منو
 کاربر Online
485 کاربر online
تاریخچه ی: آزادی و اختیار انسان

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-26Lines: 1-20
-انسان در میان تمام موجوداتی که خداوند متعال آفریده است از نعمت عقل بهره مند است و بوسیله همین نعمت است که از درون هدایت می شود و نیز پیامبران به عنوان حجت های خداوند از بیرون راهنمای او هستند.

بر این اساس حق انتخاب و تصمیم گیری و آزادی در عمل و اراده ا ن اسان است. هیچگاه انسان نمی تواند به بهانه واقع شدن در شرایط خاص زمانی یا مکانی و غیره ادعا کند که نمی تواسته از انتخاب و آزادی خودش بهره بگیرد، بلکه اگر واقعاً در مواردی انسان اصلاً هیچگونه اختیاری نداشت ر آن صورت هم هیچ تکلیفی متوجه او نست اما در شرایط ادی و یر استثائی ای انسان است که با انتخاب و تصمیم نهایی خود در مسیر خوبی یا در مسیر بدی گام بر می دارد.

::{picture
file=img/daneshnameh_up/hgf.jpg}::
تی نمو د انه یان اهی نیز مان میم یری نایی انسان نی پسر و همسر ((حضرت نوح علیه السلام|حضرت نوح)) پ ا تبلیغ طولانی این پیامبر دا هر دو در جبهه مخالفین ن حضرت قرار داشتند و ((آسیه بنت مزاحم|آسیه همسر فرعون)) با این که شوهرش ادعای ربوبیت و الوهیت داشت توانست با انتخاب صحیح و استفاده درست از آزادی خویش نام را در ردیف نام بهترین نمونه های زنان با ایمان به ثبت برساند و خداوند نیز در قرآن از مقام و عظمت او یاد می کند.__~~green:
در اریخ زندگانی ائمه علیهم السلام نیز فرزندان ناشایسته ای که در خانه های ائمه معصوم علیهم السلام رشد می کردند دلیل بر آن است که شرایط محیطی - مثبت یا منفی - هیچگاه عامل تعیین کننده و نهایی و صد در صد قطعی نیست و همیشه انسان موجودی است با حق اختیار و بهره مند از نعمت آزادی. ~~__
+انسان در میان تمام موجوداتی که خداوند متعال آفریده است از نعمت عقل بهره مند است و به وسیله همین نعمت است که از درون هدایت می شود. پیامبران نیز به عنوان حجت های خداوند، از بیرون راهنمای او هستند.
بر این اساس، انسان حق انتخاب و تصمیم گیری و آزادی در عمل و اراده دا هیچگاه نمیتواند به بهانه واقع شدن در شرایط خاص زمانی یا مکانی و غیره ادعا کند که نمیتواسته از انتخاب و آزادی خودش بهره بگیرد. اگر انسان هیچ اختیاری نداشت هیچ تکلیفی هم متوجهاش نو اا ا با انتخاب و تصمیم نهایی خود در مسیر خوبی یا در مسیر بدی گام بر میدارد و موولیت ملی ک انجام می‌ده ا خد ا.
تی شرایط حیطی نیز نق موی ر این یان نرد. پسر و همسر ((حضرت نوح علیه السلام|حضرت نوح)) ا وود تبلیغ طولانی این پیامبر هر دو در جبهه مخالفین قرار داشتند، و ((آسیه بنت مزاحم|آسیه همسر فرعون)) با این که شوهرش ادعای ربوبیت و الوهیت داشت، توانست با انتخاب صحیح و استفاده درست از آزادی خویش، نام ود را در ردیف نام بهترین زنان با ایمان به ثبت برساند.
وجود رخی فرزندان ناشایستهای که در خانهی ((ائمه معصوم علیهم السلام)) رشد کردند نیز دلیل بر آن است که شرایط محیطی - چه مثبت و چه منفی - هیچگاه عامل تعیینکننده و نهایی و قطعی نیست. انسان موجودی است با اختیار و بهره مند از نعمت آزادی.
 مراجعه شود به مراجعه شود به
-((تسلیم در برابر تقدیر الهی)) +((تسلیم امام سجاد علیه السلام در برابر تقدیر الهی))
 ((جبر و تفویض)) ((جبر و تفویض))
 ((انسان و تکلیف)) ((انسان و تکلیف))
 ((آزادی و اراده‏ انسان )) ((آزادی و اراده‏ انسان ))
 ((فلسفه تکالیف دشوار )) ((فلسفه تکالیف دشوار ))
 ((اختیار ، امتیاز بزرگ انسان )) ((اختیار ، امتیاز بزرگ انسان ))
 ((حق و تکلیف )) ((حق و تکلیف ))
 منابع:  منابع:
 قرآن کریم، سوره تحریم آیات 10 و 11 قرآن کریم، سوره تحریم آیات 10 و 11

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 11 مرداد 1384 [09:53 ]   6   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 یکشنبه 19 تیر 1384 [15:31 ]   5   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 خرداد 1384 [03:43 ]   4   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 جمعه 30 اردیبهشت 1384 [08:55 ]   3   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 دی 1383 [07:49 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 تیر 1383 [10:57 ]   1   مینا ورمزیار      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..