منو
 کاربر Online
535 کاربر online
تاریخچه ی: آذربایجان

تفاوت با نگارش: 7

Lines: 1-62Lines: 1-90
 V{maketoc} V{maketoc}
-!جمهوری آذربایجان +!~~blue:جمهوری آذربایجان Republic of Azerbaijan~~
   
-left>
+center>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/aj-lgflag-min.jpg} +||::~~blue:__پرچم جمهوری آذربایجان__~~::
::
{picture=aj-lgflag-min.jpg}::
::~~blue:__نقشه جغرافیایی جمهوری آذربایجان__~~::
::{picture=AZER1M.jpg}::
::~~blue:__نقشه سیاسی جمهوری آذربایجان__~~::
::{picture=AZERLOC.jpg}::||
  
 
 
 
 
-__نام رسمی __: جمهوری آذربایجان (Azarbaijchan)
__عضو__ : ((سازمان ملل متحد ))، کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا .
__مساحت__ : 600/86 کیلومتر مربع .
__جمعیت__ :در سال ۲۰۰۲، ۸۱۶۷۰۰۰ نفر( هشتاد و ششمین کشور از نظر جمعیت ) .
__پایتخت__:__باکو__
__شهرهای عمده __:از شهرهای مهم آن میتوان __سومقاییت__ ، __مینگه چویر__ اشاره کرد.
__زبان__ : __آذری__ ( 83%) ،(رسمی 6 % )،__ارمنی__ (2 %) .
__مه__ : پیاون ۰ رصد م مهوی آذرایان یه هن. ک ۹۳٫۴ درصد مردم این کشور مسلمان بوده و ۴٫۸ درصد ارتدکس و بقیه (۲٫۴ درصد) پیرو کیشهای دیگرند.
__امید طول عمر__ : 71 سال .
__واحد پول__:__منات__ آذربایجان ا.
+
!مشخصات آماری جمهوری آذربایجان


