منو
 کاربر Online
497 کاربر online
تاریخچه ی: آزتکها

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-134Lines: 1-134
 V{maketoc} V{maketoc}
 !آزتکها !آزتکها
 یک قبیله بیابانگرد به نام آزتک در محلی که امروزه به نام ((مکزیک)) می شناسیم، در طول قرن سیزدهم، سکنی گزید. جنگجویان آزتک، قبایل زیادی را در همسایگی خود شکست دادند. در طول 1200 سال، آنها کنترل امپراتوری بزرگی را در دست داشتند. آنها شهرهای بزرگی ساختند و مجسمه های زیبایی درست کردند. امپراتوری آزتک در 1521 م، هنگامی که ((مهاجمین اسپانیایی)) به مکزیک رسیدند، سقوط کرد.  یک قبیله بیابانگرد به نام آزتک در محلی که امروزه به نام ((مکزیک)) می شناسیم، در طول قرن سیزدهم، سکنی گزید. جنگجویان آزتک، قبایل زیادی را در همسایگی خود شکست دادند. در طول 1200 سال، آنها کنترل امپراتوری بزرگی را در دست داشتند. آنها شهرهای بزرگی ساختند و مجسمه های زیبایی درست کردند. امپراتوری آزتک در 1521 م، هنگامی که ((مهاجمین اسپانیایی)) به مکزیک رسیدند، سقوط کرد.
 __((تمدن آزتک ها|توصیفی دیگر از آزتک ها))__ __((تمدن آزتک ها|توصیفی دیگر از آزتک ها))__
 زیر نویس عکس زیر نویس عکس
  نقاب خدایان   نقاب خدایان
 این نقاب، چهره کتسال کوآتل، خدای طبیعت آزتکها، را مجسم می سازد.  این نقاب، چهره کتسال کوآتل، خدای طبیعت آزتکها، را مجسم می سازد.
 زیرنویس عکس زیرنویس عکس
 گسترش قلمرو از دهه 1500 م امپراتوری آزتک بین خلیج مکزیک و اقیانوس آرام گسترش پیدا کرده بود.  گسترش قلمرو از دهه 1500 م امپراتوری آزتک بین خلیج مکزیک و اقیانوس آرام گسترش پیدا کرده بود.
 !کودکس کتاب آزتکها !کودکس کتاب آزتکها
-آزتکها برای ثبت وقایع خود از نوعی ((خط تصویری)) استفاده می کردند. آنها اطلاعاتشان را در کتابی به نام ((کئودکس)) ثبت می کردند. کودکس از کاغذ، پارچه یا پوست حیوانات درست می شد. برای نوشتن این کتابها از قلم موهای نازک که به شکل بادبزن در هم پیچیده می شد، استفاده می کردند. امروزه تعداد کمی از کتب آزتکها باقی مانده است، چرا که فاتحان اسپانیایی در قرن شانزدهم تقریبا همه آنها زا نابود کردند. +آزتکها برای ثبت وقایع خود از نوعی ((روش نگارش آزتک|خط تصویری)) استفاده می کردند. آنها اطلاعاتشان را در کتابی به نام ((کئودکس)) ثبت می کردند. کودکس از کاغذ، پارچه یا پوست حیوانات درست می شد. برای نوشتن این کتابها از قلم موهای نازک که به شکل بادبزن در هم پیچیده می شد، استفاده می کردند. امروزه تعداد کمی از کتب آزتکها باقی مانده است، چرا که فاتحان اسپانیایی در قرن شانزدهم تقریبا همه آنها زا نابود کردند.
 زیرنویس عکس زیرنویس عکس
 تصویر اسرار آمیز تصویر اسرار آمیز
 صدها علائم نوشتاری رنگی مثل این تصویر درکودکس کاسپی به چشم می خورد.  صدها علائم نوشتاری رنگی مثل این تصویر درکودکس کاسپی به چشم می خورد.
