منو
 کاربر Online
1232 کاربر online
تاریخچه ی: آزادى فکر و اندیشه

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-16Lines: 1-16
-َ*سوال مطرح شده در این رابطه این است : آیاتفکر در اسلام آزاد است ؟ آیا انسان می تواند در باره عقاید خود بیندیشد ؟ +!سوال مطرح شده در این رابطه این است : آیاتفکر در اسلام آزاد است ؟ آیا انسان می تواند در باره عقاید خود بیندیشد ؟
 *یکی از انواع آزادیها که از انواع ((آزادی اجتماعی)) شمرده می شود ، به اصطلاح امروز ((آزادی عقیده)) و تفکر است انسان در جمیع شئون حیاتی خود باید آزاد باشد یعنی مانعی و سدی برای پیشروی و جولان او وجود نداشته باشد ، سدی برای پرورش هیچیک از استعدادهای او در کار نباشد. *یکی از انواع آزادیها که از انواع ((آزادی اجتماعی)) شمرده می شود ، به اصطلاح امروز ((آزادی عقیده)) و تفکر است انسان در جمیع شئون حیاتی خود باید آزاد باشد یعنی مانعی و سدی برای پیشروی و جولان او وجود نداشته باشد ، سدی برای پرورش هیچیک از استعدادهای او در کار نباشد.
 *یکی از مقدسترین استعدادهایی که در بشر هست و شدیدا نیازمند به آزادی است ، ((تفکر)) است و مهمترین قسمتی از انسان که لازم است ((پرورش)) پیدا بکند تفکر است و قهرا چون این پرورش نیازمند به آزادی یعنی نبودن سد و مانع در جلوی تفکر است ، بنابراین انسان نیازمند به آزادی در تفکر است امروز هم می بینیم مسئله ای بسیار بسیار مهم و قابل توجه به نام آزادی عقیده در جهان مطرح است خصوصا بعد از انتشار اعلامیه های ((حقوق بشر)) در مقدمه ((اعلامیه)) جهانی حقوق بشر اینطور آمده :  *یکی از مقدسترین استعدادهایی که در بشر هست و شدیدا نیازمند به آزادی است ، ((تفکر)) است و مهمترین قسمتی از انسان که لازم است ((پرورش)) پیدا بکند تفکر است و قهرا چون این پرورش نیازمند به آزادی یعنی نبودن سد و مانع در جلوی تفکر است ، بنابراین انسان نیازمند به آزادی در تفکر است امروز هم می بینیم مسئله ای بسیار بسیار مهم و قابل توجه به نام آزادی عقیده در جهان مطرح است خصوصا بعد از انتشار اعلامیه های ((حقوق بشر)) در مقدمه ((اعلامیه)) جهانی حقوق بشر اینطور آمده :
 ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ((ترس)) و ((فقر)) فارغ باشند به عنوان بالاترین آرمان بشری اعلام شده است. در اینجا عقیده اعم است از عقیده اجتماعی و سیاسی و ((عقیده مذهبی)). پس در واقع بزرگترین آرزوی بشری اینست که جهانی آزاد به وجود بیاید که در آن بیان عقیده هر کسی آزاد باشد ، هر کسی حق داشته باشد هر عقیده ای را می خواهد ، انتخاب بکند و نیز در اظهار و بیان عقیده اش آزاد باشد در آن دنیا ترس و فقر هم نباشد ، ((امنیت)) کامل برقرار باشد ، رفاه اقتصادی کامل در کار باشد. ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ((ترس)) و ((فقر)) فارغ باشند به عنوان بالاترین آرمان بشری اعلام شده است. در اینجا عقیده اعم است از عقیده اجتماعی و سیاسی و ((عقیده مذهبی)). پس در واقع بزرگترین آرزوی بشری اینست که جهانی آزاد به وجود بیاید که در آن بیان عقیده هر کسی آزاد باشد ، هر کسی حق داشته باشد هر عقیده ای را می خواهد ، انتخاب بکند و نیز در اظهار و بیان عقیده اش آزاد باشد در آن دنیا ترس و فقر هم نباشد ، ((امنیت)) کامل برقرار باشد ، رفاه اقتصادی کامل در کار باشد.
-چنین دنیایی به عنوان ((آرمان)) بشری اعلام شده است در ماده نوزدهم این اعلامیه چنین آمده : هر کسی حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقائد خود بیم و اضطرابی نداشته باشد در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد . +چنین دنیایی به عنوان ((آرمان)) بشری اعلام شده است در ماده نوزدهم این اعلامیه چنین آمده : هر کسی حق ((آزادی عقیده)) و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقائد خود بیم و اضطرابی نداشته باشد در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد .
 !منبع !منبع
 *استاد مطهری،سیری در نهج البلاغه، ص238 -231  *استاد مطهری،سیری در نهج البلاغه، ص238 -231
 !بیشتر مطالعه کنید !بیشتر مطالعه کنید
 ((فرق آزادی اندیشه و آزادی عقیده)) ((فرق آزادی اندیشه و آزادی عقیده))
   
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 10 اسفند 1383 [13:38 ]   2   اسماعیل جلمبادانی      جاری 
 دوشنبه 10 اسفند 1383 [13:36 ]   1   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..