||::__نام رسمی __::|::~~green:جمهوری آذربایجان (Republic of Azerbaijan )~~::
::__عضو__::|::__((سازمان ملل متحد ))__، __((کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا))__::
::__مساحت__::|::86600 کیلومتر مربع :: />::__خط ساحلی__::|::خط ساحلی ندارد::
::__مختصات جغرافیایی__::|::40 درجه و30 دقیقه شمالی و 47 درجه و 30 دقیقه شرقی::
::
__جمعیت__::|::در سال ۲۰۰۲، ۸۱۶۷۰۰۰ نفر( هشتاد و ششمین کشور از نظر جمعیت )::
::__پایتخت__::|::__((باکو))__::
::__شهرهای عمده __::|::__((سومقاییت))__ ، __((مینگه چویر))__::
::__زبان__::|:: __~~green:آذری~~__ ( 89%) ،__~~green:روسی~~__ (3 % )،__~~green:ارمنی~~__ (2 %)، __((تی تاش گی و گری لوماورن~ای انه))__ (6%)::
::__
ب__::|::۹۳٫۴ درصد __~~green:مسلمان~~__ و 1و1 درصد ~~green:__ارتدکس__~~::
::__امید طول عمر__ ::|:: 71 سال::
::__واحد پول__::|::__~~green:منات~~__ آذربایجان:: />::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=69|سرود ملی جمهوری آذرباین]__::||
 !حکومت  !حکومت
 +
 +
 +
 +||::{picture=AZER1P.jpg}::
 +::~~blue:__نوازندگان ((سرنا))چی__~~ ~~green:طایفه آریان~~ جشن نوروز یا __روز نو__ را جشن میگیرند::||
 +
 +
 +
 +نوع حکومت آن ~~green:جمهوری فدرال چند حزبی~~ با یک مجلس قانونگذاری است.~~green:رئیس جمهور ~~و 350 عضو پارلمان با رأی تمامی افراد بالغ برای ~~green:چهار سال ~~انتخاب میشوند . سیاست حزبی در مراحل اولیه است و احزاب کوچک آذری و گروهبندیهای سیاسی بسیاری وجود دارد .
-نوع حکومت آن جمهوری فدرال چند حزی با یک مجلس قانونگذاری است.رئیس جمهور و 350 عضو پارلمان با رأی تمامی افراد بالغ برای چهار سال انتخاب میشوند . سیاست حزبی در مراحل اولیه است و احزاب کوچک آذری و گروهبندیهای سیاسی بسیاری وجود دارد . __احزاب عمده __عبارتند از :
__جبهه خلق آذربایجان__ و __ گروه سیاسیال دموکرات __.
+~~green:__احزب عمده سیاسی عبارتند از__~~ :
*__جبهه خلق آذربایجان__
*
__ گروه سیاسیال دموکرات __
-! آموزش +!آموزش
-__میزان باسوادی__ : بیش از 99 % ( 1970 ) +__میزان باسوادی__ : 3/97% (1998)
بر طبق کتاب شناسنامه کشورهای جهان (انتشارات گیتاشناسی)و در آنجا به نقل از کتاب سال بریتانیکا (2002)
 __سنین تحصیل اجباری __: 5 تا 15 سال .  __سنین تحصیل اجباری __: 5 تا 15 سال .
 __تعداد دانشگاه __: 2 .  __تعداد دانشگاه __: 2 .
 !دفاع  !دفاع
 __خدمت سربازی__ :مدت انجام خدمت سریازی 2 سال میباشد.  __خدمت سربازی__ :مدت انجام خدمت سریازی 2 سال میباشد.
 !جغرافی  !جغرافی
-آذربایجان متشکل است از زمینهای پست کرانه ((دریای خزر ))، بخشی از __کوههای قفقاز __در شمال و قفقاز کوچک در جنوب غربی . این جمهوری شامل سرزمین__ نخجوان __در غرب ((ارمنستان)) است . +آذربایجان متشکل است از زمینهای پست کرانه ((دریای خزر ))، بخشی از __((کوههای قفقاز)) __در شمال و ((قفقاز کوچک)) در جنوب غربی . این جمهوری شامل سرزمین__ ((نخجوان)) __در غرب ((ارمنستان)) است .
 __رودهای مهم__ : کوراارس . __رودهای مهم__ : کوراارس .
 __بلند ترین نقطه __: __قله بازار دیوزی __، 44480 متر . __بلند ترین نقطه __: __قله بازار دیوزی __، 44480 متر .
 __آب و هوا __: آذربایجان آب و هوای متنوعی دارد از جمله نیمه استوایی خشک و مرطوب در کنار دریای خزر و تنوع دمایی در کوهها.  __آب و هوا __: آذربایجان آب و هوای متنوعی دارد از جمله نیمه استوایی خشک و مرطوب در کنار دریای خزر و تنوع دمایی در کوهها.
 !اقتصاد  !اقتصاد
-ذخایر مهم ((نفت)) و __گاز طبیعی __نقطه اتکای اقتصاد و اساس صنایع سنگین است . هر چند صنعت بر اقتصاد حکم فرماست ، بخش کشاورزی کالاهای مختلف صادراتی از جمله __پنبه__ و __تنباکو __را تولید می کند . ((ماهی خاویار)) برای صنعت مهم خاویار در دریای خزر صید می گردد . اقدامات اولیه برای ایجاد اقتصاد بازار انجام گرفته ،و موافقتنامه های تجاری با ((ترکیه)) به امضا رسیده است . +ذخایر مهم ((نفت)) و __گاز طبیعی __نقطه اتکای اقتصاد و اساس صنایع سنگین است . هر چند صنعت بر اقتصاد حکم فرماست ، بخش کشاورزی کالاهای مختلف صادراتی از جمله __پنبه__ و __تنباکو __را تولید می کند . ((ماهی خاویار)) برای صنعت مهم خاویار در ((دریای خزر)) صید می گردد . اقدامات اولیه برای ایجاد ((اقتصاد بازار)) انجام گرفته ،و موافقتنامه های تجاری با ((ترکیه)) به امضا رسیده است .
 !تاریخچه !تاریخچه
-مدارک تاریخی نشان میدهد که جمهوری آذربایجان در زمانهای کهن __آلبانیا__ نام داشت.
مردم آنجا نخست از نژاد قفقازی (آسیانی) و همتبار با گرجیها و چچنها و داغستانیهای امروز بودند. سپس با آمدن تیره های آریایی به جنوب، آلبانیا نیز مانند بقیه ایران آریایی نشین شد و خون یینه مردم آلبانیا از تبار همان آریایی های مهاجر است. بعدها این بخش بارها تغییر نام داده و هر بار بخشی از خاک مناطق همکنار خود بشمار میرفته. گاه بخشی از ارمنستان، گاه تالش، گاه آذرپایگان و جز اینها.
استفاده از نام استان ایرانی آذربایجان برای این منطقه بوسیله عثمانیهای مهاجم که بخشهایی از ایران را اشغال کرده بودند انجام پذیرفت و شوروی نیزهمیمن کار را ادامه داد و هدف از آن ادعا پیدا کردن بر روی استان و منطقه ایرانی آذربایجان بود.