 !اعتقادات آزتکها  !اعتقادات آزتکها
 آزتکها تصور می کردند که خورشید هر شب می میرد و فردا برای طلوع دوباره، احتیاج به خون انسانی دارد. کاهنان آزتک بوسیله بیرون آوردن قلب قربانی در یک مراسم مذهبی، او را در راه خورشید قربانی می کردند. بیشتر قربانیان از میان اعضاء قبایل همسایه، که قبلا توسط آزتکها در جنگ اسیر شده بودند، انتخاب می شدند.  آزتکها تصور می کردند که خورشید هر شب می میرد و فردا برای طلوع دوباره، احتیاج به خون انسانی دارد. کاهنان آزتک بوسیله بیرون آوردن قلب قربانی در یک مراسم مذهبی، او را در راه خورشید قربانی می کردند. بیشتر قربانیان از میان اعضاء قبایل همسایه، که قبلا توسط آزتکها در جنگ اسیر شده بودند، انتخاب می شدند.
 زیر نویس عکس زیر نویس عکس
 مراسم قربانی (مذهبی)  مراسم قربانی (مذهبی)
 کاهنان، قربانی (مرد و زن) را روی یک سنگ می خواباندند و سینه اش را می شکافتند. کاهنان، قربانی (مرد و زن) را روی یک سنگ می خواباندند و سینه اش را می شکافتند.
 __1200م__ __1200م__
 آزتکها، مردمی شکارچی و کشاورز، به سمت جنوب تا مکزیک سفر کردند. بر اساس روایات، خدای آنها «((هوتیزیلو پوچتلی))» به آنها گفته بود سفر کنند. آزتکها، مردمی شکارچی و کشاورز، به سمت جنوب تا مکزیک سفر کردند. بر اساس روایات، خدای آنها «((هوتیزیلو پوچتلی))» به آنها گفته بود سفر کنند.
 __1325__ __1325__
 شهر ((تنوچ تیلان)) به عنوان قرارگاه خانه های آنها روی ((جزایر باتلاقی)) انتخاب می شود. این ناحیه در وسط دریاچه ((تکسکوکو)) قرار دارد. شهر ((تنوچ تیلان)) به عنوان قرارگاه خانه های آنها روی ((جزایر باتلاقی)) انتخاب می شود. این ناحیه در وسط دریاچه ((تکسکوکو)) قرار دارد.
 __91 ـ 1372__ __91 ـ 1372__
 آزتکها تحت فرماندهی اولین حاکم خود، ((آکاماپیچتلی))، به یک کشور قدرتمند نظامی تبدیل شدند. آزتکها تحت فرماندهی اولین حاکم خود، ((آکاماپیچتلی))، به یک کشور قدرتمند نظامی تبدیل شدند.
 __40 ـ 1428__ __40 ـ 1428__
 آزتکها امپراتوری خود را در شهرهای تکسکوکو و ((تلاکوپان)) ، تشکیل دادند. آزتکها امپراتوری خود را در شهرهای تکسکوکو و ((تلاکوپان)) ، تشکیل دادند.
 __69 ـ 1440 __ __69 ـ 1440 __
 تنوچ تیتلان دچار سیل می شود و محصول بدی هم به دست می آورد. مونته زومای اول، حاکم وقت، مردم ساکن در نواحی ثروتمند و زمینهای کشاورزی قابل اطمینان را تحت سلطه خود در می آورد تا با مالیاتی که از آنها دریافت می کند، آزتکها را تغذیه کند. تنوچ تیتلان دچار سیل می شود و محصول بدی هم به دست می آورد. مونته زومای اول، حاکم وقت، مردم ساکن در نواحی ثروتمند و زمینهای کشاورزی قابل اطمینان را تحت سلطه خود در می آورد تا با مالیاتی که از آنها دریافت می کند، آزتکها را تغذیه کند.
