منو
 کاربر Online
533 کاربر online
تاریخچه ی: آدامیت

تفاوت با نگارش: 16

Lines: 1-69Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adamite.jpg} +{picture=Adamite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 آدامیت - اگرگات بلوری
( بلورها تا( 4 میلیمتر روی لیمونیت
 آدامیت - اگرگات بلوری
( بلورها تا( 4 میلیمتر روی لیمونیت
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::آدامیت (Adamite)::__ ||__::آدامیت (Adamite)::__
-::Zn2 (OH AsO4):: +::((روی|Zn))2 (OH ((آرسنیک|As))O4)::
 ::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((آرسنیات))::|__::((رده بندی))::__ ::((آرسنیات))::|__::((رده بندی))::__
 :: کامل::|__::((رخ))::__ :: کامل::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
 ::ناصاف::|__::((شکستگی))::__ ::ناصاف::|__::((شکستگی))::__
 ::((شفاف))::|__::((شفافیت))::__ ::((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 ::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__  ::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))- ((اگرگات)) دانه ای- قشری::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))- ((اگرگات)) دانه ای- قشری::|__::اشکال ظاهری::__
 ::تقریباََ کمیاب ; ((آلمان)) غربی ، ((یونان)) ، ((اطریش)) ، ((مکزیک ))، ((شیلی)) و ((امریکا))::|__::((ژیزمان))::__ ::تقریباََ کمیاب ; ((آلمان)) غربی ، ((یونان)) ، ((اطریش)) ، ((مکزیک ))، ((شیلی)) و ((امریکا))::|__::((ژیزمان))::__
 |__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ |__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-:: ZnO=56.77% As2O5=40.09% H2O=3.14% با Ca::|__::((ترکیب شیمیایی))::__ +:: ((ZnO))=56.77% As2O5=40.09% ((H2O))=3.14% با ((کلسیم|Ca))::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
 ::زرد - سبز - بنفش - صورتی ::|__::رنگ ((کانی))::__ ::زرد - سبز - بنفش - صورتی ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::رنگ اثر خط ::__ ::سفید::|__::رنگ اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((اسکرودیت)) - ((لگرانتیت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((اسکرودیت)) - ((لگرانتیت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__
 :: ((لیمونیت))- ((اسمیت زونیت)) - ((همی مورفیت))::|__::((پاراژنز))::__ :: ((لیمونیت))- ((اسمیت زونیت)) - ((همی مورفیت))::|__::((پاراژنز))::__
 ::((ثانوی))::|__::منشا تشکیل::__ ::((ثانوی))::|__::منشا تشکیل::__
 ::به ندرت ((منشور))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::به ندرت ((منشور))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__
-|__::کاربرد::__ +|__::((کاربرد))::__
 ::((مکزیک))::|__::محل پیدایش::__  ::((مکزیک))::|__::محل پیدایش::__
 ::.دارای شکستگی ناصاف است::|__::سایر مشخصات::__ ::.دارای شکستگی ناصاف است::|__::سایر مشخصات::__
-::گرفته شده است G.L.Adam hاز نام یک کانی شناس فرانسوی::|__::((وجه تسمیه))::__|| +::گرفته شده است G.L.Adamhاز نام یک کانی شناس فرانسوی::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::چگالی::__ ||__::سختی::__|__::چگالی::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|3.5|4.3|4.5|| ــ|3.5|4.3|4.5||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 21 تیر 1384 [07:08 ]   21   فاطمه عیوضی      جاری 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [04:30 ]   20   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [11:39 ]   19   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [05:01 ]   18   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 21 خرداد 1384 [10:44 ]   17   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 21 خرداد 1384 [10:42 ]   16   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 21 خرداد 1384 [10:36 ]   15   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 خرداد 1384 [10:20 ]   14   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 اردیبهشت 1384 [07:31 ]   13   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [05:55 ]   12   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [05:29 ]   11   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [05:23 ]   10   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 اردیبهشت 1384 [04:31 ]   9   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [05:45 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..