منو
 صفحه های تصادفی
کاوش در متن برنامه ها
گراف شاه
Macromedia FlashPaper
نظریات شخصیت
هر قسم عملیات دلالی و یا حق العمل کاری «کمیسیون» یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی از امور ایجاد می شود.
شتابدهنده‌ وان دوگراف
رابطه امت و حکومت
عوامل خارجی تغییر دهنده زمین
مدیر خانه داری
هوش فرازمینی
 کاربر Online
254 کاربر online
تاریخچه ی: آرتیت روماتویید

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-49Lines: 1-87
-شرح بیماری
آرتیت‌ روماتویید عبارت‌ است‌ از یک‌ بیماری‌ طولانی‌ مدت‌ که‌ طی‌ آن‌ مفصل‌ به‌ همراه‌ عضلات‌، غشاهای‌ پوشاننده‌ و غضروف‌ متأثر می‌شوند. گاهی‌ چشم‌ و رگهای‌ خونی‌ نیز درگیر می‌شوند. این‌ بیماری‌ سه‌ برابر در زنان‌ شایعتر است‌ و معمولاً بین‌ سنین‌ 60-20 سالگی‌ رخ‌ می‌دهد. حداکثر بروز آن‌ در سنین‌ 40-35 سالگی‌ است‌.
علایم‌ ی
شروع‌ آهسته‌ یا ناگهانی‌: />ی‌ درد، گرمی و درد ه‌ هگام م ر یک‌ یا تمام‌ مفاصل‌ عال‌ در دست‌، مچ‌ ست‌، آرج شانه‌، ا، و مچ />خشکی‌ صبحگاهی‌ />ب‌ یین
و آمگی‌هی زی (گی‌)
ل />اخت ات، ول این‌ بیمر اتما ناء یمی‌ دا.
واملای دن خطر />اقة خاوادگی ت وماوئی یا ای بیمریهی ودایم />امل تیک‌، مل‌ نق دتگ ودایمی
نان در ین50-20 الگی
است عایمی‌تاند بع لهور ن بیمای شود
یشگیری‌
هیچ‌ روای برا ییی‌ وود اد
عواقب و انظار />بیری مکن‌ فی‌ ی دی باشد و ین یاریدر ال‌ اضر اعلایست اا با شخیصنگا می‌وان‌ درد یما ا تفیفا، از و اانی‌ و معلولیتجوگیی‌ ه عمل‌ آرد، و مر ییوم‌ عای در ان تلا ب این یمری را ری‌ یما بارمغان ود.
با مانمظه‌کاراه‌ لی در 75% بیماران ض‌ یک‌ ال‌ و می‌یبند. م و 10%-5% بیمارا ی‌ رغمن نهیاً معلولیت‌ پید خوند نمود.
عوارض‌ احتمالی‌
اختلال‌ بینایی‌
تغییر شکل‌ مفصل‌ به‌ طور دایمی‌ و از کارافتادگی‌ بیمار
داروهای‌ مورد استفاده‌ در درمان‌ می‌توانند عوارضی‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشند، مثل‌ مشکلات‌ در معده‌، و مشکلات‌ ناشی‌ از استفادة‌ طولانی‌ مدت‌ از استریید.
کم‌خونی‌ تو
درما

ال‌ کی
انممایونرای‌ برسی‌ ود «امل‌ روید»
تاداز آتل‌ باخوای‌تواند د ایت و ات مفل‌ چار یما کمککنده باشد.
استاده‌ از ک‌ د شب رای‌ رما />تخفیف‌ دد با گر ثلاً استاداز ولهاغ لمولید ک‌، یا استخر آب‌ گم
اگر شکدید یکتة‌ یم‌ چندل یر ک‌ ود ا دید. />بکر نق‌ مکان‌ ه وای‌ ک‌ اید. هوا مرو لیم‌ را بتر می‌کند.
داروها
داروهای‌ ضد التهاب‌ غیراستروییدی‌، از جمله‌ آسپیرین و سایر سالیسیلاتها؛ ترکیبات‌ طلا؛ داروهای‌ سرکوب‌ کنندة‌ ایمنی‌
داروهای‌ کورتیزونی‌ معمولاً درد را به‌ طور سریع‌ و مؤثر برای‌ مدت‌ کوتاهی‌ برطرف‌ می‌کنند، اما در استفاده‌ طولانی‌مدت‌، کمتر اثر بخش‌ هستند. این‌ داروها می‌تانند از تخریب‌ پیش‌ روندة‌ مفصل‌ جلوگیری‌ کنند، و گاهی‌ اثرات‌ جانبی‌ زیانباری‌ به‌ بار می‌آورند. وجه داشت باشید کهی‌ کرتیو‌ داخ‌ مفل ی ر را قط‌ ه و متی بهو می‌بشد.
فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری
تا زمانی‌ که‌ تب‌ و سایر علایم‌ شعله‌ور شدن‌ بیماری‌ ناپدید نگشته‌اند، در رختخواب‌ به‌ استراحت‌ بپردازید، مگر برای‌ رفتن‌ به‌ توالت‌
پس‌ از آن‌ فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری خود را از سر بگیرید ، اما در طی‌ روز اوقاتی‌ را برای‌ استراحت‌ اختصاص‌ دهید. هر شب‌ حداقل‌ 12-10 ساعت‌ بخوابید. خود را زیاده‌ از حد خسته‌ نکنید.
به‌ هنگام‌ ایستادن‌، راه‌ رفتن‌، و نشستن‌، بدن‌ خود را راست‌ نگاه‌ دارید.
حتی‌المقدور به‌ طور فعال‌ ورزش‌ کنید تا قدرت‌ عضلانی‌ و حرکت‌ مفصل‌ تا حد امکان‌ حفظ‌ شود. شدت‌ فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری را به‌ تدریج‌ به‌ حد توصیه‌ شده‌ برسانید. ورزش‌ در استخر آب‌ گرم‌ برای‌ خشکی‌ مفاصل‌ خوب‌ است‌.
مفصل‌ معلول‌ شده‌ را باید به‌ طور غیر فعال‌ (بدون‌ استفاده‌ از عضلات‌ حرکت‌دهندة‌ آن‌ مفصل‌) حرکت‌ داد تا بدینوسیله‌ از انقباض‌ دایمی‌ و جمع‌شدگی‌ عضلات‌ جلوگیری‌ شود.
رژیم‌ غذایی‌
یکی‌ رژیم‌ غذایی‌ عادی‌ و متعادل‌ داشته‌ باشید. از روی‌ آوردن‌ به‌ رژیم‌های‌ مد روز برای‌ آرتریت‌، که‌ اتفاقاً زیاد هم‌ هستند، خودداری‌ کنید. اگر چاق‌ هستید وزن‌ خود را کم‌ کنید. چاقی‌ باعث‌ وارد آمدن‌ فشار به‌ مفصل‌ می‌شود.
د ای اید پک مراعه نمود />اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ اواده‌ تان ای‌ آیت‌ ومایید را اری.
ار کی‌ ماد هنگم‌ ران‌ ر‌ دهد: ـ تب‌ ار‌ شود، یا لایم مفاصلیکه‌ قبا درگ نبوده‌ان دیدر ود. ـ ا دچار لایی و یر اب‌ کنترل ده اید. و‌ ده‌ بشید که‌ داروهای‌ مورد استاده‌ در درمان‌ ممک‌ ات‌ ااتی‌ به‌ ماات‌ باند.
+!شرح بیماری
آرتریت‌ روماتوئید عبارت‌ است‌ از یک‌ بیماری‌ طولانی‌ مدت‌ که‌ طی‌ آن‌ مفصل‌ به‌ همراه‌ عضلات‌، غشاهای‌ پوشاننده‌ و غضروف‌ متأثر می‌شوند. گاهی‌ چشم‌ و رگهای‌ خونی‌ نیز درگیر می‌شوند. این‌ بیماری‌ سه‌ برابر در زنان‌ شایعتر است‌ و معمولاً بین‌ سنین‌ 60-20 سالگی‌ رخ‌ می‌دهد. حداکثر بروز آن‌ در سنین‌ 50-35 سالگی‌ است‌.