 __1472__ __1472__
 بعد از آنکه آزتک ها در یک هجوم ، حاکم شهر ((تلاتلولکو )) که کاملا آباد بود ، می کشند ، آن شهر را مرکز اصلی خرید و فروش خود قرار می دهند. بعد از آنکه آزتک ها در یک هجوم ، حاکم شهر ((تلاتلولکو )) که کاملا آباد بود ، می کشند ، آن شهر را مرکز اصلی خرید و فروش خود قرار می دهند.
 آزتک ها حاکم را از روی معبد هرمی شکل پرتاب می کنند و او را می کشند . آزتک ها حاکم را از روی معبد هرمی شکل پرتاب می کنند و او را می کشند .
 __1481__ __1481__
 آزتکها یک معبد جدید برای ستایش هویتریلو پوچتلی، در مرکز تنوچ تیتلان ساختند. آنها با قربانی کردن 20000 اسیر ((هواکستک))، این معبد را به خدایشان تقدیم کردند. آزتکها یک معبد جدید برای ستایش هویتریلو پوچتلی، در مرکز تنوچ تیتلان ساختند. آنها با قربانی کردن 20000 اسیر ((هواکستک))، این معبد را به خدایشان تقدیم کردند.
 __1502__ __1502__
 مونته زومای دوم حاکم می شود. در این زمان، آزتکها از 271 شهر باج و خراج (مالیات) جمع می کردند. مونته زومای دوم از ابتدای فرمانروایی خود با بد اقبالی روبرو گردید. مونته زومای دوم حاکم می شود. در این زمان، آزتکها از 271 شهر باج و خراج (مالیات) جمع می کردند. مونته زومای دوم از ابتدای فرمانروایی خود با بد اقبالی روبرو گردید.
 __1507__ __1507__
 هنگامی که آزتکها مراسم روشن کردن آتش جدید را با موفقیت برگزار کردند، خبر سفر چهارم کاشف اروپایی ((کریستف کلمب)) به شهر تنوچ تیتلان می رسد. هنگامی که آزتکها مراسم روشن کردن آتش جدید را با موفقیت برگزار کردند، خبر سفر چهارم کاشف اروپایی ((کریستف کلمب)) به شهر تنوچ تیتلان می رسد.
 __1519__ __1519__
 فاتحان اسپانیایی، ((کورتز|هرنان کورتس)) و مردانش، به عنوان میهمانان مورد احترام مونته زومای دوم وارد شهر تنوچ تیتلان می شوند. هنگامی که آزتکها از انگیزه واقعی کورتس باخبر می شوند، او برای حفظ خود و مردانش، مونته زومای دوم را به گروگان می گیرد. فاتحان اسپانیایی، ((کورتز|هرنان کورتس)) و مردانش، به عنوان میهمانان مورد احترام مونته زومای دوم وارد شهر تنوچ تیتلان می شوند. هنگامی که آزتکها از انگیزه واقعی کورتس باخبر می شوند، او برای حفظ خود و مردانش، مونته زومای دوم را به گروگان می گیرد.
 __1520__ __1520__
 مونته زومای دوم در حالی که سعی داشت مردمش را آرام کند، از روی سقف محلی که درآن زندانی بود توسط مردمش سنگسار و کشته شد. آزتکها ((کوتیلا هواک)) را به عنوان رئیس جدید انتخاب می کنند، اما او نیز زمانی که اسپانیایی ها می خواستند از شهر فرار کنند، کشته شد.  مونته زومای دوم در حالی که سعی داشت مردمش را آرام کند، از روی سقف محلی که درآن زندانی بود توسط مردمش سنگسار و کشته شد. آزتکها ((کوتیلا هواک)) را به عنوان رئیس جدید انتخاب می کنند، اما او نیز زمانی که اسپانیایی ها می خواستند از شهر فرار کنند، کشته شد.
