منو
 صفحه های تصادفی
ویتامین H
خصوصیات سیستم عامل
اوپال سفید شیری
توبه
نیروهای وارد بر هواپیما
زراره
زندگینامه جاسلین بل برنل
نانوتکنولوژی در صنعت نفت
علی علیه السلام شمشیــر خداست
دستگاههای کمک ناوبری هوایی
 کاربر Online
350 کاربر online
تاریخچه ی: آتاکامیت

تفاوت با نگارش: 17

Lines: 1-83Lines: 1-68
 +
<tdvalign=middle>
<center>
 +
 +
 
 
 
 
  
 
 
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Atacamite.jpg} +{picture=Atacamite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 آتاکامیت - بلور اسفروئیدی
سبز تیره تا 18 میلیمتر
 آتاکامیت - بلور اسفروئیدی
سبز تیره تا 18 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
-<table align=right>
/><tr>
+d>
rowspan=2>
 ||__::آتاکامیت(Atacamite)::__ ||__::آتاکامیت(Atacamite)::__
 ::Cu2(OH3)Cl:: ::Cu2(OH3)Cl::
-__::سیستم ((تبلور))::__|::((ارترومبیک))::
__::(( بی))::__|::((هالوژن))::
__::((ر))::__| ::خوب - مطابق با سطح /010/::
__::((ل))::__|::((شیشه)) ای - ((الماس|الماسی))::
__::((کتگی))::__|
__::((شففیت))::__|::((شفاف)) - نیمه شفاف::
__::((و سختی))::__|::((شکننده))::
__::((خاصیت مغناطیسی))::__|
__::اشکال ظاهری::__|::((بلور))ی - ورقه ای - ((اگرگات)) ((اسفالریت)) و ((الیاف))ی::
__::((یا))::__|::تقریباََ کمیاب ; ((شیلی)) ، ((مکزیک)) ، ((استرالیا)) و ((ایتالیا))::
__::((خاصی شیمیایی|خاص شیمیایی))::__|::به راحتی حل شونده در ((اسید|اسیدها))::
__::((تکی شیمیایی))::__ |::((مس|Cu))=59.51 ((کلر|Cl))=16.60% O=11.24% ((H2O))=12.65::
__::رنگ ((کی))::__|::سبز - سبز تیره - سبز مایل به سیاه::
__::رنگ اثر خط::__|::سبز (((سیب)))::
__::تفاوت با کانی های مشابه::__|
__::تشابه کانی شناسی::__|
__::((پاراژنز))::__|::((کویور))،((کوپریت))،((مالاکیت))،((لیمونیت))::
__::نشا ی::__|::((ثانوی)) - ((فومرولها))::
__::شکل ((لور))ها::__|::((منشور))ی - به ندرت ((پسودواکتائدریک ))- ((ایزومتریک))::
__::((کاربرد))::__|
__::محل پیدایش::__|::((شیلی))::
__::سایر مشخصات::__|
__::((ه میه))::__|::از ایالتی در شمال ((شیلی)) بنام Atacamo گره ه است.::||
+::((ارترومبیک))::|__::یت ((تبو))::__
::((هالوژن))::|__::((ره بندی))::__ />::/خوب - مطابق با سطح /010::|__::(())::__
::((شیشه)) ای - ((الماس|الماسی))::|__::((ل))::__
|__::((شکتگی))::__
::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفیت))::__
::((شکننده))::|__::((نوع سختی))::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::((بلور))ی - ورقه ای - ((اگرگات)) ((اسفالریت)) و ((الیاف))ی::|__::اش ظاری::__
::تقریباََ کمیاب ; ((شیلی)) ، ((مکزیک)) ، ((استرالیا)) و ((ایتالیا))::|__::((ژیما))::__
::به راحتی حل شونده در ((اسید|اسیدها))::|__::((خاصیت یمیایی|واص شیمیایی))::__ />::((مس|Cu))=59.51 ((کلر|Cl))=16.60% O=11.24% ((H2O))=12.65::|__::((ترکی شییایی))::__
::سبز - سبز تیره - سبز مایل به سیاه::|__::رنگ ((کانی))::__
::(سبز (((سیب))::|__::رنگ اثر خط::__
|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
| __::تشابه کانی شناسی::__
::((کویور))،((کوپریت))،((مالاکیت))،((لیمونیت))::|__::((از))::__
::((ثانوی)) - ((فومرولها))::|__::منشا شکیل::__
::((منشور))ی - به ندرت ((پسودواکتائدریک ))- ((ایزومتریک))::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((شیلی))::|__::محل پیدایش::__
|__::سایر مشخصات::__
::. گره ه استAtacamoاز ایالتی در شمال ((شیلی)) بنام ::|__::((ه میه))::__||
  
 
 
-</table>r />
<br> />>
<br>
>
+
 ||__::سختی::__|__::چگالی::__ ||__::سختی::__|__::چگالی::__
 حداقل|حداکثر|حداقل| حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل| حداکثر
 3|3.5|3.76|ــ|| 3|3.5|3.76|ــ||
-<br />r>
<br>
<br>
<br>
/><br>
>
+center>
</td>
</tr>
table>
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 21 تیر 1384 [06:58 ]   18   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [11:09 ]   17   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [05:49 ]   16   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [07:58 ]   15   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [05:03 ]   14   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [05:00 ]   13   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [04:58 ]   12   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [04:54 ]   11   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 خرداد 1384 [07:11 ]   10   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 21 خرداد 1384 [09:50 ]   9   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [11:29 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 فروردین 1384 [07:42 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 فروردین 1384 [07:17 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 فروردین 1384 [06:53 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [06:36 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [06:07 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [05:49 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [05:38 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..