/>!علایمتریروماتوئید
!!علائم مفصلی

شروع‌ آهسته‌ یا ناگهانی‌ دارد ا عم درد، تورم، گرمی درد ر هگام حرکت مدودت رکت مفصل‌ درد ‌ هگام‌ م و خشکی‌ صبحگاهی‌ در مفل مبتلابر می‌کند. مول مفل میی را با توزیی تن در گی ی‌کند. و لتاب به و زا باث ترب غضروف مفصلی و ساییگی اتا بدنا ییر شکل مصل می‌شود. اله سیر آن می‌واند کاملا ی باشد ممکن ت فقط یک یما خیف و درگیر د اندکی ز مفال و ی یک الها پیرونده دید وود داشته باشد. بیشتر ماصلبین دی انگشتان و مفاصل دست‌، مچ‌ ست آرن پ و مچ‌ پا دگی یون. اهی اوقات مرهها گدنی نز درگی ی‌شوند. />!!لائم خارج مفصلی
بیماران ممکن است چر علا سیستمیک انند تب ضعف، تگ زودر، بیاتهای و کاهش وزن داشت باشند. گاهی برآمدگی‌های‌ زیر پوته نام نول یا گرههای رماتوئی یه می‌ود. اهی یری عروق و اعصاب و و یا ایر اعضاء بدن مثل کلی ریه طحا، ک، یضها و غیه و یی چشمی و ون ود دارد.
!علل
/>لل‌ یماری ااخته‌ ات لی‌ ای بیمای‌ حتاً منشا ودایمنی‌ دارد. اقه انوادگی‌ آرتیتوماود یا ی بیایای‌ خودایمن، عوامل‌ ژیک‌، مثل‌ ق ر گاهوایمنی ن ن در ین‌ 50-20 لگی، ارس (اتر ای‌ میوند باه‌ ‌ بیماریو) وامل‌ یش هنده‌ ر و بیماری یاد. هیچ‌ رشیای‌ پییی‌ ود ندارد.
/>!عوارض‌ احتمالی‌
*تغییر شکل‌ مفصل‌ به‌ طور دایمی‌ و از کارافتادگی‌ بیمار
*کم خونی متوسط‌
*استئوپروز(((پوکی استخوان)))
*
داروهای‌ مورد استفاده‌ در درمان‌ می‌توانند عوارضی‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشند، مثل‌ مشکلات‌ در معده‌، و مشکلات‌ ناشی‌ از استفاده طولانی‌ مدت‌ از استروئید.
!تشخیص
*آز
مایش ((خون))، از جمله‌ بررسی‌ ضعیت‌ خو یمنی
*عکس‌ برداری‌ از مفاص. البته‌ تغییرافصل‌ ممک‌ ا مرالنهایی‌ بیمری‌ ی خود ا در عکس‌ مفصل‌ ندهند.

!
ا />بیاری‌ اتخیف یا شدی اشد اینیای ال‌ اضر رمان قعی و دائم نی‌شود.‌، اا با یزوهنم می‌نرد بیمار را تخفیف‌ دد، از بر اتایو ملولیتلوگییهمورد، ع بیعی وأم با فعالیت را براییمار هرانآرد. دمانمفه‌ارانه لیم‌ د 75% یماران‌ عرض‌ یک‌ ال‌ بهبود ی‌یبند. ام حدد 10%-5% بیاران عیرغدرمان‌ نها علولیتپی واهن نمود. داروهای موثر تریت‌ روماتوئید عبرتند از:

*داروهای‌ ضد التهاب‌ غیراستروئیدی‌، از جمله‌ ((آسپیرین)) و سایر سالیسیلاتها />
*داروهای‌ کورتونی که‌ معمولاً درد را به‌ طور سریع‌ و مؤثر برای‌ مدت‌ کوتاهی‌ برطرف‌ می‌کنند، اما در استفاده‌ طولانی‌مدت‌، کمتر اثر بخش‌ هستند. این‌ داروها مک است منین از تخریب‌ پیش‌ رونده مفصل‌ جلوگیری‌ کنند. وجه داشته‌ باشید که‌ تزریق‌ کورتیزون‌ به‌ داخل‌ مفصل‌ نیز درد را فقط‌ به‌ طور موقتی‌ بهبود می‌بخشد. ولی گاهی‌ اثرات‌ جانبی‌ زیانباری‌ به‌ بار می‌آورند. />
*
اروها ضد روماتیس مانند ترکیباتل سولفاسالازی، پنیسیلامین کروکین و ... .
*
اروایرکبکننده اینی‌ مل وروکات ... .
ه وقت مک است در مفاصل شدیدا آسیب دیده احی لازم بشد.
/>!فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری
*تا زمانی‌ که‌ تب‌ و سایر علایم‌ شعله‌ور شدن‌ بیماری‌ ناپدید نگشته‌اند، در رختخواب‌ به‌ استراحت‌ بپردازید، مگر برای‌ رفتن‌ به‌ توالت‌
*پس‌ از آن‌ فعالیت خود را از سر بگیرید ، اما در طی‌ روز اوقاتی‌ را برای‌ استراحت‌ اختصاص‌ دهید. هر شب‌ حداقل‌ 12-10 ساعت‌ بخوابید. خود را زیاده‌ از حد خسته‌ نکنید.