 __1521__  __1521__
 ((کواتموک))، آخرین فرمانروای آزتک، از شهر تنوچ تیتلان در مقابل اسپانیایی ها دفاع کرد. هنگامی که آنها نهایتا شهر را فتح کردند، کواتموک را اسیر، زندانی و شکنجه می کنند.در تاریخ 26 فوریه سال 1522 م کواتموک به دار آویخته می شود. ((کواتموک))، آخرین فرمانروای آزتک، از شهر تنوچ تیتلان در مقابل اسپانیایی ها دفاع کرد. هنگامی که آنها نهایتا شهر را فتح کردند، کواتموک را اسیر، زندانی و شکنجه می کنند.در تاریخ 26 فوریه سال 1522 م کواتموک به دار آویخته می شود.
 __1535__ __1535__
 امپراتوری آزتک به صورت مستعمره اسپانیا در می آید. شهر ((مکزیکوسیتی)) بر روی خرابه های شهر تنوچ تیتلان، بنا می شود. مقر فرمانروایی در محل قرار گرفتن قصر مونته زوما ساخته می شود و کلیسای بزرگ (مرکزی) روی خرابه های معبدهای هویتزیلو پوچتلی و تلالوک، بنا می گردد. امپراتوری آزتک به صورت مستعمره اسپانیا در می آید. شهر ((مکزیکوسیتی)) بر روی خرابه های شهر تنوچ تیتلان، بنا می شود. مقر فرمانروایی در محل قرار گرفتن قصر مونته زوما ساخته می شود و کلیسای بزرگ (مرکزی) روی خرابه های معبدهای هویتزیلو پوچتلی و تلالوک، بنا می گردد.
 تنوچ تیتلان پایتخت امپراتوری آزتک بود. این شهر در زمان اوج خود ناحیه ای به وسعت 25 کیلومتر مربع (5/9 مایل مربع) را می پوشاند و جمعیت آن در حدود 350000 نفر بود. شهروندان اغلب کشاورز، ماهیگیر، تاجر، پیشه ور، کشیش، جنگجو و مسئولین اجرایی دولتی بودند. تنوچ تیتلان پایتخت امپراتوری آزتک بود. این شهر در زمان اوج خود ناحیه ای به وسعت 25 کیلومتر مربع (5/9 مایل مربع) را می پوشاند و جمعیت آن در حدود 350000 نفر بود. شهروندان اغلب کشاورز، ماهیگیر، تاجر، پیشه ور، کشیش، جنگجو و مسئولین اجرایی دولتی بودند.
 __حاکمان__ __حاکمان__
 حاکم آزتک را، تلاتوانی (سخنگوی بزرگ) می خواندند. یک تلاتوانی (رهبر) به خاطر عقل، شجاعت و عضویت در خانواده اشراف برای رهبری انتخاب می شد. او برای مردم ، چیزی مابین خدا و شاه بود و در مراسم مذهبی نقش بسیار مهمی ایفا می کرد. حاکم آزتک را، تلاتوانی (سخنگوی بزرگ) می خواندند. یک تلاتوانی (رهبر) به خاطر عقل، شجاعت و عضویت در خانواده اشراف برای رهبری انتخاب می شد. او برای مردم ، چیزی مابین خدا و شاه بود و در مراسم مذهبی نقش بسیار مهمی ایفا می کرد.
 !ادیان !ادیان
 در مرکز شهر تنوچ تیتلان، معبد بزرگ قرار دارد. در بالای این هرم بسیار شگفت انگیز، دو معبد دو قلو برای هویتزیلو پوچتلی، خدای خورشید، و تلالوک، خدای باران، ساخته شد. هزاران کاهن در معبد آزتکها خدمت می کردند. آنها در مدرسه مخصوصی به نام ((کالمکاک)) آموزش می دیدند. به کاهنان نوشتن، ستاره شناسی و چگونگی اجرای مراسم قربانی کردن، آموزش داده می شد. در مرکز شهر تنوچ تیتلان، معبد بزرگ قرار دارد. در بالای این هرم بسیار شگفت انگیز، دو معبد دو قلو برای هویتزیلو پوچتلی، خدای خورشید، و تلالوک، خدای باران، ساخته شد. هزاران کاهن در معبد آزتکها خدمت می کردند. آنها در مدرسه مخصوصی به نام ((کالمکاک)) آموزش می دیدند. به کاهنان نوشتن، ستاره شناسی و چگونگی اجرای مراسم قربانی کردن، آموزش داده می شد.
