد. در تهیه این چسب نیز هرچه گروههای __OH-__ آزاد بیشتر باشد، چسب قدرت بیشتری خواهد داشت.
 بسیاری از ((فرایند پلیمریزایون|واکنش‌های پلیمریزاسیون)) ، کاربردهای بسیار مهم و اساسی در صنعت دارند. یکی از پلیمرهای با کاربرد صنعتی ، __چسب__ و بطور کلی انواع چسب‌هاست. فنوپلاست‌ها و آمینوپلاست‌ها که جزء پلاستیک‌ها بشمار می‌روند، می‌توانند بعنوان چسب بخاری بکار روند. رزین فنل - فرمالدئید (فنوپلاست) که از واکنش فنل با فرمالدئید در محیط اسیدی یا بازی و با ماکزیمم PH مساوی با 8,5 در صنعت تهیه می‌شود، می‌تواند بعنوان چسب بکار رود.

باید توجه داشت که برای استفاده از چسب بخاری ، انتهای مولکول باید گروه __OH-__ داشته باشد. هرچه گروههای __OH-__ آزاد (مربوط به گروه متیلول __CH2OH-__ ) بیشتر باشند، قدرت چسبندگی چسب افزایش می‌یابد. اما این چسب ، یعنی چسب فنل- فرمالدئید در بازار یافت نمی‌شود و کاربرد صنعتی زیادی ندارد. علت آن ، بوی بد ((فنل)) است.

اما رزین اوره- فرمالدئید که از واکنش فرمالدئید با اوره در محیط اسیدی یا بازی بدست می‌آید، بعنوان __چسب بخاری__ کاربرد صنعتی بسیار وسیعی دارد. در تهیه این چسب نیز هرچه گروههای __OH-__ آزاد بیشتر باشد، چسب قدرت بیشتری خواهد داشت.
 !وسایل مورد نیاز !وسایل مورد نیاز
 *~~brown:بالن 3 دهانه حاوی مبرد~~ *~~brown:بالن 3 دهانه حاوی مبرد~~
 *~~brown:کپسول چینی~~  *~~brown:کپسول چینی~~
 *~~brown:اوره~~  *~~brown:اوره~~
 *~~brown:فرمالین~~ *~~brown:فرمالین~~
 *~~brown:محلول هیدروکسید سدیم10%~~ *~~brown:محلول هیدروکسید سدیم10%~~
 *~~brown:اسید استیک یخی~~ *~~brown:اسید استیک یخی~~
 !روش آزمایش !روش آزمایش
 داخل بالن 3 دهانه ، __22,5__ گرم فرمالین (معادل __0,3__ مول فرمالدئید) می‌ریزند، بر روی آن ، __9,0__ گرم (__0,15__ مول) اوره اضافه می‌کنند و بمنظور تنظیم PH مخلوط در __7,5 - __8 ، به مقدار کافی هیدروکسیدسدیم 10% می‌افزایند. دو دهانه بالن را با چوب‌پنبه مسدود می‌کنند و مخلوط را ، 2 ساعت در حمام آبی در دمای 80 درجه سانتی‌گراد قرار می‌دهند. سپس ((دما)) را تا 60 درجه سانتی‌گراد پایین می‌آورند. چوب پنبه‌ها را در آورده و به جای یکی از دهانه‌های بالن ، لوله‌ای مویین و دیگری را به سیستم خلا متصل می کنند.