*به‌ هنگام‌ ایستادن‌، راه‌ رفتن‌، و نشستن‌، بدن‌ خود را راست‌ نگاه‌ دارید.
*حتی‌المقدور به‌ طور فعال‌ ورزش‌ کنید تا قدرت‌ عضلانی‌ و حرکت‌ مفصل‌ تا حد امکان‌ حفظ‌ شود. شدت‌ فعالیت را به‌ تدریج‌ به‌ حد توصیه‌ شده‌ برسانید. ورزش‌ در استخر آب‌ گرم‌ برای‌ خشکی‌ مفاصل‌ خوب‌ است‌.
*مفصل‌ معلول‌ شده‌ را باید به‌ طور غیر فعال‌ (بدون‌ استفاده‌ از عضلات‌ حرکت‌دهنده آن‌ مفصل‌) حرکت‌ داد تا بدینوسیله‌ از انقباض‌ دایمی‌ و جمع‌شدگی‌ عضلات‌ جلوگیری‌ شود.
*یکی‌ رژیم‌ غذایی‌ عادی‌ و متعادل‌ داشته‌ باشید. از روی‌ آوردن‌ به‌ رژیم‌های‌ مد روز برای‌ آرتریت‌، که‌ اتفاقاً زیاد هم‌ هستند، خودداری‌ کنید. />*اگر چاق‌ هستید وزن‌ خود را کم‌ کنید. چاقی‌ باعث‌ وارد آمدن‌ فشار به‌ مفصل‌ می‌شود.
/> />!آرتریت روماتویید واا ی کوکان
آرتر
ی وماتویید کوکا ارت‌ است‌ از یک بیماری‌ الهابی‌ بافت‌ همبند، عمدتاً بافت‌ مفاصل‌، که‌ در کودکن‌ رخ‌ می‌دهد. امان‌ ارد با آرتریت‌ ناشی‌ از بیماری‌ لایم‌ اشتباه‌ شود. مفاصلیکه‌ درگیر می‌شوند معمولاً عبارتند از زانو، آرنج‌، مچ‌ پا، و گردن‌. التهاب‌ می‌تواند عضلات‌ نزدیکمفل‌، غضروف‌، و غشاای‌ پوشاننده مفصلرا نیز متأثر سازد. این یاری‌ بی‌ سنین‌ 5-2 سالگی‌ آ مشود، و اغلب‌ تا جوانیهبود می‌یاد. ای‌ بیماریدر دختران‌ چهر برابر شای‌تر از پسران‌ است‌.

!عل
ایم‌ شایع‌

*
رد، تورم، و خشکی‌ مال‌ نتان پ، زانو مچپ، آرج‌، شانه یا گرن. درد مکن استبهور ناگهانی‌ یا تدریی آغاز شود و ممکن‌ است‌ در تنها یک‌، یا سیاری‌ مفاصل‌ وجود داشته‌ باشد.
کا دارد وک دون‌ این‌ که‌ قادر به‌ توضیح‌ باشد، از راه‌رفتن‌ امتنع‌ کد.
*دما
ی‌ بدن‌ ه روز و ممواً در عصر تا حو 4/39 درجه سانتیگراد الا می‌رد. تبه‌ ور شای با بثورات‌ پوتی‌ و لرز مراه‌ است‌.
*
بی‌اشتایی کاهش‌ وزن
*((کم خونی))
*
تحریک‌پذیری‌، بی‌حالی‌
*
وم‌ ره‌های‌ لنفاوی
*
دد و قزیچشم‌
*
د قفه صدری‌ به‌ قری‌ شدید است‌ که‌ ر قلب‌ تأثیر می‌ذارد.
در 80%- 75% م
وارد، به‌ هنگام‌ بلوغ‌ یا اوایلجوانی‌، بیماری‌ به‌ کلی‌ فروکش‌ کرده‌ است‌.
*
ر حمله‌ معمولاً چند هفته‌ به‌ طول‌ می‌انجامد و در طی‌ دوران‌ کدکی بیمای هر ا چنگاهیه‌و می‌شود و دوباره‌ روکش‌ می‌کن. علایا ممولاً می‌تان‌ با رمان‌ تحت‌ کنترل‌ درآورد.