 !تحصیلات !تحصیلات
 فرزندان آزتک برای سرباز شدن در مدرسه ای به نام ((تله پاچوکالی)) آماده می شدند. همه پسرها در بین سنین 17 تا 22 سالگی در ارتش خدمت می کردند. دختران آزتک نیز به مدرسه می رفتند. اما آنها به جای فنون جنگی در رشته هنر و خانه داری تحصیل می کردند. نظم موجود در همه مدارس آزتک بسیار سنگین و خشک بود. دانش آموزان تنبل و بی توجه را گاهی بوسیله چوب کاکتوس تنبیه می کردند. فرزندان آزتک برای سرباز شدن در مدرسه ای به نام ((تله پاچوکالی)) آماده می شدند. همه پسرها در بین سنین 17 تا 22 سالگی در ارتش خدمت می کردند. دختران آزتک نیز به مدرسه می رفتند. اما آنها به جای فنون جنگی در رشته هنر و خانه داری تحصیل می کردند. نظم موجود در همه مدارس آزتک بسیار سنگین و خشک بود. دانش آموزان تنبل و بی توجه را گاهی بوسیله چوب کاکتوس تنبیه می کردند.
 !کشاورزی  !کشاورزی
 شهر تنوچ تیتلان توسط هزاران باغ غوطه ور به نام ((چینامپاس)) محاصره شده بود. زنبیلهای بزرگ ساخته شده از نی، از خاک پر می شدند و در آبهای کم عمق تکسکوکو قلاب می شد تا سبزی تازه، میوه و گل تازه برای شهر فراهم گردد. (گلها کمک می کردند تا بوی بد خون انسانهایی که مرتبا قربانی می شدند از بین برود.) فاضلاب توالتهای عمومی و خانه های ساخته شده روی قایقها، باغهای چینامپاس را حاصلخیز می کرد.  شهر تنوچ تیتلان توسط هزاران باغ غوطه ور به نام ((چینامپاس)) محاصره شده بود. زنبیلهای بزرگ ساخته شده از نی، از خاک پر می شدند و در آبهای کم عمق تکسکوکو قلاب می شد تا سبزی تازه، میوه و گل تازه برای شهر فراهم گردد. (گلها کمک می کردند تا بوی بد خون انسانهایی که مرتبا قربانی می شدند از بین برود.) فاضلاب توالتهای عمومی و خانه های ساخته شده روی قایقها، باغهای چینامپاس را حاصلخیز می کرد.