در فشار 120-100 میلی‌متر جیوه و دمای 70-60 درجه سانتی‌گراد ، ((آب)) موجود در سیستم را از محیط عمل دور می‌کنند. مخلوط بدست آمده را به کپسول چینی ریخته و بر روی آن __0,3__ گرم اسید استیک یخی اضافه نموده و 2 ساعت در دمای 45-40 درجه سانتی‌گراد ، 2 ساعت در دمای 55 - 50 درجه سانتی‌گراد و 2 ساعت در دمای 100 درجه سانتی‌گراد گرم می‌کنند تا چسب بدست آمده تبدیل به رزین گردد.
 داخل بالن 3 دهانه ، __22,5__ گرم فرمالین (معادل __0,3__ مول فرمالدئید) می‌ریزند، بر روی آن ، __9,0__ گرم (__0,15__ مول) اوره اضافه می‌کنند و بمنظور تنظیم PH مخلوط در __7,5 - __8 ، به مقدار کافی هیدروکسیدسدیم 10% می‌افزایند. دو دهانه بالن را با چوب‌پنبه مسدود می‌کنند و مخلوط را ، 2 ساعت در حمام آبی در دمای 80 درجه سانتی‌گراد قرار می‌دهند. سپس ((دما)) را تا 60 درجه سانتی‌گراد پایین می‌آورند. چوب پنبه‌ها را در آورده و به جای یکی از دهانه‌های بالن ، لوله‌ای مویین و دیگری را به سیستم خلا متصل می کنند.

در فشار 120-100 میلی‌متر جیوه و دمای 70-60 درجه سانتی‌گراد ، ((آب)) موجود در سیستم را از محیط عمل دور می‌کنند. مخلوط بدست آمده را به کپسول چینی ریخته و بر روی آن __0,3__ گرم اسید استیک یخی اضافه نموده و 2 ساعت در دمای 45-40 درجه سانتی‌گراد ، 2 ساعت در دمای 55 - 50 درجه سانتی‌گراد و 2 ساعت در دمای 100 درجه سانتی‌گراد گرم می‌کنند تا چسب بدست آمده تبدیل به رزین گردد.
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/6/6e/msm2.jpg}
 +
 !نتیجه آزمایش !نتیجه آزمایش
 مشخص است که چسب اوره - فرمالدئید که تهیه کرده‌اید، کاربرد صنعتی بسیار گسترده‌ای بعنوان __چسب بخاری__ دارد. همچنین این چسب در صنعت __نئوپان سازی__ بعنوان پایه اصلی صنعت (برای بهم چسباندن ذرات و تکه های چوب و ضایعات چوبی) بشمار می‌رود. رزین اوره- فرمالدئید نیز در کارهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی کاربرد دارد.

این واکنش پلیمریزاسیون ، یک واکنش چند تراکمی یا پلی کنداسیون است که از واکنش‌های رایج در صنعت و محصول ، یک ((پلاستیک)) است و پلیمر حاصل یک پلیمر یک بعدی است.
 مشخص است که چسب اوره - فرمالدئید که تهیه کرده‌اید، کاربرد صنعتی بسیار گسترده‌ای بعنوان __چسب بخاری__ دارد. همچنین این چسب در صنعت __نئوپان سازی__ بعنوان پایه اصلی صنعت (برای بهم چسباندن ذرات و تکه های چوب و ضایعات چوبی) بشمار می‌رود. رزین اوره- فرمالدئید نیز در کارهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی کاربرد دارد.

این واکنش پلیمریزاسیون ، یک واکنش چند تراکمی یا پلی کنداسیون است که از واکنش‌های رایج در صنعت و محصول ، یک ((پلاستیک)) است و پلیمر حاصل یک پلیمر یک بعدی است.
 !سوالات !سوالات
 #قابلیت انحلال چسب و رزین را در حلال‌های مختلف بررسی کنید.  #قابلیت انحلال چسب و رزین را در حلال‌های مختلف بررسی کنید.
 #در مورد پلاستیک‌ها چه می‌دانید؟ #در مورد پلاستیک‌ها چه می‌دانید؟
 #در مورد واکنش‌های تراکمی چه می‌دانید؟ #در مورد واکنش‌های تراکمی چه می‌دانید؟

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 16 آبان 1384 [08:59 ]   3   فیروزه نجفی      جاری 
 یکشنبه 15 آبان 1384 [09:55 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آبان 1384 [10:33 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..