   
 +*متأثر شدن‌ بافت‌هایی‌ غیر از مفاصل‌، مثلاً التهاب‌ چشم‌، بزرگ‌ شدن‌ طحال‌، التهاب‌ پرده دور قلب‌ یا عضله ((قلب)).
 +*تغییر شکل‌ و به‌ هم‌ خوردن‌ ساختمان‌ مفصل‌ به‌ طور دایمی‌ ،عوارض‌ احتمالی‌
 +!درمان‌
 +*روان‌ درمانی‌ یا مشاوره‌ برای‌ کمک‌ به‌ خانواده کودک‌، تا آنها بتوانند به‌ خوبی‌ از عهده بیماری‌ طولانی‌ مدت‌ کودک‌ برآیند. شاید مهمترین‌ عامل‌ در درمان‌ کودک‌ حمایت‌ عاطفی‌ از وی‌ باشد.
 +*جراحی‌ برای‌ درست‌کردن‌ مفصل‌ تغییر شکل‌ یافته‌ (گاهی‌)
 +*اگر تشک‌ کودک‌ سفت‌ نیست‌، یک‌ تخته ضخیم‌ چندلا زیر تشک‌ قرار دهید.
 +*چشم‌ کودک‌ باید حداقل‌ 2 بار در سال‌ معاینه‌ شود تا اگر التهابی‌ در چشم‌ وجود دارد زود تشخیص‌ داده‌ شود.
 +*بسیار مهم‌ است‌ که‌ کودک‌ به‌ مدرسه‌ عادی‌ به‌ طور روزانه‌ برود. هر جا که‌ لازم‌ باشد، مدرسه‌ باید خدمات‌ اضافی‌ برای‌ برآورده‌ کردن‌ نیازهای‌ کودک‌ فراهم‌ کند.
 +*((آسپرین)) یا سایر داروهای‌ ضد التهاب‌ غیر استروییدی‌، برای‌ کاهش‌ درد و التهاب‌
 +*امکان‌ دارد داروهای‌ دیگری‌ چون‌ کورتیکواسترویید، نمک‌ طلا، یا سایر داروها تجویز شوند
 +!فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری
 +*به‌ هنگام‌ حمله‌، کودک‌ باید در تخت‌ استراحت‌ کند، مگر برای‌ توالت‌، تا رمانی‌ که‌ تب‌ و سایر علایم‌ تخفیف‌ یابند.
 +*امکان‌ دارد برای‌ حفاظت‌ و حمایت‌ از مفصل‌ ملتهب‌ استفاده‌ از آتل‌ ضروری‌ باشد.
 +*پس‌ از رفع‌ حمله‌، کودک‌ می‌تواند به‌ تدریج‌ فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری های‌ عادی‌ را از سر بگیرد، البته‌ باید در طی‌ روز ساعت‌هایی‌ را به‌ استراحت‌ بپردازد. کودک‌ نباید زیاد خسته‌ شود و هر شب‌ باید حداقل‌ 12-10 ساعت‌ بخوابد.
 +*((فیزیوتراپی)) توصیه‌ خواهد شد. بعضی‌ از حرکات‌ را کودک‌ خود می‌تواند انجام‌ دهد، و بعضی‌ از آنها را والدین‌ می‌توانند برای‌ کودک‌ انجام‌ دهند. انجام‌ حرکات‌ توصیه‌ شده‌ مهم‌ است‌ زیرا کمک‌ می‌کند تا درد و اثرات‌ ناتوان‌ کننده بیماری‌ به‌ حداقل‌ برسند.
 +*به‌ دلیل‌ تغییرات‌ دوره‌ای‌ علایم‌، گاهی‌ برنامه‌ فیزیوتراپی‌ نیاز به‌ بازبینی‌ خواهد داشت‌.
 +*به‌ طور کلی‌ از انجام‌ ورزش‌هایی‌ که‌ بدن‌ کودک‌ در معرض‌ ضربه‌ قرار می‌گیرد باید خودداری‌ شود، اما کودک‌ باید تشویق‌ شود تا در دیگر فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری های‌ مدرسه‌، خانه‌ یا اجتماع‌ شرکت‌ کند.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آرتریت عفونی))
 +*((آرتریت مرتبط با پسوریازیس))
 +*((فیزیوتراپی))
 +*((نقرس))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 06 فروردین 1386 [10:19 ]   6   سبحانی      جاری 
 شنبه 15 اسفند 1383 [05:17 ]   5   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [11:08 ]   4   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [11:03 ]   3   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [10:50 ]   2   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [10:43 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..