 !مراسم روشن کردن آتش جدید !مراسم روشن کردن آتش جدید
 یکی از جشنهای بسیار مهم آزتکها، مراسم روشن کردن آتش جدید بود. تقویم آزتکها بر اساس یک دوره 52 ساله طراحی شده است. آنها معتقد بودند که هر 52 سال یک بار ، دنیا به پایان می رسد، مگر آنکه آنها مراسم روشن کردن آتش جدید را برگزار کنند. همه خانواده ها با خاموش کردن آتش خانه ها و شکستن وسایل آن در جشن شرکت می کردند. بعد در حالی که مردم از پشت بامهایشان نگاه می کنند، کشیشها از شهر بیرون رفته و از تپه های دور از شهر بالا می روند. هنگامی که یک ستاره مقدس به نقطه خاصی می رسد، کشیش بزرگ یک آتش جدید روشن می کند و قلب انسانی که تازه قربانی شده توسط کشیش از سینه اش بیرون می آید. کشیش به معبد باز می گردد و مشعل های روشن شده توسط آن آتش تنوچ تیتلان دوباره آتش های خود را روشن می کنند. آزتکها ادامه حیات دنیا را با جشن گرفتن و پوشیدن لباسهای نو، خوش آمد می گویند. یکی از جشنهای بسیار مهم آزتکها، مراسم روشن کردن آتش جدید بود. تقویم آزتکها بر اساس یک دوره 52 ساله طراحی شده است. آنها معتقد بودند که هر 52 سال یک بار ، دنیا به پایان می رسد، مگر آنکه آنها مراسم روشن کردن آتش جدید را برگزار کنند. همه خانواده ها با خاموش کردن آتش خانه ها و شکستن وسایل آن در جشن شرکت می کردند. بعد در حالی که مردم از پشت بامهایشان نگاه می کنند، کشیشها از شهر بیرون رفته و از تپه های دور از شهر بالا می روند. هنگامی که یک ستاره مقدس به نقطه خاصی می رسد، کشیش بزرگ یک آتش جدید روشن می کند و قلب انسانی که تازه قربانی شده توسط کشیش از سینه اش بیرون می آید. کشیش به معبد باز می گردد و مشعل های روشن شده توسط آن آتش تنوچ تیتلان دوباره آتش های خود را روشن می کنند. آزتکها ادامه حیات دنیا را با جشن گرفتن و پوشیدن لباسهای نو، خوش آمد می گویند.
 !حقایق ثبت شده !حقایق ثبت شده
 آزتکها معتقد بودند که قربانی کردن انسانها مانع بروز سیل و خشکسالی می شود و محصول خوبی را تضمین می کند. آنها به طور مرتب برای تلالوک، خدای باران و هویتزیلو پوچتلی، خدی خورشید، قربانی می کردند. کاهنان آزتک، در ماههای مارس ((زایپ توتک))، خدای بهار، را پرستش می کردند. آنها پوست قربانی را می کندند و بعد با پوشیدن آن رژه می رفتند. این حرکت، بازگشت رویش سالانه گیاهان (پوشش زمین) را تداعی می کرد. آزتکها معتقد بودند که قربانی کردن انسانها مانع بروز سیل و خشکسالی می شود و محصول خوبی را تضمین می کند. آنها به طور مرتب برای تلالوک، خدای باران و هویتزیلو پوچتلی، خدی خورشید، قربانی می کردند. کاهنان آزتک، در ماههای مارس ((زایپ توتک))، خدای بهار، را پرستش می کردند. آنها پوست قربانی را می کندند و بعد با پوشیدن آن رژه می رفتند. این حرکت، بازگشت رویش سالانه گیاهان (پوشش زمین) را تداعی می کرد.
 __((آمریکای باستان))__ __((آمریکای باستان))__
 __(( ویژگی ها و مراحل تحول در آمریکای باستان |ویژگیهای مهم آمریکای باستان ))__ __(( ویژگی ها و مراحل تحول در آمریکای باستان |ویژگیهای مهم آمریکای باستان ))__
 __((ویژگی ها و مراحل تحول در آمریکای باستان| مراحل تحول در آمریکای باستان ))__ __((ویژگی ها و مراحل تحول در آمریکای باستان| مراحل تحول در آمریکای باستان ))__
 __((تمدن های پیشرفته در آمریکای باستان))__ __((تمدن های پیشرفته در آمریکای باستان))__
 __(( شواهدی از سرخ پوستان کهن |شنیدنی ها ))__ __(( شواهدی از سرخ پوستان کهن |شنیدنی ها ))__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 22 دی 1384 [17:09 ]   5   محمد رضا قدوسی      جاری 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [17:08 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [17:06 ]   3   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [17:05 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [10:39 ]   1   ندا سعادتی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..