!تاریخ اخیر
+مدارک تاریخی نشان میدهد که جمهوری آذربایجان در زمانهای کهن __آلبانیا__ نام داشت.مردم آنجا نخست از نژاد ((قفقاز))ی (آسیانی) و هم تبار با ((گرجیها)) و ((چچنها)) و ((داغستان))یهای امروز بودند. />سپس با آمدن تیره های ((آریایی ها |آریایی)) به جنوب، آلبانیا نیز مانند بقیه ((ایران)) آریایی نشین شد و نژاد کر مردم آلبانیا از تبار همان آریایی های مهاجر است.
بعدها این بخش بارها تغییر نام داده و هر بار بخشی از خاک مناطق همکنار خود بشمار میرفته. گاه بخشی از ارمنستان، گاه تالش، گاه آذرپایگان و جز اینها.
استفاده از نام استان ایرانی آذربایجان برای این منطقه بوسیله ((امپراطوری عثمانی |عثمانیها))ی مهاجم که بخشهایی از ایران را اشغال کرده بودند انجام پذیرفت و ((شوروی)) نیزهمیمن کار را ادامه داد و هدف از آن ادعا پیدا کردن بر روی استان و منطقه ایرانی آذربایجان بود.
-((روسیه ))در اوایل قرن نوزدهم آذربایجان شمالی را تسخیر کرد ، ولی بخش اعظم سرزمین آذریها تحت حکومت ایرانیان باقی ماند . طی جنگ جهانی اول ، جنبش ملی گرای آذری با ترکها متحد شد .
در 1918 کشور مستقل آذری با کمک ترکها ایجاد شد ، ولی در 1920 به تس
خیر ارتش سرخ شوروی در آمد . آذربایجان از 1922 تا 1936 بخشی از جمهوری ماوراء قفقاز شوروی بود و سپس به صورت یکی از جمهوریهای شوروی در آمد . آذربایجان به دنبال کودتای نافرجام کمونیستهای تندرو در مسکو ( سپتامبر 1991 ) اعلام استقلال کرد و در زمان انحلال شوروی ( دسامبر 1991 ) از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شد .
از 1990 نیرهای آذری و ارمنی بر سر حاکمیت __قره باغ علیا__ درگیر کشمکش خشونت باری بوده اند .
این سرزمین که اکثریت جمعیت آن را ارمنیان مسیحی ارتودوکس تشکیل می دهد در مح
اصره آذریهای شیعه قرار دارد . در 1992 آذربایجان از جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع خارج شد و روابط نزدیکی با ترکیه ایجاد کرد .
+!تاریخ معاصر
 +((روسیه)) در اوایل قرن نوزدهم آذربایجان شمالی را تسخیر کرد ، ولی بخش اعظم سرزمین آذریها تحت حکومت ایرانیان باقی ماند . طی ((جنگ جهانی اول)) ، جنبش ملی گرای آذری با ترکها متحد شد .
 +در 1918 کشور مستقل آذری با کمک ترکها ایجاد شد ، ولی در 1920 به تسخیر ((ارتش سرخ)) شوروی در آمد . آذربایجان از 1922 تا 1936 بخشی از جمهوری ماوراء قفقاز شوروی بود و سپس به صورت یکی از جمهوریهای شوروی در آمد . آذربایجان به دنبال ((کودتای 1991 شوروی |کودتای نافرجام)) ((کمونیسم |کمونیستها))ی تندرو در مسکو ( سپتامبر 1991 ) اعلام استقلال کرد و در زمان ((انحلال شوروی)) ( دسامبر 1991 ) از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شد .
 +از 1990 نیرهای آذری و ارمنی بر سر حاکمیت __((قره باغ)) علیا__ درگیر ((مناقشه قره باغ |کشمکش خشونت بار))ی بوده اند .
 +این سرزمین که اکثریت جمعیت آن را ((ارمنیان)) مسیحی ((ارتودوکس)) تشکیل می دهد در محاصره آذریهای شیعه قرار دارد . در 1992 آذربایجان از ((جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع)) خارج شد و روابط نزدیکی با ((ترکیه)) ایجاد کرد .

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 11 بهمن 1384 [03:11 ]   31   محمد رضا قدوسی      جاری 
 سه شنبه 11 بهمن 1384 [03:06 ]   30   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [05:08 ]   29   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [05:03 ]   28   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [07:44 ]   27   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [07:41 ]   26   طه محمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اسفند 1383 [17:22 ]   25   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 اسفند 1383 [08:13 ]   24   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 اسفند 1383 [08:11 ]   23   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 اسفند 1383 [14:05 ]   22   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 اسفند 1383 [14:02 ]   21   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 اسفند 1383 [13:45 ]   20   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 اسفند 1383 [13:43 ]   19   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 اسفند 1383 [11:39 ]   18   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 اسفند 1383 [11:25 ]   17   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 اسفند 1383 [07:07 ]   16   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 اسفند 1383 [07:05 ]   15   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 اسفند 1383 [07:04 ]   14   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 اسفند 1383 [07:01 ]   13   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اسفند 1383 [15:54 ]   12   طه محمدی      v  c  d  s 
 جمعه 02 بهمن 1383 [19:48 ]   11   طه محمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 01 بهمن 1383 [18:24 ]   10   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 دی 1383 [12:43 ]   9   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 دی 1383 [07:05 ]   8   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 دی 1383 [19:46 ]   7   طه محمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 دی 1383 [14:34 ]   6   طه محمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 17 دی 1383 [18:40 ]   5   طه محمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 17 دی 1383 [17:13 ]   4   طه محمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 17 دی 1383 [17:09 ]   3   طه محمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 17 دی 1383 [16:58 ]   2   طه محمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 17 دی 1383 [16:41 ]   1   طه محمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..